Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Conceptverduidelijking en begrippenrapport

Auteur : Paul De Knop

Gepubliceerd in: Sportsociologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit eerste, inleidende hoofdstuk zal worden aangegeven wat we verstaan onder sport, wat sportsociologie is en waar sportsociologische onderzoekers zich mee bezighouden. Het is eveneens de bedoeling het internationale sportsociologische onderzoek – zowel wat structuur als wat inhoud betreft – een plaats te geven, het sportsociologische onderzoek in Vlaanderen en Nederland in kaart te brengen, alsook de onderzoektopics van het sportsociologische onderzoek in Vlaanderen en Nederland te duiden, teneinde een status quaestionis van deze tak van de sportwetenschappen op te maken.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Biesanz, J. & M. Biesanz (1969), Introduction to sociology. London: MacMillan. Biesanz, J. & M. Biesanz (1969), Introduction to sociology. London: MacMillan.
go back to reference Bokhoven, D. van & M. Sochor (2000), Sport, theoretisch en praktijk belicht – Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de definiëring van het begrip ‘sport’. Doctoraatscriptie Sociale Faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant: Tilburg: Departement VTW. Bokhoven, D. van & M. Sochor (2000), Sport, theoretisch en praktijk belicht – Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de definiëring van het begrip ‘sport’. Doctoraatscriptie Sociale Faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant: Tilburg: Departement VTW.
go back to reference Bottenburg, M. van & C. Bröer (1996), Afstemming van vraag en aanbod op de sportinformatiemarkt. Amsterdam: Diopter. Bottenburg, M. van & C. Bröer (1996), Afstemming van vraag en aanbod op de sportinformatiemarkt. Amsterdam: Diopter.
go back to reference Brutsaert, H. (1995), Sociologie. Gent: Vakgroep Sociologie – Universiteit Gent. Brutsaert, H. (1995), Sociologie. Gent: Vakgroep Sociologie – Universiteit Gent.
go back to reference Brutsaert, H. & P. Bracke (1994), ‘Gender context of the elementary school. Sex differences in affective outcomes’. In: Educational Studies 20, pp. 3-11.CrossRef Brutsaert, H. & P. Bracke (1994), ‘Gender context of the elementary school. Sex differences in affective outcomes’. In: Educational Studies 20, pp. 3-11.CrossRef
go back to reference Coakley, J. (1990), Sport in Society. Issues and Controversies. St. Louis: Times Mirror/Mosby College Publishing. Coakley, J. (1990), Sport in Society. Issues and Controversies. St. Louis: Times Mirror/Mosby College Publishing.
go back to reference Crum, B.J. (1991), Over versporting van de samenleving. Rijswijk: Ministerie van WVC. European Sports Charter, Article 2. Crum, B.J. (1991), Over versporting van de samenleving. Rijswijk: Ministerie van WVC. European Sports Charter, Article 2.
go back to reference De Knop, P. (1996), A figurational perspective of the development of sport tourism. Brussels: VUB/BSVB. De Knop, P. (1996), A figurational perspective of the development of sport tourism. Brussels: VUB/BSVB.
go back to reference De Knop, P. & A. Elling (2000), Gelijkheid van kansen en sport. Brussel: Koning Boudewijnstichting. De Knop, P. & A. Elling (2000), Gelijkheid van kansen en sport. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference De Knop, P. & J. Hoyng (1998), De functies en betekenissen van sport. Tilburg: Tilburg University Press. De Knop, P. & J. Hoyng (1998), De functies en betekenissen van sport. Tilburg: Tilburg University Press.
go back to reference De Knop, P. & M. Theeboom (1999), Coïnstructie in de LO: evaluatie vanuit sportsociologisch perspectief. Brussel: VUBPress. De Knop, P. & M. Theeboom (1999), Coïnstructie in de LO: evaluatie vanuit sportsociologisch perspectief. Brussel: VUBPress.
