Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 2/2002

01-04-2002

Uitgespeeld. Een casus over testiskanker: seksuele gevolgen en emotionele verwerking

Auteurs: Grieteke Jonker-Pool, Jan Jaspers, Harry Van de Wiel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 2/2002

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Dit artikel beschrijft hoe de confrontatie met kanker een verstoring van verschillende levensgebieden kan betekenen. Kanker is een veel voorkomende ziekte: 30% van de vrouwen en 40% van de mannen worden er in de loop van hun leven door getroffen. Aan de hand van een gevalsbeschrijving worden psychotherapeutische interventies geïllustreerd. De patiënt heeft testiskanker gehad, een vorm van kanker die mannen meestal in de kracht van hun leven treft: tussen de 20 en 40 jaar. Hoewel de prognose gunstig is (90% geneest), is de medische behandeling ingrijpend en kan deze leiden tot verminking en fysieke beperkingen, zoals vermoeidheid en geringe neurologische problemen. Verder blijkt uit onderzoek in Nederland dat 30 tot 40% van de patiënten seksuele problemen ervaart. In de gevalsbeschrijving zijn seksuele problemen de aanleiding om hulp te zoeken, maar andere levensgebieden komen eveneens aan bod in het psycho-oncologische therapeutische proces: aanpassing aan de storende fysieke en seksuele beperkingen, de psychotraumatische effecten van de diagnose kanker en de behandeling ervan, de rol van eerdere levensgebeurtenissen, verstoring van de ‘normale’ volwassen ontwikkelingsfase, het evenwicht in de partnerrelatie en existentiële vragen. Tot slot worden het belang van integratieve psychotherapie en de rol van de houding van de therapeut aangaande ziekte, leven en dood besproken.
Literatuur
go back to reference Abroms, G. (1979). Waarden in de psychotherapie. In G. Abroms, Waarden en ethiek in de hulpverlening (pp. 10-36). Baexem: Gamma. Abroms, G. (1979). Waarden in de psychotherapie. In G. Abroms, Waarden en ethiek in de hulpverlening (pp. 10-36). Baexem: Gamma.
go back to reference Adami, H. O., Bergstrom, R., Mohner, M., Zatonski, W., Storm, H., Ekbom, A., Tretli, S., Teppo, L., Ziegler, H., & Rahu, M. (1994). Testicular cancer in nine northern European countries. International Journal of Cancer, 59, 33-38.CrossRef Adami, H. O., Bergstrom, R., Mohner, M., Zatonski, W., Storm, H., Ekbom, A., Tretli, S., Teppo, L., Ziegler, H., & Rahu, M. (1994). Testicular cancer in nine northern European countries. International Journal of Cancer, 59, 33-38.CrossRef
go back to reference Albersnagel, F., & Jaspers, J. (1999). Somatoforme stoornissen, nagebootste stoornis en psychosomatische klachten. In G. Smeets, S.M. Bogels, H.T. van der Molen en A. Arntz, Klinische Psychologie – Diagnostiek en therapie (pp. 325-355). Groningen: Wolters-Noordhoff. Albersnagel, F., & Jaspers, J. (1999). Somatoforme stoornissen, nagebootste stoornis en psychosomatische klachten. In G. Smeets, S.M. Bogels, H.T. van der Molen en A. Arntz, Klinische Psychologie – Diagnostiek en therapie (pp. 325-355). Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Alexander, G. M. & Sherwin, B. B. (1991). The association between testosterone, sexual arousal, and selective attention for erotic stimuli in men. Hormones and Behavior, 25, 367-381.CrossRefPubMed Alexander, G. M. & Sherwin, B. B. (1991). The association between testosterone, sexual arousal, and selective attention for erotic stimuli in men. Hormones and Behavior, 25, 367-381.CrossRefPubMed
go back to reference Alter, C. L., Pelcovitz, D., Axelrod, A., Goldenberg, B., Harris, H., Meyers, B., Grobois, B., Mandel, F., Septimus, A., & Kaplan, S. (1996). Identification of PTSD in cancer survivors. Psychosomatics, 37, 137-143.PubMed Alter, C. L., Pelcovitz, D., Axelrod, A., Goldenberg, B., Harris, H., Meyers, B., Grobois, B., Mandel, F., Septimus, A., & Kaplan, S. (1996). Identification of PTSD in cancer survivors. Psychosomatics, 37, 137-143.PubMed
go back to reference Auden, W. H. (1967). Collected Shorter Poems (New York: Random House). Geciteerd in R. May, Love and will (1969, p. 308). New York: Norton. Auden, W. H. (1967). Collected Shorter Poems (New York: Random House). Geciteerd in R. May, Love and will (1969, p. 308). New York: Norton.
