Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Van evaluatie naar proceseigenaarschap

Auteurs : Prof. dr. Giel Hutschemaekers, Drs. Mirjam Nekkers, Prof. dr. Bea Tiemens

Gepubliceerd in: Handboek generalistische ggz

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De laatste stap van uitvoeringseigenaar is gekoppeld aan de vierde vaardigheid, het evalueren van de voortgang van de behandeling. Evaluatie met bijbehorend instrumentarium staat centraal in H. 6. Geen goed uitgevoerde behandeling zonder dat patiënt en hulpverlener samen nagaan of de doelstellingen van de behandeling zijn gerealiseerd. Om de kracht van terugkoppeling optimaal in te zetten is het van cruciaal belang dat patiënt en hulpverlener ook tussentijds nagaan of de therapie vordert in de gewenste richting (ROM). Evalueren blijkt zo een centrale motor te worden in het therapeutisch proces, waarbij de patiënt steeds meer het voortouw neemt en steeds uitdrukkelijker zelf leert vaststellen of de behandeling op orde is. Steeds beter weet de patiënt wat er dient te gebeuren om de behandeling succesvol af te sluiten. Daarbij leert hij steeds nadrukkelijker hoe de verschillende fasen van behandeling eruit zien, welke stappen hij daarin heeft gezet en welke vaardigheden daarbij noodzakelijk zijn. Zodra dat inzicht helemaal tot hem is doorgedrongen, mag hij zich proceseigenaar noemen en weet hij ook wat hem een volgende keer te doen staat bij dreigende stagnatie. De patiënt is zogezegd zelfregisseur geworden en weet wat het betekent om afstand te nemen, te focussen, te trainen en te volgen.
Literatuur
1.
go back to reference Abbott A. The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago: University of Chicago Press; 1988. Abbott A. The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago: University of Chicago Press; 1988.
2.
go back to reference Greenson RR. The technique and practice of psychoanalysis. London: The Hogarth Press; 1978. Greenson RR. The technique and practice of psychoanalysis. London: The Hogarth Press; 1978.
3.
go back to reference Lambert MJ. Prevention of treatment failure. The use of measuring, monitoring, and feedback in clinical practice. Washington DC: American Psychological Association; 2010. Lambert MJ. Prevention of treatment failure. The use of measuring, monitoring, and feedback in clinical practice. Washington DC: American Psychological Association; 2010.
4.
go back to reference Schön DA. The reflective practitioner. How Professionals think in action. New York: Basic Books; 1983. Schön DA. The reflective practitioner. How Professionals think in action. New York: Basic Books; 1983.
5.
go back to reference Tiemens BT, Kaasenbrood AJA, De Niet GJ. Evidence based werken in de GGZ. Methodisch werken als oplossing. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2010. Tiemens BT, Kaasenbrood AJA, De Niet GJ. Evidence based werken in de GGZ. Methodisch werken als oplossing. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2010.
6.
go back to reference Boeckhorst F, Hutschemaekers G. The expert always knows best! Wat maakt een professional tot een expert? (in voorbereiding). Boeckhorst F, Hutschemaekers G. The expert always knows best! Wat maakt een professional tot een expert? (in voorbereiding).
7.
go back to reference Lambert MJ, Morton JJ, Hatfield DR, Harmon C, Hamilton S, Shimokawa K. Administration and scoring manual for the OQ-45.2 (outcome questionnaire). 3rd ed. Wilmington, DE: American Professional Credentialling Services LLC; 2004. Lambert MJ, Morton JJ, Hatfield DR, Harmon C, Hamilton S, Shimokawa K. Administration and scoring manual for the OQ-45.2 (outcome questionnaire). 3rd ed. Wilmington, DE: American Professional Credentialling Services LLC; 2004.
8.
go back to reference De Jong K, Nugter M, Polak M, Wagenborg J, Spinhoven P, Heiser W. The Outcome Questionnaire (OQ-45) in a Dutch population: a cross-cultural validation. Clin Psychol Psychother. 2007;14:288–301. De Jong K, Nugter M, Polak M, Wagenborg J, Spinhoven P, Heiser W. The Outcome Questionnaire (OQ-45) in a Dutch population: a cross-cultural validation. Clin Psychol Psychother. 2007;14:288–301.
9.
go back to reference Arrindell WA, Ettema JHM. SCL-90. Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1986. Arrindell WA, Ettema JHM. SCL-90. Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1986.
