Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2007

01-03-2007 | Artikelen

Verplaatsing van pleegkinderen

Een onderzoek naar verplaatsingsgeschiedenis en plaatsingsverloop bij kinderen in de langdurige pleegzorg

Auteurs: Johan Strijker, Erik J. Knorth

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel wordt gerapporteerd over de verplaatsingsgeschiedenis van kinderen die langdurig in de pleegzorg verblijven. Een verplaatsing is de transfer van een kind tussen twee verblijfplaatsen, die niet die van de ouders zijn. In een retrospectief longitudinaal onderzoek zijn de dossiers van 419 pleegkinderen bestudeerd op hun verplaatsingen in het kader van verleende jeugdzorg. Significant positieve samenhangen zijn gevonden tussen het aantal eerder meegemaakte verplaatsingen enerzijds en het vóórkomen van hechtingsstoornissen, de ernst van gedragsproblemen en het voortijdig beëindigen van het huidige pleeggezinverblijf anderzijds. Predictie van voortijdige beëindiging blijkt tot op zekere hoogte mogelijk. Implicaties hiervan worden besproken.
Literatuur
go back to reference Achenbach, T. M., McConaughy, S. H., & Howell, C. T. (1987). Child/adolescent behavioural and emotional problems: Implications of cross-informant correlations for situational specificity. Psychological Bulletin, 101, 213-232. CrossRefPubMed Achenbach, T. M., McConaughy, S. H., & Howell, C. T. (1987). Child/adolescent behavioural and emotional problems: Implications of cross-informant correlations for situational specificity. Psychological Bulletin, 101, 213-232. CrossRefPubMed
go back to reference Barber, J. G., & Delfabbro, P. H. (2002). The plight of disruptive children in out-of-home care. Children’s Services, Social Policy, Research, and Practice, 5, 201-212. Barber, J. G., & Delfabbro, P. H. (2002). The plight of disruptive children in out-of-home care. Children’s Services, Social Policy, Research, and Practice, 5, 201-212.
go back to reference Barber, J. G., & Delfabbro, P. H. (2003). The first four months in a new foster placement: Psychosocial adjustment, parental contact and placement disruption. Journal of Sociology and Social Welfare, 30, 69-85. Barber, J. G., & Delfabbro, P. H. (2003). The first four months in a new foster placement: Psychosocial adjustment, parental contact and placement disruption. Journal of Sociology and Social Welfare, 30, 69-85.
go back to reference Barber, J. G., Delfabbro, P. H., & Cooper, L. L. (2001). The predictors of unsuccessful transition to foster care. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 785-790. CrossRefPubMed Barber, J. G., Delfabbro, P. H., & Cooper, L. L. (2001). The predictors of unsuccessful transition to foster care. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 785-790. CrossRefPubMed
go back to reference Biehal, N. (2006). Reuniting looked after children with their families. A review of the research. London: National Children’s Bureau. Biehal, N. (2006). Reuniting looked after children with their families. A review of the research. London: National Children’s Bureau.
go back to reference Child Welfare League of America (1995). Standards of excellence for family foster care services. Washington, dc: Author. Child Welfare League of America (1995). Standards of excellence for family foster care services. Washington, dc: Author.
go back to reference Child Welfare League of America (2000). Standards of excellence for kinship care services. Washington, dc: Author. Child Welfare League of America (2000). Standards of excellence for kinship care services. Washington, dc: Author.
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
go back to reference Delfabbro, P. H., Barber, J. G., & Cooper, L. (2002). Children entering out-of-home care in South Australia: Baseline analyses for a 3-year longitudinal study. Children and Youth Services Review, 24, 917-932. CrossRef Delfabbro, P. H., Barber, J. G., & Cooper, L. (2002). Children entering out-of-home care in South Australia: Baseline analyses for a 3-year longitudinal study. Children and Youth Services Review, 24, 917-932. CrossRef
go back to reference Denby, R., Rindfleisch, N., & Bean, G. (1999). Predictors of foster parents’ satisfaction and intent to continue to foster. Child Abuse & Neglect, 23, 287-303. CrossRef Denby, R., Rindfleisch, N., & Bean, G. (1999). Predictors of foster parents’ satisfaction and intent to continue to foster. Child Abuse & Neglect, 23, 287-303. CrossRef
