Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2016

01-12-2016 | Wetenschappelijke artikelen

De Nederlandse vertaling en indruksvalidatie van de ICECAP-A: meten van kwaliteit van leven volgens de capability-benadering

Auteurs: Marc van Hoof, Steven F.G. Jeuring, Daisy M.A.E. Jonkers, Ad A.M. Masclee, Marieke J. Pierik, Robert J. Stokroos, Manuela A. Joore

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 8/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Gezondheidszorginterventies hebben vaak meer effecten dan alleen gezondheidsverbetering. Instrumenten die de effecten van gezondheidszorg op de gezondheidstoestand meten, zoals de EQ-5D, laten die andere aspecten buiten beschouwing. De ‘capability’ benadering biedt een alternatieve invalshoek om de effecten van gezondheidszorg te evalueren. De term ‘capability’ betekent ‘capaciteit in aanleg’ of ‘vermogen’ en de benadering gaat ervan uit dat individuen hun capaciteiten moeten kunnen ontplooien in de maatschappij, als zij dit wensen. De ICECAP-A, ontwikkeld in Engeland, maakt het mogelijk om effecten van gezondheidszorg te meten in termen van deze capabilities. De vragenlijst beslaat vijf aspecten (stabiliteit, hechting, autonomie, presteren en genieten) en elk aspect wordt gescoord op een 4-punt schaal. Wij vertaalden de ICECAP-A naar het Nederlands middels de ‘vertalen-en-terugvertalen’ methode. Vervolgens onderzochten we de indruksvaliditeit van de vertaling in een populatie van zeventien deelnemers met een semigestructureerd interview waarin deelnemers werden gestimuleerd hun gedachten te verbaliseren. De deelnemers gaven blijk van hun begrip maar waren zich niet altijd bewust van het capability aspect dat in de vragen verwerkt was. Ze hadden echter wel meestal een toepasselijke interpretatie van de vragen. De Nederlandse vertaling van de ICECAP-A is hiermee beschikbaar. Toekomstige studies moeten het gebruik van deze vragenlijst in de Nederlandse situatie verder valideren, zodat de ICECAP-A kan worden gebruikt in de evaluatie van de (kosten)effectiviteit van gezondheidszorginterventies.
Literatuur
1.
go back to reference Regieraad Kwaliteit van Zorg. Richtlijn voor Richtlijnen (3e editie). Den Haag: Regieraad Kwaliteit van Zorg 2012, p. 1–7. Regieraad Kwaliteit van Zorg. Richtlijn voor Richtlijnen (3e editie). Den Haag: Regieraad Kwaliteit van Zorg 2012, p. 1–7.
2.
go back to reference Couwenbergh B, van der Meer F, Weghaus-Reus S, Schelleman H, Zwaap J. Pakketbeheer in de praktijk deel 3. Diemen: Zorginstituut Nederland: 2013, p. 1–106. Couwenbergh B, van der Meer F, Weghaus-Reus S, Schelleman H, Zwaap J. Pakketbeheer in de praktijk deel 3. Diemen: Zorginstituut Nederland: 2013, p. 1–106.
3.
go back to reference Williams A. Economics of coronary artery bypass grafting. Br M J 1985;291:326–9.CrossRef Williams A. Economics of coronary artery bypass grafting. Br M J 1985;291:326–9.CrossRef
4.
go back to reference The The EuroQol Group. EuroQol - a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy 1990;16:199–208.CrossRef The The EuroQol Group. EuroQol - a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy 1990;16:199–208.CrossRef
5.
go back to reference Ryan M, Shackley P. Assessing the benefits of health care: how far should we go? QualityHealth Care 1995;4:207–13. Ryan M, Shackley P. Assessing the benefits of health care: how far should we go? QualityHealth Care 1995;4:207–13.
6.
go back to reference Veen S van der, Harting J. De bijdrage van BigMove GGZ aan capabilities, ervaren gezondheid en kwaliteit van leven. Tijdschr Gezondheidswet 2016;94:64–72. Veen S van der, Harting J. De bijdrage van BigMove GGZ aan capabilities, ervaren gezondheid en kwaliteit van leven. Tijdschr Gezondheidswet 2016;94:64–72.
7.
go back to reference Al-Janabi H, Flynn T, Coast J. Development of a self-report measure of capability wellbeing for adults: the ICECAP-A. Qual Life Res 2012;21:167–76.CrossRefPubMed Al-Janabi H, Flynn T, Coast J. Development of a self-report measure of capability wellbeing for adults: the ICECAP-A. Qual Life Res 2012;21:167–76.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Coast J, Smith R, Lorgelly P. Should the capability approach be applied in Health Economics? Health Economics 2008;17:667–70.CrossRefPubMed Coast J, Smith R, Lorgelly P. Should the capability approach be applied in Health Economics? Health Economics 2008;17:667–70.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Sen A. Commodities and capabilities. OUP Catalogue. Oxford: Oxford University Press, 1987. Sen A. Commodities and capabilities. OUP Catalogue. Oxford: Oxford University Press, 1987.
11.
go back to reference Sen A. Development as freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999. Sen A. Development as freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999.
12.
go back to reference Nussbaum MC. Mogelijkheden scheppen. Amsterdam: Ambo, 2012. Nussbaum MC. Mogelijkheden scheppen. Amsterdam: Ambo, 2012.
13.
14.
