Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Topsport en breedtesport

Auteurs : Paul De Knop, Jeroen Scheerder, Bart Vanreusel

Gepubliceerd in: Sportsociologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vlaanderen en Nederland zijn altijd een beetje rivalen geweest in sport en topsport. In de jaren tachtig/negentig bruiste de publieke belangstelling als de Belgische nationale voetbalploeg uitkwam tegen Nederland. De laatste jaren is dit minder sterk geworden. De fiere Vlaamse leeuw weegt niet op tegen de Nederlandse trots. Een trots die er mag zijn in top-sport. De cijfers van de Olympische Spelen spreken boekdelen. In Athene behaalde Nederland 22 medailles, België drie. In Sydney is het verschil nog nooit zo groot geweest. Nederland behaalde twaalf gouden medailles en behoort hiermee tot de top tien van de wereld, terwijl België in Sydney terugzakt naar een 54e plaats. figuur 7-1 illustreert de prestatieverschillen tussen België en Nederland in de periode 1980-2004. De figuur geeft de prestaties weer tijdens de Olympische Spelen, wereldkampioenschap of Europees kampioenschap, gewogen met respectievelijk 6, 4 en 2 punten. De punten zijn weergegeven voor de behaalde eerste acht plaatsen – afhankelijk van de tak van sport – volgens twee systemen:
  • ■ eerste 8 plaatsen: 10 – 8 – 6– 5 – 4 – 3 – 2 – 1 punten;
  • ■ winnaar – finale – halve finale – kwartfinale: 10 – 8 – 5,5 – 2,5 punten (onder andere badminton, boksen, tafeltennis en tennis).
Voetnoten
1
Om significante verschillen na te gaan werd gebruikgemaakt van de Chi-kwadraattest en de Kolmogorov-Smirnovtest. In de vergelijking wordt uitgegaan van een gewenst significantieniveau van 1%. Men wil met andere woorden met een betrouwbaarheid van 99% uitspraken doen. Wanneer p < .01 zijn de waargenomen verschillen significant.
 
2
Indien we de middelen van NOC*NSF erbij nemen, dan is de verhouding 33% voor topsport en 58% voor breedtesport.
 
3
Er wordt voornamelijk verwezen naar twee grootschalige follow-upstudies, waarbij sportparticipatie telkens op een redelijk vergelijkbare wijze opgenomen en geconceptualiseerd is: het AVO-onderzoek voor Nederland (De Haan & Breedveld 2000 en Van den Heuvel & Van der Werff 1998) en de SBV-studies voor Vlaanderen (Scheerder & Vanreusel 2002 en Scheerder e.a. 2002). In beide studies wordt onder sportbeoefening de actieve deelname aan sport begrepen gedurende de vrije tijd in het jaar voorafgaand aan het onderzoek (exclusief denksporten, vissen en kaarten, maar ook de lessen lichamelijke opvoeding op school).
 
4
Bron: IOC.
 
5
Deze correlatie is inclusief alle landen die geen medailles wonnen maar wel deelnamen.
 
6
De bron van onze gegevens is het World Factbook 2004 (http://​www.​cIa.​gov/​cia/​publications/​factbook/​index.​html) voor de variabelen populatie, rijkdom, godsdienst en densiteit. De ex-communistische landen zijn afkomstig van Encarta (http://​encarta.​msn.​com/​related_​761572241/​Communism.​html). De medailles zijn afkomstig van het officieel rapport van het IOC 2004.
 
7
Twee landen dienden uit de regressie te worden verwijderd, omwille van de extreme verschillen in de populatie (China en India). Een regressieanalyse vraagt namelijk een normaalverdeling.
 
8
Enkel de kwadratische termen POP2 en (BBPCAP)2 verschillen enigszins. Dit is niet verwonderlijk gegeven de lineaire OLS-specificatie versus het niet-lineaire Tobitmodel.
 
Literatuur
go back to reference Anderson, D. & T. Morris (2000), ‘Athlete lifestyle programs’. In: Lavallee, D. & P. Wylleman (eds.), Career transitions in sport: International perspectives. Morgantown, WV: FIT., 59-80. Anderson, D. & T. Morris (2000), ‘Athlete lifestyle programs’. In: Lavallee, D. & P. Wylleman (eds.), Career transitions in sport: International perspectives. Morgantown, WV: FIT., 59-80.
go back to reference Arts, W. & L. Halman (1999), ‘New directions in Quantitative Comparative Sociology. An introduction’. In: International Journal of Comparative Sociology 40, pp. 1-12.CrossRef Arts, W. & L. Halman (1999), ‘New directions in Quantitative Comparative Sociology. An introduction’. In: International Journal of Comparative Sociology 40, pp. 1-12.CrossRef
go back to reference Bloom, B.S. (1985), Developing talent in young people. New York: Balantine. Bloom, B.S. (1985), Developing talent in young people. New York: Balantine.
go back to reference Bottenburg, M. van (2000), Het topsportklimaat in Nederland. Onderzoek in opdracht van NOC*NSF en het ministerie van WVS. ’s-Hertogenbosch: Diopter-Janssens en Van Bottenburg B.V. Bottenburg, M. van (2000), Het topsportklimaat in Nederland. Onderzoek in opdracht van NOC*NSF en het ministerie van WVS. ’s-Hertogenbosch: Diopter-Janssens en Van Bottenburg B.V.
go back to reference Braeckmans, P., V. De Bosscher & J. Van Hoecke (2005), Onderzoek naar de relatie tussen topsport en breedtesport in Vlaanderen [research in Flanders to the relationship between sport for all and elite sport]. Non-published Masters thesis, Brussels, Vrije Universiteit Brussel. Braeckmans, P., V. De Bosscher & J. Van Hoecke (2005), Onderzoek naar de relatie tussen topsport en breedtesport in Vlaanderen [research in Flanders to the relationship between sport for all and elite sport]. Non-published Masters thesis, Brussels, Vrije Universiteit Brussel.
go back to reference Clumpner, R.A. (1994), ‘21ste century success in international competition’. In: R. Wilcox (ed.), Sport in the global village (pp. 298-303). Fitness Information Technology, Morgantown, WV: FIT. Clumpner, R.A. (1994), ‘21ste century success in international competition’. In: R. Wilcox (ed.), Sport in the global village (pp. 298-303). Fitness Information Technology, Morgantown, WV: FIT.
go back to reference Crespo, M., D. Miley & F. Couraud (2001), ‘An overall vision of player development’. In: M. Crespo, M. Reid & D. Miley (eds). Tennis Player Development (pp. 13-18). London: ITF LTd. Crespo, M., D. Miley & F. Couraud (2001), ‘An overall vision of player development’. In: M. Crespo, M. Reid & D. Miley (eds). Tennis Player Development (pp. 13-18). London: ITF LTd.
go back to reference De Bosscher, V., P. De Knop, M. van Bottenburg & S. Leblicq (2004), ‘Why the Netherlands are successful and Belgium is not? A comparison of the elite sports climate and policies’. In: Proceedings of the 12 th Congress of the European Association for Sport Management, Ghent, pp. 239-241. De Bosscher, V., P. De Knop, M. van Bottenburg & S. Leblicq (2004), ‘Why the Netherlands are successful and Belgium is not? A comparison of the elite sports climate and policies’. In: Proceedings of the 12 th Congress of the European Association for Sport Management, Ghent, pp. 239-241.
go back to reference De Knop, P. & V. De Bosscher (2002), ‘Succesbepalende factoren in topsport: vergelijkende voorstudie tussen Vlaanderen en Nederland. [Factors determining international success in elite sports: a preliminary international study between Flanders and the Netherlands]’. In: Geneeskunde en Sport 35(5), pp. 25-30. De Knop, P. & V. De Bosscher (2002), ‘Succesbepalende factoren in topsport: vergelijkende voorstudie tussen Vlaanderen en Nederland. [Factors determining international success in elite sports: a preliminary international study between Flanders and the Netherlands]’. In: Geneeskunde en Sport 35(5), pp. 25-30.
