Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Waar werken verpleegkundigen?

Auteur : Wupke Boog

Gepubliceerd in: Verpleegkunde voor mbo

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Verpleegkundigen zijn met vele andere hulpverleners werkzaam in de gezondheidszorg. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het brede werkveld dat gezondheidszorg heet. Hoe zijn de gezondheidszorgvoorzieningen toegankelijk voor de zorgvrager en welke zijn dat? Het zijn niet alleen hulpverleners die zorg verlenen; ook familieleden en vrijwilligers zorgen vaak voor anderen. Aan de basis van dit alles staat de zorg die iemand voor zichzelf heeft. De begrippen die bij deze vormen van zorg horen lichten we toe: zelfzorg, mantelzorg, vrijwillige zorg en professionele zorg. Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat in op de werkvelden of branches waarin verpleegkundigen werkzaam zijn. Wat is het specifieke van een werkomgeving en welke hulpvraag hebben de zorgvragers daar? Er volgt een schets van wat verpleegkundigen kunnen tegenkomen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.
Literatuur
go back to reference Boog, W., Jong, J. H. J. de, & Kerstens, J. A. M. (2002). Inleiding in de verpleegkunde enspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Boog, W., Jong, J. H. J. de, & Kerstens, J. A. M. (2002). Inleiding in de verpleegkunde enspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Burgt, M. van der, Mechelen-Gevers, E. van, & Lintel Hekkert, M. te. (2014). Introductie in de gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Burgt, M. van der, Mechelen-Gevers, E. van, & Lintel Hekkert, M. te. (2014). Introductie in de gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Geluk, A. (2006). Zorgen, een kwestie van doen! Een praktisch handboek voor mantelzorgers. Utrecht: Kosmos-Z & K. Geluk, A. (2006). Zorgen, een kwestie van doen! Een praktisch handboek voor mantelzorgers. Utrecht: Kosmos-Z & K.
go back to reference Haan, K. de, & Eliens, A. (2008). Verstandelijk gehandicaptenzorg toe aan herbezinning en actie. TvZ, 11/12, 25–28. Haan, K. de, & Eliens, A. (2008). Verstandelijk gehandicaptenzorg toe aan herbezinning en actie. TvZ, 11/12, 25–28.
go back to reference Haaren, E. van. (Red.). (2015). Maatschappelijke gezondheidszorg Niveau 5. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Haaren, E. van. (Red.). (2015). Maatschappelijke gezondheidszorg Niveau 5. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Heijmans, M., Spreeuwenberg, P., & Rijken, M. (2010). Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken Rapportage 2010. Utrecht: NIVEL. Heijmans, M., Spreeuwenberg, P., & Rijken, M. (2010). Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken Rapportage 2010. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Kauffman, K., et al. (2009). Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord. Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt. Kauffman, K., et al. (2009). Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord. Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt.
go back to reference Klerk, M. de., et al. (2015). Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Klerk, M. de., et al. (2015). Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Kort, H., Cordia, A., & Witte, L. de. (Red.). (2008). Langdurende zorg en technologie. Den Haag: Lemma. Kort, H., Cordia, A., & Witte, L. de. (Red.). (2008). Langdurende zorg en technologie. Den Haag: Lemma.
go back to reference Kruijswijk, W., Peters, A., & Elferink, J. (2013). Mantelzorg en vrijwilligers in beeld. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Kruijswijk, W., Peters, A., & Elferink, J. (2013). Mantelzorg en vrijwilligers in beeld. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Lambregts, J., & Grotendorst, A. (2012). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J., & Grotendorst, A. (2012). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Movisie. (2007). Beroepscompetentieprofiel mbo-verpleegkundige. Utrecht: Movisie/Vilans. Movisie. (2007). Beroepscompetentieprofiel mbo-verpleegkundige. Utrecht: Movisie/Vilans.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. (2000). Professionals in de gezondheidszorg. Zoetermeer: RVZ. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. (2000). Professionals in de gezondheidszorg. Zoetermeer: RVZ.
go back to reference Staa, A. van. (2004). Transitiezorg is meer dan een goede transfer. TvZ, 6, 18–23. Staa, A. van. (2004). Transitiezorg is meer dan een goede transfer. TvZ, 6, 18–23.
Metagegevens
Titel
Waar werken verpleegkundigen?
Auteur
Wupke Boog
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0976-4_2