10.
go back to reference De Beurs E, Zitman F. De Brief Symptom Inventory (BSI). De betrouwbaarheid en validiteit van een handzaam alternatief voor de SCL-90 (Reliability and validity of an applicable alternative of the SCL-90). MVG. 2006;61:120–41. De Beurs E, Zitman F. De Brief Symptom Inventory (BSI). De betrouwbaarheid en validiteit van een handzaam alternatief voor de SCL-90 (Reliability and validity of an applicable alternative of the SCL-90). MVG. 2006;61:120–41.
11.
go back to reference Mulder CL, Van der Gaag M, Bruggeman R, Cahn W, Delespaul PA, Dries P, et al. Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrischeaandoeningen: een consensus document [routine outcome monitoring for patients with severe mental illness: a consensus document]. Tijdschr Psychiatr. 2010;52(3):169–70. Mulder CL, Van der Gaag M, Bruggeman R, Cahn W, Delespaul PA, Dries P, et al. Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrischeaandoeningen: een consensus document [routine outcome monitoring for patients with severe mental illness: a consensus document]. Tijdschr Psychiatr. 2010;52(3):169–70.
12.
go back to reference Beckers T, Koekkoek B, Hutschemaekers G, Rudd B, Tiemens B. Measuring personal recovery in a low intensity community mental healthcare setting: validation of the Dutch version of the Individual Recovery Outcomes Counter (I.ROC). (in voorbereiding). Beckers T, Koekkoek B, Hutschemaekers G, Rudd B, Tiemens B. Measuring personal recovery in a low intensity community mental healthcare setting: validation of the Dutch version of the Individual Recovery Outcomes Counter (I.ROC). (in voorbereiding).
13.
go back to reference Van Widenfelt BM, Goedhart AW, Treffers PD, Goodman R. Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Eur Child Adolesc Psychiatry. 2003;12(6):281–9. Van Widenfelt BM, Goedhart AW, Treffers PD, Goodman R. Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Eur Child Adolesc Psychiatry. 2003;12(6):281–9.
14.
go back to reference Ravens-Sieberer U. The kidscreen questionnaires: quality of life questionnaires for children and adolescents. Handbook. Lengerich: Pabst Science Publ.; 2006. Ravens-Sieberer U. The kidscreen questionnaires: quality of life questionnaires for children and adolescents. Handbook. Lengerich: Pabst Science Publ.; 2006.
15.
go back to reference Lamers SM, Westerhof GJ, Bohlmeijer ET, Klooster Pt, Keyes C. Evaluating the psychometric properties of the Mental Health Continuum-short Form (MHC-sf). J Clin Psychol. 2011;67:99–110.CrossRef Lamers SM, Westerhof GJ, Bohlmeijer ET, Klooster Pt, Keyes C. Evaluating the psychometric properties of the Mental Health Continuum-short Form (MHC-sf). J Clin Psychol. 2011;67:99–110.CrossRef
16.
go back to reference Fledderus M, Oude Voshaar MA, Ten Klooster PM, Bohlmeijer ET. Further evaluation of the psychometric properties of the acceptance and action questionaire-II. Psychol Assess. 2012;24:925–36.CrossRef Fledderus M, Oude Voshaar MA, Ten Klooster PM, Bohlmeijer ET. Further evaluation of the psychometric properties of the acceptance and action questionaire-II. Psychol Assess. 2012;24:925–36.CrossRef
17.
go back to reference Bernaerts I, Groot FD, Kleen M. De AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II): een maat voor experiëntiële vermijding: normering bij jongeren [The AAQ-II: a measure for experiential avoidance: norm for adolescents]. Gedragstherapie. 2014;45:389–99. Bernaerts I, Groot FD, Kleen M. De AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II): een maat voor experiëntiële vermijding: normering bij jongeren [The AAQ-II: a measure for experiential avoidance: norm for adolescents]. Gedragstherapie. 2014;45:389–99.
18.
go back to reference Lamers SM, Smit A, Hutschemaekers GJ. Het meten van welbevinden en optimaal functioneren. In: Bohlmeijer E, Bolier L, Westerhof G, Walburg JA, redactie. Handboek positieve psychologie. Amsterdam: Boom; 2013. pag. 387–97. Lamers SM, Smit A, Hutschemaekers GJ. Het meten van welbevinden en optimaal functioneren. In: Bohlmeijer E, Bolier L, Westerhof G, Walburg JA, redactie. Handboek positieve psychologie. Amsterdam: Boom; 2013. pag. 387–97.