go back to reference De Knop, P., V. De Bosscher & S. Leblicq (2004), Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. De Knop, P., V. De Bosscher & S. Leblicq (2004), Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.
go back to reference De Knop, P. & P. Wylleman (2000), ‘De combinatie van studie en topsport in een maatschappelijke, organisatorische en onderzoekscontext’. In: Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel 13(2), pp. 69-95. De Knop, P. & P. Wylleman (2000), ‘De combinatie van studie en topsport in een maatschappelijke, organisatorische en onderzoekscontext’. In: Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel 13(2), pp. 69-95.
go back to reference Diepvens, K. (1988), Het Bloso-sportbeleid in Vlaanderen: evolutie en accentverschuivingen tussen 1970 en 1988. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. Niet-gepubliceerde eindverhandeling Diepvens, K. (1988), Het Bloso-sportbeleid in Vlaanderen: evolutie en accentverschuivingen tussen 1970 en 1988. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. Niet-gepubliceerde eindverhandeling
go back to reference Grimbel, B. (1976), ‘Possibilities and problems in sports talent detection research’. In: Leistungssport 6, pp. 159-167. Grimbel, B. (1976), ‘Possibilities and problems in sports talent detection research’. In: Leistungssport 6, pp. 159-167.
go back to reference Haan, J. de & K. Breedveld (2000), Trends en determinanten in de sport. Eerste resultaten uit het AVO 1999 (Werkdocument 68). Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau. Haan, J. de & K. Breedveld (2000), Trends en determinanten in de sport. Eerste resultaten uit het AVO 1999 (Werkdocument 68). Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau.
go back to reference Heer, W. de (2000), Sportbeleidsontwikkeling 1945-2000. De Haarlem: De Vrieseborch. Heer, W. de (2000), Sportbeleidsontwikkeling 1945-2000. De Haarlem: De Vrieseborch.
go back to reference Heuvel, M. van den & H. van der Werff (1998), Trendanalyse Sport: Ontwikkelingen in sportdeelname en organisatiegraad van de sport in de periode 1975-1995. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant. Heuvel, M. van den & H. van der Werff (1998), Trendanalyse Sport: Ontwikkelingen in sportdeelname en organisatiegraad van de sport in de periode 1975-1995. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.
go back to reference Lüschen, G.R.F., G.H. Sage & L. Sfeir (1981), Handbook of social science and sport, Stipes Publishing Company. Lüschen, G.R.F., G.H. Sage & L. Sfeir (1981), Handbook of social science and sport, Stipes Publishing Company.
go back to reference Ministerie van VWS (2003a), Toelichting van het subsidiebeleid van VWS. 13/11/2003, Den Haag. Ministerie van VWS (2003a), Toelichting van het subsidiebeleid van VWS. 13/11/2003, Den Haag.
go back to reference MVG (2001), Vrind. Vlaamse Regionale Indicatoren 1999. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Planning en Statistiek. MVG (2001), Vrind. Vlaamse Regionale Indicatoren 1999. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Planning en Statistiek.
go back to reference NOC*NSF (2001a), Topsport bedrijven. Programma voor prestaties. Beleidsplan 2001-2004. Arnhem: NOC*NSF Topsport. NOC*NSF (2001a), Topsport bedrijven. Programma voor prestaties. Beleidsplan 2001-2004. Arnhem: NOC*NSF Topsport.
go back to reference NOC*NSF (2001b), Verslag van de Algemene vergadering NOC*NSF, 20 november 2001. NOC*NSF (2001b), Verslag van de Algemene vergadering NOC*NSF, 20 november 2001.
go back to reference Oakley, B. & M. Green (2001), ‘The production of Olympic champions: international perspectives on elite sport development system’. In: European Journal for Sport Management 8, pp. 83-105. Oakley, B. & M. Green (2001), ‘The production of Olympic champions: international perspectives on elite sport development system’. In: European Journal for Sport Management 8, pp. 83-105.
go back to reference Rossum, J.H.A. van (1992), Talent-ontwikkeling: loopbaan en kenmerken van topsporters: een onderzoek bij de Nederlandse selecties van vier olympische takken van sport [Talent development: career and characteristics of elite athletes: a research to Dutch selections in four Olympic sports disciplines]. Arhnem: NSF. Rossum, J.H.A. van (1992), Talent-ontwikkeling: loopbaan en kenmerken van topsporters: een onderzoek bij de Nederlandse selecties van vier olympische takken van sport [Talent development: career and characteristics of elite athletes: a research to Dutch selections in four Olympic sports disciplines]. Arhnem: NSF.
go back to reference Scheerder, J., M. Taks, B. Vanreusel & R. Renson (2002), 30 jaar breedtesport in Vlaanderen: participatie en beleid. Leuven: KU Leuven – Faculteit Lichamelijk Opvoeding en Kinesitherapie. Scheerder, J., M. Taks, B. Vanreusel & R. Renson (2002), 30 jaar breedtesport in Vlaanderen: participatie en beleid. Leuven: KU Leuven – Faculteit Lichamelijk Opvoeding en Kinesitherapie.
go back to reference Scheerder, J. & B. Vanreusel (2002), Vlaanderen sport. Cijferboek over de actieve sportbeoefening in Vlaanderen aan het begin van de 21 ste eeuw. Scheerder, J. & B. Vanreusel (2002), Vlaanderen sport. Cijferboek over de actieve sportbeoefening in Vlaanderen aan het begin van de 21 ste eeuw.
go back to reference Scheerder, J. & B. Vanreusel (2002), ‘De actieve sportbeoefening in Nederland en Vlaanderen. Een indicatieve vergelijking over de laatste decennia’. In: P. De Knop, B. Vanreusel & J. Scheerder (eds). In: Sportsociologie: het spel en de spelers. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Scheerder, J. & B. Vanreusel (2002), ‘De actieve sportbeoefening in Nederland en Vlaanderen. Een indicatieve vergelijking over de laatste decennia’. In: P. De Knop, B. Vanreusel & J. Scheerder (eds). In: Sportsociologie: het spel en de spelers. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Starkes, J. (2000), ‘The road to expertise: is practice the only determinant?’ In: International Journal of Sport Psychology 31 (4), pp. 431-451. Starkes, J. (2000), ‘The road to expertise: is practice the only determinant?’ In: International Journal of Sport Psychology 31 (4), pp. 431-451.
go back to reference Van der Aerschot, H. (1996), ‘Evolutie van het aantal leden van de Vlaamse sportfederaties’. In: Sport (BLOSO) 38 (1), pp. 24-30. Van der Aerschot, H. (1996), ‘Evolutie van het aantal leden van de Vlaamse sportfederaties’. In: Sport (BLOSO) 38 (1), pp. 24-30.
go back to reference Van der Aerschot, H. (1998), ‘Evolutie van het aantal leden van de Vlaamse sportfederaties (1995-1997)’. In: Sport (BLOSO) 40 (2), pp. 49-51. Van der Aerschot, H. (1998), ‘Evolutie van het aantal leden van de Vlaamse sportfederaties (1995-1997)’. In: Sport (BLOSO) 40 (2), pp. 49-51.
go back to reference Van Praet, L., A. Rooms, V. De Bosscher & P. De Knop (2005), Sport en topsportcultuur: een exploratieve studie van Vlaanderen en Nederland. Niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling Vrije Universiteit Brussel. Van Praet, L., A. Rooms, V. De Bosscher & P. De Knop (2005), Sport en topsportcultuur: een exploratieve studie van Vlaanderen en Nederland. Niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling Vrije Universiteit Brussel.