go back to reference De Knop, P., W. Laporte & Y. Vanden Auweele (1996), Jeugdgerichtheid in de georganiseerde sport. Brussel: IOS. De Knop, P., W. Laporte & Y. Vanden Auweele (1996), Jeugdgerichtheid in de georganiseerde sport. Brussel: IOS.
go back to reference De Knop, P., D. Spilthoorn, K. Arnouts & M. Theeboom (1996), Schoolsport gezien vanuit het perspectief van de jongeren en van de leraars. Brussel: VUB. De Knop, P., D. Spilthoorn, K. Arnouts & M. Theeboom (1996), Schoolsport gezien vanuit het perspectief van de jongeren en van de leraars. Brussel: VUB.
go back to reference De Knop, P., Buisman, A., Ten Boom, A. & A. Elling (2001), ‘Values and norms in sport: an introduction’. In: Steenbergen, J., De Knop, P. & A. Elling, Values and norms in sport. Aachen: Meyer & Meyer Verlag. De Knop, P., Buisman, A., Ten Boom, A. & A. Elling (2001), ‘Values and norms in sport: an introduction’. In: Steenbergen, J., De Knop, P. & A. Elling, Values and norms in sport. Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
go back to reference Dunning, E. (1994), Notes on some problems in the sociology of sport. Master of Science in the Sociology of Sport and Sports Management; Module 1, Part 2. Leicester: CRSS. Dunning, E. (1994), Notes on some problems in the sociology of sport. Master of Science in the Sociology of Sport and Sports Management; Module 1, Part 2. Leicester: CRSS.
go back to reference Giddens, A. (1991), Introduction to sociology. New York: Norton. Giddens, A. (1991), Introduction to sociology. New York: Norton.
go back to reference Goudsblom, J. (1977), Sociology in the balance: a critical essay. Oxford: Basil Blackwell. Goudsblom, J. (1977), Sociology in the balance: a critical essay. Oxford: Basil Blackwell.
go back to reference Hägele, W. (1982), ‘Zur Konstitutionsproblematik des Sports’. In: Sportwissenschaft 12, 2, pp. 195-201. Hägele, W. (1982), ‘Zur Konstitutionsproblematik des Sports’. In: Sportwissenschaft 12, 2, pp. 195-201.
go back to reference Hurd, G. (1986), Human societies: an introduction to sociology. London: Routledge & Kegan Paul. Hurd, G. (1986), Human societies: an introduction to sociology. London: Routledge & Kegan Paul.
go back to reference Jager, H. de & A.L. Mok (1978), Grondbeginselen der sociologie. Leiden: Stenfert Kroese. Jager, H. de & A.L. Mok (1978), Grondbeginselen der sociologie. Leiden: Stenfert Kroese.
go back to reference Késenne, S., M. Taks, W. Laporte & P. De Knop (1998), De economische betekenis van de sport in Vlaanderen. Brussel: IOS. Késenne, S., M. Taks, W. Laporte & P. De Knop (1998), De economische betekenis van de sport in Vlaanderen. Brussel: IOS.
go back to reference Laporte, W., L. Bollaert, P. De Knop, & M. Taks (1997), Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld: een empirische studie inzake de ontwikkeling van professionele deskundigheid. Brussel: IOS. Laporte, W., L. Bollaert, P. De Knop, & M. Taks (1997), Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld: een empirische studie inzake de ontwikkeling van professionele deskundigheid. Brussel: IOS.
go back to reference Marsli, M. (in druk), De gevolgen voor het jeugdvoetbalbeleid van het Bosman-arrest en het decreet voor de niet-professionele sportbeoefenaar. Brussel: VUB. Marsli, M. (in druk), De gevolgen voor het jeugdvoetbalbeleid van het Bosman-arrest en het decreet voor de niet-professionele sportbeoefenaar. Brussel: VUB.
