Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Taalverwerking en afasie: zinsniveau

Auteur : Roelien Bastiaanse

Gepubliceerd in: Afasie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Voor het begrijpen en produceren van zinnen zijn veel complexere processen noodzakelijk dan voor de verwerking van woorden. Zo is het aantal zinnen dat iemand kan produceren oneindig en zijn er allerlei grammaticale regels nodig om goede zinnen te maken. Het is dus niet vreemd dat er geen consensus is over hoe de processen op zinsniveau in hun werk gaan. In dit hoofdstuk wordt een eenvoudig model geschetst dat inzicht geeft in enkele belangrijke zinsverwerkingsprocessen en dat bruikbaar is voor de diagnostiek en therapie van afasie.
Voetnoten
1
Voor thematische rollen worden vaak Latijnse (zoals agens) en Engelstalige (zoals experiencer) termen gebruikt. De Nederlandse vertaling van dergelijke benamingen (bijv. handelaar, ondergaander of ervaarder) zijn ongebruikelijk.
 
2
Adjuncten zijn zinsdelen die geen argument van het werkwoord zijn en die dus kunnen worden weggelaten. Adjuncten zijn altijd bijwoordelijke bepalingen.
 
3
Morfosyntactische informatie is informatie die verstrekt wordt door (de integratie van) de morfologie, zoals werkwoordsvervoegingen en meervoudsuitgangen van zelfstandige naamwoorden, en de syntaxis, zoals de woordvolgorde.
 
Literatuur
go back to reference Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: From Intention to Articulation. Cambridge, MA: MIT-Press. Een glashelder geschreven, goed gedocumenteerd en zeer interessant handboek over taalproductie. Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: From Intention to Articulation. Cambridge, MA: MIT-Press. Een glashelder geschreven, goed gedocumenteerd en zeer interessant handboek over taalproductie.
go back to reference Fromkin, V. (ed.) (1973). Speech Errors as Linguistic Evidence. Den Haag: Mouton. Een geredigeerd boek met tal van bijdragen over versprekingen van gezonde proefpersonen die gebruikt worden om een licht te werpen op taalverwerking bij gezonde sprekers. Fromkin, V. (ed.) (1973). Speech Errors as Linguistic Evidence. Den Haag: Mouton. Een geredigeerd boek met tal van bijdragen over versprekingen van gezonde proefpersonen die gebruikt worden om een licht te werpen op taalverwerking bij gezonde sprekers.
go back to reference Almeida, R.G. de & Manouilidou, C. (eds.) (2010). Verb Concepts: Cognitive Science Perspectives on Verb Representation and Processing. Oxford: Oxford University Press. Een geredigeerd boek met bijdragen op het gebied van werkwoorden, vanuit theoretisch linguïstisch, psycholinguïstisch en neurolinguïstisch perspectief. Almeida, R.G. de & Manouilidou, C. (eds.) (2010). Verb Concepts: Cognitive Science Perspectives on Verb Representation and Processing. Oxford: Oxford University Press. Een geredigeerd boek met bijdragen op het gebied van werkwoorden, vanuit theoretisch linguïstisch, psycholinguïstisch en neurolinguïstisch perspectief.
go back to reference Grodzinsky, Y. & Bastiaanse, R. (eds.) (2000). Grammatical Disorders: A Neurolinguistic Perspective. London: Whurr Publishers. Een geredigeerde bundel met hoofdstukken over stoornissen in het begrip en de productie van afasiepatiënten, met name met een afasie van Broca. Grodzinsky, Y. & Bastiaanse, R. (eds.) (2000). Grammatical Disorders: A Neurolinguistic Perspective. London: Whurr Publishers. Een geredigeerde bundel met hoofdstukken over stoornissen in het begrip en de productie van afasiepatiënten, met name met een afasie van Broca.
Metagegevens
Titel
5 Taalverwerking en afasie: zinsniveau
Auteur
Roelien Bastiaanse
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9030-4_5