Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2011

01-01-2011

Selling sickness

Auteur: Max Lauteslager

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 1/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Selling sickness. Conferentie van ‘Gezonde scepsis’. Amsterdam, 7 en 8 oktober 2010 …
Voetnoten
1
1 Ik ging ervan uit dat de Motivational deficiency disorder een grap was van Moynihan, maar in een van de latere lezingen kwam de term terug. Toen begon ik te twijfelen. Uiteindelijk kwam ik er door te googelen achter dat de publicatiedatum van de stoornis 1 april bleek te zijn.
 
2
1 In haar boek schrijft Dehue (2008, p. 195): ‘Toen de registratieautoriteiten in de jaren zestig de RCT invoerden om rampen zoals die met thalomide [Softenon] te voorkomen, brachten sommigen naar voren dat de experimenten dan ook onafhankelijk van de industrie zoudenmoeten worden uitgevoerd. Zo is het echter niet gegaan. Ruim veertig jaar later beschouwde de Nederlandse minister vanVWS [Hoogervorst, VVD] het testen van geneesmiddelen op werkzaamheid en veiligheid zelfs zondermeer als een aangelegenheid van de industrie. Dat bevestigde hij kort daarna in een brief aan de Tweede Kamer [van 19 juni 2006]: “Overheidsinstanties moeten geen beslissingsbevoegdheid (willen) krijgen in het bedrijfsproces van de industrie. Daarom ben ik bijvoorbeeld niet voor een nationaal (of internationaal) fonds voor geneesmiddelenonderzoek.”’ Vrijheid blijheid, ook als het om gewetenloze winstpolitiek gaat.
Dehue vertelde in haar lezing hoe hetNederlandse parlementwerd voorgelicht na vragen van de SP in de Tweede Kamer over de ‘Wijziging van deWetmedisch-wetenschappelijk onderzoekmet mensen’ (2009). Het ‘antwoord’ van de minister van Justitie, Hirsch Ballin (CDA), luidde toen, misschien minder ideologischmaar wel erg naïef: ‘Al het klinische onderzoek wordt uitgevoerd door hoog opgeleide en getrainde mensen. CRO’s houden zich niet bezigmet marketing van geneesmiddelen. CRO’s doen studies in opdracht van de farmaceutische industrie. Al het uitgevoerde onderzoekwordt schriftelijk gerapporteerd aan de opdrachtgever van het onderzoek en is bedoeld en nodig voor de registratie van geneesmiddelen.’ Zo staat het letterlijk in de notulen van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
 
3
2 Ghostwritten is moeilijk vertaalbaar en betekent hier: medewerkers van de farmaceutische industrie schrijven artikelen die door andere ‘auteurs’worden gepubliceerd, namelijk die van (corrupte) onderzoekers en psychiaters wier namen bij de beroepsgroep bekend(er) zijn en enig gezag uitstralen. Daarbijwordt dus niet alleen de beroepsgroep bedrogen, maar ook de redacties van wetenschappelijke tijdschriften.
 
Literatuur
go back to reference Cuypers, P. (2010). De effecten van psychotherapie bij depressie voor volwassenen zijn overschat. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, 259–268.CrossRef Cuypers, P. (2010). De effecten van psychotherapie bij depressie voor volwassenen zijn overschat. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, 259–268.CrossRef
go back to reference Dehue, T. (2008). De depressie-epidemie. Amsterdam/Antwerpen: Augustus. Dehue, T. (2008). De depressie-epidemie. Amsterdam/Antwerpen: Augustus.
go back to reference Fugh-Berman, A. (2010). The haunting of medical journals: How ghostwriting sold “HRT”. PLoS Medicine, 7, e1000335.PubMedCrossRef Fugh-Berman, A. (2010). The haunting of medical journals: How ghostwriting sold “HRT”. PLoS Medicine, 7, e1000335.PubMedCrossRef
go back to reference Moynihan, R. & Cassels, A. (2005). Selling sickness. How the world’s biggest pharmaceutical companies are turning us all into patients. Sydney: Allen & Unwin. Moynihan, R. & Cassels, A. (2005). Selling sickness. How the world’s biggest pharmaceutical companies are turning us all into patients. Sydney: Allen & Unwin.
go back to reference Moynihan, R.& Mintzes, B. (2010). Sex, lies and pharmaceuticals. How drug companies plan to profit from female sexual dysfunction. Sydney: Allen & Unwin. Moynihan, R.& Mintzes, B. (2010). Sex, lies and pharmaceuticals. How drug companies plan to profit from female sexual dysfunction. Sydney: Allen & Unwin.
Metagegevens
Titel
Selling sickness
Auteur
Max Lauteslager
Publicatiedatum
01-01-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 1/2011
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-011-0013-6

Andere artikelen Uitgave 1/2011

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2011 Naar de uitgave

OriginalPaper

Bijeenkomsten