Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Van interventie naar uitvoeringseigenaarschap

Auteurs : Prof. dr. Giel Hutschemaekers, Drs. Mirjam Nekkers, Prof. dr. Bea Tiemens

Gepubliceerd in: Handboek generalistische ggz

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van veel gebruikte interventies in de generalistische ggz. Ordening van de interventies vindt plaats conform de uitgangspunten van het regiemodel, te weten in overeenstemming met de vaardigheden: mentaliseren, flexibiliseren, internaliseren en evalueren. Mentaliseren staat voor leren afstand te nemen tot het probleem (aangrijpingspunt) en daarmee oog krijgen voor ontstaan en voortduren van de stagnatie. Bij voldoende afstand ontdekt de patiënt beïnvloedingsmogelijkheden. Via flexibiliseren zoekt de patiënt naar werkbare alternatieven en gaat hij ermee experimenteren. Zo ontdekt hij wat goed  en minder goed werkt en ontstaat er ruimte voor nieuwe oplossingen. Zodra er oplossingen zijn gekozen, begint het proces van internaliseren. Door oefenen en automatiseren komt de nieuwe oplossing steeds meer op de eerste plaats, totdat de patiënt niet langer hoeft na te denken en die oplossing als vanzelf ten uitvoer brengt. Naarmate de patiënt meer ervaring krijgt met deze drie processen, wordt hij meer de eerstverantwoordelijke uitvoerder van die processen en ontwikkelt hij zich tot uitvoeringseigenaar.
Voetnoten
1
Met enige regelmaat komt het overigens voor dat deze patiënten wel een uitgebreide zorgcarrière achter de rug hebben, maar nauwelijks systematisch zijn behandeld voor specifieke klachten. Bij aanmelding is het daarom aan te bevelen altijd met deze patiënten na te gaan welke interventies voor welke aangrijpingspunten eerder zijn ingezet.
 
Literatuur
1.
go back to reference Rijnders P, Heene E, redactie. Kortdurende interventies voor de eerste lijn. Amsterdam: Boom; 2010. Rijnders P, Heene E, redactie. Kortdurende interventies voor de eerste lijn. Amsterdam: Boom; 2010.
2.
go back to reference Mok L, Wenning H, De Vries L. Handboek POH-GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016. Mok L, Wenning H, De Vries L. Handboek POH-GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016.
3.
go back to reference Ofman D. Bezieling en kwalieit in organisaties. Utrecht: Kosmos Uitgevers; 2006. Ofman D. Bezieling en kwalieit in organisaties. Utrecht: Kosmos Uitgevers; 2006.
4.
go back to reference Hayes SC, Stroshahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy. The process and practice of mindful change. 2nd edition. New York London: The Guilford Press; 2012. Hayes SC, Stroshahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy. The process and practice of mindful change. 2nd edition. New York London: The Guilford Press; 2012.
5.
go back to reference Jansen G, Batink T. Time to ACT. Het basisboek voor Professionals. Zaltbommel: Uitgeverij Thema; 2017. Jansen G, Batink T. Time to ACT. Het basisboek voor Professionals. Zaltbommel: Uitgeverij Thema; 2017.
6.
go back to reference Van Heycop Ten Ham B, De Vos B, Hulsbergen M. Praktijkboek gedragstherapie. Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers, deel 1 en 2. Amsterdam: Boom; 2012. Van Heycop Ten Ham B, De Vos B, Hulsbergen M. Praktijkboek gedragstherapie. Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers, deel 1 en 2. Amsterdam: Boom; 2012.
7.
go back to reference Korrelboom K, Ten Broeke E. Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho; 2014. Korrelboom K, Ten Broeke E. Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho; 2014.
8.
go back to reference Bannink F. Oplossingsgerichte therapie. In: Bohlmeijer E, Bolier L, Westerhof G, Walburg JA, redactie. Handboek positieve psychologie. Theorie, onderzoek en toepassingen. Amsterdam: Boom; 2013. pag. 341–54. Bannink F. Oplossingsgerichte therapie. In: Bohlmeijer E, Bolier L, Westerhof G, Walburg JA, redactie. Handboek positieve psychologie. Theorie, onderzoek en toepassingen. Amsterdam: Boom; 2013. pag. 341–54.
