Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Werk en gezondheid

Auteurs : dr. Kees de Kock, prof. dr. Carel Hulshof

Gepubliceerd in: Gendersensitieve huisartsgeneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk gaan we in op de boeiende relatie tussen werk en gezondheid. Werk kan de gezondheid zowel bevorderen als schaden en anderzijds is de gezondheid van invloed op het vermogen om te werken. De genderspecifieke aspecten in deze relatie illustreren we bij vijf veelvoorkomende gezondheidsproblemen: hart- en vaatziekten, aandoeningen van het bewegingsapparaat, burn-out, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en familiaal geweld. Wat betekent gendersensitiviteit bij de begeleiding ter voorkoming van uitval uit het werk of bij terugkeer naar werk? Huisartsen kunnen proactief aandacht besteden aan het werk van patiënten met aandacht voor de genderspecifieke aspecten. Zij doen er goed aan informatie over beroep, werkomstandigheden en verzuim of werkhervatting in het huisartsinformatiesysteem vast te leggen. Als problemen complex blijken, moet multidisciplinair worden samengewerkt. Binnen de huisartspraktijk kan ook de POH-GGZ daarbij ingeschakeld worden.
Literatuur
1.
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. Den Haag: WRR-Rapport; 2020. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. Den Haag: WRR-Rapport; 2020.
2.
go back to reference Waddell G, Burton AK. Is work good for your health and well-being? London: The Stationery Office; 2006. Waddell G, Burton AK. Is work good for your health and well-being? London: The Stationery Office; 2006.
3.
go back to reference Schuring M, Robroek SJ, Otten FW, Arts CH, Burdorf A. The effect of ill health and socioeconomic status on labor force exit and re-employment: a prospective study with ten years follow-up in the Netherlands. Scand J Work Environ Health. 2013;39(2):134–43. CrossRef Schuring M, Robroek SJ, Otten FW, Arts CH, Burdorf A. The effect of ill health and socioeconomic status on labor force exit and re-employment: a prospective study with ten years follow-up in the Netherlands. Scand J Work Environ Health. 2013;39(2):134–43. CrossRef
4.
go back to reference De Kock CA. The role of GPs in work-related problems. Proefschrift. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen; 2020. De Kock CA. The role of GPs in work-related problems. Proefschrift. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen; 2020.
5.
go back to reference Douwes M, Hooftman W (eindred.). Arbobalans 2018. Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland. Leiden: TNO; 2019. Douwes M, Hooftman W (eindred.). Arbobalans 2018. Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland. Leiden: TNO; 2019.
6.
go back to reference Van Dijk P, Hogervorst W, Buijs P, van Dijk F. Information in a Dutch GP registration system about high risks on long-lasting sickness absence: a cross-sectional exploration in their registration system. Eur J Gen Pract. 2006;12:74–6. CrossRef Van Dijk P, Hogervorst W, Buijs P, van Dijk F. Information in a Dutch GP registration system about high risks on long-lasting sickness absence: a cross-sectional exploration in their registration system. Eur J Gen Pract. 2006;12:74–6. CrossRef
7.
go back to reference Verdonk P. Arbeid. In: Fauser B, Lagro-Janssen ALM, Bos A, redactie. Handboek vrouwspecifieke geneeskunde. Houten: Prelum uitgevers; 2013. Verdonk P. Arbeid. In: Fauser B, Lagro-Janssen ALM, Bos A, redactie. Handboek vrouwspecifieke geneeskunde. Houten: Prelum uitgevers; 2013.
8.
go back to reference Emancipatiemonitor 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Den Haag, december 2020; ISBN 978 90 377 0964. Emancipatiemonitor 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Den Haag, december 2020; ISBN 978 90 377 0964.
9.
go back to reference Van Zwieten MHJ, De Vroome EMM, Mol MEM, Mars GMJ, Koppes LLJ, Van den Bossche SNJ. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013: Methodologie en globale resultaten. Hoofddorp/Heerlen: TNO/CBS; 2014. Van Zwieten MHJ, De Vroome EMM, Mol MEM, Mars GMJ, Koppes LLJ, Van den Bossche SNJ. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013: Methodologie en globale resultaten. Hoofddorp/Heerlen: TNO/CBS; 2014.
10.
go back to reference Josten E, De Boer A. Mantelzorg en betaald werk bij vrouwen en mannen. Tijdschr Arbeidsvraagstukken. 2015;31(4):414–29. Josten E, De Boer A. Mantelzorg en betaald werk bij vrouwen en mannen. Tijdschr Arbeidsvraagstukken. 2015;31(4):414–29.
11.
go back to reference Hämmig O, Bauer G. Work-life imbalance and mental health among male and female employees in Switzerland. Int J Public Health. 2009;54:88–95. CrossRef Hämmig O, Bauer G. Work-life imbalance and mental health among male and female employees in Switzerland. Int J Public Health. 2009;54:88–95. CrossRef
12.
go back to reference Roter DL, Hall JA. Physician gender and patient-centered communication: a critical review of empirical research. Ann Rev Pub Health. 2004;25:497–519. CrossRef Roter DL, Hall JA. Physician gender and patient-centered communication: a critical review of empirical research. Ann Rev Pub Health. 2004;25:497–519. CrossRef
15.
go back to reference Mommersteeg PMC, Maas AHEM. Ned Tijdschr Geneesk. 2018;162:D2961. Mommersteeg PMC, Maas AHEM. Ned Tijdschr Geneesk. 2018;162:D2961.
