Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2016 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 8/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2016

De Nederlandse vertaling en indruksvalidatie van de ICECAP-A: meten van kwaliteit van leven volgens de capability-benadering

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 8/2016
Auteurs:
Marc van Hoof, Steven F.G. Jeuring, Daisy M.A.E. Jonkers, Ad A.M. Masclee, Marieke J. Pierik, Robert J. Stokroos, Manuela A. Joore
Belangrijke opmerkingen
Correspondentieadres
Drs. M. van Hoof, Academisch Ziekenhuis Maastricht, P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht, tel. 043-3872886, e-mail: marc.hoofvan@mumc.nl

Samenvatting

Gezondheidszorginterventies hebben vaak meer effecten dan alleen gezondheidsverbetering. Instrumenten die de effecten van gezondheidszorg op de gezondheidstoestand meten, zoals de EQ-5D, laten die andere aspecten buiten beschouwing. De ‘capability’ benadering biedt een alternatieve invalshoek om de effecten van gezondheidszorg te evalueren. De term ‘capability’ betekent ‘capaciteit in aanleg’ of ‘vermogen’ en de benadering gaat ervan uit dat individuen hun capaciteiten moeten kunnen ontplooien in de maatschappij, als zij dit wensen. De ICECAP-A, ontwikkeld in Engeland, maakt het mogelijk om effecten van gezondheidszorg te meten in termen van deze capabilities. De vragenlijst beslaat vijf aspecten (stabiliteit, hechting, autonomie, presteren en genieten) en elk aspect wordt gescoord op een 4-punt schaal. Wij vertaalden de ICECAP-A naar het Nederlands middels de ‘vertalen-en-terugvertalen’ methode. Vervolgens onderzochten we de indruksvaliditeit van de vertaling in een populatie van zeventien deelnemers met een semigestructureerd interview waarin deelnemers werden gestimuleerd hun gedachten te verbaliseren. De deelnemers gaven blijk van hun begrip maar waren zich niet altijd bewust van het capability aspect dat in de vragen verwerkt was. Ze hadden echter wel meestal een toepasselijke interpretatie van de vragen. De Nederlandse vertaling van de ICECAP-A is hiermee beschikbaar. Toekomstige studies moeten het gebruik van deze vragenlijst in de Nederlandse situatie verder valideren, zodat de ICECAP-A kan worden gebruikt in de evaluatie van de (kosten)effectiviteit van gezondheidszorginterventies.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 8/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2016 Naar de uitgave