go back to reference Van Vlaenderen, B. & F. Bulcaen (2000), Atlas van de sport. Een aanzet tot inventarisatie van alle sportdisciplines en alle sportfederaties in België, Vlaanderen en West-Vlaanderen. Brugge: Provinciebestuur West-Vlaanderen – West-Vlaamse Sportpromotie. Van Vlaenderen, B. & F. Bulcaen (2000), Atlas van de sport. Een aanzet tot inventarisatie van alle sportdisciplines en alle sportfederaties in België, Vlaanderen en West-Vlaanderen. Brugge: Provinciebestuur West-Vlaanderen – West-Vlaamse Sportpromotie.
go back to reference Wylleman, P., P. De Knop, H. Menkehorst, M. Theeboom & J. Annerel (1993), ‘Career termination and social integration among elite athletes’. In: S. Serpa, J. Alves, V. Ferreira, P. Brito (eds.), Proceedings of the VIII World Congress of Sport Psychology. Lissabon, Portugal: Internationaal Society of Sport Psychology, 104. Wylleman, P., P. De Knop, H. Menkehorst, M. Theeboom & J. Annerel (1993), ‘Career termination and social integration among elite athletes’. In: S. Serpa, J. Alves, V. Ferreira, P. Brito (eds.), Proceedings of the VIII World Congress of Sport Psychology. Lissabon, Portugal: Internationaal Society of Sport Psychology, 104.
go back to reference Wylleman, P., P. De Knop & D. Sillen (1998), Former Olympic athletes’ perceptions of retirement from high-level sport. Presentation during the 28eCongress of the International Association of Applied Psychology. San Francisco, US, IAAP-APA, 9-14.08.98. Wylleman, P., P. De Knop & D. Sillen (1998), Former Olympic athletes’ perceptions of retirement from high-level sport. Presentation during the 28eCongress of the International Association of Applied Psychology. San Francisco, US, IAAP-APA, 9-14.08.98.
go back to reference Wylleman, P. & D. Lavallee (2003), ‘A developmental perspective on transitions faced by athletes’. In: M. Weiss (ed.), Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective. Morgantown, WV: FIT. Wylleman, P. & D. Lavallee (2003), ‘A developmental perspective on transitions faced by athletes’. In: M. Weiss (ed.), Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective. Morgantown, WV: FIT.
go back to reference Adelman, M. & L. Melvin (1986), A sporting time. New York City and the Rise of Modern Atletics, 1820-1870 Urbana/Chicago: UIP. Adelman, M. & L. Melvin (1986), A sporting time. New York City and the Rise of Modern Atletics, 1820-1870 Urbana/Chicago: UIP.
go back to reference Baimbridge, M. (1998), ‘Outcome uncertainty in sporting competition: the Olympic games 1896-1996’. In: Applied Economics Letters 5, pp. 161-164.CrossRef Baimbridge, M. (1998), ‘Outcome uncertainty in sporting competition: the Olympic games 1896-1996’. In: Applied Economics Letters 5, pp. 161-164.CrossRef
go back to reference Ball, D.W. (1972), ‘Olympic games competition. Structural correlates of national success’. In: International Journal of Comparative sociology 13 (3-4), pp. 186-200.CrossRef Ball, D.W. (1972), ‘Olympic games competition. Structural correlates of national success’. In: International Journal of Comparative sociology 13 (3-4), pp. 186-200.CrossRef
go back to reference Bernard, A.B. & M.R. Busse (2000), Who wins the Olympic Games: Economic development and medal totals. Available at: http://papers.ssrn.com [online document assessed 20 October 2000]. Bernard, A.B. & M.R. Busse (2000), Who wins the Olympic Games: Economic development and medal totals. Available at: http://​papers.​ssrn.​com [online document assessed 20 October 2000].
go back to reference Bottenburg, M. van (2000), Het topsportklimaat in Nederland. Onderzoek in opdracht van NOC*NSF en het ministerie van WVS. ’s-Hertogenbosch: Diopter-Janssens en Van Bottenburg B.V. Bottenburg, M. van (2000), Het topsportklimaat in Nederland. Onderzoek in opdracht van NOC*NSF en het ministerie van WVS. ’s-Hertogenbosch: Diopter-Janssens en Van Bottenburg B.V.
go back to reference Bottenburg, M. van (1994), Verborgen competitie, over de uiteenlopende populariteit van sporten. Amsterdam: Bert Bakker. Bottenburg, M. van (1994), Verborgen competitie, over de uiteenlopende populariteit van sporten. Amsterdam: Bert Bakker.
go back to reference Butter, F.A.G. den & C.M. van der Tak (1992), ’Olympische medailles als welvaartsindicator’. In: Economische Statistische berichten 77, pp. 841-844. Butter, F.A.G. den & C.M. van der Tak (1992), ’Olympische medailles als welvaartsindicator’. In: Economische Statistische berichten 77, pp. 841-844.
go back to reference Butter, F.A.G. den & C.M. van der Tak (1995), ’Olympic medals as an indicator of social welfare’. In: Social Indicators Research 35, pp. 27-37.CrossRef Butter, F.A.G. den & C.M. van der Tak (1995), ’Olympic medals as an indicator of social welfare’. In: Social Indicators Research 35, pp. 27-37.CrossRef
go back to reference Colwell, J. (1981), ‘Sociocultural determinants of Olympic success’. In: J. Segrave & D. Chu (eds.), The Olympic Games in transition. Champaign: Human kinitics publishers. Colwell, J. (1981), ‘Sociocultural determinants of Olympic success’. In: J. Segrave & D. Chu (eds.), The Olympic Games in transition. Champaign: Human kinitics publishers.
go back to reference Colwell, J. (1982), ‘Quantity or quality: non-linear relationships between extent of (de mate van) involvement and international sporting success’. In: A.O. Dunleavy, A.W. Miracle & C.R. Rees (eds.), Studies in the sociology of Sport. Christian University Press: Fort Worth, pp. 101-118. Colwell, J. (1982), ‘Quantity or quality: non-linear relationships between extent of (de mate van) involvement and international sporting success’. In: A.O. Dunleavy, A.W. Miracle & C.R. Rees (eds.), Studies in the sociology of Sport. Christian University Press: Fort Worth, pp. 101-118.
go back to reference Condon, E.M., B.L. Golden & E.A. Wasil (1999), ‘Predicting the success of nations at the Summer Olympics using neural networks’. In: Computers & operations Research 26, pp. 1243-1265.CrossRef Condon, E.M., B.L. Golden & E.A. Wasil (1999), ‘Predicting the success of nations at the Summer Olympics using neural networks’. In: Computers & operations Research 26, pp. 1243-1265.CrossRef
go back to reference De Bosscher, V., P. De Knop & B. Heyndels (2003), ‘Comparing relative sporting success among countries: create equal opportunities in sport’. In: Journal for Comparative Physical Education and Sport 3 (3), pp. 109-120. De Bosscher, V., P. De Knop & B. Heyndels (2003), ‘Comparing relative sporting success among countries: create equal opportunities in sport’. In: Journal for Comparative Physical Education and Sport 3 (3), pp. 109-120.
go back to reference De Bosscher, V., M. Van Bottenburg, P. De Knop & S. Leblicq (2004), ‘Why the Netherlands are successful and Belgium is not? A comparison of the elite sports climate and policies’. In: Proceedings of the 12 th Congress of the European Association for Sport Management, Ghent, pp. 239-241. De Bosscher, V., M. Van Bottenburg, P. De Knop & S. Leblicq (2004), ‘Why the Netherlands are successful and Belgium is not? A comparison of the elite sports climate and policies’. In: Proceedings of the 12 th Congress of the European Association for Sport Management, Ghent, pp. 239-241.
