Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2011

01-01-2011 | FORUM

Tuchtrechtelijk

Schorsing na onvolledig dossier en onzorgvuldige beëindiging van een behandeling

Auteur: Monique Buitenhuis

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 1/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Op 3maart 2008 dient cliënt Y bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam een klacht in tegen psychotherapeut Z. De cliënt verwijt de psychotherapeut dat deze de behandeling na dertien jaar abrupt heeft beëindigd, dat de psychotherapeut hem niet tijdig en niet adequaat heeft doorverwezen, heeft geweigerd het patiëntendossier op te sturen en zijn eigen privéproblemen in de therapie heeft verweven. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam oordeelt dat alle klachtonderdelen gegrond zijn en heeft de psychotherapeut de maatregel van schorsing voor de duur van driemaanden opgelegd en publicatie gelast van de beslissing1. Op verzoek van de psychotherapeut wordt de zaak in hoger beroep behandeld op 22 juni 20102. Het Centraal Tuchtcollege legt dezelfde sanctie op als het Regionaal Tuchtcollege. …
Voetnoten
1
14 april 2009, onder nummer 08/048P
 
2
Nummer uitspraak: YG0524 Centraal Tuchtcollege voor de GezondheidszorgDen Haag C2009/141.
 
3
Ne bis in idem (ook wel Non bis in idem, Nederlands: ‘Niet twee keer in dezelfde zaak’) is een Latijnse term waarmee een rechtsbeginsel wordt aangeduid, dat niet alleen in deWet BIG, maar onder andere ook in het strafrecht en belastingrecht toepassing vindt. Dit beginsel houdt in dat niemand voor een tweede keer magworden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken.
 
5
Persoonlijkewerkaantekeningen van de hulpverlener horen echter niet in het dossier. Zo gauw de hulpverlener persoonlijkewerkaantekeningenmet zijn collega’s deelt door ze op te nemen in het dossier, dan zijn rechten van de cliënt, zoals het recht op inzage en vernietiging, ook op deze werkaantekeningen van toepassing.
 
6
Tussentijdse evaluaties zodanig uitgevoerd dat de psychotherapeut in staat is om periodiek en op systematische wijze de effecten van de psychotherapeutische behandeling op de psychische, lichamelijke en sociaal-culturele aspecten van de gezondheidstoestand van de cliënt te evalueren en het behandelplan zodanig bij te stellen dat optimale resultaten bereikt kunnenworden. Een tussentijdse ofwel periodieke evaluatie dient op zodanig systematische wijze plaats te vinden dat deze consistent is aan de gebruikte psychotherapeutische methode en interventies.
 
Literatuur
go back to reference NVP (2007). Beroepsprofiel psychotherapeut. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. NVP (2007). Beroepsprofiel psychotherapeut. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
go back to reference Dalewijk, H. J., Nobel, L. de, Berkvens, E.D., Geertjens, L. J. J. M., Lange, A. & Buitenhuis, M.L. (2007). Beroepscode voor Psychotherapeuten. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Dalewijk, H. J., Nobel, L. de, Berkvens, E.D., Geertjens, L. J. J. M., Lange, A. & Buitenhuis, M.L. (2007). Beroepscode voor Psychotherapeuten. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
Metagegevens
Titel
Tuchtrechtelijk
Schorsing na onvolledig dossier en onzorgvuldige beëindiging van een behandeling
Auteur
Monique Buitenhuis
Publicatiedatum
01-01-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 1/2011
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-011-0005-6

Andere artikelen Uitgave 1/2011

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2011 Naar de uitgave

OriginalPaper

GEHOORD