16.
go back to reference Smedegaard L, Nume AK, Charlot M, Kragholm K, Gislason G, Hansen PR. Return to work and risk of subsequent detachment from employment after myocardial infarction: insights from Danish nationwide registries. J Am Heart Assoc. 2017;6(10):e006486. Smedegaard L, Nume AK, Charlot M, Kragholm K, Gislason G, Hansen PR. Return to work and risk of subsequent detachment from employment after myocardial infarction: insights from Danish nationwide registries. J Am Heart Assoc. 2017;6(10):e006486.
17.
go back to reference Revalidatiecommissie NVVC/NHS en projectgroep PAAHR, Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011. Utrecht: Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie; 2011. Revalidatiecommissie NVVC/NHS en projectgroep PAAHR, Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011. Utrecht: Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie; 2011.
18.
go back to reference Feleus A, Bierma-Zeinstra SMA, Miedema HA, Bernsen RMD, Verhaar JAN, Koes BW. Incidence of non-traumatic complaints of arm, neck and shoulder in general practice. Man Ther. 2008;13:426–33. Feleus A, Bierma-Zeinstra SMA, Miedema HA, Bernsen RMD, Verhaar JAN, Koes BW. Incidence of non-traumatic complaints of arm, neck and shoulder in general practice. Man Ther. 2008;13:426–33.
19.
go back to reference Hooftman WE, Van der Beek AJ, Bongers PM, Van Mechelen W. Is there a gender difference in the effect of work-related physical and psychosocial risk factors on musculoskeletal symptoms and related sickness absence? Scand J Work Environ Health. 2009;35(2):85–95. Hooftman WE, Van der Beek AJ, Bongers PM, Van Mechelen W. Is there a gender difference in the effect of work-related physical and psychosocial risk factors on musculoskeletal symptoms and related sickness absence? Scand J Work Environ Health. 2009;35(2):85–95.
20.
go back to reference Côté D, Coutu MF. A critical review of gender issues in understanding prolonged disability related to musculoskeletal pain: how are they relevant to rehabilitation? Disability Rehab. 2010;32(2):87–102. Côté D, Coutu MF. A critical review of gender issues in understanding prolonged disability related to musculoskeletal pain: how are they relevant to rehabilitation? Disability Rehab. 2010;32(2):87–102.
21.
go back to reference Abrahams H, Houkes I, Winants YH, Twellaar M, Verdonk P. Gender en burnout bij Nederlandse huisartsen. TVG Tijdschr Gezondheidswetensch. 2013;91(4):225–33. CrossRef Abrahams H, Houkes I, Winants YH, Twellaar M, Verdonk P. Gender en burnout bij Nederlandse huisartsen. TVG Tijdschr Gezondheidswetensch. 2013;91(4):225–33. CrossRef
22.
go back to reference Soler JK, Yaman H, Esteva M, Dobbs F, Asenova RS, Katic M, et al. Burnout in European family doctors: the EGPRN study. Fam Pract. 2008;25:245–65. CrossRef Soler JK, Yaman H, Esteva M, Dobbs F, Asenova RS, Katic M, et al. Burnout in European family doctors: the EGPRN study. Fam Pract. 2008;25:245–65. CrossRef
23.
go back to reference Dreher A, Theune M, Kersting C, Geiser F, Weltermann B. Prevalence of burnout among German general practitioners: comparison of physicians working in solo and group practices. PLoS One. 2019;14:e0211223. Dreher A, Theune M, Kersting C, Geiser F, Weltermann B. Prevalence of burnout among German general practitioners: comparison of physicians working in solo and group practices. PLoS One. 2019;14:e0211223.
24.
go back to reference Purvanova RK, Muros JP. Gender differences in burnout: a meta-analysis. J Vocat Behav. 2010;77:168–85. CrossRef Purvanova RK, Muros JP. Gender differences in burnout: a meta-analysis. J Vocat Behav. 2010;77:168–85. CrossRef
25.
go back to reference Clareus B, Renström EA. Physicians’ gender bias in the diagnostic assessment of medically unexplained symptoms and its effect on patient–physician relations. Scand J Psychol. 2019;60:338–47. PubMedPubMedCentral Clareus B, Renström EA. Physicians’ gender bias in the diagnostic assessment of medically unexplained symptoms and its effect on patient–physician relations. Scand J Psychol. 2019;60:338–47. PubMedPubMedCentral
26.
go back to reference Zink T, Sill M. Intimate partner violence and job instability. J Am Med Women’s Assoc. 2004;59(1):32–5. Zink T, Sill M. Intimate partner violence and job instability. J Am Med Women’s Assoc. 2004;59(1):32–5.
27.
go back to reference Elfrich CA, Badiani C, Simpson EK. Worker role identity development of women with disabilities who experience domestic violence. Work. 2006;27:319–28. Elfrich CA, Badiani C, Simpson EK. Worker role identity development of women with disabilities who experience domestic violence. Work. 2006;27:319–28.
28.
go back to reference Van Zanten-Przybysz I, Van der Gulden JWJ, Lagro-Janssen ALM. Partnergeweld: (h)erkennen door de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. TBV? Tijdschr Bedrijfs- Verzekeringsgeneesk. 2009;17(6):244–9. Van Zanten-Przybysz I, Van der Gulden JWJ, Lagro-Janssen ALM. Partnergeweld: (h)erkennen door de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. TBV? Tijdschr Bedrijfs- Verzekeringsgeneesk. 2009;17(6):244–9.
go back to reference Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid van thuisarts.nl: Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid van thuisarts.nl:
Metagegevens
Titel
Werk en gezondheid
Auteurs
dr. Kees de Kock
prof. dr. Carel Hulshof
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2707-2_5