Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Diagnostiek

Auteur : Roelien Bastiaanse

Gepubliceerd in: Afasie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De diagnostiek van afasie vindt plaats in verschillende stappen: (1) diagnostiek in de acute fase, (2) diagnostiek van de aard en ernst van de afasie, (3) diagnostiek van de onderliggende stoornis en (4) diagnostiek van de invloed van de afasie op de communicatie en het taalgebruik in het dagelijks leven. Daarnaast dient onderzocht te worden of er bijkomende cognitieve problemen zijn die het talig functioneren of het effect van therapie zouden kunnen beïnvloeden. Daarom is multidisciplinaire diagnostiek noodzakelijk.
Voetnoten
1
De huidige SAT test alleen zelfstandige naamwoorden (voorwerpen en dieren). Een versie voor werkwoorden (acties) is in voorbereiding.
 
2
Een hertesteffect kan optreden wanneer een proefpersoon eenzelfde test verschillende malen onder ogen krijgt. De proefpersoon presteert beter naarmate hij de test beter kent.
 
Literatuur
go back to reference Robert, E. & Mariën, P. (2006). Afasie (z)onder woorden. Antwerpen: Garant. Een geredigeerd boek met bijdragen over de verschillende aspecten van afasiediagnostiek en -therapie. Robert, E. & Mariën, P. (2006). Afasie (z)onder woorden. Antwerpen: Garant. Een geredigeerd boek met bijdragen over de verschillende aspecten van afasiediagnostiek en -therapie.
go back to reference Sandt-Koenderman, W.M.E. van de & Visch-Brink, E.G. (2001). Multidisciplinaire aspecten van de afasiediagnostiek. In: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. van der Meulen & B.M.E. Mondelaers (red.), Handboek Stem- Spraak- Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Een hoofdstuk dat alle aspecten van multidisciplinaire afasiediagnostiek aan de orde stelt. Sandt-Koenderman, W.M.E. van de & Visch-Brink, E.G. (2001). Multidisciplinaire aspecten van de afasiediagnostiek. In: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. van der Meulen & B.M.E. Mondelaers (red.), Handboek Stem- Spraak- Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Een hoofdstuk dat alle aspecten van multidisciplinaire afasiediagnostiek aan de orde stelt.
go back to reference Links, P., Feiken, J. & Bastiaanse, R. (1996). Afasie: Diagnostiek en Therapie: Een Linguïstische Benadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Een enigszins gedateerd boek waarin de diagnostiek en therapie in relatie tot taalverwerkingsmodellen wordt geschetst, met veel samenvattingen van en literatuurverwijzingen naar anderstalige therapiemethodes.CrossRef Links, P., Feiken, J. & Bastiaanse, R. (1996). Afasie: Diagnostiek en Therapie: Een Linguïstische Benadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Een enigszins gedateerd boek waarin de diagnostiek en therapie in relatie tot taalverwerkingsmodellen wordt geschetst, met veel samenvattingen van en literatuurverwijzingen naar anderstalige therapiemethodes.CrossRef
go back to reference Prins, R.S. & Bastiaanse, R. (2001). Spontane taalanalyse bij afasie. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 10, 3-23. Overzichtsartikel waarin alle methoden om spontane taal en communicatie bij afasiepatiënten te beoordelen op een rijtje gezet worden en de voors en tegens worden besproken. Prins, R.S. & Bastiaanse, R. (2001). Spontane taalanalyse bij afasie. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 10, 3-23. Overzichtsartikel waarin alle methoden om spontane taal en communicatie bij afasiepatiënten te beoordelen op een rijtje gezet worden en de voors en tegens worden besproken.
go back to reference Whitworth, A., Webster, J. & Howard, D. (2005). A Cognitive Neuropsychological Approach to Assessment and Intervention in Aphasia: A Clinician’s Guide. Hove: Psychology Press. Een mooi boek dat de wetenschappelijke achtergronden van afasiediagnostiek en -therapie schetst en gericht is op de klinische praktijk. Whitworth, A., Webster, J. & Howard, D. (2005). A Cognitive Neuropsychological Approach to Assessment and Intervention in Aphasia: A Clinician’s Guide. Hove: Psychology Press. Een mooi boek dat de wetenschappelijke achtergronden van afasiediagnostiek en -therapie schetst en gericht is op de klinische praktijk.
Metagegevens
Titel
6 Diagnostiek
Auteur
Roelien Bastiaanse
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9030-4_6