go back to reference De Jonghe, T. (2003), Repliek op het onderzoek naar het topsportklimaat, 16.03.2004. Brussel. De Jonghe, T. (2003), Repliek op het onderzoek naar het topsportklimaat, 16.03.2004. Brussel.
go back to reference Gärtner, M. (1989). ‘Socialist countries ‘sporting success before perestroika and after?’’ In: International Review for the Sociology of Sport 24 (4), pp. 283-297.CrossRef Gärtner, M. (1989). ‘Socialist countries ‘sporting success before perestroika and after?’’ In: International Review for the Sociology of Sport 24 (4), pp. 283-297.CrossRef
go back to reference Glejser, H. (2002), ‘Verdere bewijzen over het comparatief nadeel van kleine landen op het gebied van sport [further prove on the comparative disadvantage in sport of small countries]’. In: Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, 15 (1), pp. 82-91. Glejser, H. (2002), ‘Verdere bewijzen over het comparatief nadeel van kleine landen op het gebied van sport [further prove on the comparative disadvantage in sport of small countries]’. In: Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, 15 (1), pp. 82-91.
go back to reference Gillis, J. (1980), ‘Olympic success and national religious orientation’. In: Review of Sport and Leisure 5, pp. 1-20. Gillis, J. (1980), ‘Olympic success and national religious orientation’. In: Review of Sport and Leisure 5, pp. 1-20.
go back to reference Grimes, A., W. Kelly & P. Rubin (1974), ‘A socio-economic model of national Olympic performance’. In: Social science quarterly 55, pp. 777-783. Grimes, A., W. Kelly & P. Rubin (1974), ‘A socio-economic model of national Olympic performance’. In: Social science quarterly 55, pp. 777-783.
go back to reference Ibrahim, H. (1969), Olympic achievement and social differentiation. California: niet gepubliceerde masters thesis, Whittier College, USA. Ibrahim, H. (1969), Olympic achievement and social differentiation. California: niet gepubliceerde masters thesis, Whittier College, USA.
go back to reference Jokl, E., M. Karvonen, J. Kihlberg, A. Koskela & L. Noro (1956), Sports in the cultural patern of the world. Helsinki: institute of occupational health. Jokl, E., M. Karvonen, J. Kihlberg, A. Koskela & L. Noro (1956), Sports in the cultural patern of the world. Helsinki: institute of occupational health.
go back to reference Jokl, E. (1964), ‘Health, wealth, and athletics’. In: E. Simin (eds.). In: International research in sport and physical education. Springfield: Thomas, pp. 218-222. Jokl, E. (1964), ‘Health, wealth, and athletics’. In: E. Simin (eds.). In: International research in sport and physical education. Springfield: Thomas, pp. 218-222.
go back to reference Kiviaho, P. & P. Mäkelä (1978), ‘Olympic Success: a sum of non-material and material factors’. In: International Review of Sport sociology 2, pp. 5-17.CrossRef Kiviaho, P. & P. Mäkelä (1978), ‘Olympic Success: a sum of non-material and material factors’. In: International Review of Sport sociology 2, pp. 5-17.CrossRef
go back to reference Koning, J. de & R. Olieman (1996), ‘Twijfel over medaille-euforie’. In: ESB 2, pp. 813-815. Koning, J. de & R. Olieman (1996), ‘Twijfel over medaille-euforie’. In: ESB 2, pp. 813-815.
go back to reference Levine, N. (1974), ‘Why do countries win olympic medals – some structural correlates of olympic games succes’. In: Sociology and Social Research 58 (4), pp. 353-360. Levine, N. (1974), ‘Why do countries win olympic medals – some structural correlates of olympic games succes’. In: Sociology and Social Research 58 (4), pp. 353-360.
go back to reference Lüschen, G. (1967), ‘The interdependence of sport and culture, in sport in the socio-cultural Process’. In: International Review of Sport Sociology 2, pp. 127-139.CrossRef Lüschen, G. (1967), ‘The interdependence of sport and culture, in sport in the socio-cultural Process’. In: International Review of Sport Sociology 2, pp. 127-139.CrossRef
go back to reference Novikov, A.D. & A.M. Maximenko (1972), ‘The influence of selected socio-economic factors on the level of sports achievements in the various countries’. In: International Review of Sport sociology 7, pp. 22-44.CrossRef Novikov, A.D. & A.M. Maximenko (1972), ‘The influence of selected socio-economic factors on the level of sports achievements in the various countries’. In: International Review of Sport sociology 7, pp. 22-44.CrossRef
go back to reference Ottoy, J.P., L. Van Vooren, N. Hughe (1993), Inleiding tot SPSS voor Windows. Ghent: University Press. Ottoy, J.P., L. Van Vooren, N. Hughe (1993), Inleiding tot SPSS voor Windows. Ghent: University Press.
go back to reference Renson, R. (2004), ‘Het relativisme van het Olympisme’. In: R. Philippaerts, R. (ed.), Proceedings van het 9de Jaarlijks Symposium van de Vereniging voor Kinesiologie in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen: van wetenschap tot Medailles, pp. 5-14. Gent: VKS. Renson, R. (2004), ‘Het relativisme van het Olympisme’. In: R. Philippaerts, R. (ed.), Proceedings van het 9de Jaarlijks Symposium van de Vereniging voor Kinesiologie in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen: van wetenschap tot Medailles, pp. 5-14. Gent: VKS.
go back to reference Riordan, J. (1991), Sport, politics and communism. Manchester: Manchester University Press. Riordan, J. (1991), Sport, politics and communism. Manchester: Manchester University Press.
go back to reference Seppänen, P. (1970), ‘The role of competitive sports in different societies’. In: (ed.) Proceedings van het 7de wereldcongres sociologie, Varna, pp. 101-116. Seppänen, P. (1970), ‘The role of competitive sports in different societies’. In: (ed.) Proceedings van het 7de wereldcongres sociologie, Varna, pp. 101-116.
go back to reference Seppänen, P. (1981), ‘Olympic success: a cross-cultural perspective’. In: G.R.F. Lüschen & G.H. Sage (eds.), In: Handbook of social science of sport. Champaign (Ill.): Stipes publishing company, pp. 101-116. Seppänen, P. (1981), ‘Olympic success: a cross-cultural perspective’. In: G.R.F. Lüschen & G.H. Sage (eds.), In: Handbook of social science of sport. Champaign (Ill.): Stipes publishing company, pp. 101-116.
go back to reference Sfeir, L. (1985), ‘The status of Muslim women in sport: conflict between cultural tradition and modernization’. In: International Review for the sociology of sport 20 (4), pp. 283-304.CrossRef Sfeir, L. (1985), ‘The status of Muslim women in sport: conflict between cultural tradition and modernization’. In: International Review for the sociology of sport 20 (4), pp. 283-304.CrossRef
go back to reference Shaw, S. M. & J. C. Pooley (1976), ‘National success at the Olympics: an explanation’. In: C. Lessard, J.P. Massicotte & E. Leduc (eds.), In: Proceedings of the 6 th international Seminar: history of Physical Education and Sport, Trois Rivières, Québec, pp. 1-27. Shaw, S. M. & J. C. Pooley (1976), ‘National success at the Olympics: an explanation’. In: C. Lessard, J.P. Massicotte & E. Leduc (eds.), In: Proceedings of the 6 th international Seminar: history of Physical Education and Sport, Trois Rivières, Québec, pp. 1-27.
go back to reference Shibli, S. & J. Bingham (2005), Measuring success of nations. Niet gepupliceerde voorbereidende tekst, SPLISS. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. Shibli, S. & J. Bingham (2005), Measuring success of nations. Niet gepupliceerde voorbereidende tekst, SPLISS. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.