9.
go back to reference Van der Velden K, Hoogduin K, Lange A. Directieve therapie. Amsterdam: Boom; 2010. Van der Velden K, Hoogduin K, Lange A. Directieve therapie. Amsterdam: Boom; 2010.
10.
go back to reference Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005. Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005.
11.
go back to reference Van Vreeswijk M, Broersen J. Handleiding kortdurende schematherapie. Voor groepstherapie en individuele therapie. 3e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. Van Vreeswijk M, Broersen J. Handleiding kortdurende schematherapie. Voor groepstherapie en individuele therapie. 3e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017.
12.
go back to reference Kabat-Zinn J. Mindfullness-based interventions in context: past, present, and funture. Clin Psychol Sci Pract. 2003;10:144–56.CrossRef Kabat-Zinn J. Mindfullness-based interventions in context: past, present, and funture. Clin Psychol Sci Pract. 2003;10:144–56.CrossRef
13.
go back to reference De Jong P, Berg IK. De kracht van oplossingen. Handboek Oplossingsgericht Werken. 3e druk. Amsterdam: Pearson; 2013. De Jong P, Berg IK. De kracht van oplossingen. Handboek Oplossingsgericht Werken. 3e druk. Amsterdam: Pearson; 2013.
14.
go back to reference De Shazer S. Keys to solution in brief therapy. New York: Norton; 1985. De Shazer S. Keys to solution in brief therapy. New York: Norton; 1985.
15.
go back to reference Hassink-Franke LJ, Van Weel-Baumgarten EM, Wierda E, Engelen MW, Beek MM, Bor HH, et al. Effectiveness of problem-solving treatment by general practice registrars for patients with emotional symptoms. J Prim Health Care. 2011;3(3):181–9.CrossRef Hassink-Franke LJ, Van Weel-Baumgarten EM, Wierda E, Engelen MW, Beek MM, Bor HH, et al. Effectiveness of problem-solving treatment by general practice registrars for patients with emotional symptoms. J Prim Health Care. 2011;3(3):181–9.CrossRef
16.
go back to reference Beck AT. Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: New American Library; 1976. Beck AT. Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: New American Library; 1976.
17.
go back to reference Claassen A-M, Pol S. Schematherapie en de gezonde volwassene. Positieve technieken uit de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.CrossRef Claassen A-M, Pol S. Schematherapie en de gezonde volwassene. Positieve technieken uit de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.CrossRef
18.
go back to reference Appelo M. Het gelaagde brein. Reflectie en discipline bij het werken aan verandering. Amsterdam: Boom; 2017. Appelo M. Het gelaagde brein. Reflectie en discipline bij het werken aan verandering. Amsterdam: Boom; 2017.
19.
go back to reference De Silva D. Evidence: helping people help themselves. A review of the evidence considering whether it is worthwhile to support self-management. London: The Evidence Centre; 2011. De Silva D. Evidence: helping people help themselves. A review of the evidence considering whether it is worthwhile to support self-management. London: The Evidence Centre; 2011.
20.
go back to reference Trappenburg J, Jonkman N, Jaarsma T, Van Os-Medendorp H, Kort H, De Wit N, et al. Zelfmanagement bij chronische ziekten. Huisarts Wet. 2014;57(3):120–4.CrossRef Trappenburg J, Jonkman N, Jaarsma T, Van Os-Medendorp H, Kort H, De Wit N, et al. Zelfmanagement bij chronische ziekten. Huisarts Wet. 2014;57(3):120–4.CrossRef
21.
go back to reference Lackamp O, Luteijn B, Casteelen G. Farmaca en psyche in de huisartsenpraktijk. In: Lamers E, Bosch F, Hinderink L, Verschuren C, redactie. Handboek psychologie in de eerste lijn. Kortdurende behandeling van veelvoorkomende problemen. Amsterdam: Pearson; 2006. pag. 236–251. Lackamp O, Luteijn B, Casteelen G. Farmaca en psyche in de huisartsenpraktijk. In: Lamers E, Bosch F, Hinderink L, Verschuren C, redactie. Handboek psychologie in de eerste lijn. Kortdurende behandeling van veelvoorkomende problemen. Amsterdam: Pearson; 2006. pag. 236–251.