go back to reference Farmer, E., Moyers, S., & Lipscombe, J. (2004). Fostering adolescents. London: Jessica Kingsley Publishers. Farmer, E., Moyers, S., & Lipscombe, J. (2004). Fostering adolescents. London: Jessica Kingsley Publishers.
go back to reference Harder, A. T., Knorth, E. J., & Zandberg, Tj. (2006). Residentiële jeugdzorg in beeld. Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijzen en uitkomsten. Amsterdam: Uitgeverij swp. Harder, A. T., Knorth, E. J., & Zandberg, Tj. (2006). Residentiële jeugdzorg in beeld. Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijzen en uitkomsten. Amsterdam: Uitgeverij swp.
go back to reference Kallan, M., & Sinkkonen, J. (2001). Finnish children in foster care: Evaluating the breakdown of long-term placements. Child Welfare, 79, 513-527. Kallan, M., & Sinkkonen, J. (2001). Finnish children in foster care: Evaluating the breakdown of long-term placements. Child Welfare, 79, 513-527.
go back to reference Knorth, E. J., Knot-Dickscheit, J., & Tausendfreund, T. (2007, in druk). Zorg voor jeugdigen: ambulant én niet-ambulant. Ontmoetingen aan de voor- en achterkant of ook gaande door het pand? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46. Knorth, E. J., Knot-Dickscheit, J., & Tausendfreund, T. (2007, in druk). Zorg voor jeugdigen: ambulant én niet-ambulant. Ontmoetingen aan de voor- en achterkant of ook gaande door het pand? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46.
go back to reference Leslie, L. K., Landsverk, J., Horton, M. B., Ganger, W., & Newton, R. R. (2000). The heterogeneity of children and their experiences in kinship care. Child Welfare, 79, 315-334. PubMed Leslie, L. K., Landsverk, J., Horton, M. B., Ganger, W., & Newton, R. R. (2000). The heterogeneity of children and their experiences in kinship care. Child Welfare, 79, 315-334. PubMed
go back to reference Newton, R. R., Litrownik, A. J., & Landsverk, J. A. (2000). Children and youth in foster care: Disentangling the relationship between problem behaviors and number of placements. Child Abuse & Neglect, 24, 1363-1374. CrossRef Newton, R. R., Litrownik, A. J., & Landsverk, J. A. (2000). Children and youth in foster care: Disentangling the relationship between problem behaviors and number of placements. Child Abuse & Neglect, 24, 1363-1374. CrossRef
go back to reference Palmer, S. E. (1996). Placement stability and inclusive practice in foster care: An empirical study. Children and Youth Services Review, 18, 589-601. CrossRef Palmer, S. E. (1996). Placement stability and inclusive practice in foster care: An empirical study. Children and Youth Services Review, 18, 589-601. CrossRef
go back to reference Pardeck, J. T. (1983). Marital status and family source of income: Potential predictors for determining the stability of foster family care? Adolescence, 18, 631-633. Pardeck, J. T. (1983). Marital status and family source of income: Potential predictors for determining the stability of foster family care? Adolescence, 18, 631-633.
go back to reference Pardeck, J. T. (1984). An exploration of factors associated with the stability and continuity of the foster care system in the United States. International Social Work, 27, 5-9. CrossRef Pardeck, J. T. (1984). An exploration of factors associated with the stability and continuity of the foster care system in the United States. International Social Work, 27, 5-9. CrossRef
go back to reference Proch, K., & Taber, M. A. (1985). Placement disruption: A review of research. Children and Youth Services Review, 7, 309-320. CrossRef Proch, K., & Taber, M. A. (1985). Placement disruption: A review of research. Children and Youth Services Review, 7, 309-320. CrossRef
go back to reference Sallnäs, M., Vinnerljung, B., & Westermark, P. K. (2004). Breakdown of teenage placements in Swedish foster and residential care. Child and Family Social Work, 9, 141-152. CrossRef Sallnäs, M., Vinnerljung, B., & Westermark, P. K. (2004). Breakdown of teenage placements in Swedish foster and residential care. Child and Family Social Work, 9, 141-152. CrossRef
