Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 3/2009

01-06-2009 | Origineel artikel

Tromboseprofylaxe bij traumapatiënten: number and costs needed to treat

Auteurs: P. Boele van Hensbroek, M. Dijkgraaf, R. Haverlag, K. J. Ponsen, M. Levi, J. C. Goslings

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 3/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding. Bij 6 tot 60% van de traumapatiënten komen (a)symptomatische veneuze trombo-embolieën (VTE) voor. Preventie van VTE is dan ook een belangrijk onderdeel van de behandeling van alle traumapatiënten. Als ‘gouden standaard’ gelden de laagmoleculaire heparinen (LMWH). De laatste jaren is er meer wetenschappelijk bewijs gekomen voor het nut van tromboseprofylaxe bij traumapatiënten. Er is bewijs voor het feit dat ook asymptomatische diepe veneuze trombose vaak een voorstadium is van symptomatische VTE. De vraag is echter hoe groot het number needed to treat (NNT) is om één geval van VTE te voorkomen en wat de kosten daarvan zijn. Het doel van dit artikel was het onderzoeken van het sterkste bewijs voor tromboseprofylaxe per categorie traumapatiënten en het beschrijven van het NNT en de geassocieerde kosten.
Methoden. Op basis van de beste beschikbare klinische onderzoeken werd het NNT berekend per categorie traumapatiënten. Voor de kostenanalyse werd gebruikgemaakt van de kosten per standaarddosering volgens het Farmacotherapeutisch Kompas. Om de kosten voor prikinstructie te dekken, werd € 5,- bij de medicatiekosten opgeteld. Op basis van wat bekend is over het natuurlijk beloop van asymptomatische trombose, werd geschat dat circa 50% van de trombi symptomatisch wordt.
Resultaten. Bij letsels van de onderste extremiteit behandeld met immobilisatie geeft LMWH een absolute reductie in VTE van 7,5% (NNT = 13). Bij zes weken profylaxe bedragen de kosten € 927,68. De geschatte absolute reductie in symptomatische VTE is 4% (NNT = 25). Bij zes weken profylaxe bedragen de kosten € 1784,-. Bij patiënten met een heupfractuur geeft fondaparinux een absolute reductie in asymptomatische VTE van 33,6% (NNT = 3). Bij vier weken profylaxe bedragen de kosten € 603,-. De geschatte absolute reductie in symptomatische trombose is 16,5% (NNT = 6). De kosten bij vier weken profylaxe bedragen €1206,-. Bij polytraumapatiënten bleek LMWH beter en goedkoper te zijn dan ongefractioneerde heparine. Er zijn geen placebogecontroleerde tromboseprofylaxestudies bij neurotraumapatiënten en patiënten met brandwonden bekend.
Conclusie. Bij de meeste categorieën traumapatiënten is er solide bewijs voor tromboseprofylaxe, en ook bij poly- en neurotraumapatiënten lijkt er een trend te bestaan voor het uitbreiden van de indicaties. De NNT’s liggen tussen 3 en 25 en de kosten voor het voorkomen van één VTE bedragen tussen € 603,- en € 1784,-.
Literatuur
1.
go back to reference Jorgensen PS, Warming T, Hansen K, e.a. Low molecular weight heparin (Innohep) as thromboprophylaxis in outpatients with a plaster cast: a venografic controlled study. Thromb Res 2002;105:477-80. Jorgensen PS, Warming T, Hansen K, e.a. Low molecular weight heparin (Innohep) as thromboprophylaxis in outpatients with a plaster cast: a venografic controlled study. Thromb Res 2002;105:477-80.
2.
go back to reference Norwood SH, McAuley CE, Berne JD, e.a. A potentially expanded role for enoxaparin in preventing venous thromboembolism in high risk blunt trauma patients. J Am Coll Surg 2001;192:161-7. Norwood SH, McAuley CE, Berne JD, e.a. A potentially expanded role for enoxaparin in preventing venous thromboembolism in high risk blunt trauma patients. J Am Coll Surg 2001;192:161-7.
3.
go back to reference Norwood SH, McAuley CE, Berne JD, e.a. Prospective evaluation of the safety of enoxaparin prophylaxis for venous thromboembolism in patients with intracranial hemorrhagic injuries. Arch Surg 2002;137:696-701. Norwood SH, McAuley CE, Berne JD, e.a. Prospective evaluation of the safety of enoxaparin prophylaxis for venous thromboembolism in patients with intracranial hemorrhagic injuries. Arch Surg 2002;137:696-701.
4.
go back to reference Heit JA, Silverstein MD, Mohr DN, e.a. Predictors of survival after deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a population-based, cohort study. Arch Intern Med 1999;159:445-53. Heit JA, Silverstein MD, Mohr DN, e.a. Predictors of survival after deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a population-based, cohort study. Arch Intern Med 1999;159:445-53.