go back to reference SIRC (2002), European sporting success. A study of the development of medal winning elites in five European countries. Sheffield: Sheffield Hallam University. SIRC (2002), European sporting success. A study of the development of medal winning elites in five European countries. Sheffield: Sheffield Hallam University.
go back to reference Stamm, H. & M. Lamprecht (2001), Sydney 2000, the best games ever? World Sport and Relationships of Structural Dependency. Summary of a paper presented at the 1st World Congress of the Sociology of Sport. Seoul, Korea. Available at: http://www.lssfb.ch/download/ISSA_Seoul.pdf. [online document assessed February 02]. Stamm, H. & M. Lamprecht (2001), Sydney 2000, the best games ever? World Sport and Relationships of Structural Dependency. Summary of a paper presented at the 1st World Congress of the Sociology of Sport. Seoul, Korea. Available at: http://​www.​lssfb.​ch/​download/​ISSA_​Seoul.​pdf. [online document assessed February 02].
go back to reference Tcha, M. & V. Perchin (2003), ‘Reconsidering performance at the summer Olympics and revealed Comparative advantage’. In: Journal of Sports economics 4 (3), pp. 216-239.CrossRef Tcha, M. & V. Perchin (2003), ‘Reconsidering performance at the summer Olympics and revealed Comparative advantage’. In: Journal of Sports economics 4 (3), pp. 216-239.CrossRef
go back to reference Zilberman, V. (1996), ‘East European countries’ transition to Western model of sport’. In: Journal of the international council for Health, Physical Education and Recreation 32, pp. 31-3. Zilberman, V. (1996), ‘East European countries’ transition to Western model of sport’. In: Journal of the international council for Health, Physical Education and Recreation 32, pp. 31-3.
go back to reference Ball, D.W. (1972), ‘Olympic Games competition: structural correlates of national success’. In: International journal of comparative sociology 15(2), pp. 186-200.CrossRef Ball, D.W. (1972), ‘Olympic Games competition: structural correlates of national success’. In: International journal of comparative sociology 15(2), pp. 186-200.CrossRef
go back to reference Barney, R.K., S.R. Wenn & S.G. Martyn (2002), Selling the five rings: The International Olympic Committee and the rise of Olympic commercialism. Salt Lake City: University of Utah Press, p. 384. Barney, R.K., S.R. Wenn & S.G. Martyn (2002), Selling the five rings: The International Olympic Committee and the rise of Olympic commercialism. Salt Lake City: University of Utah Press, p. 384.
go back to reference Bell, D. (2004), ‘Medals tables more complex than simple per capita analysis’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 6 september 2004. Bell, D. (2004), ‘Medals tables more complex than simple per capita analysis’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 6 september 2004.
go back to reference Bonini, G. (2004), ‘Different Olymics in different countries’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 31 august 2004. Bonini, G. (2004), ‘Different Olymics in different countries’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 31 august 2004.
go back to reference Carvalho, A.M.J. de (2004), ‘EU trumpets ‘sweeping the floor’ at Olympics’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 31 august 2004. Carvalho, A.M.J. de (2004), ‘EU trumpets ‘sweeping the floor’ at Olympics’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 31 august 2004.
go back to reference Chappelet, J.L. (1991), ‘L’amateurisme: une notion périmée’. In: L. Arnaud & P. Arnaud (eds.), Le sport: jeu et enjeu de société (Problèmes politiques et sociaux 777). Aubervilliers: Documentation française, pp. 66-69. Chappelet, J.L. (1991), ‘L’amateurisme: une notion périmée’. In: L. Arnaud & P. Arnaud (eds.), Le sport: jeu et enjeu de société (Problèmes politiques et sociaux 777). Aubervilliers: Documentation française, pp. 66-69.
go back to reference Colwell, J. (1980), ‘Sociocultural determinants of international sporting success’. In: J.C. Pooley & C.A. Pooley (eds.), Proceedings of the second international seminar on comparative physical education and sport, Halifax: Dalhousie Univeristy, 172-222. Colwell, J. (1980), ‘Sociocultural determinants of international sporting success’. In: J.C. Pooley & C.A. Pooley (eds.), Proceedings of the second international seminar on comparative physical education and sport, Halifax: Dalhousie Univeristy, 172-222.
go back to reference De Knop, P., V. De Bosscher & S. Leblicq (2004), Het topsportklimaat in Vlaanderen: onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Sport en het BOIC. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, p. 172. De Knop, P., V. De Bosscher & S. Leblicq (2004), Het topsportklimaat in Vlaanderen: onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Sport en het BOIC. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, p. 172.
go back to reference Embrey, L. (2000), ‘Sports for all? The politics of funding, nationalism, and the quest for gold’. In: K. Schaffer, S. Smith (eds.), The Olympics at the millennium: power, politics and the games, Piscataway (NJ): Rutgers University Press, pp. 272-286. Embrey, L. (2000), ‘Sports for all? The politics of funding, nationalism, and the quest for gold’. In: K. Schaffer, S. Smith (eds.), The Olympics at the millennium: power, politics and the games, Piscataway (NJ): Rutgers University Press, pp. 272-286.
go back to reference Grimes, A.R., W.J. Kelly & P.H. Rubin (1974), ‘A socioeconomic model of national Olympic performance’. In: Social science quarterly 55 (3), pp. 777-783. Grimes, A.R., W.J. Kelly & P.H. Rubin (1974), ‘A socioeconomic model of national Olympic performance’. In: Social science quarterly 55 (3), pp. 777-783.
go back to reference Guttmann, A. (1992), The Olympics: a history of the modern Games, Urbana (Ill.): University of Illinois Press, p. 191. Guttmann, A. (1992), The Olympics: a history of the modern Games, Urbana (Ill.): University of Illinois Press, p. 191.
go back to reference Hartmann, G. (ed.) (1998), Goldkinder: die DDR im Spiegel Ihres Spitzensports, Leipzig: Forum Verlag, p. 351. Hartmann, G. (ed.) (1998), Goldkinder: die DDR im Spiegel Ihres Spitzensports, Leipzig: Forum Verlag, p. 351.
go back to reference Hobermann, J.M. (1992), Mortal engines: the science of performance and the dehumanization of sport, New York: Free Press, p. 374. Hobermann, J.M. (1992), Mortal engines: the science of performance and the dehumanization of sport, New York: Free Press, p. 374.
go back to reference Jokl, E., M. Karvonen, J. Kihlberg, A. Koskela & L. Noro (1956), Sports in the cultural pattern of the world: a study of the Olympic Games 1952 at Helsinki, Helsinki: Institute of Occupational Health, p. 166. Jokl, E., M. Karvonen, J. Kihlberg, A. Koskela & L. Noro (1956), Sports in the cultural pattern of the world: a study of the Olympic Games 1952 at Helsinki, Helsinki: Institute of Occupational Health, p. 166.
go back to reference Keefer, R., J.H. Goldstein & D. Kasiarz (1983), ‘Olympic Games participation and warfare’. In: J.H. Goldstein (ed.), Sports violence, New York: Springer, pp. 183-193.CrossRef Keefer, R., J.H. Goldstein & D. Kasiarz (1983), ‘Olympic Games participation and warfare’. In: J.H. Goldstein (ed.), Sports violence, New York: Springer, pp. 183-193.CrossRef
go back to reference Kiviaho, P. & P. Mäkelä (1978), ‘Olympic success: a sum of non-material and material factors’. In: International review of sport sociology 13 (2), pp. 5-22.CrossRef Kiviaho, P. & P. Mäkelä (1978), ‘Olympic success: a sum of non-material and material factors’. In: International review of sport sociology 13 (2), pp. 5-22.CrossRef
go back to reference Lenskyj, H.J. (2000), Inside the Olympic industry: power, politics and activism. Abany: State University of New York Press, p. 216. Lenskyj, H.J. (2000), Inside the Olympic industry: power, politics and activism. Abany: State University of New York Press, p. 216.