go back to reference Baider, L., Perez, T., & De-Nour, A.-K. (1992). Effect of the holocaust on coping with cancer. Social Science and Medicine, 34, 11-15.CrossRefPubMed Baider, L., Perez, T., & De-Nour, A.-K. (1992). Effect of the holocaust on coping with cancer. Social Science and Medicine, 34, 11-15.CrossRefPubMed
go back to reference Basten, J. P.A. van, Driel, M. F. van, Hoekstra, H. J., Sleijfer, D. Th., Wiel, H. B. M. van de, Droste, J. H. J., Schraffordt Koops, H., & Mensink, H. J. A. (1999). Objective and subjective effects of treatment for testicular cancer on sexual function. British Journal of Urology, 84, 671-678. Basten, J. P.A. van, Driel, M. F. van, Hoekstra, H. J., Sleijfer, D. Th., Wiel, H. B. M. van de, Droste, J. H. J., Schraffordt Koops, H., & Mensink, H. J. A. (1999). Objective and subjective effects of treatment for testicular cancer on sexual function. British Journal of Urology, 84, 671-678.
go back to reference Basten, J. P. A. van, Schraffordt Koops, H., Sleijfer, D. Th., Pras, E., Driel, M. F. van, & Hoekstra, H. J. (1997). Current concepts about testicular cancer. European Journal of Surgical Oncology, 23, 354-360.CrossRefPubMed Basten, J. P. A. van, Schraffordt Koops, H., Sleijfer, D. Th., Pras, E., Driel, M. F. van, & Hoekstra, H. J. (1997). Current concepts about testicular cancer. European Journal of Surgical Oncology, 23, 354-360.CrossRefPubMed
go back to reference Bloom, J. R., Fobair, P., Gritz, E., Wellisch, D., Spiegel, D., Varghese, A., & Hoppe, R. (1993). Psychosocial outcomes of cancer: a comparative analysis of Hodgkin's disease and testicular cancer. Journal of Clinical Oncology, 11, 979-988.PubMed Bloom, J. R., Fobair, P., Gritz, E., Wellisch, D., Spiegel, D., Varghese, A., & Hoppe, R. (1993). Psychosocial outcomes of cancer: a comparative analysis of Hodgkin's disease and testicular cancer. Journal of Clinical Oncology, 11, 979-988.PubMed
go back to reference Bolen, J. S. (1996). Tot op het bot – levensbedreigende ziekte en persoonlijke groei (vert.). Rotterdam: Lemniscaat. Bolen, J. S. (1996). Tot op het bot – levensbedreigende ziekte en persoonlijke groei (vert.). Rotterdam: Lemniscaat.
go back to reference Bulthuis-Vegter, P., Remie, M. & Vries-Kragt, K. de (1998). Zonder franje ervaringen in het omgaan met een levensbedreigende ziekte. Rotterdam: Uitgeverij Marita Meeuwes/Historische Uitgeverij. Bulthuis-Vegter, P., Remie, M. & Vries-Kragt, K. de (1998). Zonder franje ervaringen in het omgaan met een levensbedreigende ziekte. Rotterdam: Uitgeverij Marita Meeuwes/Historische Uitgeverij.
