Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 De zorg- en werkomgeving

Auteurs : Ir. Ingeborg Griffioen, Karien den Ridder

Gepubliceerd in: Patiëntveiligheid in de verpleegkunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Waarom werk je in sommige ruimten prettig en in andere niet? Waarom kun je in de ene ruimte automatisch je weg vinden en moet je elders de weg vragen? De antwoorden op deze vragen hebben allemaal te maken met omgevingsfactoren, zoals het ontwerp van de ruimte, het licht, het geluid, de kleur en de bewegwijzering. In de voorgaande hoofdstukken zijn al enkele onderdelen van het MOTTO-model ter sprake gekomen. Door de (zorg)omgeving, techniek, taak en organisatie op elkaar af te stemmen zal de mens, in dit geval de verpleegkundige, optimaal kunnen presteren en wordt het maken van fouten zo veel mogelijk beperkt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de invloed van de (interne) omgeving op de veiligheid voor zorgverleners en -vragers (zie figuur 7.1).
Literatuur
go back to reference Bell, P.A., Greene, T.C., Fisher, J.D., & Baum, A. (2001). Environmental psychology (5e druk). Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers. Bell, P.A., Greene, T.C., Fisher, J.D., & Baum, A. (2001). Environmental psychology (5e druk). Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers.
go back to reference Carayon, P. (red.) (2007). Handbook of human factors and ergonomics in health care and patient safety. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Carayon, P. (red.) (2007). Handbook of human factors and ergonomics in health care and patient safety. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Carayon, P., & Gürses, A.P. (2005). A human factors engineering conceptual framework of nursing workload and patient safety in intensive care units. Intensive & Critical Care Nursing, 21(5), 284-301.CrossRef Carayon, P., & Gürses, A.P. (2005). A human factors engineering conceptual framework of nursing workload and patient safety in intensive care units. Intensive & Critical Care Nursing, 21(5), 284-301.CrossRef
go back to reference Carayon, P., Schoofs Hundt, A., Karsh, B.-T., Gurses, A.P., Alvarado, C.J., Smith, M., e.a. (2006). Work system design for patient safety: the SEIPS model. Quality and Safety in Health Care, 15(suppl. 1), i50-i58.CrossRefPubMedPubMedCentral Carayon, P., Schoofs Hundt, A., Karsh, B.-T., Gurses, A.P., Alvarado, C.J., Smith, M., e.a. (2006). Work system design for patient safety: the SEIPS model. Quality and Safety in Health Care, 15(suppl. 1), i50-i58.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2002). Binnenmilieu en installatietechniek in de zorgsector (rapport nr. 0.109). Utrecht: Bouwcollege. College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2002). Binnenmilieu en installatietechniek in de zorgsector (rapport nr. 0.109). Utrecht: Bouwcollege.
go back to reference College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2004). Operatieafdeling: bouwmaatstaven voor nieuwbouw (rapport nr. 0.115). Utrecht: Bouwcollege. College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2004). Operatieafdeling: bouwmaatstaven voor nieuwbouw (rapport nr. 0.115). Utrecht: Bouwcollege.
go back to reference College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2004). Toegankelijk bouwen: voor mensen met een zintuiglijke handicap of allergie (cahier). Utrecht: Bouwcollege. College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2004). Toegankelijk bouwen: voor mensen met een zintuiglijke handicap of allergie (cahier). Utrecht: Bouwcollege.
go back to reference College bouw zorginstellingen (2007). De hitte de baas: koeling in zorginstellingen (cahier). Utrecht: Bouwcollege. College bouw zorginstellingen (2007). De hitte de baas: koeling in zorginstellingen (cahier). Utrecht: Bouwcollege.
go back to reference College bouw zorginstellingen (2008). Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving. Utrecht: Bouwcollege. College bouw zorginstellingen (2008). Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving. Utrecht: Bouwcollege.
go back to reference Fisk, A.D., Rogers, W.A., Charness, N., Czaja, S.J., & Sharit, J. (2009). Designing for older adults: principles and creative human factors approaches (2e druk). Boca Raton, FL: CRC Press.CrossRef Fisk, A.D., Rogers, W.A., Charness, N., Czaja, S.J., & Sharit, J. (2009). Designing for older adults: principles and creative human factors approaches (2e druk). Boca Raton, FL: CRC Press.CrossRef
go back to reference Gosbee, J.W., & Gosbee, L.L. (2005). Using human factors engineering to improve patient safety. Oakbrook Terrace, IL: The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Gosbee, J.W., & Gosbee, L.L. (2005). Using human factors engineering to improve patient safety. Oakbrook Terrace, IL: The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations.
go back to reference Randle, J., Clarke, M., & Storr, J. (2006). Hand hygiene compliance in healthcare workers. Journal of Hospital Infection, 64(3), 205-209.CrossRefPubMed Randle, J., Clarke, M., & Storr, J. (2006). Hand hygiene compliance in healthcare workers. Journal of Hospital Infection, 64(3), 205-209.CrossRefPubMed
go back to reference Ridder, K. den (2011). Geef ze een veiligheidsbril!, Patiëntveiligheid in onderwijs aan zorgprofessionals van de toekomst. Onderwijs en gezondheidszorg, 6, 9-12. Ridder, K. den (2011). Geef ze een veiligheidsbril!, Patiëntveiligheid in onderwijs aan zorgprofessionals van de toekomst. Onderwijs en gezondheidszorg, 6, 9-12.
go back to reference Roelofsen, P. (2009). Evaluatie van tocht in operatiekamers. FMT Gezondheidszorg, 12, 26-28. Roelofsen, P. (2009). Evaluatie van tocht in operatiekamers. FMT Gezondheidszorg, 12, 26-28.
go back to reference Sadler, B.L., Joseph, A., Keller, A., & Rostenberg, B. (2009). Using evidence-based environmental design to enhance safety and quality. Cambridge, MA: Institute for Healthcare Improvement. Sadler, B.L., Joseph, A., Keller, A., & Rostenberg, B. (2009). Using evidence-based environmental design to enhance safety and quality. Cambridge, MA: Institute for Healthcare Improvement.
go back to reference Ulrich, R., Quan, X., Zimring, C., Joseph, A., & Choudhary, R. (2004). The role of the physical environment in the hospital of the 21st century: a once-in-a-lifetime opportunity. Center for Health Systems and Design, College of Architecture, Texas A&M University/College of Architecture, Georgia Institute of Technology. Ulrich, R., Quan, X., Zimring, C., Joseph, A., & Choudhary, R. (2004). The role of the physical environment in the hospital of the 21st century: a once-in-a-lifetime opportunity. Center for Health Systems and Design, College of Architecture, Texas A&M University/College of Architecture, Georgia Institute of Technology.
go back to reference VROM-Inspectie (2009). Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen: concrete quick wins om de brandveiligheidssituatie te verbeteren. VROM-Inspectie (2009). Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen: concrete quick wins om de brandveiligheidssituatie te verbeteren.
go back to reference www.dined.nl (website over het berekenen van lichaamsmaten om na te gaan voor welk percentage van de gebruikers een ruimte waarschijnlijk geschikt is of zal zijn) www.​dined.​nl (website over het berekenen van lichaamsmaten om na te gaan voor welk percentage van de gebruikers een ruimte waarschijnlijk geschikt is of zal zijn)
Metagegevens
Titel
7 De zorg- en werkomgeving
Auteurs
Ir. Ingeborg Griffioen
Karien den Ridder
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1113-2_7