Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Individuele uitkomsten en interpretatiestrategieën

Auteur : Drs. W. M. Snellen

Gepubliceerd in: Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Nu in de vorige hoofdstukken het terrein van de persoonlijkheidsdiagnostiek is afgebakend en de voornaamste klinisch relevante persoonlijkheidsmodellen zijn behandeld, is het tijd om de relatie tussen persoonlijkheidseigenschappen en -trekken enerzijds en persoonlijkheidsdiagnostische methoden en technieken anderzijds onder de loep te nemen. Persoonlijkheidskenmerken en -aspecten sijpelen, ook vaak ongemerkt, hoe dan ook door in alles wat we in het algemeen doen en zeggen. Zij bepalen dus ook veel van de resultaten in de psychodiagnostiek. Sommige instrumenten zijn speciaal geconstrueerd om normale en/of pathologische dimensionele persoonlijkheidskenmerken in beeld te brengen. Andere doen dat veel minder of beperken zich alleen tot een formele meting van psychopathologie in engere zin. Ook daar is, mits de diagnosticus daar oog voor heeft, veel (vaak verhulde) informatie aan te treffen, die verwijst naar persoonlijkheidsproblematiek en -pathologie. …
Voetnoten
1
'Eén test is geen test'; Frohn-de Winter, mondelinge mededeling.
 
2
Compulsiviteit in combinatie met antisociale trekken leidt tot desastreuze gevolgen zoals steeds weer in de historie is gebleken.
 
Metagegevens
Titel
Individuele uitkomsten en interpretatiestrategieën
Auteur
Drs. W. M. Snellen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1939-8_3