go back to reference Couzijn, A. L., Dam, F. S. van, & Hanewald, G. J. (1982). Chemotherapie van het gemetastaseerde testiscarcinoom; ervaringen van patiënten en hun partners. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 126, 1854-1857.PubMed Couzijn, A. L., Dam, F. S. van, & Hanewald, G. J. (1982). Chemotherapie van het gemetastaseerde testiscarcinoom; ervaringen van patiënten en hun partners. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 126, 1854-1857.PubMed
go back to reference Donne, J. (1952). Complete poetry and selected prose. Geciteerd in I. Yalom (1981), Existential Psychotherapy. USA: Basic Books(p. 332). New York: Modern Library. Donne, J. (1952). Complete poetry and selected prose. Geciteerd in I. Yalom (1981), Existential Psychotherapy. USA: Basic Books(p. 332). New York: Modern Library.
go back to reference Ferrel, B. R., & Dow, K. H. (1996). Portraits of cancer survivorship: a glimpse through the lens of survivor's eyes. Cancer Practice, 4, 76-80. Ferrel, B. R., & Dow, K. H. (1996). Portraits of cancer survivorship: a glimpse through the lens of survivor's eyes. Cancer Practice, 4, 76-80.
go back to reference Ferry, L. (1998). De god-mens of de zin van het leven (vert.) (pp. 19, 80). Amsterdam: Uitgeverij Ambo. Ferry, L. (1998). De god-mens of de zin van het leven (vert.) (pp. 19, 80). Amsterdam: Uitgeverij Ambo.
go back to reference Frank, J. D. (1974). Psychotherapy: The restoration of morale. American Journal of Psychiatry, 131, 271-274.PubMed Frank, J. D. (1974). Psychotherapy: The restoration of morale. American Journal of Psychiatry, 131, 271-274.PubMed
go back to reference Gans, E. (1993). ‘Hou me vast laat me los’. In Stufkens, A. (red.), Op de man af. Psychoanalytische ideeën over mannelijke seksualiteit (pp. 57-72). Amsterdam: Boom. Gans, E. (1993). ‘Hou me vast laat me los’. In Stufkens, A. (red.), Op de man af. Psychoanalytische ideeën over mannelijke seksualiteit (pp. 57-72). Amsterdam: Boom.
go back to reference Hannah, M. T., Gritz, E., Wellisch, D., Fobair, P., Hoppe, R. T., Bloom, J. R., Sun, G.-W., Varghese, A., Cosgrove, M. D., & Spiegel, D. (1992). Changes in marital and sexual functioning in long-term survivors and their spouses: testicular cancer versus Hodgkin's disease. Psycho-Oncology, 1, 89-103.CrossRef Hannah, M. T., Gritz, E., Wellisch, D., Fobair, P., Hoppe, R. T., Bloom, J. R., Sun, G.-W., Varghese, A., Cosgrove, M. D., & Spiegel, D. (1992). Changes in marital and sexual functioning in long-term survivors and their spouses: testicular cancer versus Hodgkin's disease. Psycho-Oncology, 1, 89-103.CrossRef
go back to reference Hart, O. van der, & Nijenhuis, E. R. S. (1999). Psychotherapie en hervonden herinneringen – deel I: Fasegerichte traumabehandeling tegenover ‘Recovered Memory Therapy’. Tijdschrift voor Psychotherapie, 25, 387-405. Hart, O. van der, & Nijenhuis, E. R. S. (1999). Psychotherapie en hervonden herinneringen – deel I: Fasegerichte traumabehandeling tegenover ‘Recovered Memory Therapy’. Tijdschrift voor Psychotherapie, 25, 387-405.
go back to reference D'Hennezel, M. (1996). De intieme dood, levenslessen van stervenden (vert.). Bloemendaal: Uitgeverij J.H. Gottmer. D'Hennezel, M. (1996). De intieme dood, levenslessen van stervenden (vert.). Bloemendaal: Uitgeverij J.H. Gottmer.
go back to reference Heyink, J., Tempelaar, R., Heuvel, F., Grol, B.M.F., & Sanderman, R. (1997). Kortdurende interventies bij kankerpatiënten. Groningen: Noordelijk Centrum voor gezondheidsvraagstukken. Heyink, J., Tempelaar, R., Heuvel, F., Grol, B.M.F., & Sanderman, R. (1997). Kortdurende interventies bij kankerpatiënten. Groningen: Noordelijk Centrum voor gezondheidsvraagstukken.
