Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Psychotherapie

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2010

Uitgave 1/2010

Inhoudsopgave ( 11 Artikelen )

01-01-2010 | Inleiding | Uitgave 1/2010

Inleiding

Willem Heuves

01-01-2010 | Artikelen | Uitgave 1/2010

Mentaliseren bij ernstige onverklaarde lichamelijke klachten

J. A. Spaans, J. A. Koelen, M. E. F. Bühring

01-01-2010 | Artikelen | Uitgave 1/2010

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie

Effectgroottes en klinische significantie
Caspar C. Berghout, Jolien Zevalkink, Thijs de Wolf

01-01-2010 | Uitgave 1/2010

Summaries

J. A. Spaans, J. A. Koelen, M. E. F. Bühring

01-01-2010 | Forum | Uitgave 1/2010

Over disfunctionele betekenisverleningen en andere spiegelbeelden

Een antwoord op de commentaren in het Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, 438-476 op ‘Het einde van de psychotherapie’ (Verhaeghe, 2009b)
Paul Verhaeghe

01-01-2010 | Gelezen | Uitgave 1/2010

Het ongezegde nader begrepen. Bespreking van: N. Vliegen & C. Leroy (red.) (2009). Horen, zien en spreken. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 154 pp., € 19,90

Fernanda Sampaio de Carvalho

01-01-2010 | Gelezen | Uitgave 1/2010

G. Lietaer, G. Vanaerschot, J.A. Snijders & R.J. Takens (red.) (2008). Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntiële benadering. Utrecht: de Tijdstroom. 662 pp., € 55,–

Ellen Gunst

01-01-2010 | Gelezen | Uitgave 1/2010

J.B. Luoma, S.C. Hayes & R.D. Walser (2008). Leer ACT! Vaardigheden voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 500 pp., € 54,– (inclusief DVD)

Anton Hafkenscheid

01-01-2010 | Gehoord | Uitgave 1/2010

De liefdesrelatie als tango. Vierdaags externship Emotionally focused couple therapy. Redwood City (VS), 18–21 mei 2009

Soezy Quix

01-01-2010 | Gehoord | Uitgave 1/2010

Sporen naar verandering. 10 jaar behandeling van seksuele plegers. FIDES-Symposium. Beernem (B.), 11 september 2009

Els Van Daele

01-01-2010 | Bijeenkomsten | Uitgave 1/2010

Bijeenkomsten

Recente publicaties