Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 2/2002

01-04-2002

Nieuwe klemtonen in de cliëntgericht-experiëntiële visie op de gewetensfunctie en de innerlijke criticus

Auteurs: Nele Stinckens, Prof. dr. Germain Lietaer, Prof. dr. Mia Leijssen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 2/2002

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Dit artikel is een aanvulling op het eerder verschenen artikel van Stinckens en Lietaer (2001) over de visie van Carl Rogers op de gewetensfunctie en de innerlijke criticus. Recente cliëntgericht-experiëntiële theorieën die iets bijdragen tot deze thematiek worden onder de aandacht gebracht. Bepaalde axioma's, die ten grondslag liggen aan Rogers' persoonlijkheidstheorie, worden hierbij geherformuleerd. Zo wordt de sociale dimensie expliciet verdisconteerd in de omschrijving van het begrip ‘psychische gezondheid’. Gezond functioneren betekent een juist evenwicht realiseren tussen de krachten van de actualisatietendens enerzijds en de sociale beïnvloeding anderzijds. Daarnaast wordt het ‘zelf’ beschouwd als een dynamisch systeem waarin verschillende krachten in een voortdurend dialectisch spanningsveld met elkaar interageren. Deze nieuwe klemtonen werpen een ander licht op de conceptualisering van de gewetensfunctie en de destructieve uitloper ervan, de innerlijke criticus. Ze zorgen tevens voor een betere afbakening van de problematiek van de innerlijke criticus en ze verschaffen meer inzicht in de disfunctionele mechanismen waarmee de criticus de gezonde gewetensfunctie verstoort.
Voetnoten
1
Dit fragment is ook in gecondenseerde versie opgenomen in de bijdrage van Leijssen in het Praktijkboek Gesprekstherapie (1995).
 
Literatuur
go back to reference Angus, L., & Hardtke, K. (1994). Narrative processes in psychotherapy. Canadian Psychology, 35, 190-203.CrossRef Angus, L., & Hardtke, K. (1994). Narrative processes in psychotherapy. Canadian Psychology, 35, 190-203.CrossRef
go back to reference Balen, R. van (2000). Op zoek naar een vernieuwend persoonsconcept voor de cliëntgerichte benadering. Tijdschrift Voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 38, 149-163. Balen, R. van (2000). Op zoek naar een vernieuwend persoonsconcept voor de cliëntgerichte benadering. Tijdschrift Voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 38, 149-163.
go back to reference Barrett-Lennard, G.T. (1998). The search for order and effects. In Carl Rogers' helping system: Journey and substance (pp. 232-260). Londen: Sage. Barrett-Lennard, G.T. (1998). The search for order and effects. In Carl Rogers' helping system: Journey and substance (pp. 232-260). Londen: Sage.
go back to reference Barrett-Lennard, G.T. (2000). The warp and weft of therapy. Relations within the self – Self within relationship. Perth, Australia: Unpublished manuscript. Barrett-Lennard, G.T. (2000). The warp and weft of therapy. Relations within the self – Self within relationship. Perth, Australia: Unpublished manuscript.
go back to reference Bouwkamp, R. (1999). Helen door delen. Experiëntiële interpersoonlijke therapie. Theorie, methodiek, onderzoek. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Bouwkamp, R. (1999). Helen door delen. Experiëntiële interpersoonlijke therapie. Theorie, methodiek, onderzoek. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference Deikman, A.J. (1993). Mystiek en psychotherapie. Cothen: Service. Deikman, A.J. (1993). Mystiek en psychotherapie. Cothen: Service.
go back to reference Eisenga, R., & Wijngaarden, H. (1991). Het mensbeeld van de cliëntgerichte psychotherapie. In H. Swildens, O. de Haas, G. Lietaer en R. Van Balen (red.), Leerboek gesprekstherapie. De cliëntgerichte benadering (pp. 251-265). Amersfoort/Leuven: Acco. Eisenga, R., & Wijngaarden, H. (1991). Het mensbeeld van de cliëntgerichte psychotherapie. In H. Swildens, O. de Haas, G. Lietaer en R. Van Balen (red.), Leerboek gesprekstherapie. De cliëntgerichte benadering (pp. 251-265). Amersfoort/Leuven: Acco.
go back to reference Elliott, R., & Greenberg, L.S. (1997). Multiple voices in process-experiential therapy: Dialogues between aspects of the self. Journal of Psychotherapy Integration, 7, 225-239. Elliott, R., & Greenberg, L.S. (1997). Multiple voices in process-experiential therapy: Dialogues between aspects of the self. Journal of Psychotherapy Integration, 7, 225-239.