go back to reference Hobbie, W. L., Stuber, M., Meeske, K., Wissler, K., Rourke, M. T., Ruccione, K., Hinkle, A., & Kazak, A. E. (2000). Symptoms of posttraumatic stress in young adult survivors of childhood cancer. Journal of Clinical Oncology, 18, 4060-4066.PubMed Hobbie, W. L., Stuber, M., Meeske, K., Wissler, K., Rourke, M. T., Ruccione, K., Hinkle, A., & Kazak, A. E. (2000). Symptoms of posttraumatic stress in young adult survivors of childhood cancer. Journal of Clinical Oncology, 18, 4060-4066.PubMed
go back to reference Jaffe, D. T. (1985). Self-renewal: personal transformation following extreme trauma. Journal of Humanistic Psychology, 25, 99-124.CrossRef Jaffe, D. T. (1985). Self-renewal: personal transformation following extreme trauma. Journal of Humanistic Psychology, 25, 99-124.CrossRef
go back to reference Janoff-Bulman, R., & McPherson, C. (1997). The impact of trauma on meaning. From meaninglessness to a meaningfull life. In R. Janoff-Bulman en C. McPherson. The transformation of meaning in psychological therapies: Integration, theory and practice(pp. 91-106) Chichester, UK: John Wiley and Sons, Inc. Janoff-Bulman, R., & McPherson, C. (1997). The impact of trauma on meaning. From meaninglessness to a meaningfull life. In R. Janoff-Bulman en C. McPherson. The transformation of meaning in psychological therapies: Integration, theory and practice(pp. 91-106) Chichester, UK: John Wiley and Sons, Inc.
go back to reference Janson, R., Remie, M.E., Maex, E., Visser, A. Ph., & Garssen, B. (1996). Meer dan mijn kanker. Rotterdam: Barjestew Meeuwes. Janson, R., Remie, M.E., Maex, E., Visser, A. Ph., & Garssen, B. (1996). Meer dan mijn kanker. Rotterdam: Barjestew Meeuwes.
go back to reference Johansson, S., Steineck, G., Hursti, T., Fredrikson, M., Furst, C. J., & Peterson, C. (1992). Aspects of patient care. Interviews with relapse-free testicular cancer patients in Stockholm. Cancer Nursing, 15, 54-60.CrossRefPubMed Johansson, S., Steineck, G., Hursti, T., Fredrikson, M., Furst, C. J., & Peterson, C. (1992). Aspects of patient care. Interviews with relapse-free testicular cancer patients in Stockholm. Cancer Nursing, 15, 54-60.CrossRefPubMed
go back to reference Jonker-Pool, G., Basten, J. P. van, Hoekstra, H. J., Driel, M. F. van, Sleijfer, D.Th., Schraffordt Koops, H. & Wiel, H. B. M. van de (1997). Sexuality after testicular cancer treatment – comparison of treatment modalities. Cancer, 80, 454-464.CrossRefPubMed Jonker-Pool, G., Basten, J. P. van, Hoekstra, H. J., Driel, M. F. van, Sleijfer, D.Th., Schraffordt Koops, H. & Wiel, H. B. M. van de (1997). Sexuality after testicular cancer treatment – comparison of treatment modalities. Cancer, 80, 454-464.CrossRefPubMed
go back to reference Jonker-Pool, G., Wiel, H. B.M van de, Hoekstra, H. J., Sleijfer, D. T., Driel, M. F. van, Basten, J. P. van, & Schraffordt Koops, H. S. (2001a). Sexual functioning after treatment for testicular cancer – review and meta-analysis of 36 empirical studies between 1975-2000. Archives of Sexual Behavior, 30, 55-74.CrossRef Jonker-Pool, G., Wiel, H. B.M van de, Hoekstra, H. J., Sleijfer, D. T., Driel, M. F. van, Basten, J. P. van, & Schraffordt Koops, H. S. (2001a). Sexual functioning after treatment for testicular cancer – review and meta-analysis of 36 empirical studies between 1975-2000. Archives of Sexual Behavior, 30, 55-74.CrossRef
go back to reference Jonker-Pool, G., Hoekstra, H. J., Imhoff, G. van, Sleijfer, D. T., Sonneveld, D. J., Driel, M. F. van, Schraffordt Koops, H., & Wiel, H. B. M. van de (2001b). Male sexual functioning after cancer treatment: testicular cancer versus Hodgkin's disease and non-Hodgkin's Lymphoma (aangeboden). Jonker-Pool, G., Hoekstra, H. J., Imhoff, G. van, Sleijfer, D. T., Sonneveld, D. J., Driel, M. F. van, Schraffordt Koops, H., & Wiel, H. B. M. van de (2001b). Male sexual functioning after cancer treatment: testicular cancer versus Hodgkin's disease and non-Hodgkin's Lymphoma (aangeboden).
