Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-11-2019 | Artikel

Zorgmijders of zorgvuldige zorgzoekers en de rol van de huisarts

Auteurs: C.L. (Niels) Mulder, M.T. (Marcel) Slockers

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 9/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Met de term zorgwekkende zorgmijders bedoelen we een groep mensen met ernstige psychische aandoeningen en met een kluwen aan maatschappelijke en somatische problemen die zelf geen hulp zoeken. Het gaat landelijk om ongeveer 5000-20.000 mensen. De huisarts komt via diverse kanalen met deze groep in contact en kan zelf een beoordeling doen en vervolgens teams voor bemoeizorg inschakelen. De wijze waarop bemoeizorg geregeld is, verschilt per gemeente. Vaak is langdurige en aanhoudende bemoeienis noodzakelijk om de patiënt te bewegen de zorg te accepteren en een (somatische) behandeling te starten. Pas wanneer dit niet lukt is een dwangmaatregel (Wet Bopz/Verplichte GGZ) aangewezen. De huisarts vervult hierbij soms een toezichthoudende rol, aangezien vaak diverse partijen bij bemoeizorg betrokken zijn en er risico bestaat op discontinuïteit van zorg. …
Metagegevens
Titel
Zorgmijders of zorgvuldige zorgzoekers en de rol van de huisarts
Auteurs
C.L. (Niels) Mulder
M.T. (Marcel) Slockers
Publicatiedatum
01-11-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 9/2019
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-019-0088-5

Andere artikelen Uitgave 9/2019

Bijblijven 9/2019 Naar de uitgave

Redactioneel ten geleide

Relax, het is gewoon complex