Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Voorwaarden voor en inhoud van adequate persoonlijkheidsdiagnostiek

Auteur : Drs. W. M. Snellen

Gepubliceerd in: Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De dynamische theoriegestuurde persoonlijkheidsdiagnostiek gebruikt theoretische en klinische concepten uit diverse persoonlijkheidsmodellen. Door ze samen te gebruiken, is het mogelijk een geïntegreerde visie te vormen van iemands specifieke persoonlijkheidspathologie en de manier waarop een cliënt in staat is negatieve emoties te reguleren. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken, dimensies en structuren uit de persoonlijkheidsmodellen die een diagnosticus kan inzetten. Op basis van beschrijvingen van de hiërarchisch geordende domeinen van persoonlijkheidsfunctioneren – zoals structurele psychische kwetsbaarheid, problematische traits, ontwikkelingsfactoren, copingmechanismen, zelfbeeld en psychische symptomen van een cliënt – ontstaat een individueel persoonlijkheidsprofiel. Voor een goede beschrijvende klinische diagnose moeten de kenmerken van fundamentele basiseigenschappen (traits) en uiteenlopende dynamische entiteiten zowel onderscheiden als geïntegreerd worden. Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de samenhang tussen deze pathologische domeinen en de adaptieve vermogens in het persoonlijkheidsfunctioneren. Deze samenhang geeft een visie waarmee de diagnosticus de resultaten op de diverse persoonlijkheidsinstrumenten kan interpreteren.
Voetnoten
1
In werkelijkheid is de verhouding van de gulden snede 5:8 (38,2 % versus 61,8 %; Φ = 1.61 met decimalen), maar een vereenvoudiging en gemakkelijkere toepassing van deze verhouding leidt tot het algemeen geaccepteerde 2:3.
 
2
Niet te verwarren met de temperamentsdimensie introversie.
 
Metagegevens
Titel
Voorwaarden voor en inhoud van adequate persoonlijkheidsdiagnostiek
Auteur
Drs. W. M. Snellen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1939-8_2