Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Therapie

Auteur : Roelien Bastiaanse

Gepubliceerd in: Afasie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende stadia van therapie: de acute fase, de subacute fase en de chronische fase. Eerst zullen, aan de hand van de taalverwerkingsmodellen die uiteengezet zijn in de hoofdstukken 4 en 5, verschillende Nederlandstalige therapieprogramma’s worden besproken. Daarna komen de meer algemene communicatietrainingen en de communicatieve hulpmiddelen aan bod.
Literatuur
go back to reference Visch-Brink, E.G., Harskamp, F. van & Boer, D. de (1989). Neurologische taal- en spraakstoornissen 1: Afasietherapie. Lisse: Swets en Zeitlinger. Dit is een geredigeerde bundel met een overzicht van de therapeutische mogelijkheden. Binnenkort verschijnt bij Pearson een nieuwe en geheel gewijzigde druk, aangepast aan de huidige situatie. Visch-Brink, E.G., Harskamp, F. van & Boer, D. de (1989). Neurologische taal- en spraakstoornissen 1: Afasietherapie. Lisse: Swets en Zeitlinger. Dit is een geredigeerde bundel met een overzicht van de therapeutische mogelijkheden. Binnenkort verschijnt bij Pearson een nieuwe en geheel gewijzigde druk, aangepast aan de huidige situatie.
go back to reference Robert, E. & Mariën, P. (2006). Afasie (z)onder woorden. Antwerpen: Garant. Een goed geredigeerd boek met bijdragen over de verschillende aspecten van afasiediagnostiek en -therapie. Robert, E. & Mariën, P. (2006). Afasie (z)onder woorden. Antwerpen: Garant. Een goed geredigeerd boek met bijdragen over de verschillende aspecten van afasiediagnostiek en -therapie.
go back to reference Links, P., Feiken, J. & Bastiaanse, R. (1996). Afasie: Diagnostiek en therapie, een linguïstische benadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Een enigszins gedateerd boek waarin de diagnostiek en therapie in relatie tot taalverwerkingsmodellen wordt geschetst met veel samenvattingen van en literatuurverwijzingen naar anderstalige therapiemethodes.CrossRef Links, P., Feiken, J. & Bastiaanse, R. (1996). Afasie: Diagnostiek en therapie, een linguïstische benadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Een enigszins gedateerd boek waarin de diagnostiek en therapie in relatie tot taalverwerkingsmodellen wordt geschetst met veel samenvattingen van en literatuurverwijzingen naar anderstalige therapiemethodes.CrossRef
go back to reference Wielaert, S.M. & Berns, P.E.G. (red.) (2003). Status afasietherapie: Gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk. Amsterdam: Pearson. Een boek met een groot aantal gevalsbeschrijving van afasiepatiënten, waarin nauwlettend wordt ingegaan op de afstemming van diagnostiek en therapie. Wielaert, S.M. & Berns, P.E.G. (red.) (2003). Status afasietherapie: Gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk. Amsterdam: Pearson. Een boek met een groot aantal gevalsbeschrijving van afasiepatiënten, waarin nauwlettend wordt ingegaan op de afstemming van diagnostiek en therapie.
go back to reference Byng, S., Swinburn, K., Pound, C. (1999). Aphasia Therapy Files. Hove: Psychology Press.CrossRef Byng, S., Swinburn, K., Pound, C. (1999). Aphasia Therapy Files. Hove: Psychology Press.CrossRef
go back to reference Byng, S., Swinburn, K., Pound, C. (2006). Aphasia Therapy Files: Volume 2. Hove: Psychology Press. Twee geredigeerde boeken met bijdragen van auteurs die de verschillende therapieprogramma’s en vooral methodes bespreken, mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Een zeldzaam mooi overzicht van afasietherapeutische mogelijkheden. Byng, S., Swinburn, K., Pound, C. (2006). Aphasia Therapy Files: Volume 2. Hove: Psychology Press. Twee geredigeerde boeken met bijdragen van auteurs die de verschillende therapieprogramma’s en vooral methodes bespreken, mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Een zeldzaam mooi overzicht van afasietherapeutische mogelijkheden.