go back to reference Jonker-Pool, G. (2001c). Kanker: een existentiële opgave. In J.C.J.M de Haes, L.M. Gualthérie van Weezel, R. Sanderman en H.B.M. van de Wiel (red.), Psychologische patiëntenzorg in de oncologie (pp. 73-85). Assen: Van Gorcum. Jonker-Pool, G. (2001c). Kanker: een existentiële opgave. In J.C.J.M de Haes, L.M. Gualthérie van Weezel, R. Sanderman en H.B.M. van de Wiel (red.), Psychologische patiëntenzorg in de oncologie (pp. 73-85). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Kalmthout, M. van (1998). Metatheorieën. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien en G. Lietaer, Handboek Integratieve Psychotherapie, inventarisatie en perspectief. Maarssen: Elseviers/De Tijdstroom, Hfst. I.1.2, pp. 1-23. Kalmthout, M. van (1998). Metatheorieën. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien en G. Lietaer, Handboek Integratieve Psychotherapie, inventarisatie en perspectief. Maarssen: Elseviers/De Tijdstroom, Hfst. I.1.2, pp. 1-23.
go back to reference Katz, J. (1984). The silent world of doctor and patient (pp. 19 en 219). New York: The Free Press. Katz, J. (1984). The silent world of doctor and patient (pp. 19 en 219). New York: The Free Press.
go back to reference Korrelboom, K. (2000). Open-exploratief versus klachtgericht? Dimensies voor het classificeren van psychotherapie. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien en G. Lietaer, Handboek Integratieve Psychotherapie, inventarisatie en perspectief. (Hfdst II.7, pp. 1-28) Maarssen: Elseviers/De Tijdstroom. Korrelboom, K. (2000). Open-exploratief versus klachtgericht? Dimensies voor het classificeren van psychotherapie. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien en G. Lietaer, Handboek Integratieve Psychotherapie, inventarisatie en perspectief. (Hfdst II.7, pp. 1-28) Maarssen: Elseviers/De Tijdstroom.
go back to reference Kuyper, M. B. (1993). Op de achtergrond – een onderzoek naar problemen van partners van patiënten met een chronische ziekte. Amsterdam: Thesis Publishers. Kuyper, M. B. (1993). Op de achtergrond – een onderzoek naar problemen van partners van patiënten met een chronische ziekte. Amsterdam: Thesis Publishers.
go back to reference Lavee, Y. (1991). Western and non-Western human sexuality: implications for clinical practice. Journal of Sexual and Marital Therapy, 17, 203-213. Lavee, Y. (1991). Western and non-Western human sexuality: implications for clinical practice. Journal of Sexual and Marital Therapy, 17, 203-213.
go back to reference Leijssen, M. (2000). Het ethos van de hulpverlener. In J. Graste en D. Bauduin, Waardenvol werk. Ethiek in de geestelijke gezondheidszorg (pp. 78-93). Assen: Van Gorcum. Leijssen, M. (2000). Het ethos van de hulpverlener. In J. Graste en D. Bauduin, Waardenvol werk. Ethiek in de geestelijke gezondheidszorg (pp. 78-93). Assen: Van Gorcum.