22.
go back to reference Rinck M. Lernen. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Hasselhorn M, Kunde W, Schneider S, redactie. Stuttgart: W. Kohlhammer; 2016. Rinck M. Lernen. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Hasselhorn M, Kunde W, Schneider S, redactie. Stuttgart: W. Kohlhammer; 2016.
23.
go back to reference Öst L-G. Applied relaxation: description of a coping technique and review of controlled studies. Behav Res Ther. 1987;25(5):397–409.CrossRef Öst L-G. Applied relaxation: description of a coping technique and review of controlled studies. Behav Res Ther. 1987;25(5):397–409.CrossRef
24.
go back to reference Brouwers EPM, Van Gestel-Timmermans J, Van Nieuwenhuizen Ch. Herstelgerichte zorg in Nederland: modegril of daadwerkelijke verandering? Psychopraktijk. 2013;5(4):14–7.CrossRef Brouwers EPM, Van Gestel-Timmermans J, Van Nieuwenhuizen Ch. Herstelgerichte zorg in Nederland: modegril of daadwerkelijke verandering? Psychopraktijk. 2013;5(4):14–7.CrossRef
25.
go back to reference Van Gestel-Timmermans J. Herstellen doe je zelf: evaluatie van een cliëntgestuurde cursus. Tijdschr Rehabil Herstel Mensen Met Psych Beperkingen. 2012;21(3):32–41. Van Gestel-Timmermans J. Herstellen doe je zelf: evaluatie van een cliëntgestuurde cursus. Tijdschr Rehabil Herstel Mensen Met Psych Beperkingen. 2012;21(3):32–41.
26.
go back to reference V&VN. Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: Trimbos-instituut; 2015. V&VN. Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: Trimbos-instituut; 2015.
27.
go back to reference Gerner CK. The mindful path to self-compassion: freeing yourself from destructive thoughts and emotions. New York: Guilford Press; 2009. Gerner CK. The mindful path to self-compassion: freeing yourself from destructive thoughts and emotions. New York: Guilford Press; 2009.
28.
go back to reference Hulsbergen M, Smeets E. Zelfcompassie. In: Claassen A-M, Pol S, redactie. Schematherapie en de Gezonde Volwassene. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015. pag. 53–68.CrossRef Hulsbergen M, Smeets E. Zelfcompassie. In: Claassen A-M, Pol S, redactie. Schematherapie en de Gezonde Volwassene. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015. pag. 53–68.CrossRef
29.
go back to reference Neff K, Gerner C. A pilotstudy and randomized controlled tiral of the mindful self-compassion program. J Clin Psychol. 2013;69(1):28–44.CrossRef Neff K, Gerner C. A pilotstudy and randomized controlled tiral of the mindful self-compassion program. J Clin Psychol. 2013;69(1):28–44.CrossRef
30.
go back to reference Gilbert P. The origins and nature of compassion focused therapy. Br J Clin Psychol. 2014;53:6–41.CrossRef Gilbert P. The origins and nature of compassion focused therapy. Br J Clin Psychol. 2014;53:6–41.CrossRef
31.
go back to reference Van der Brink E, Koster F. Compassievol leven. Amsterdam: Boom; 2012. Van der Brink E, Koster F. Compassievol leven. Amsterdam: Boom; 2012.
32.
go back to reference Schene A, Van Weeghel J, Van der Klink J, Van Dijk F. Psychische aandoeningen en arbeid: een vergelijking van interventies. Psychopraxi. 2005;7(3):91–6.CrossRef Schene A, Van Weeghel J, Van der Klink J, Van Dijk F. Psychische aandoeningen en arbeid: een vergelijking van interventies. Psychopraxi. 2005;7(3):91–6.CrossRef
33.
go back to reference Boevink W, Van Beuzekom J, Gaal E, Jadby A, Jong F, Bramel MK, et al. Samen werken aan herstel. Van ervaringen delen naar kennis overdragen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2002. Boevink W, Van Beuzekom J, Gaal E, Jadby A, Jong F, Bramel MK, et al. Samen werken aan herstel. Van ervaringen delen naar kennis overdragen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2002.
