Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2007

01-07-2007 | Forum

Jeugdgezondheidszorg: meer preventie voor weinig geld

Auteurs: S. P. Verloove-Vanhorick, S. A. Reijneveld

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

"Het uniforme deel van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (het deel dat aan alle kinderen in Nederland op dezelfde manier wordt aangeboden) bevatte voorheen een combinatie van 18 bewezen effectieve programmaonderdelen, te weten negen vaccinaties, zes screeningsprogramma’s en drie vormen van preventieve advisering. Daarnaast werd een groot aantal programmaonderdelen aangeboden waarvan de werkzaamheid (nog) niet bewezen was. Van deze laatste werden een aantal alsnog onderzocht, om in een later stadium te kunnen besluiten over al dan niet handhaving in het uniforme Basistakenpakket JGZ. Sommige onderdelen lenen zich niet voor evaluatieonderzoek, maar worden door ouders of overheid dermate op prijs gesteld dat ze deel blijven uitmaken van het pakket. Mede dank zij dit gemengde aanbod is het bereik met gemiddeld rond 95% hoog in vergelijking met de ons omringende landen.
De afgelopen jaren is het Basistakenpakket JGZ uitgebreid, en is een aantal bestaande onderdelen wetenschappelijk beter onderbouwd. In dit artikel wordt de actuele stand van zaken per juni 2007 weergegeven, voortbouwend op een eerdere analyse uit 2003.
Literatuur
1.
go back to reference Verloove-Vanhorick SP, Verkerk PH, Leerdam FJM van, Reijneveld SA, Hirasing RA. Jeugdgezondheidszorg: veel preventie voor weinig geld. NTvG 2003;147:895-98 Verloove-Vanhorick SP, Verkerk PH, Leerdam FJM van, Reijneveld SA, Hirasing RA. Jeugdgezondheidszorg: veel preventie voor weinig geld. NTvG 2003;147:895-98
2.
go back to reference Gezondheidsraad. Algemene vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken. Publicatienr. 2001/27. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001. Gezondheidsraad. Algemene vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken. Publicatienr. 2001/27. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001.
3.
go back to reference Gezondheidsraad. Vaccinatie van zuigelingen tegen pneumokokkeninfecties. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr. 2005/13. Gezondheidsraad. Vaccinatie van zuigelingen tegen pneumokokkeninfecties. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr. 2005/13.
4.
go back to reference Gezondheidsraad. Neonatale screening. Den Haag: Gezondheidsraad 2005; publicatie nr 2005/11. Gezondheidsraad. Neonatale screening. Den Haag: Gezondheidsraad 2005; publicatie nr 2005/11.
5.
go back to reference Platform JGZ: Advies Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. 7 oktober 2005. www.rivm.nl/jeugdgezondheid/jgz/adviezen. Geraadpleegd 12 maart 2007 Platform JGZ: Advies Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. 7 oktober 2005. www.rivm.nl/jeugdgezondheid/jgz/adviezen. Geraadpleegd 12 maart 2007
6.
go back to reference Snick HKA. Sterke daling van de orchidopexiefrequentie op Walcheren. Ned Tijdschr Geneesk 1988; 132: 777-80. Snick HKA. Sterke daling van de orchidopexiefrequentie op Walcheren. Ned Tijdschr Geneesk 1988; 132: 777-80.
7.
go back to reference Crone M, Reijneveld SA, Willemsen MC, Hira Sing RA. Parental education about passive smoking in infabcy does work. Eur J Public Health 2003; 269-74. Crone M, Reijneveld SA, Willemsen MC, Hira Sing RA. Parental education about passive smoking in infabcy does work. Eur J Public Health 2003; 269-74.
8.
go back to reference Kalsbeek H. Het effect van cariëspreventieve maatregelen. In:Volksgezondheids Toekomst Verkenning 1997, deel IV Effecten van preventie. Gunning-Schepers LJ en Jansen J, eindredactie. RIVM, Bilthoven, 1997. Kalsbeek H. Het effect van cariëspreventieve maatregelen. In:Volksgezondheids Toekomst Verkenning 1997, deel IV Effecten van preventie. Gunning-Schepers LJ en Jansen J, eindredactie. RIVM, Bilthoven, 1997.
9.
go back to reference Leerdam, FJM van. Enuresis, a major problem or a simple developmental delay?Proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam, 2005, ISBN: 90-5669-000-0 Leerdam, FJM van. Enuresis, a major problem or a simple developmental delay?Proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam, 2005, ISBN: 90-5669-000-0