go back to reference May, R. (1983). The discovery of being. New York: W.W. Norton & Company. May, R. (1983). The discovery of being. New York: W.W. Norton & Company.
go back to reference Moolen, C. R. van der (1998). Moeilijke cliënten? Over de cliëntgerichte behandeling van psychosomatische problematiek. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 36, 115-133. Moolen, C. R. van der (1998). Moeilijke cliënten? Over de cliëntgerichte behandeling van psychosomatische problematiek. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 36, 115-133.
go back to reference Nijhuis, L. (2001). Opnieuw aanraken na kankertherapie, het verhaal van een partner. Huizen: Wind Publishers. Nijhuis, L. (2001). Opnieuw aanraken na kankertherapie, het verhaal van een partner. Huizen: Wind Publishers.
go back to reference Pelcovitz, D., Goldenberg, B., Kaplan, S., Weinblatt, M., Mandel, F., Meyers, B., & Vinciguerra, V. (1996). Posttraumatic stress disorder in mothers of pediatric cancer survivors. Psychosomatics, 37, 116-126.PubMed Pelcovitz, D., Goldenberg, B., Kaplan, S., Weinblatt, M., Mandel, F., Meyers, B., & Vinciguerra, V. (1996). Posttraumatic stress disorder in mothers of pediatric cancer survivors. Psychosomatics, 37, 116-126.PubMed
go back to reference Pols, J. (1998). Naar een integratief opleidingsmodel. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien en G. Lietaer, Handboek Integratieve Psychotherapie, inventarisatie en perspectief (Hfst. VIII.2.1, pp. 1-31). Maarssen: Elseviers/De Tijdstroom. Pols, J. (1998). Naar een integratief opleidingsmodel. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien en G. Lietaer, Handboek Integratieve Psychotherapie, inventarisatie en perspectief (Hfst. VIII.2.1, pp. 1-31). Maarssen: Elseviers/De Tijdstroom.
go back to reference Price, B. (1998). Cancer: altered body image. Nursing-standard, 12, 49-53.PubMed Price, B. (1998). Cancer: altered body image. Nursing-standard, 12, 49-53.PubMed
go back to reference Ranchor, A., & Sanderman, R. (1991). The role of personality and socio-economic status in the stress- illness relation: A longitudinal study. Special Issue: Personality and physical health. European Journal of Personality, 5, 93-108.CrossRef Ranchor, A., & Sanderman, R. (1991). The role of personality and socio-economic status in the stress- illness relation: A longitudinal study. Special Issue: Personality and physical health. European Journal of Personality, 5, 93-108.CrossRef
go back to reference Rieker, P. P., Fitzgerald, E. M., Kalish, L. A., Richie, J. P., Lederman, G. S., Edbril, S. D., & Garnick, M. B. (1989). Psychosocial factors, curative therapies, and behavioral outcomes. A comparison of testis cancer survivors and a control group of healthy men. Cancer, 64, 2399-2407.CrossRefPubMed Rieker, P. P., Fitzgerald, E. M., Kalish, L. A., Richie, J. P., Lederman, G. S., Edbril, S. D., & Garnick, M. B. (1989). Psychosocial factors, curative therapies, and behavioral outcomes. A comparison of testis cancer survivors and a control group of healthy men. Cancer, 64, 2399-2407.CrossRefPubMed
go back to reference Rijff, C. D., & Singer, B. (1998). The role of purpose in life and personal growth in positive human health. In P.T.P. Wong, P. T. P. en P.S. Fry, The human quest for meaning (pp. 213-237). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates. Rijff, C. D., & Singer, B. (1998). The role of purpose in life and personal growth in positive human health. In P.T.P. Wong, P. T. P. en P.S. Fry, The human quest for meaning (pp. 213-237). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Ropponen, P., Aalberg, V., Rautonen, J., & Siimes, M. A. (1994). Reflections of testicular damage on psychosexual development in adolescent males who survived childhood malignancies. Acta Paedopsychiatrica, 56, 273-277.PubMed Ropponen, P., Aalberg, V., Rautonen, J., & Siimes, M. A. (1994). Reflections of testicular damage on psychosexual development in adolescent males who survived childhood malignancies. Acta Paedopsychiatrica, 56, 273-277.PubMed
go back to reference Schaap, C. P. D. R. (2000). Integratie en differentiatie in de psychotherapie, perspectief op een beroep en opleiding (inaugurele rede). Zeist: Wetenschappelijke Uitgeverij, CURE. Schaap, C. P. D. R. (2000). Integratie en differentiatie in de psychotherapie, perspectief op een beroep en opleiding (inaugurele rede). Zeist: Wetenschappelijke Uitgeverij, CURE.