go back to reference Singer, E., Doornenbal, J., & Okma, K. (2002). Listen to the client. (Foster) children about ‘difficult’ parents: how to handle conflicts with them. In E. J. Knorth, P. M. van den Bergh, & F. Verheij (Eds.), Professionalization and participation in child and youth care (pp. 213-227). Aldershot/Burlington, vt: Ashgate. Singer, E., Doornenbal, J., & Okma, K. (2002). Listen to the client. (Foster) children about ‘difficult’ parents: how to handle conflicts with them. In E. J. Knorth, P. M. van den Bergh, & F. Verheij (Eds.), Professionalization and participation in child and youth care (pp. 213-227). Aldershot/Burlington, vt: Ashgate.
go back to reference Sroufe, L. A. (1990). Considering normal and abnormal together: The essence of developmental psychology. Development and Psychopathology, 2, 335-347. CrossRef Sroufe, L. A. (1990). Considering normal and abnormal together: The essence of developmental psychology. Development and Psychopathology, 2, 335-347. CrossRef
go back to reference Stein, T. J., & Gambrill, E. D. (1985). Permanency planning for children: The past and present. Children and Youth Services Review, 7, 95-108. CrossRef Stein, T. J., & Gambrill, E. D. (1985). Permanency planning for children: The past and present. Children and Youth Services Review, 7, 95-108. CrossRef
go back to reference Stone, N. M., & Stone, S. F. (1983). The prediction of successful foster placement. The Journal of Contemporary Social Work, 64, 11-17. Stone, N. M., & Stone, S. F. (1983). The prediction of successful foster placement. The Journal of Contemporary Social Work, 64, 11-17.
go back to reference Strijker, J. (2006). Pleegzorg. Overzicht van wetenschappelijk onderzoek. Utrecht: Stili Novi. Strijker, J. (2006). Pleegzorg. Overzicht van wetenschappelijk onderzoek. Utrecht: Stili Novi.
go back to reference Teare, J. F., Larzelere, R. E., Smith, G. L., Becker, C. Y., Castrianno, L. M., & Peterson, R. W. (1999). Placement stability following short-term residential care. Journal of Child and Family Studies, 8, 59-69. CrossRef Teare, J. F., Larzelere, R. E., Smith, G. L., Becker, C. Y., Castrianno, L. M., & Peterson, R. W. (1999). Placement stability following short-term residential care. Journal of Child and Family Studies, 8, 59-69. CrossRef
go back to reference Trillium (2000). Pleegzorg in een veranderende jeugdzorg. Utrecht: Auteur. Trillium (2000). Pleegzorg in een veranderende jeugdzorg. Utrecht: Auteur.
go back to reference Usher, C. L., Randolph, K. A., & Gogan, H. C. (1999). Placement patterns in foster care. Social Service Review, 73, 22-36. CrossRef Usher, C. L., Randolph, K. A., & Gogan, H. C. (1999). Placement patterns in foster care. Social Service Review, 73, 22-36. CrossRef
go back to reference Van der Linden, A. P., Ten Siethoff, F. G. A., & Zeijlstra-Rijpstra, A. E. I. J. (2005). Jeugd en recht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Van der Linden, A. P., Ten Siethoff, F. G. A., & Zeijlstra-Rijpstra, A. E. I. J. (2005). Jeugd en recht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Van Ooyen-Houben, M. (1991). De ontwikkeling van kinderen na een uithuisplaatsing. Academisch proefschrift Universiteit Leiden. Maastricht: Datawyse. Van Ooyen-Houben, M. (1991). De ontwikkeling van kinderen na een uithuisplaatsing. Academisch proefschrift Universiteit Leiden. Maastricht: Datawyse.
go back to reference Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de cbcl /4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Sophia Kinderziekenhuis. Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de cbcl /4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Sophia Kinderziekenhuis.
go back to reference Vogel, C. A. (1999). Using administrative databases to examine factors affecting length of stay in substitute care. Children and Youth Services Review, 21, 677-690. CrossRef Vogel, C. A. (1999). Using administrative databases to examine factors affecting length of stay in substitute care. Children and Youth Services Review, 21, 677-690. CrossRef
go back to reference Wulczyn, F., Kogan, J., & Harden, B. J. (2003). Placement stability and movement trajectories. Social Service Review, 77, 212-236. CrossRef Wulczyn, F., Kogan, J., & Harden, B. J. (2003). Placement stability and movement trajectories. Social Service Review, 77, 212-236. CrossRef
Metagegevens
Titel
Verplaatsing van pleegkinderen
Een onderzoek naar verplaatsingsgeschiedenis en plaatsingsverloop bij kinderen in de langdurige pleegzorg
Auteurs
Johan Strijker
Erik J. Knorth
Publicatiedatum
01-03-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2007
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03061008

Andere artikelen Uitgave 1/2007

Kind en adolescent 1/2007 Naar de uitgave