go back to reference Ludwig, J. (1976), Five ring circus: the Montreal Olympics, Toronto: Doubleday, p. 248. Ludwig, J. (1976), Five ring circus: the Montreal Olympics, Toronto: Doubleday, p. 248.
go back to reference Lüschen, G. (1967), ‘The interdependence of sport and culture’. In: International review of sport sociology 2, pp. 127-141.CrossRef Lüschen, G. (1967), ‘The interdependence of sport and culture’. In: International review of sport sociology 2, pp. 127-141.CrossRef
go back to reference Müller, N. (1994), One hunderd years of Olympic congresses 1894-1994. Lausanne: International Olympic Committee, p. 224. Müller, N. (1994), One hunderd years of Olympic congresses 1894-1994. Lausanne: International Olympic Committee, p. 224.
go back to reference Munting, R. (2004), ‘Different Olympics in different countries’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 1 september 2004. Munting, R. (2004), ‘Different Olympics in different countries’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 1 september 2004.
go back to reference Novikov, A.D. & A.M. Maximenko (1972), ‘The influence of selected socio-economic factors on the level of sports achievements in the various countries’. In: International Review of sport sociology 7, pp. 27-44.CrossRef Novikov, A.D. & A.M. Maximenko (1972), ‘The influence of selected socio-economic factors on the level of sports achievements in the various countries’. In: International Review of sport sociology 7, pp. 27-44.CrossRef
go back to reference Peiser, B. (2004), ‘EU Trumpets sweeping the floor’ at Olympics’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 31 august 2004. Peiser, B. (2004), ‘EU Trumpets sweeping the floor’ at Olympics’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 31 august 2004.
go back to reference Renson, R. (1992), ‘De Olympische Spelen 1896-1992 in politiek-historische perspectief’. In: Politica cahier 2, pp. 11-24. Renson, R. (1992), ‘De Olympische Spelen 1896-1992 in politiek-historische perspectief’. In: Politica cahier 2, pp. 11-24.
go back to reference Renson, R. (2004), ‘The cool Games: the Winter Olympics 1924-2002’. In: Gerlach, L.R. (ed.), The Winter Olympics: from Chamonix to Salt Lake City. Salt Lake City: Univeristy of Utah Press, pp. 41-86. Renson, R. (2004), ‘The cool Games: the Winter Olympics 1924-2002’. In: Gerlach, L.R. (ed.), The Winter Olympics: from Chamonix to Salt Lake City. Salt Lake City: Univeristy of Utah Press, pp. 41-86.
go back to reference Rogge, J. (1984), ‘De toekomst van de Olympische Spelen’. In Van Pelt e.a. (eds.): Macht en onmacht van de Olympische Spelen (Sportacahier 14). Leuven: Acco, pp. 55-58. Rogge, J. (1984), ‘De toekomst van de Olympische Spelen’. In Van Pelt e.a. (eds.): Macht en onmacht van de Olympische Spelen (Sportacahier 14). Leuven: Acco, pp. 55-58.
go back to reference Seppänen, P. (1981), ‘Olympic success: a cross-national perspective’. In: G.R.F Lüschen & G.H. Sage (eds.), Handbook of social science of sport, Champaign (Ill.): Stipes, pp. 93-116. Seppänen, P. (1981), ‘Olympic success: a cross-national perspective’. In: G.R.F Lüschen & G.H. Sage (eds.), Handbook of social science of sport, Champaign (Ill.): Stipes, pp. 93-116.
go back to reference Shaw, S.M. & J.C. Pooley (1976), ‘National success at the Olympics: an explanation’. In: C. Lessard, J.P. Massicotte & Y. Leduc (eds), Proceedings of the 6 th international Seminar: history of Physical Education and Sport, Trois Rivières, Québec, pp. 1-27. Shaw, S.M. & J.C. Pooley (1976), ‘National success at the Olympics: an explanation’. In: C. Lessard, J.P. Massicotte & Y. Leduc (eds), Proceedings of the 6 th international Seminar: history of Physical Education and Sport, Trois Rivières, Québec, pp. 1-27.
go back to reference Simonnot, P. (1988), Homo sportivus: sport, capitalisme et religion, Paris: Gallimard, p. 194. Simonnot, P. (1988), Homo sportivus: sport, capitalisme et religion, Paris: Gallimard, p. 194.
go back to reference Tomlinson, A. & G. Whannel (ed.) (1984), Five ring circus: Money, power and politics at the Olympic Games, London: Pluto, p. 116. Tomlinson, A. & G. Whannel (ed.) (1984), Five ring circus: Money, power and politics at the Olympic Games, London: Pluto, p. 116.
go back to reference Wilson, W. (2004), ‘Different Olympics in different countries’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 30 august 2004. Wilson, W. (2004), ‘Different Olympics in different countries’. Sporthist@listserv.umist.ac.uk: 30 august 2004.
go back to reference Beaujon, E. (1986), Minderheden in perspectief: literatuurstudie. Amsterdam: Instituut voor sociale geografie, p. 54. Beaujon, E. (1986), Minderheden in perspectief: literatuurstudie. Amsterdam: Instituut voor sociale geografie, p. 54.
go back to reference Beunen, G., J. Borms, J. Lefevre, J. Vrijens, B. Vanreusel & H. Van der Aerschot (1993), Eurofit-barometer 1993 (Onderzoek in opdracht van het BLOSO). Brussel: Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid. Beunen, G., J. Borms, J. Lefevre, J. Vrijens, B. Vanreusel & H. Van der Aerschot (1993), Eurofit-barometer 1993 (Onderzoek in opdracht van het BLOSO). Brussel: Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid.
go back to reference Bollen, K., U. Claeys & D. Naeyaert (1983), Sportbeoefening in Vlaanderen opnieuw bekeken. Facetten van de vrijetijdsbesteding der Vlaamse bevolking algemeen bekeken: mediagebruik, hobby’s, cultuur- en verenigingsleven, sportperifere activiteiten, vakantie. (Rapporten Sociologisch Onderzoeksinstituut – Studiegroep voor Cultuurbevordering 5). Leuven: Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep voor Cultuurbevordering – KU Leuven. Bollen, K., U. Claeys & D. Naeyaert (1983), Sportbeoefening in Vlaanderen opnieuw bekeken. Facetten van de vrijetijdsbesteding der Vlaamse bevolking algemeen bekeken: mediagebruik, hobby’s, cultuur- en verenigingsleven, sportperifere activiteiten, vakantie. (Rapporten Sociologisch Onderzoeksinstituut – Studiegroep voor Cultuurbevordering 5). Leuven: Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep voor Cultuurbevordering – KU Leuven.
go back to reference Brundage, A. (1989), ‘Principles of the Olympic movement’. In: JOHPER, 54, pp. 25-26. Brundage, A. (1989), ‘Principles of the Olympic movement’. In: JOHPER, 54, pp. 25-26.
go back to reference Chantelat, P., M. Fodimbi & J. Camy (1996), Sports de la cité. Anthropologie de la jeunesse sportive. (Espaces & Temps du Sport). Paris: L’Haramattan. Chantelat, P., M. Fodimbi & J. Camy (1996), Sports de la cité. Anthropologie de la jeunesse sportive. (Espaces & Temps du Sport). Paris: L’Haramattan.