go back to reference Peters, H.F.M., Bastiaanse, R., Borsel, J. van, Dejonckere, P.H.O., Jansonius-Schultheiss, K., Meulen, Sj. van der & Mondelaers, B.M.E. (red.) (2003). Handboek Stem-, Spraak- en Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Peters, H.F.M., Bastiaanse, R., Borsel, J. van, Dejonckere, P.H.O., Jansonius-Schultheiss, K., Meulen, Sj. van der & Mondelaers, B.M.E. (red.) (2003). Handboek Stem-, Spraak- en Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference In deel 9 zijn hoofdstukken te vinden over: In deel 9 zijn hoofdstukken te vinden over:
go back to reference linguïstisch georiënteerde therapie (Faber-Feiken & Links); linguïstisch georiënteerde therapie (Faber-Feiken & Links);
go back to reference pragmatische aspecten van afasietherapie, inclusief PACE (Berns); pragmatische aspecten van afasietherapie, inclusief PACE (Berns);
go back to reference groepstherapie (Leipoldt, Schavemaker & Voorberg); groepstherapie (Leipoldt, Schavemaker & Voorberg);
go back to reference psychosociale begeleiding van afasiepatiënten en partners (Leipoldt); psychosociale begeleiding van afasiepatiënten en partners (Leipoldt);
go back to reference medicamenteuze behandeling (Mariën & de Deyn). medicamenteuze behandeling (Mariën & de Deyn).
go back to reference Er zijn enkele Nederlandse proefschriften verschenen waarin de effecten van afasietherapie centraal staan. Hiervan zijn geen handelsedities verschenen, maar zij zijn via bibliotheken verkrijgbaar. Er zijn enkele Nederlandse proefschriften verschenen waarin de effecten van afasietherapie centraal staan. Hiervan zijn geen handelsedities verschenen, maar zij zijn via bibliotheken verkrijgbaar.
go back to reference Prins, R.S. (1987). Afasie: classificatie, behandelingen, herstelverloop. Universiteit van Amsterdam. Prins, R.S. (1987). Afasie: classificatie, behandelingen, herstelverloop. Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Visch-Brink, E.G. (1999). Words in Action. Retrieval Errors in Aphasia: A Topic for Therapy. Erasmusuniversiteit Rotterdam. Visch-Brink, E.G. (1999). Words in Action. Retrieval Errors in Aphasia: A Topic for Therapy. Erasmusuniversiteit Rotterdam.
go back to reference Doesborgh, S.J.C. (2004). Assessment and Treatment of Linguistic Deficits in Aphasic Patients. Erasmusuniversiteit Rotterdam. Doesborgh, S.J.C. (2004). Assessment and Treatment of Linguistic Deficits in Aphasic Patients. Erasmusuniversiteit Rotterdam.
go back to reference Sandt-Koenderman, W.M.E. van de (2007). Crossroads in Aphasia Rehabilitation. Erasmusuniversiteit Rotterdam. Sandt-Koenderman, W.M.E. van de (2007). Crossroads in Aphasia Rehabilitation. Erasmusuniversiteit Rotterdam.
go back to reference Ruiter, M. (2008). Speaking in ellipses: The Effect of a Compensatory Style of Speech on Functional Communication in Chronic Agrammatism. Radbouduniversiteit Nijmegen. Ruiter, M. (2008). Speaking in ellipses: The Effect of a Compensatory Style of Speech on Functional Communication in Chronic Agrammatism. Radbouduniversiteit Nijmegen.
go back to reference Op www.afasie.nl staan twee filmpjes over wat het betekent voor een kind als een van zijn ouders afasie heeft. Deze filmpjes zijn te bekijken via de link ‘kind van’. Op www.​afasie.​nl staan twee filmpjes over wat het betekent voor een kind als een van zijn ouders afasie heeft. Deze filmpjes zijn te bekijken via de link ‘kind van’.
Metagegevens
Titel
7 Therapie
Auteur
Roelien Bastiaanse
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9030-4_7