go back to reference Gendlin, E.T. (1967). Values and the process of experiencing. In A. Mahrer (Ed.), The goals of psychotherapy (pp. 247-258). New York: Appleton-Century. Gendlin, E.T. (1967). Values and the process of experiencing. In A. Mahrer (Ed.), The goals of psychotherapy (pp. 247-258). New York: Appleton-Century.
go back to reference Gendlin, E.T. (1970). A theory of personality change. In J. Hart en T. Tomlinson (Eds.), New directions in client-centered therapy(pp. 129-173). Boston: Houghton Mifflin. Gendlin, E.T. (1970). A theory of personality change. In J. Hart en T. Tomlinson (Eds.), New directions in client-centered therapy(pp. 129-173). Boston: Houghton Mifflin.
go back to reference Gendlin, E.T. (1986). Process ethics and the political question. The Focusing Folio, 5, 68-87. Gendlin, E.T. (1986). Process ethics and the political question. The Focusing Folio, 5, 68-87.
go back to reference Gendlin, E.T. (1996). Focusing-oriented psychotherapy: A manual of the experiential method. New York: Guilford. Gendlin, E.T. (1996). Focusing-oriented psychotherapy: A manual of the experiential method. New York: Guilford.
go back to reference Greenberg, L.S., & Paivio, S.C. (1997). Working with emotions in psychotherapy. New York: Guilford. Greenberg, L.S., & Paivio, S.C. (1997). Working with emotions in psychotherapy. New York: Guilford.
go back to reference Greenberg, L.S., & Pascual-Leone, J. (1995). A dialectical-constructivist approach to experiential change. In R. Neimeyer en M. Mahoney (Eds.), Constructivism in psychotherapy. Washington, DC: APA Press. Greenberg, L.S., & Pascual-Leone, J. (1995). A dialectical-constructivist approach to experiential change. In R. Neimeyer en M. Mahoney (Eds.), Constructivism in psychotherapy. Washington, DC: APA Press.
go back to reference Greenberg, L.S., & Pascual-Leone, J. (1997). Emotion in the creation of personal meaning. In M. Power, & C. Brewin (Eds.), Transformation of meaning. Londen: Wiley. Greenberg, L.S., & Pascual-Leone, J. (1997). Emotion in the creation of personal meaning. In M. Power, & C. Brewin (Eds.), Transformation of meaning. Londen: Wiley.
go back to reference Greenberg, L.S.; Rice, L.N., & Elliott, R. (1993). Facilitating emotional change: The moment-by-moment process. New York: Guilford. Greenberg, L.S.; Rice, L.N., & Elliott, R. (1993). Facilitating emotional change: The moment-by-moment process. New York: Guilford.
go back to reference Greenberg, L.S., & Safran, J.D. (1991). Emotion, psychotherapy and change. New York: Guilford. Greenberg, L.S., & Safran, J.D. (1991). Emotion, psychotherapy and change. New York: Guilford.
go back to reference Greenberg, L.S., & Safran, J.D. (1987). Emotion in psychotherapy: Affect, cognition and the process of change. New York: Guilford. Greenberg, L.S., & Safran, J.D. (1987). Emotion in psychotherapy: Affect, cognition and the process of change. New York: Guilford.
go back to reference Greenberg, L.S., & Balen, R. van (1998). The theory of experience-centered therapies. In L.S. Greenberg, J.C. Watson, & G. Lietaer (Eds.), Handbook of experiential psychotherapy(pp. 28-57). New York: Guilford. Greenberg, L.S., & Balen, R. van (1998). The theory of experience-centered therapies. In L.S. Greenberg, J.C. Watson, & G. Lietaer (Eds.), Handbook of experiential psychotherapy(pp. 28-57). New York: Guilford.
go back to reference Greenberg, L.S., Watson, J.C., & Lietaer, G. (1998). Handbook of experiential psychotherapy. New York: Guilford. Greenberg, L.S., Watson, J.C., & Lietaer, G. (1998). Handbook of experiential psychotherapy. New York: Guilford.
go back to reference Guidano, V.F. (1987). Complexity of the self. A developmental approach to psychopathology and therapy. New York: Guilford. Guidano, V.F. (1987). Complexity of the self. A developmental approach to psychopathology and therapy. New York: Guilford.