go back to reference Schaefer, J. A., & Moos, R. S. (1998). The context for post-traumatic growth: life crises, individual and social resources and coping. In R.G. Tedeschi, C.L. Park en L.G. Calhoun, Posttraumatic growth: positive changes in the aftermath of crises (pp. 99-126). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum associates. Schaefer, J. A., & Moos, R. S. (1998). The context for post-traumatic growth: life crises, individual and social resources and coping. In R.G. Tedeschi, C.L. Park en L.G. Calhoun, Posttraumatic growth: positive changes in the aftermath of crises (pp. 99-126). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum associates.
go back to reference Schover, L. R., & Eschenbach, A. C. von (1985). Sexual and marital relationships after treatment for nonseminomatous testicular cancer. Urology, 25, 251-255.CrossRefPubMed Schover, L. R., & Eschenbach, A. C. von (1985). Sexual and marital relationships after treatment for nonseminomatous testicular cancer. Urology, 25, 251-255.CrossRefPubMed
go back to reference Schrameijer, F., & Brunenberg, W. (1992). Psychosociale zorg bij kanker. Patiënten en hulpverleners over problemen en hulpaanbod. Utrecht: Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid. Schrameijer, F., & Brunenberg, W. (1992). Psychosociale zorg bij kanker. Patiënten en hulpverleners over problemen en hulpaanbod. Utrecht: Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid.
go back to reference Simons, J. S., & Carey, P. (2001). Prevalence of sexual dysfunctions: results from a decade of research. Archives of Sexual Behavior, 30, 177-219.CrossRefPubMed Simons, J. S., & Carey, P. (2001). Prevalence of sexual dysfunctions: results from a decade of research. Archives of Sexual Behavior, 30, 177-219.CrossRefPubMed
go back to reference Smith, M. Y., Redd, W. H., Peyser, C., & Vogl, D. (1999). Post-traumatic stress disorder in cancer: a review. Psychooncology, 8, 521-537.CrossRefPubMed Smith, M. Y., Redd, W. H., Peyser, C., & Vogl, D. (1999). Post-traumatic stress disorder in cancer: a review. Psychooncology, 8, 521-537.CrossRefPubMed
go back to reference Snijders, J. A. (1998). Integratieve psychotherapie en cliëntgerichte psychotherapie. Deel I: Categoraal en symptoomgericht of is er een integratief-cliëntgericht alternatief? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 2, 96-114. Snijders, J. A. (1998). Integratieve psychotherapie en cliëntgerichte psychotherapie. Deel I: Categoraal en symptoomgericht of is er een integratief-cliëntgericht alternatief? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 2, 96-114.
go back to reference Stenager, E., & Stenager E. (1998). Cancer and suicide. In E. Stenager en E. Stenager. Disease, pain, and suicidal behavior (pp. 51-60). New York/London: The Haworth Medical Press. Stenager, E., & Stenager E. (1998). Cancer and suicide. In E. Stenager en E. Stenager. Disease, pain, and suicidal behavior (pp. 51-60). New York/London: The Haworth Medical Press.
go back to reference Swildens, H. (1988). Procesgerichte gesprekstherapie. Amersfoort/Leuven: Acco. Swildens, H. (1988). Procesgerichte gesprekstherapie. Amersfoort/Leuven: Acco.