19.
go back to reference Van Erp Taalman Kip RM, Hutschemaekers GJ. Health, well‐being, and psychopathology in a clinical population: structure and discriminant validity of Mental Health Continuum Short Form (MHC‐SF). J Clin Psychol. 2018;74(10):1719–29. Van Erp Taalman Kip RM, Hutschemaekers GJ. Health, well‐being, and psychopathology in a clinical population: structure and discriminant validity of Mental Health Continuum Short Form (MHC‐SF). J Clin Psychol. 2018;74(10):1719–29.
20.
go back to reference De Vries A, Tiemens B, Cilissen L, Hutschemaekers G. Construction of the self direction measure. (in voorbereiding). De Vries A, Tiemens B, Cilissen L, Hutschemaekers G. Construction of the self direction measure. (in voorbereiding).
21.
go back to reference Tiemens B, Böcker K, Kloos MW. Prediction of treatment outcome in daily generalized mental healthcare practice: first steps towards personalized treatment by clinical decision support. Eur J Pers Cent Healthc. 2016;4:24–32.CrossRef Tiemens B, Böcker K, Kloos MW. Prediction of treatment outcome in daily generalized mental healthcare practice: first steps towards personalized treatment by clinical decision support. Eur J Pers Cent Healthc. 2016;4:24–32.CrossRef
22.
go back to reference Duncan BJ, Miller SD, Sparks JA. The heroic client. A revolutionary way to improve effectiveness through client-directed, outcome- informed therapy. San Fransisco: Jossey Bass; 2004. Duncan BJ, Miller SD, Sparks JA. The heroic client. A revolutionary way to improve effectiveness through client-directed, outcome- informed therapy. San Fransisco: Jossey Bass; 2004.
23.
go back to reference Janse PD, Boezen-Hilberdink L, Van Dijk MK, Verbraak MJPM, Hutschemaekers GJM. Measuring feedback from clients: the psychometric properties of the Dutch outcome rating scale and session rating scale. Eur J Psychol Assess. 2014;30(2):86–92.CrossRef Janse PD, Boezen-Hilberdink L, Van Dijk MK, Verbraak MJPM, Hutschemaekers GJM. Measuring feedback from clients: the psychometric properties of the Dutch outcome rating scale and session rating scale. Eur J Psychol Assess. 2014;30(2):86–92.CrossRef
24.
go back to reference Bovendeerd B. When does PCOMS work? Preliminary results of a PCOMS study in basic mental health care. Amsterdam: International Federation of Psychotherapie (IFP); 2018. Bovendeerd B. When does PCOMS work? Preliminary results of a PCOMS study in basic mental health care. Amsterdam: International Federation of Psychotherapie (IFP); 2018.
25.
go back to reference Rubel J, Lutz W, Schulte D. Patterns of change in different phases of outpatient psychotherapy: a stage-sequential pattern analysis of change in session reports. Clin. Psychol. Psychother. England. 2015;221–14. Rubel J, Lutz W, Schulte D. Patterns of change in different phases of outpatient psychotherapy: a stage-sequential pattern analysis of change in session reports. Clin. Psychol. Psychother. England. 2015;221–14.
26.
go back to reference Schibbye P, Ghaderi A, Ljotsson B, Hedman E, Lindefors N, Ruck C, et al. Using early change to predict outcome in cognitive behaviour therapy: Exploring timeframe, calculation method, and differences of disorder-specific versus general measures. PLoS One United States. 2014;9:e100614.CrossRef Schibbye P, Ghaderi A, Ljotsson B, Hedman E, Lindefors N, Ruck C, et al. Using early change to predict outcome in cognitive behaviour therapy: Exploring timeframe, calculation method, and differences of disorder-specific versus general measures. PLoS One United States. 2014;9:e100614.CrossRef
27.
go back to reference Tiemens B. Omgeven door relaties. Evidence based werken in de geestelijke gezondheidszorg. Gedragstherapie. 2018;51(2):72–84. Tiemens B. Omgeven door relaties. Evidence based werken in de geestelijke gezondheidszorg. Gedragstherapie. 2018;51(2):72–84.
28.
go back to reference Bannink F. Gelukkig zijn en geluk hebben. Zelf oplossingsgericht werken. Amsterdam: Pearson; 2007–2019. Bannink F. Gelukkig zijn en geluk hebben. Zelf oplossingsgericht werken. Amsterdam: Pearson; 2007–2019.
Metagegevens
Titel
Van evaluatie naar proceseigenaarschap
Auteurs
Prof. dr. Giel Hutschemaekers
Drs. Mirjam Nekkers
Prof. dr. Bea Tiemens
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2364-7_6