34.
go back to reference Delespaul P, Milo M, Schalken F, Boevink W, Van Os J. Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis; 2016. Delespaul P, Milo M, Schalken F, Boevink W, Van Os J. Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis; 2016.
35.
go back to reference Rosenbaum R, Hoyt MF, Talmon M. The challenge of single-session therapies. In: Wells RA, Giannetti VJ, editors. Handbook of the brief psychotherapies. New York: Springer; 1990. pp. 165–89.CrossRef Rosenbaum R, Hoyt MF, Talmon M. The challenge of single-session therapies. In: Wells RA, Giannetti VJ, editors. Handbook of the brief psychotherapies. New York: Springer; 1990. pp. 165–89.CrossRef
36.
go back to reference Shapiro F. Eye movement desentization and reprocessing. Basic principles, protocols and procedures. 3rd edition. New York/London: The Guilford Press; 2018. Shapiro F. Eye movement desentization and reprocessing. Basic principles, protocols and procedures. 3rd edition. New York/London: The Guilford Press; 2018.
37.
go back to reference Korrelboom K. Groepstrainingen voor specifieke klachten. Competitive momory training (COMET) als voorbeeld. In: Verbraak M, Visser S, Muris P, Hoogduin K, redactie. Handboek voor gz-psychologen. Amsterdam: Boom; 2011. pag. 249–61. Korrelboom K. Groepstrainingen voor specifieke klachten. Competitive momory training (COMET) als voorbeeld. In: Verbraak M, Visser S, Muris P, Hoogduin K, redactie. Handboek voor gz-psychologen. Amsterdam: Boom; 2011. pag. 249–61.
38.
go back to reference Appelo M. Het innerlijk bureaublad. Zelfvertrouwen door zelfcontrole. Amsterdam: Boom; 2012. Appelo M. Het innerlijk bureaublad. Zelfvertrouwen door zelfcontrole. Amsterdam: Boom; 2012.
39.
go back to reference Keijsers GPJ, Van Minnen A, Hoogduin CAL. Protocollaire behandeling in onderzoek en praktijk: recente ontwikkelingen. In: Keijsers GPJ, Van Minnen A, Hoogduin CAL, redactie. Protocollaire behandeling in de ambulante geestelijke gezondheidszorg 2. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; Cure & Care Development; 1999. pag. 1–16. Keijsers GPJ, Van Minnen A, Hoogduin CAL. Protocollaire behandeling in onderzoek en praktijk: recente ontwikkelingen. In: Keijsers GPJ, Van Minnen A, Hoogduin CAL, redactie. Protocollaire behandeling in de ambulante geestelijke gezondheidszorg 2. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; Cure & Care Development; 1999. pag. 1–16.
40.
go back to reference Keijsers G, Vissers W, Hutschemaekers G, Witteman C. Waarom die weerstand tegen protcollaire behandelingen? In: Verbraak M, Visser S, Muris P, Hoogduin K, redactie. Handboek voor gz-psychologen. Amtsterdam: Boom; 2011. pag. 133–40. Keijsers G, Vissers W, Hutschemaekers G, Witteman C. Waarom die weerstand tegen protcollaire behandelingen? In: Verbraak M, Visser S, Muris P, Hoogduin K, redactie. Handboek voor gz-psychologen. Amtsterdam: Boom; 2011. pag. 133–40.
41.
go back to reference Keijsers G, Van Minnen A, Hoogduin C, Verbraak M, Emmelkamp P. Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische stoornissen. Amsterdam: Boom; 2017. Keijsers G, Van Minnen A, Hoogduin C, Verbraak M, Emmelkamp P. Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische stoornissen. Amsterdam: Boom; 2017.
Metagegevens
Titel
Van interventie naar uitvoeringseigenaarschap
Auteurs
Prof. dr. Giel Hutschemaekers
Drs. Mirjam Nekkers
Prof. dr. Bea Tiemens
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2364-7_5