go back to reference The, B. A. M. (1999). Palliatieve behandeling en communicatie. Een onderzoek naar het optimisme over herstel van longkankerpatiënten(pp. 262-273). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. The, B. A. M. (1999). Palliatieve behandeling en communicatie. Een onderzoek naar het optimisme over herstel van longkankerpatiënten(pp. 262-273). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Trijsburg, R. W. (1997). De zaak van de integrationisten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 23, 48-69. Trijsburg, R. W. (1997). De zaak van de integrationisten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 23, 48-69.
go back to reference Visser, O., Coebergh, J. W. W., Schouten, L. J., & Dijck, J. A. A. M. van (2001). Incidence of cancer in the Netherlands 1997: ninth report of the Netherlands cancer registry. Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra. Visser, O., Coebergh, J. W. W., Schouten, L. J., & Dijck, J. A. A. M. van (2001). Incidence of cancer in the Netherlands 1997: ninth report of the Netherlands cancer registry. Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra.
go back to reference Weijmar Schultz, W. C. M., & Wiel, H. B. M. van de (1991). Sexual functioning after gynaecological cancer treatment. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen: Dijkhuizen Van Zanten B.V. Weijmar Schultz, W. C. M., & Wiel, H. B. M. van de (1991). Sexual functioning after gynaecological cancer treatment. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen: Dijkhuizen Van Zanten B.V.
go back to reference White, C. A. (2000). Body image dimensions and cancer: a heuristic cognitive behavioral model. Psychooncology, 9, 183-192.CrossRefPubMed White, C. A. (2000). Body image dimensions and cancer: a heuristic cognitive behavioral model. Psychooncology, 9, 183-192.CrossRefPubMed
go back to reference Wiel, H. B. M. van de, Weijmar Schultz, W. C. M., & Thurkow, F. G. (1991). The system theory approach to the sexual consequences of genital cancer. Sexual and Marital Therapy, 6, 41-18. Wiel, H. B. M. van de, Weijmar Schultz, W. C. M., & Thurkow, F. G. (1991). The system theory approach to the sexual consequences of genital cancer. Sexual and Marital Therapy, 6, 41-18.
go back to reference Wijngaarden, H. R. (1982). Waarden in de psychologische therapieën. Tijdschrift voor Psychotherapie, 8, 297-308. Wijngaarden, H. R. (1982). Waarden in de psychologische therapieën. Tijdschrift voor Psychotherapie, 8, 297-308.
go back to reference Wilber, K. (1991). Overgave en strijd (vert.). Amsterdam: Karnak. Wilber, K. (1991). Overgave en strijd (vert.). Amsterdam: Karnak.
go back to reference Yalom, I. (1989). In search of the dreamer. In I.D. Yalom, Love's executioner & other tales of psychotherapy (pp. 230-270). New York: Basic Books. Yalom, I. (1989). In search of the dreamer. In I.D. Yalom, Love's executioner & other tales of psychotherapy (pp. 230-270). New York: Basic Books.
go back to reference Yalom, I. D. (1980). Life, death, and anxiety. In I.D.Yalom, Existential psychotherapy (pp. 29-74). New York: Basic Books. Yalom, I. D. (1980). Life, death, and anxiety. In I.D.Yalom, Existential psychotherapy (pp. 29-74). New York: Basic Books.
go back to reference Yang, W. & Staps, T. (2000). Kanker: eindigheid, zin, spiritualiteit ontweken aspecten van de psychosociale oncologie. Nijmegen: Valkhof Pers. Yang, W. & Staps, T. (2000). Kanker: eindigheid, zin, spiritualiteit ontweken aspecten van de psychosociale oncologie. Nijmegen: Valkhof Pers.
Metagegevens
Titel
Uitgespeeld. Een casus over testiskanker: seksuele gevolgen en emotionele verwerking
Auteurs
Grieteke Jonker-Pool
Jan Jaspers
Harry Van de Wiel
Publicatiedatum
01-04-2002
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 2/2002
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03061961