go back to reference Hermans, H.J.M. (1974). Waardegebieden en hun ontwikkeling. Theorie en methode van de zelf-confrontatie. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. Hermans, H.J.M. (1974). Waardegebieden en hun ontwikkeling. Theorie en methode van de zelf-confrontatie. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Hermans, H.J.M. (1996). Voicing the self: From information processing to dialogical interchange. Psychological Bulletin, 119, 31-50.CrossRef Hermans, H.J.M. (1996). Voicing the self: From information processing to dialogical interchange. Psychological Bulletin, 119, 31-50.CrossRef
go back to reference Hermans, H.J.M. (2001). Psychotherapy as the reorganization of the Client's Position Repertory. Lezing gehouden op de SPR-conference in Leiden. Hermans, H.J.M. (2001). Psychotherapy as the reorganization of the Client's Position Repertory. Lezing gehouden op de SPR-conference in Leiden.
go back to reference Hermans, H.J.M., Kempen, H.J.G., & Loon, J.P. van (1992). The dialogical self: Beyond individualism and rationalism. American Psychologist, 47, 23-33.CrossRef Hermans, H.J.M., Kempen, H.J.G., & Loon, J.P. van (1992). The dialogical self: Beyond individualism and rationalism. American Psychologist, 47, 23-33.CrossRef
go back to reference Hermans, J.H.M., Rijks, T., & Kempen, H. (1993). Imaginal dialogues in the self: Theory and method. Journal of Personality, 61, 207-237.CrossRef Hermans, J.H.M., Rijks, T., & Kempen, H. (1993). Imaginal dialogues in the self: Theory and method. Journal of Personality, 61, 207-237.CrossRef
go back to reference Honos-Webb, L., & Stiles, W.B. (1998). Reformulation of assimilation analysis in terms of voices. Psychotherapy, 35, 23-33. Honos-Webb, L., & Stiles, W.B. (1998). Reformulation of assimilation analysis in terms of voices. Psychotherapy, 35, 23-33.
go back to reference Kalmthout, M. van (1995). Universalisme en differentiatie in de cliëntgerichte psychotherapie. In G. Lietaer en M. van Kalmthout (Eds.), Praktijkboek gesprekstherapie: Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering (pp. 13-24). Utrecht: De Tijdstroom. Kalmthout, M. van (1995). Universalisme en differentiatie in de cliëntgerichte psychotherapie. In G. Lietaer en M. van Kalmthout (Eds.), Praktijkboek gesprekstherapie: Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering (pp. 13-24). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Kalmthout, M. van (1997). Persoonsgerichte psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom. Kalmthout, M. van (1997). Persoonsgerichte psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Keil, S. (1996). The self as a systemic process of interactions of ‘Inner Persons’. In R. Hutterer, G. Pawlowsky, P.F. Schmid en R. Stipsits (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy: A paradigm in motion (pp. 53-66). Frankfurt a.M.: Peter Lang. Keil, S. (1996). The self as a systemic process of interactions of ‘Inner Persons’. In R. Hutterer, G. Pawlowsky, P.F. Schmid en R. Stipsits (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy: A paradigm in motion (pp. 53-66). Frankfurt a.M.: Peter Lang.
go back to reference Lietaer, G., & Kalmthout, M. van (Eds.). (1995). Praktijkboek gesprekstherapie. Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering. Utrecht: De Tijdstroom. Lietaer, G., & Kalmthout, M. van (Eds.). (1995). Praktijkboek gesprekstherapie. Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Mearns, D., & Thorne, B. (2000a). Person-centered therapy today. New frontiers in theory and practice. Londen: Sage. Mearns, D., & Thorne, B. (2000a). Person-centered therapy today. New frontiers in theory and practice. Londen: Sage.
go back to reference Mearns, D., & Thorne, B. (2000b). The nature of ‘configurations’ with Self. In D. Mearns en B. Thorne (Eds), Person-centered therapy today. New frontiers in theory and practice. (pp. 101-119). Londen: Sage. Mearns, D., & Thorne, B. (2000b). The nature of ‘configurations’ with Self. In D. Mearns en B. Thorne (Eds), Person-centered therapy today. New frontiers in theory and practice. (pp. 101-119). Londen: Sage.
go back to reference Mearns, D., & Thorne, B. (2000c). Advancing person-centered theory. In D. Mearns en B. Thorne (Eds), Person-centered therapy today. New frontiers in theory and practice. (pp. 172-195). Londen: Sage. Mearns, D., & Thorne, B. (2000c). Advancing person-centered theory. In D. Mearns en B. Thorne (Eds), Person-centered therapy today. New frontiers in theory and practice. (pp. 172-195). Londen: Sage.
go back to reference O'Leary, C. (1999). Couple and family counselling: A person-centered approach. Londen: Sage. O'Leary, C. (1999). Couple and family counselling: A person-centered approach. Londen: Sage.