go back to reference Claeys, U., W.A. Dumon, E. Goedleven & F. Van Mechelen (1964), Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen: een sociologisch onderzoek bij de aktieve nederlandstalige bevolking van België. (Verhandelingen van het tijdschrift Volksopvoeding 5). Antwerpen: Ontwikkeling. Claeys, U., W.A. Dumon, E. Goedleven & F. Van Mechelen (1964), Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen: een sociologisch onderzoek bij de aktieve nederlandstalige bevolking van België. (Verhandelingen van het tijdschrift Volksopvoeding 5). Antwerpen: Ontwikkeling.
go back to reference Claeys, U. & J. Hertogen (1976), Sportbeoefening in Vlaanderen. Enkele sociologische en sportieve onderzoekscriteria. (Rapporten Sociologisch Onderzoeksinstituut – Studiegroep voor Cultuurbevordering 2) Leuven: Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep voor Cultuurbevordering – KU Leuven. Claeys, U. & J. Hertogen (1976), Sportbeoefening in Vlaanderen. Enkele sociologische en sportieve onderzoekscriteria. (Rapporten Sociologisch Onderzoeksinstituut – Studiegroep voor Cultuurbevordering 2) Leuven: Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep voor Cultuurbevordering – KU Leuven.
go back to reference Compass (1999), Sports participation in Europe, England: UK Sport. Compass (1999), Sports participation in Europe, England: UK Sport.
go back to reference Council of Europe (1975), The European Sport for All Charter. Strasbourg: cdds. Council of Europe (1975), The European Sport for All Charter. Strasbourg: cdds.
go back to reference Crum, B. (1991), Over versporting van de samenleving. Reflecties over de bewegingsculturele ontwikkelingen met het oog op sportbeleid. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Crum, B. (1991), Over versporting van de samenleving. Reflecties over de bewegingsculturele ontwikkelingen met het oog op sportbeleid. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
go back to reference Demeersseman, P. (1999), Analyse van het publieke aanbod van seniorensport in Vlaanderen. Leuven: Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie; licentiaatsverhandeling lichamelijke opvoeding. Demeersseman, P. (1999), Analyse van het publieke aanbod van seniorensport in Vlaanderen. Leuven: Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie; licentiaatsverhandeling lichamelijke opvoeding.
go back to reference Hartmann-Tews, I. (1996), Sport für alle!? Strukturwandel Europäischer Sportsysteme im Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Grossbritannien (Schriftenreihe des Bundesinstituts für Sportwissenschaft 91). Schorndorf: Karl Hofmann. Hartmann-Tews, I. (1996), Sport für alle!? Strukturwandel Europäischer Sportsysteme im Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Grossbritannien (Schriftenreihe des Bundesinstituts für Sportwissenschaft 91). Schorndorf: Karl Hofmann.
go back to reference Houlihan, B. (1999), Nota’s bij een voordracht: Sport for All in the UK. Symposium Sport for All, exchanging Canadian and European experiences. Toronto: University of Toronto. Houlihan, B. (1999), Nota’s bij een voordracht: Sport for All in the UK. Symposium Sport for All, exchanging Canadian and European experiences. Toronto: University of Toronto.
go back to reference Ibsen, B. (1998), Sport and the Welfare Society. The Development of Sport between State, Market and Community. Paper presented at the Conference of the International Sociology of Sport Association, Montreal. Ibsen, B. (1998), Sport and the Welfare Society. The Development of Sport between State, Market and Community. Paper presented at the Conference of the International Sociology of Sport Association, Montreal.
go back to reference Jarvie, G. (1991), Sport, racism and ethnicity. London: Palmer Press, p. 202. Jarvie, G. (1991), Sport, racism and ethnicity. London: Palmer Press, p. 202.
go back to reference Késenne, S., M. Taks, W. Laporte & P. De Knop (1998), De economische betekenis van sport in Vlaanderen. Brussel: Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid. Késenne, S., M. Taks, W. Laporte & P. De Knop (1998), De economische betekenis van sport in Vlaanderen. Brussel: Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid.
go back to reference Knops, G. (ed.) (1995), Sport als integratie. Brussel: Koning Boudewijnstichting, p. 178. Knops, G. (ed.) (1995), Sport als integratie. Brussel: Koning Boudewijnstichting, p. 178.
go back to reference Laporte, W., L. Bollaert, P. De Knop, M. Taks, M. Verhoeven, A. Duysters & D. Van Bunder (1997), Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld. Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid (IOS), p. 252. Laporte, W., L. Bollaert, P. De Knop, M. Taks, M. Verhoeven, A. Duysters & D. Van Bunder (1997), Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld. Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid (IOS), p. 252.
go back to reference Loret, A. (1996), Génération glisse dans l’eau, l’air, la neige, la révolution du sport des ‘années fun’. Paris: Autrement, p. 325. Loret, A. (1996), Génération glisse dans l’eau, l’air, la neige, la révolution du sport des ‘années fun’. Paris: Autrement, p. 325.
go back to reference Martens, L. (1997), Strategisch plan voor sportend Vlaanderen. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin & Welzijn. Martens, L. (1997), Strategisch plan voor sportend Vlaanderen. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin & Welzijn.
go back to reference Naessens, E. (1999), Analyse van de werking van een seniorensportfederatie. Leuven: Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie; licentiaatsverhandeling lichamelijke opvoeding. Naessens, E. (1999), Analyse van de werking van een seniorensportfederatie. Leuven: Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie; licentiaatsverhandeling lichamelijke opvoeding.
go back to reference Palm, J. (s.a.), ‘In a dark world a chance for the joy of life’. In: Congress Committee (ed./eds.), World Sport for All Congress Proceedings (pp. 19-20). Varna: Intellect – CCSR. Palm, J. (s.a.), ‘In a dark world a chance for the joy of life’. In: Congress Committee (ed./eds.), World Sport for All Congress Proceedings (pp. 19-20). Varna: Intellect – CCSR.
go back to reference Palm, J. (1991), ‘Sport for All’. Approaches from utopia to reality. (Sportscience Studies 5). Schorndorf: Hofmann. Palm, J. (1991), ‘Sport for All’. Approaches from utopia to reality. (Sportscience Studies 5). Schorndorf: Hofmann.
go back to reference Phillips, J.C. (1993), Sociology of sport. Boston: Allyn and Bacon, pp. 149-203. Phillips, J.C. (1993), Sociology of sport. Boston: Allyn and Bacon, pp. 149-203.
go back to reference Remans, A. (1987), Survey of Sport for All. Campaigns. Herentals: F.I.Sp.T. Remans, A. (1987), Survey of Sport for All. Campaigns. Herentals: F.I.Sp.T.
go back to reference Renson, R. (1973-1974), ‘Symbol analysis of sport and games’. In: Hermes 8, pp. 379-386. Renson, R. (1973-1974), ‘Symbol analysis of sport and games’. In: Hermes 8, pp. 379-386.
go back to reference Renson, R. (1996), ‘Het lijf blijft. Bewegen in postmodernis tisch perspectief’. In: B. Raymaekers & A. Van de Putte (eds.) Een nieuw wereldbeeld voor een nieuwe mens? Lessen voor de eenentwintigste eeuw (Lessen voor de 21ste eeuw 2) (pp. 262-280). Leuven: Davidsfonds. Renson, R. (1996), ‘Het lijf blijft. Bewegen in postmodernis tisch perspectief’. In: B. Raymaekers & A. Van de Putte (eds.) Een nieuw wereldbeeld voor een nieuwe mens? Lessen voor de eenentwintigste eeuw (Lessen voor de 21ste eeuw 2) (pp. 262-280). Leuven: Davidsfonds.
go back to reference Renson, R. (2000), ‘Sport for All: New and old forms of movement culture’. In: Sport for All and the Global Educational challenges. (Final report of the VII World Congress Sport for All; Barcelona). Renson, R. (2000), ‘Sport for All: New and old forms of movement culture’. In: Sport for All and the Global Educational challenges. (Final report of the VII World Congress Sport for All; Barcelona).
