Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2016 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 8/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2016

Verschillen in thuiszorggebruik onder Amsterdamse ouderen

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 8/2016
Auteurs:
F.G.M. Hazeleger, H. Dijkshoorn, M. Buster, F. Fakiri el, I.M. de Jong, S. Cremer
Belangrijke opmerkingen
Correspondentieadres
F.G.M. Hazeleger, GGD Amsterdam, afdeling Epidemiologie & Gezondheidsbevordering, Nieuwe Achtergracht 100, 1018WT Amsterdam, tel. 0622728788 / 020 555 5495, e-mail: fhazeleger@ggd.amsterdam.nl TSG 94 / nummer 8

Doel:

Inzicht krijgen in verschillen in thuiszorggebruik onder Amsterdamse 65-plussers.

Opzet:

Gezondheidsenquête onder 2.446 Amsterdammers van 65 jaar en ouder verrijkt met registratiegegevens beschikbaar bij het Centraal Bureau van de Statistiek.

Methode:

Gegevens over zorggebruik gefinancierd vanuit de Wmo (huishoudelijke hulp) en AWBZ (verzorging, verpleging, begeleiding en zorg met verblijf) uit 2012 zijn gekoppeld aan inkomensgegevens en aan de GGD-gezondheidsenquête. In een gewogen logistische regressieanalyse is het gebruik van thuiszorg onder Amsterdammers van 65 jaar en ouder onderzocht waarbij rekening is gehouden met faciliterende factoren en zelfgerapporteerde gezondheidsproblemen.

Resultaten:

Onder Amsterdamse 65-plussers maakt 19% gebruik van thuiszorg. Het gebruik van huishoudelijke hulp (14%) is groter dan het gebruik van AWBZ-zorg (11%). Na controle voor faciliterende factoren en de gezondheidssituatie maken vrouwen (OR=3,1; 95%BI:1,7-5,5) en 75-plussers (OR=2,3; 95%CI:1,4-3,8) meer gebruik van huishoudelijke hulp dan mannen respectievelijk ouderen van 65-74 jaar. Ouderen van niet-westerse (OR=0,2; 95%BI:0,1-0,4) en overig westerse herkomst (OR=0,4; 95%BI:0,2-0,7) maken minder gebruik van huishoudelijke hulp dan ouderen van Nederlandse herkomst. Ouderen van 75-plus (OR=2,1; 95%BI:1,2-3,5) maken meer dan gemiddeld gebruik van AWBZ-zorg. Ouderen met een niet-westerse herkomst (OR=0,3; 95%BI:0,1-0,7) maken minder gebruik van AWBZ-zorg dan ouderen van Nederlandse en overig westerse herkomst.

Conclusie:

Er is, ook als rekening wordt gehouden met faciliterende factoren en de gezondheidssituatie, ongelijkheid in de mate waarin gebruik wordt gemaakt van huishoudelijke hulp en AWBZ-zorg. Onduidelijk is of deze ongelijkheid leidt tot zorgtekorten of dat de zorgbehoefte op een andere wijze wordt opgevangen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 8/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2016 Naar de uitgave