go back to reference Pascual-Leone, J. (1991). Emotions, development and psychotherapy: A dialectical constructivist perspective. In J.D. Safran en L.S. Greenberg (Eds.), Emotion, psychotherapy and change. New York: Guilford. Pascual-Leone, J. (1991). Emotions, development and psychotherapy: A dialectical constructivist perspective. In J.D. Safran en L.S. Greenberg (Eds.), Emotion, psychotherapy and change. New York: Guilford.
go back to reference Rogers, C.R. (1951). A theory of personality and behavior. In C.R. Rogers, Client-centered Therapy (pp. 481-534). Boston: Houghton-Mifflin. Rogers, C.R. (1951). A theory of personality and behavior. In C.R. Rogers, Client-centered Therapy (pp. 481-534). Boston: Houghton-Mifflin.
go back to reference Rogers, C.R. (1961). ‘To be that self which one truly is’: A therapist's view of personal goals. In C.R. Rogers, On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. (pp. 163-182). Londen: Constable. Rogers, C.R. (1961). ‘To be that self which one truly is’: A therapist's view of personal goals. In C.R. Rogers, On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. (pp. 163-182). Londen: Constable.
go back to reference Saint-Exupéry, A. de (1943). Le petit prince. New York: Reynal & Hitchcock. Saint-Exupéry, A. de (1943). Le petit prince. New York: Reynal & Hitchcock.
go back to reference Schwartz, R.C. (1995). Internal family systems therapy. New York: Guilford. Schwartz, R.C. (1995). Internal family systems therapy. New York: Guilford.
go back to reference Stinckens, N. (2001). Werken met de innerlijke criticus. Gerichte empirische verkenning vanuit een cliëntgericht-experiëntiële microtheorie. Niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, K.U. Leuven. Stinckens, N. (2001). Werken met de innerlijke criticus. Gerichte empirische verkenning vanuit een cliëntgericht-experiëntiële microtheorie. Niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, K.U. Leuven.
go back to reference Stinckens, N., & Lietaer, G. (2001). De gewetensfunctie en de innerlijke criticus in het oeuvre van Rogers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 27, 187-216. Stinckens, N., & Lietaer, G. (2001). De gewetensfunctie en de innerlijke criticus in het oeuvre van Rogers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 27, 187-216.
go back to reference Swildens, H. (1997). Procesgerichte gesprekstherapie: Inleiding tot een gedifferentieerde toepassing van de cliëntgerichte beginselen bij de behandeling van psychische stoornissen (herz. ed.). Utrecht: De Tijdstroom. Swildens, H. (1997). Procesgerichte gesprekstherapie: Inleiding tot een gedifferentieerde toepassing van de cliëntgerichte beginselen bij de behandeling van psychische stoornissen (herz. ed.). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Thelen, E., & Smith, L.B. (1994). A dynamic systems approach to the development of cognition and action. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press. Thelen, E., & Smith, L.B. (1994). A dynamic systems approach to the development of cognition and action. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press.
go back to reference Vanaerschot, G. (1995). Empathische resonantie als bron van belevingsbevorderend interveniëren. In G. Lietaer en M. van Kalmthout (Eds.), Praktijkboek gesprekstherapie: Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering (pp. 51-68). Utrecht: De Tijdstroom. Vanaerschot, G. (1995). Empathische resonantie als bron van belevingsbevorderend interveniëren. In G. Lietaer en M. van Kalmthout (Eds.), Praktijkboek gesprekstherapie: Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering (pp. 51-68). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. (1967). Pragmatics of human communication. New York: W.W. Norton. Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. (1967). Pragmatics of human communication. New York: W.W. Norton.
go back to reference Whelton, W.J., & Greenberg, L.S. (2000). The self as a singular multiplicity: A process-experiential perspective. In J.C. Muran (Ed.), Self-relations in the psychotherapy process(pp. 87-106). Washington, DC: APA. Whelton, W.J., & Greenberg, L.S. (2000). The self as a singular multiplicity: A process-experiential perspective. In J.C. Muran (Ed.), Self-relations in the psychotherapy process(pp. 87-106). Washington, DC: APA.
go back to reference Young, J.E. (1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. 2nd ed.). Sarasota FL: Professional Resource Press. Young, J.E. (1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. 2nd ed.). Sarasota FL: Professional Resource Press.
Metagegevens
Titel
Nieuwe klemtonen in de cliëntgericht-experiëntiële visie op de gewetensfunctie en de innerlijke criticus
Auteurs
Nele Stinckens
Prof. dr. Germain Lietaer
Prof. dr. Mia Leijssen
Publicatiedatum
01-04-2002
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 2/2002
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03061962