5.
go back to reference Kakkar VV, Howe CT, Flanc C, e.a. Natural history of postoperative deep-vein thrombosis. Lancet 1969;2:230-2. Kakkar VV, Howe CT, Flanc C, e.a. Natural history of postoperative deep-vein thrombosis. Lancet 1969;2:230-2.
6.
go back to reference Rasmussen MS, Wille-Jorgensen P, Jorgensen LN. Postoperative fatal pulmonary embolism in a general surgical department. Am J Surg 1995;169:214-6. Rasmussen MS, Wille-Jorgensen P, Jorgensen LN. Postoperative fatal pulmonary embolism in a general surgical department. Am J Surg 1995;169:214-6.
7.
go back to reference Wille-Jorgensen P, Jorgensen LN, Crawford M. Asymptomatic postoperative deep vein thrombosis and the development of postthrombotic syndrome. A systematic review and meta-analysis. Thromb Haemost 2005;93:236-41. Wille-Jorgensen P, Jorgensen LN, Crawford M. Asymptomatic postoperative deep vein thrombosis and the development of postthrombotic syndrome. A systematic review and meta-analysis. Thromb Haemost 2005;93:236-41.
8.
go back to reference Hensbroek PB van, Haverlag R, Ponsen KJ, e.a. [Prevention of thrombosis in traumatology]. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:234-9. Hensbroek PB van, Haverlag R, Ponsen KJ, e.a. [Prevention of thrombosis in traumatology]. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:234-9.
9.
go back to reference College voor zorgverzekeringen. Farmacotherapeutisch Kompas. 1-7-2008 / 8-8-2008. College voor zorgverzekeringen. Farmacotherapeutisch Kompas. 1-7-2008 / 8-8-2008.
10.
go back to reference Azu MC, McCormack JE, Scriven RJ, e.a. Venous thromboembolic events in pediatric trauma patients: is prophylaxis necessary? J Trauma 2005;59:1345-9. Azu MC, McCormack JE, Scriven RJ, e.a. Venous thromboembolic events in pediatric trauma patients: is prophylaxis necessary? J Trauma 2005;59:1345-9.
11.
go back to reference Vavilala MS, Nathens AB, Jurkovich GJ, e.a. Risk factors for venous thromboembolism in pediatric trauma. J Trauma 2002;52:922-7. Vavilala MS, Nathens AB, Jurkovich GJ, e.a. Risk factors for venous thromboembolism in pediatric trauma. J Trauma 2002;52:922-7.
12.
go back to reference Abelseth G, Buckley RE, Pineo GE, e.a. Incidence of deep-vein thrombosis in patients with fractures of the lower extremity distal to the hip. J Orthop Trauma 1996;10:230-5. Abelseth G, Buckley RE, Pineo GE, e.a. Incidence of deep-vein thrombosis in patients with fractures of the lower extremity distal to the hip. J Orthop Trauma 1996;10:230-5.
13.
go back to reference Ettema HB, Kollen BJ, Verheyen CC, e.a. Prevention of venous thromboembolism in patients with immobilization of the lower extremities: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Thromb Haemost 2008;6:1093-8. Ettema HB, Kollen BJ, Verheyen CC, e.a. Prevention of venous thromboembolism in patients with immobilization of the lower extremities: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Thromb Haemost 2008;6:1093-8.
14.
go back to reference Eriksson BI, Bauer KA, Lassen MR, e.a. Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after hip-fracture surgery. N Engl J Med 2001;345:1298-304. Eriksson BI, Bauer KA, Lassen MR, e.a. Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after hip-fracture surgery. N Engl J Med 2001;345:1298-304.
15.
go back to reference Eriksson BI, Lassen MR. Duration of prophylaxis against venous thromboembolism with fondaparinux after hip fracture surgery: a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind study. Arch Intern Med 2003;163:1337-42. Eriksson BI, Lassen MR. Duration of prophylaxis against venous thromboembolism with fondaparinux after hip fracture surgery: a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind study. Arch Intern Med 2003;163:1337-42.
16.
go back to reference Lundkvist J, Bergqvist D, Jonsson B. Cost-effectiveness of extended prophylaxis with fondaparinux compared with low molecular weight heparin against venous thromboembolism in patients undergoing hip fracture surgery. Eur J Health Econ 2007;8:313-23. Lundkvist J, Bergqvist D, Jonsson B. Cost-effectiveness of extended prophylaxis with fondaparinux compared with low molecular weight heparin against venous thromboembolism in patients undergoing hip fracture surgery. Eur J Health Econ 2007;8:313-23.
17.
