Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2007

01-07-2007 | Forum

Tevreden meedoen

Auteurs: Crétien van Campen, Mieke Cardol

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het kabinet wil er de komende jaren voor zorgen dat mensen met beperkingen meedoen in de samenleving, het liefst in de vorm van werk. Dit bevordert hun zelfstandigheid en welzijn is de gedachte van de overheid. Maar geldt dat voor iedereen? Eerder onderzoek liet zien dat maatschappelijke participatie en tevredenheid weinig samenhang vertonen. In deze studie is nagegaan hoeveel mensen met een chronische ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen werken én tevreden zijn. Dat zijn er één op de zes. Vier van de tien personen is tevreden zonder werk. Tijd om in het beleid van ‘werk, werk, werk’ voor deze groep ook hun levenstevredenheid en andere participatiegebieden te betrekken?
Literatuur
1.
go back to reference Klerk M de (red.) Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007. Den Haag: SCP, 2007. Klerk M de (red.) Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007. Den Haag: SCP, 2007.
2.
go back to reference Brink-Muinen A van den, Spreeuwenberg P, Rijken PM. Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2006. Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Utrecht: NIVEL, 2007. Brink-Muinen A van den, Spreeuwenberg P, Rijken PM. Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2006. Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Utrecht: NIVEL, 2007.
3.
go back to reference Cardol M, M Vervloet, PM Rijken. Participatie van mensen met beperkingen 2005: basismeting participatiemonitor. Utrecht: NIVEL, 2006. Cardol M, M Vervloet, PM Rijken. Participatie van mensen met beperkingen 2005: basismeting participatiemonitor. Utrecht: NIVEL, 2006.
4.
go back to reference Kooiker S (red). Jeugd met beperkingen Rapportage gehandicapten 2006. Den Haag: SCP, 2006. Kooiker S (red). Jeugd met beperkingen Rapportage gehandicapten 2006. Den Haag: SCP, 2006.
5.
go back to reference Heijmans MJWM, Spreeuwenberg P, Rijken PM. Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2004. Patiëntenpanel Chronisch Zieken. Utrecht: NIVEL, 2005. Heijmans MJWM, Spreeuwenberg P, Rijken PM. Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2004. Patiëntenpanel Chronisch Zieken. Utrecht: NIVEL, 2005.
6.
go back to reference Ziersch AM. Health implications of access to social capital: findings from an Australian study. Soci Sci Med 2005;61:2119-31. Ziersch AM. Health implications of access to social capital: findings from an Australian study. Soci Sci Med 2005;61:2119-31.
7.
go back to reference Elchardus M, en W Smits. Het grootste geluk. Leuven: LannooCampus, 2007. Elchardus M, en W Smits. Het grootste geluk. Leuven: LannooCampus, 2007.
8.
go back to reference Campen C van, Iedema J. Zijn participerende gehandicapten gezonder en gelukkiger? Een empirische modellering van achterstanden in kwaliteit van leven. Tijdschr Gezondheidswet 2006;84:12-21. Campen C van, Iedema J. Zijn participerende gehandicapten gezonder en gelukkiger? Een empirische modellering van achterstanden in kwaliteit van leven. Tijdschr Gezondheidswet 2006;84:12-21.
9.
go back to reference Campen C van. Tevreden meedoen. Werk en geluk onder personen met een chronisch ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen. Den Haag: SCP, 2007. Campen C van. Tevreden meedoen. Werk en geluk onder personen met een chronisch ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen. Den Haag: SCP, 2007.
Metagegevens
Titel
Tevreden meedoen
Auteurs
Crétien van Campen
Mieke Cardol
Publicatiedatum
01-07-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2007
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078720

Andere artikelen Uitgave 7/2007

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2007 Naar de uitgave

Redactioneel

Evidence