go back to reference Musch, E., Laporte, W. & B. Mertens (1991), Bevorderen van sociale competentie via sportspelonderwijs. Brussel: Koning Boudewijnstichting. Musch, E., Laporte, W. & B. Mertens (1991), Bevorderen van sociale competentie via sportspelonderwijs. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference Pouw, D. (1987), ‘De inflatie van het begrip sport’. In: Spel en Sport 6, pp. 2-5. Pouw, D. (1987), ‘De inflatie van het begrip sport’. In: Spel en Sport 6, pp. 2-5.
go back to reference Pouw, D. (1999), 50 jaar nationaal sportbeleid. Tilburg University Press. Pouw, D. (1999), 50 jaar nationaal sportbeleid. Tilburg University Press.
go back to reference Rojek, C. (1989), ‘Leisure and recreation theory’. In: E. Jackson & T. Burton (eds.), Understanding leisure and recreation: mapping the past, charting the future (pp. 69-88). Pensylvania: Venture. Rojek, C. (1989), ‘Leisure and recreation theory’. In: E. Jackson & T. Burton (eds.), Understanding leisure and recreation: mapping the past, charting the future (pp. 69-88). Pensylvania: Venture.
go back to reference Schuller, A. (1985), ‘Probleme bei der Festlegung des Begriffs Sport’. In: Sportwissenschaft 15, 4, pp. 423-429. Schuller, A. (1985), ‘Probleme bei der Festlegung des Begriffs Sport’. In: Sportwissenschaft 15, 4, pp. 423-429.
go back to reference Steenbergen, J. & J.W.I. Tamboer (1998), ‘Het dubbelkarakter van sport: een conceptuele dynamiek’. In: Waarden en normen in de sport, pp. 69-93. Steenbergen, J. & J.W.I. Tamboer (1998), ‘Het dubbelkarakter van sport: een conceptuele dynamiek’. In: Waarden en normen in de sport, pp. 69-93.
go back to reference Steenbergen, J. & J.W.I. Tamboer (2000), Sportfilosofie. Leende: Damon. Steenbergen, J. & J.W.I. Tamboer (2000), Sportfilosofie. Leende: Damon.
go back to reference Stokvis, R. (1987), ‘Sport en Sportbeleid’. In: Spel en Sport 6, pp. 6-7. Stokvis, R. (1987), ‘Sport en Sportbeleid’. In: Spel en Sport 6, pp. 6-7.
go back to reference Suits, B.H. (1988), ‘Tricky Triad: Games, Play and Sport’. In: Journal of Philosophy of Sport XV, pp. 1-9.CrossRef Suits, B.H. (1988), ‘Tricky Triad: Games, Play and Sport’. In: Journal of Philosophy of Sport XV, pp. 1-9.CrossRef
go back to reference Van der Aerschot, H., Renson, R., Borms, J. & J. Vrijens (1985), Sportwetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Vol. V. Leuven: ISOV. Van der Aerschot, H., Renson, R., Borms, J. & J. Vrijens (1985), Sportwetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Vol. V. Leuven: ISOV.
go back to reference Vlaamse sportraad (1999), Document 56-06 Sporttakken & Confederaties. Advies van de Vlaamse Sportraad. Vlaamse sportraad (1999), Document 56-06 Sporttakken & Confederaties. Advies van de Vlaamse Sportraad.
go back to reference Volkamer, M. (1994), ‘Zur Definitions de Sports’. In: Sportwissenschaft 14, 2, pp. 195-203. Volkamer, M. (1994), ‘Zur Definitions de Sports’. In: Sportwissenschaft 14, 2, pp. 195-203.
go back to reference Wissenschaftliche Beirat des DSB (1980), ‘Zur Definition des Sports’. In: Sportwissenschaft 10, 4, pp. 437-439.CrossRef Wissenschaftliche Beirat des DSB (1980), ‘Zur Definition des Sports’. In: Sportwissenschaft 10, 4, pp. 437-439.CrossRef
Metagegevens
Titel
1 Conceptverduidelijking en begrippenrapport
Auteur
Paul De Knop
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1619-9_1