go back to reference Sullivan SD, Kwong L, Nutescu E. Cost-effectiveness of fondaparinux compared with enoxaparin as prophylaxis against venous thromboembolism in patients undergoing hip fracture surgery. Value Health 2006;9:68-76. Sullivan SD, Kwong L, Nutescu E. Cost-effectiveness of fondaparinux compared with enoxaparin as prophylaxis against venous thromboembolism in patients undergoing hip fracture surgery. Value Health 2006;9:68-76.
18.
go back to reference Geerts WH, Code KI, Jay RM, e.a. A prospective study of venous thromboembolism after major trauma. N Engl J Med 1994;331:1601-6. Geerts WH, Code KI, Jay RM, e.a. A prospective study of venous thromboembolism after major trauma. N Engl J Med 1994;331:1601-6.
19.
go back to reference Geerts WH, Jay RM, Code KI, e.a. A comparison of low-dose heparin with low-molecular-weight heparin as prophylaxis against venous thromboembolism after major trauma. N Engl J Med 1996;335:701-7. Geerts WH, Jay RM, Code KI, e.a. A comparison of low-dose heparin with low-molecular-weight heparin as prophylaxis against venous thromboembolism after major trauma. N Engl J Med 1996;335:701-7.
20.
go back to reference Lynd LD, Goeree R, Crowther MA, e.a. A probabilistic cost-effectiveness analysis of enoxaparin versus unfractionated heparin for the prophylaxis of deep-vein thrombosis following major trauma. Can J Clin Pharmacol 2007;14:e215-26. Lynd LD, Goeree R, Crowther MA, e.a. A probabilistic cost-effectiveness analysis of enoxaparin versus unfractionated heparin for the prophylaxis of deep-vein thrombosis following major trauma. Can J Clin Pharmacol 2007;14:e215-26.
21.
go back to reference Britt LD, Zolfaghari D, Kennedy E, e.a. Incidence and prophylaxis of deep vein thrombosis in a high risk trauma population. Am J Surg 1996;172:13-4. Britt LD, Zolfaghari D, Kennedy E, e.a. Incidence and prophylaxis of deep vein thrombosis in a high risk trauma population. Am J Surg 1996;172:13-4.
22.
go back to reference Kleindienst A, Harvey HB, Mater E, e.a. Early antithrombotic prophylaxis with low molecular weight heparin in neurosurgery. Acta Neurochir (Wien) 2003;145:1085-90. Kleindienst A, Harvey HB, Mater E, e.a. Early antithrombotic prophylaxis with low molecular weight heparin in neurosurgery. Acta Neurochir (Wien) 2003;145:1085-90.
23.
go back to reference Kurtoglu M, Yanar H, Bilsel Y, e.a. Venous thromboembolism prophylaxis after head and spinal trauma: intermittent pneumatic compression devices versus low molecular weight heparin. World J Surg 2004;28:807-11. Kurtoglu M, Yanar H, Bilsel Y, e.a. Venous thromboembolism prophylaxis after head and spinal trauma: intermittent pneumatic compression devices versus low molecular weight heparin. World J Surg 2004;28:807-11.
24.
go back to reference Harrington DT, Mozingo DW, Cancio L, e.a. Thermally injured patients are at significant risk for thromboembolic complications. J Trauma 2001;50:495-9. Harrington DT, Mozingo DW, Cancio L, e.a. Thermally injured patients are at significant risk for thromboembolic complications. J Trauma 2001;50:495-9.
25.
go back to reference Wahl WL, Brandt MM, Ahrns KS, e.a. Venous thrombosis incidence in burn patients: preliminary results of a prospective study. J Burn Care Rehabil 2002;23:97-102. Wahl WL, Brandt MM, Ahrns KS, e.a. Venous thrombosis incidence in burn patients: preliminary results of a prospective study. J Burn Care Rehabil 2002;23:97-102.
26.
go back to reference Ferguson RE, Critchfield A, Leclaire A, e.a. Current practice of thromboprophylaxis in the burn population: a survey study of 84 US burn centers. Burns 2005;31:964-6. Ferguson RE, Critchfield A, Leclaire A, e.a. Current practice of thromboprophylaxis in the burn population: a survey study of 84 US burn centers. Burns 2005;31:964-6.
27.
go back to reference Knudson MM, Ikossi DG, Khaw L, e.a. Thromboembolism after trauma: an analysis of 1602 episodes from the American College of Surgeons National Trauma Data Bank. Ann Surg 2004;240:490-6. Knudson MM, Ikossi DG, Khaw L, e.a. Thromboembolism after trauma: an analysis of 1602 episodes from the American College of Surgeons National Trauma Data Bank. Ann Surg 2004;240:490-6.
Metagegevens
Titel
Tromboseprofylaxe bij traumapatiënten: number and costs needed to treat
Auteurs
P. Boele van Hensbroek
M. Dijkgraaf
R. Haverlag
K. J. Ponsen
M. Levi
J. C. Goslings
Publicatiedatum
01-06-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 3/2009
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03081703

Andere artikelen Uitgave 3/2009

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 3/2009 Naar de uitgave

Origineel artikel

Botvervangende materialen