Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Verschillende contexten en communicatiestijlen

Auteurs : Michaela van der Veen, Frank Goijarts

Gepubliceerd in: Praktijkgids motiverende gespreksvoering social work

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Binnen het brede werkveld van ‘social work’ functioneert de professional in zeer verschillende omgevingen. Afhankelijk daarvan kun je variëren in de vormgeving van je motiverende gespreksstijl. Dit resulteert in drie verschillende varianten van MG, die vooral van elkaar verschillen in de mate van sturing die je de cliënt biedt: richting geven, gidsen en volgen. Wie kan schakelen tussen deze stijlen, kan zijn handelen optimaal laten aansluiten op zowel de doelen en eisen van de context als de behoeften en wensen van de cliënt, die daar soms mee conflicteren. De ‘richtinggevende stijl’ past bij situaties waarin sprake is van dwang of (tijds)druk, of als de professional een sterk sturende rol of ‘expertrol’ kiest. Met een ‘volgende stijl’ ondersteunt de professional cliënten, maar hoeft er vooraf geen sprake te zijn van een concreet doel en de uitkomsten kunnen volledig door de cliënt zelf bepaald worden. De ‘gidsende stijl’ is het meest geschikt om toe te werken naar doelen en tegelijkertijd verandering bij de ander te ondersteunen. Deze variant sluit volledig aan op de definitie van MG. De motiverende grondhouding van waaruit de professional werkt, blijft in elke stijl hetzelfde. Wanneer zet je welke stijl in? Daarover gaat dit hoofdstuk.
Metagegevens
Titel
Verschillende contexten en communicatiestijlen
Auteurs
Michaela van der Veen
Frank Goijarts
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2673-0_3