Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Waar gaat het om in de verpleging?

Auteur : Wupke Boog

Gepubliceerd in: Verpleegkunde voor mbo

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het eerste hoofdstuk geeft een veelzijdig beeld van waar het in de verpleging om gaat. Zo houden verpleegkundigen zich in hun werk bezig met het bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces en het werken aan kwaliteit en deskundigheid. In hun werk moeten verpleegkundigen aan bepaalde eisen voldoen. Ze moeten hun werkzaamheden op een deskundige wijze uitvoeren vanuit een professionele beroepshouding en betrokkenheid bij de zorgvrager. Dit doen ze in een maatschappij die steeds in ontwikkeling is. Tijdens het werk behoren verpleegkundigen zich te houden aan de kaders die voor de beroepsgroep gelden, zoals wetgeving, de beroepscode, richtlijnen en protocollen. Daarnaast werken verpleegkundigen vanuit hun idealen over hoe goede verpleegkundige zorg er uit moet zien. Vanuit hun visie op de mens, gezondheid, ziekte en verpleging geven ze een persoonlijke kleur aan hun werk. Al deze onderwerpen krijgen een toelichting in het eerste hoofdstuk.
Literatuur
go back to reference Benner, P. (2006). Van beginner naar expert. Excellentie en invloed in de verpleegkundige praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Benner, P. (2006). Van beginner naar expert. Excellentie en invloed in de verpleegkundige praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Boog, W., Jong, J. H. J. de, & Kerstens, J. A. M. (2002). Inleiding in de verpleegkunde en aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Boog, W., Jong, J. H. J. de, & Kerstens, J. A. M. (2002). Inleiding in de verpleegkunde en aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Bosch, C. F. M. (1988/1989). Betrokkenheid: kernelementen in de psychosociale zorgverlening in het algemeen ziekenhuis. Verpleegkunde, 3, 115–124. Bosch, C. F. M. (1988/1989). Betrokkenheid: kernelementen in de psychosociale zorgverlening in het algemeen ziekenhuis. Verpleegkunde, 3, 115–124.
go back to reference Brink-Tjebbes, J. A. van den, & Keij, J. A. (1997). Verplegen in verbondenheid. Utrecht: De Tijdstroom. Brink-Tjebbes, J. A. van den, & Keij, J. A. (1997). Verplegen in verbondenheid. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Buijse, R., & Tol, M. van. (2005). Tuchtrecht en professionele verpleegkundige standaard. TvZ, 9, 18–23. Buijse, R., & Tol, M. van. (2005). Tuchtrecht en professionele verpleegkundige standaard. TvZ, 9, 18–23.
go back to reference Dek, R. (2003). Verpleegkundige modellen in de praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Dek, R. (2003). Verpleegkundige modellen in de praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Endt-Meijling, M. van. (2007). Met nieuwe ogen. Werkboek voor ontwikkeling van een transculturele attitude. Bussum: Coutinho. Endt-Meijling, M. van. (2007). Met nieuwe ogen. Werkboek voor ontwikkeling van een transculturele attitude. Bussum: Coutinho.
go back to reference Gordon, M. (1995). Verpleegkundige diagnostiek: proces en toepassing. Utrecht: Lemma. Gordon, M. (1995). Verpleegkundige diagnostiek: proces en toepassing. Utrecht: Lemma.
go back to reference Haaren, E. van. (Red.). (2015). Maatschappelijke gezondheidszorg Niveau 5. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Haaren, E. van. (Red.). (2015). Maatschappelijke gezondheidszorg Niveau 5. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Huber, M., Knotnerus, J. A., Green, L., et al. (2011). How should we define health? BMJ, 26, 343. Huber, M., Knotnerus, J. A., Green, L., et al. (2011). How should we define health? BMJ, 26, 343.
go back to reference Kaljouw, M., & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Diemen: Zorginstituut Nederland. Kaljouw, M., & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Diemen: Zorginstituut Nederland.
go back to reference Kruk, T. van der, & Pasch, T. van de. (2008). Richtlijnen en hun toepassing. TvZ, 2, 16–19. Kruk, T. van der, & Pasch, T. van de. (2008). Richtlijnen en hun toepassing. TvZ, 2, 16–19.
go back to reference Masters, K. (2005). Role development in professional nursing practice. Boston: Jones and Bartlett Publishers. Masters, K. (2005). Role development in professional nursing practice. Boston: Jones and Bartlett Publishers.
go back to reference Most, M. van der. (2007). Florence Nightingale en de Nederlandse verpleging . TvZ, 6, 16–19. Most, M. van der. (2007). Florence Nightingale en de Nederlandse verpleging . TvZ, 6, 16–19.
go back to reference Movisie. (2007). Beroepscompetentieprofiel mbo-verpleegkundige. Utrecht: Movisie/Vilans. Movisie. (2007). Beroepscompetentieprofiel mbo-verpleegkundige. Utrecht: Movisie/Vilans.
go back to reference Pinto, D., & Doremalen, H. van. (2009). Conflicthantering en diversiteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Pinto, D., & Doremalen, H. van. (2009). Conflicthantering en diversiteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Pool, A., Mostert, H., & Schumacher, J. (2003). De kunst van het afstemmen. Belevingsgerichte zorg: theorie en praktijk van een nieuw zorgconcept. Utrecht: NIZW. Pool, A., Mostert, H., & Schumacher, J. (2003). De kunst van het afstemmen. Belevingsgerichte zorg: theorie en praktijk van een nieuw zorgconcept. Utrecht: NIZW.
go back to reference SBB/Calibris. (2015). Landelijke Kwalificaties MBO Mbo-Verpleegkundige. SBB/Calibris. SBB/Calibris. (2015). Landelijke Kwalificaties MBO Mbo-Verpleegkundige. SBB/Calibris.
go back to reference Stapel, J., & Keukens, R. (2013). Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Stapel, J., & Keukens, R. (2013). Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference V&VN. (2015). CGMV vakorganisatie voor christenen, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’. Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. V&VN. (2015). CGMV vakorganisatie voor christenen, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’. Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden.
go back to reference Velden, D. van der. (2009). Presentie in een academisch ziekenhuis. TvZ, 4, 44–46. Velden, D. van der. (2009). Presentie in een academisch ziekenhuis. TvZ, 4, 44–46.
go back to reference Verberk, F., & Kuiper, M. de. (2006). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model. Vertaling en bewerking voor de Nederlandse praktijk. Assen: Van Gorcum. Verberk, F., & Kuiper, M. de. (2006). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model. Vertaling en bewerking voor de Nederlandse praktijk. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Visser, M., & Jong, A. de. (2005). Cultuur en zorg. Een interculturele benadering van zorg in de verpleging. Bussum: Coutinho. Visser, M., & Jong, A. de. (2005). Cultuur en zorg. Een interculturele benadering van zorg in de verpleging. Bussum: Coutinho.
go back to reference Vliet, K. van, Duyvendak, J. W., Boonstra, N., et al. (2004). Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Vliet, K. van, Duyvendak, J. W., Boonstra, N., et al. (2004). Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Vries, M. de, & Kossen, J. (2014). Zó werkt de zorg in Nederland. Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Amsterdam: De Argumentenfabriek. Vries, M. de, & Kossen, J. (2014). Zó werkt de zorg in Nederland. Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Amsterdam: De Argumentenfabriek.
Metagegevens
Titel
Waar gaat het om in de verpleging?
Auteur
Wupke Boog
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0976-4_1