go back to reference Samaranch, J.A. (1986), Sport for All – Today’s greatest social challenge to the international sport movement. Frankfurt: Sport for All International Sport Movement. Samaranch, J.A. (1986), Sport for All – Today’s greatest social challenge to the international sport movement. Frankfurt: Sport for All International Sport Movement.
go back to reference Scheerder, J., M. Taks, B. Vanreusel & Renson, R. (in druk), Hoe sportief is de bevolking van Vlaanderen? 30 jaar sportbeoefening in kaart gebracht 1969-1999 (Rapporten van de Onderzoekseenheid Sociaalculturele Kinesiologie). Leuven: KU Leuven – Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie. Scheerder, J., M. Taks, B. Vanreusel & Renson, R. (in druk), Hoe sportief is de bevolking van Vlaanderen? 30 jaar sportbeoefening in kaart gebracht 1969-1999 (Rapporten van de Onderzoekseenheid Sociaalculturele Kinesiologie). Leuven: KU Leuven – Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie.
go back to reference Scheerder, J. & B. Vanreusel (in druk), Vlaanderen sport. Cijferboek over de actieve sportbeoefening in Vlaanderen aan het begin van de 21ste eeuw. Scheerder, J. & B. Vanreusel (in druk), Vlaanderen sport. Cijferboek over de actieve sportbeoefening in Vlaanderen aan het begin van de 21ste eeuw.
go back to reference Seppännen, P. (1991), ‘Values in sport for All’. In: P. Oja & R. Telama (eds.), Sport for All. Amsterdam: Elsevier. Seppännen, P. (1991), ‘Values in sport for All’. In: P. Oja & R. Telama (eds.), Sport for All. Amsterdam: Elsevier.
go back to reference Taks, M., R. Renson & B. Vanreusel (1991), Hoe sportief is de Vlaming? Een terugblik op 20 jaar sportbeoefening 1969-1989. (Rapporten van de onderzoekseenheid Sociaalculturele Kinantropologie 13), Leuven: Instituut voor Lichamelijke Opleiding. Taks, M., R. Renson & B. Vanreusel (1991), Hoe sportief is de Vlaming? Een terugblik op 20 jaar sportbeoefening 1969-1989. (Rapporten van de onderzoekseenheid Sociaalculturele Kinantropologie 13), Leuven: Instituut voor Lichamelijke Opleiding.
go back to reference Taks, M., R. Renson & B. Vanreusel (1999), ‘Organised in transition; development, structure and trends of sports clubs in Belgium’. In: K. Heinemann (ed.), Sport clubs in various countries (Club of Cologne 1) (pp. 183-223). Stuttgart: Hofmann. Taks, M., R. Renson & B. Vanreusel (1999), ‘Organised in transition; development, structure and trends of sports clubs in Belgium’. In: K. Heinemann (ed.), Sport clubs in various countries (Club of Cologne 1) (pp. 183-223). Stuttgart: Hofmann.
go back to reference UNESCO (1978), International Charter of Physical Education and Sport. New York (NY): UNESCO. UNESCO (1978), International Charter of Physical Education and Sport. New York (NY): UNESCO.
go back to reference Van Moffaert, K. & B. Vanreusel (1995), Lokale sportinitiatieven, integratie in de praktijk. Evaluatie van de campagne ‘lokale sportinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare jongeren’. Brussel: Koning Boudewijnstichting. Van Moffaert, K. & B. Vanreusel (1995), Lokale sportinitiatieven, integratie in de praktijk. Evaluatie van de campagne ‘lokale sportinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare jongeren’. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference Vanreusel, B., P. De Knop, K. De Martelaer, G. Impens, F. Roelandt, P. Teirlinck & P. Wylleman (1992), Participatie en drop out. Een onderzoek naar jongeren van 12 tot 18 jaar in sportverenigingen. (Fysieke fitheid en sportbeoefening van de Vlaamse jeugd 4; Onderzoek in opdracht van de Gemeenschapsminister van Cultuur – Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – BLOSO). Brussel: Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid. Vanreusel, B., P. De Knop, K. De Martelaer, G. Impens, F. Roelandt, P. Teirlinck & P. Wylleman (1992), Participatie en drop out. Een onderzoek naar jongeren van 12 tot 18 jaar in sportverenigingen. (Fysieke fitheid en sportbeoefening van de Vlaamse jeugd 4; Onderzoek in opdracht van de Gemeenschapsminister van Cultuur – Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – BLOSO). Brussel: Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid.
go back to reference Vanreusel, B. (1994), ‘Situatie van de huidige sportvereniging en vrijwilligers’. In: Nederlandse Katholieke Sportfederatie, Sportvereniging tussen vrijwilligheid en vrijblijvendheid. Congresverslag (Sportcahiers 20) (pp. 15-23). ’s-Hertogenbosch: NKS. Vanreusel, B. (1994), ‘Situatie van de huidige sportvereniging en vrijwilligers’. In: Nederlandse Katholieke Sportfederatie, Sportvereniging tussen vrijwilligheid en vrijblijvendheid. Congresverslag (Sportcahiers 20) (pp. 15-23). ’s-Hertogenbosch: NKS.
go back to reference Vanreusel, B., M. Taks & R. Renson (1994), ‘Is golfspelen een dure manier van biljarten? De sociale gelaagdheid van de sportbeoefening in Vlaanderen in 1969 1979 en 1989’. In: H. De Witte (ed.), Een verkenning van de verschillen in opvattingen en leefstijl tussen arbeiders en bedienden in Vlaanderen, Nederland en Europa (pp. 25-47). Leuven: Acco. Vanreusel, B., M. Taks & R. Renson (1994), ‘Is golfspelen een dure manier van biljarten? De sociale gelaagdheid van de sportbeoefening in Vlaanderen in 1969 1979 en 1989’. In: H. De Witte (ed.), Een verkenning van de verschillen in opvattingen en leefstijl tussen arbeiders en bedienden in Vlaanderen, Nederland en Europa (pp. 25-47). Leuven: Acco.
go back to reference Vanreusel, B. (1996), ‘Football, racism and xenophobia in Belgium. Racist discrimination and anti racist responses’. In: V. Merkel & W. Tokarski (eds.), Racism and xenophobia in European football (Sport, Leisure & Physical Education, Trends & Developments 3). Aachen: Meyer & Meyer. Vanreusel, B. (1996), ‘Football, racism and xenophobia in Belgium. Racist discrimination and anti racist responses’. In: V. Merkel & W. Tokarski (eds.), Racism and xenophobia in European football (Sport, Leisure & Physical Education, Trends & Developments 3). Aachen: Meyer & Meyer.
go back to reference Vanreusel, B. (1998), An analysis of jogging as popular culture. Paper presented at the Congress of the European College of Sport Sciences, Copenhagen. Vanreusel, B. (1998), An analysis of jogging as popular culture. Paper presented at the Congress of the European College of Sport Sciences, Copenhagen.
go back to reference Vanreusel, B. & J. Scheerder (2000), Sport: cultuur in beweging. Een verkenning van cultuurtrends in de sport. (Samenleving & Sport 2; Rapport op vraag van de Koning Boudewijnstichting). Brussel: Koning Boudewijnstichting. Vanreusel, B. & J. Scheerder (2000), Sport: cultuur in beweging. Een verkenning van cultuurtrends in de sport. (Samenleving & Sport 2; Rapport op vraag van de Koning Boudewijnstichting). Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Metagegevens
Titel
7 Topsport en breedtesport
Auteurs
Paul De Knop
Jeroen Scheerder
Bart Vanreusel
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1619-9_7