go back to reference Grewal I, Lewis J, Flynn T, Brown J, Bond J, Coast J. Developing attributes for a generic quality of life measure for older people: preferences or capabilities? Soc Sci Med 2006;62:1891–901.CrossRefPubMed Grewal I, Lewis J, Flynn T, Brown J, Bond J, Coast J. Developing attributes for a generic quality of life measure for older people: preferences or capabilities? Soc Sci Med 2006;62:1891–901.CrossRefPubMed
15.
go back to reference Flynn TN, Chan P, Coast J, Peters TJ. Assessing quality of life among British older people using the ICEPOP CAPability (ICECAP-O) measure. Appl Health Economics Health Policy 2011;9:317–29.CrossRef Flynn TN, Chan P, Coast J, Peters TJ. Assessing quality of life among British older people using the ICEPOP CAPability (ICECAP-O) measure. Appl Health Economics Health Policy 2011;9:317–29.CrossRef
16.
go back to reference Flynn TN, Huynh E, Peters TJ et al. Scoring the Icecap-a capability instrument. Estimation of a UK general population tariff. Health Economics 2015;24:258–69.CrossRefPubMed Flynn TN, Huynh E, Peters TJ et al. Scoring the Icecap-a capability instrument. Estimation of a UK general population tariff. Health Economics 2015;24:258–69.CrossRefPubMed
17.
go back to reference Keeley T, Al-Janabi H, Lorgelly P, Coast J. A qualitative assessment of the content validity of the ICECAP-A and EQ-5D-5L and their appropriateness for use in health research. PloS one. 2013;8:e85287.CrossRefPubMedPubMedCentral Keeley T, Al-Janabi H, Lorgelly P, Coast J. A qualitative assessment of the content validity of the ICECAP-A and EQ-5D-5L and their appropriateness for use in health research. PloS one. 2013;8:e85287.CrossRefPubMedPubMedCentral
18.
go back to reference Al-Janabi H, Peters TJ, Brazier J, Bryan S, Flynn TN, Clemens S, e.a An investigation of the construct validity of the ICECAP-A capability measure. Qual Life Res 2013;22:1831–40. Al-Janabi H, Peters TJ, Brazier J, Bryan S, Flynn TN, Clemens S, e.a An investigation of the construct validity of the ICECAP-A capability measure. Qual Life Res 2013;22:1831–40.
19.
go back to reference Al-Janabi H, Flynn TN, Peters TJ, Bryan S, Coast J. Test-Retest Reliability of Capability Measurement in the UK General Population. Health Economics. 2015;24:625–30.CrossRefPubMed Al-Janabi H, Flynn TN, Peters TJ, Bryan S, Coast J. Test-Retest Reliability of Capability Measurement in the UK General Population. Health Economics. 2015;24:625–30.CrossRefPubMed
20.
go back to reference Makai P, Brouwer WBF, Koopmanschap MA, Nieboer AP. Capabilities and quality of life in Dutch psycho-geriatric nursing homes: an exploratory study using a proxy version of the ICECAP-O. Qual Life Res 2012;21:801–12.CrossRefPubMed Makai P, Brouwer WBF, Koopmanschap MA, Nieboer AP. Capabilities and quality of life in Dutch psycho-geriatric nursing homes: an exploratory study using a proxy version of the ICECAP-O. Qual Life Res 2012;21:801–12.CrossRefPubMed
21.
go back to reference Hoof M van, Jeuring SFG, Stokroos RJ, Joore MA. De ‘capability’-benadering - Een nieuw perspectief op het meten van de kwaliteit van leven. Ned Tijdschr Geneesk 2015;159:A9234. Hoof M van, Jeuring SFG, Stokroos RJ, Joore MA. De ‘capability’-benadering - Een nieuw perspectief op het meten van de kwaliteit van leven. Ned Tijdschr Geneesk 2015;159:A9234.
22.
go back to reference Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine 2000;25:3186–91. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine 2000;25:3186–91.
23.
go back to reference Baarda DB. Basisboek kwalitatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff, 2013. Baarda DB. Basisboek kwalitatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff, 2013.
25.
go back to reference Horwood J, Sutton E, Coast J. Evaluating the Face Validity of the ICECAP-O Capabilities Measure: A ‘‘Think Aloud’’ Study with Hip and Knee Arthroplasty Patients. Appl Res Qual Life 2014: 667–82. Horwood J, Sutton E, Coast J. Evaluating the Face Validity of the ICECAP-O Capabilities Measure: A ‘‘Think Aloud’’ Study with Hip and Knee Arthroplasty Patients. Appl Res Qual Life 2014: 667–82.
26.
go back to reference Fryback DG, Dunham NC, Palta M, Hanmer J, Buechner J, Cherepanov D, e.a US norms for six generic health-related quality-of- life indexes from the National Health Measurement study,. Med Care. 2007;45:1162–70. Fryback DG, Dunham NC, Palta M, Hanmer J, Buechner J, Cherepanov D, e.a US norms for six generic health-related quality-of- life indexes from the National Health Measurement study,. Med Care. 2007;45:1162–70.
Metagegevens
Titel
De Nederlandse vertaling en indruksvalidatie van de ICECAP-A: meten van kwaliteit van leven volgens de capability-benadering
Auteurs
Marc van Hoof
Steven F.G. Jeuring
Daisy M.A.E. Jonkers
Ad A.M. Masclee
Marieke J. Pierik
Robert J. Stokroos
Manuela A. Joore
Publicatiedatum
01-12-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 8/2016
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-016-0109-z

Andere artikelen Uitgave 8/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2016 Naar de uitgave