10.
go back to reference Kosten Basispakket Jeugdgezondheidszorg. Woerden: Van Naem & Partners / PriceWaterhouseCoopers, 2002. Kosten Basispakket Jeugdgezondheidszorg. Woerden: Van Naem & Partners / PriceWaterhouseCoopers, 2002.
11.
go back to reference Rutz SI, Overbey RI, Witte KE, Jansen J, Oers JAM van. Brancherapport Preventie, ’98-’01. Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2002. Rutz SI, Overbey RI, Witte KE, Jansen J, Oers JAM van. Brancherapport Preventie, ’98-’01. Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2002.
12.
go back to reference Bekker-Grob EW de, Polder JJ, Witte KE, Mackenbach JP, Meerding WJ. Kosten van preventie in Nederland 2003; zorg voor euro’s-4. ErasmusMC en RIVM, Bilthoven, 2006. RIVM rapportnummer:270751011; ISBN-10:90-6960-143-5 en ISBN-13: 978-90-6960-143-4. Bekker-Grob EW de, Polder JJ, Witte KE, Mackenbach JP, Meerding WJ. Kosten van preventie in Nederland 2003; zorg voor euro’s-4. ErasmusMC en RIVM, Bilthoven, 2006. RIVM rapportnummer:270751011; ISBN-10:90-6960-143-5 en ISBN-13: 978-90-6960-143-4.
13.
go back to reference TNO Kwaliteit van Leven en Van Naem & partners. Evaluatie JGZ 2006. Leiden, 3 november 2006, rapport in opdracht van Ministerie VWS. TNO Kwaliteit van Leven en Van Naem & partners. Evaluatie JGZ 2006. Leiden, 3 november 2006, rapport in opdracht van Ministerie VWS.
14.
go back to reference Crone MR, Reijneveld SA, Willemsen MC, Leerdam FJ van, Spruijt RD, Sing RA. Prevention of smoking in adolescents with lower education: a school based intervention study.J Epidemiol Community Health. 2003 Sep;57(9):675-80. Crone MR, Reijneveld SA, Willemsen MC, Leerdam FJ van, Spruijt RD, Sing RA. Prevention of smoking in adolescents with lower education: a school based intervention study.J Epidemiol Community Health. 2003 Sep;57(9):675-80.
15.
go back to reference Wiefferink CH, Poelman J, Linthorst M, Vanwesenbeeck I, van Wijngaarden JC, Paulussen TG. Outcomes of a systematically designed strategy for the implementation of sex education in Dutch secondary schools. Health Educ Res. 2005 Jun;20(3):323-33. Wiefferink CH, Poelman J, Linthorst M, Vanwesenbeeck I, van Wijngaarden JC, Paulussen TG. Outcomes of a systematically designed strategy for the implementation of sex education in Dutch secondary schools. Health Educ Res. 2005 Jun;20(3):323-33.
16.
go back to reference Fekkes M, Pijpers FIM, Verloove-Vanhorick SP. Effects of anti-bullying school program on bullying and health complaints. Arch Pediatr Adolesc Med 2006; 160:638-644. Fekkes M, Pijpers FIM, Verloove-Vanhorick SP. Effects of anti-bullying school program on bullying and health complaints. Arch Pediatr Adolesc Med 2006; 160:638-644.
17.
go back to reference GGD Nederland, Z-org, VUmc, TNO, ErasmusMc. Update Programmeringsstudie Effectonderzoek Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. November 2005. ISBN-10: 90-72779-40-1. ISBN-13: 978-90-72779-40-3. GGD Nederland, Z-org, VUmc, TNO, ErasmusMc. Update Programmeringsstudie Effectonderzoek Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. November 2005. ISBN-10: 90-72779-40-1. ISBN-13: 978-90-72779-40-3.
18.
go back to reference Themarapport ouders jonge kinderen, Jeugdmonitor Zeeland, oktober 2005 www.jeugdmonitorzeeland.nl/publicaties/themarapporten ouders jonge kinderen. Geraadpleegd 12 maart 2007. Themarapport ouders jonge kinderen, Jeugdmonitor Zeeland, oktober 2005 www.jeugdmonitorzeeland.nl/publicaties/themarapporten ouders jonge kinderen. Geraadpleegd 12 maart 2007.
19.
go back to reference Ross-van Dorp C. Toespraak 11 oktober 2006. www.minvws.nl/toespraken/djb/2006/ross-presenteert-verwijsindex-aan-wethouders-jeugd.asp. Geraadpleegd 12 maart 2007. Ross-van Dorp C. Toespraak 11 oktober 2006. www.minvws.nl/toespraken/djb/2006/ross-presenteert-verwijsindex-aan-wethouders-jeugd.asp. Geraadpleegd 12 maart 2007.
Metagegevens
Titel
Jeugdgezondheidszorg: meer preventie voor weinig geld
Auteurs
S. P. Verloove-Vanhorick
S. A. Reijneveld
Publicatiedatum
01-07-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2007
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078719

Andere artikelen Uitgave 7/2007

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2007 Naar de uitgave