Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Teruggave en indicatiestelling

Auteur : Drs. W. M. Snellen

Gepubliceerd in: Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wanneer de diagnosticus het plaatje van de persoonlijkheid rond heeft, volgt de terugkoppeling van de resultaten aan de cliënt en de behandelaar/verwijzer. In het hoofdstuk is een lijst van praktische aanbevelingen (do’s en dont’s) opgenomen die een goed terugkoppelingsproces bevorderen. Het voeren van een teruggavegesprek vergt namelijk aparte vaardigheden. Tijdens het teruggavegesprek komt vaak veel naar voren van de in het onderzoeksverslag beschreven dynamiek in het directe contact tussen de diagnosticus en de cliënt. Hierna is tot slot zowel de indicatiestelling voor behandeling als het indicatiestellingsproces zelf onderwerp van aandacht. Psychodiagnostisch onderzoek levert zicht op allerlei gunstige en behandelcomplicerende factoren die belangrijk zijn voor de vaststelling van het behandelbeleid. Het helpt het juiste niveau te bepalen waarop behandelinterventies het beste kunnen aangrijpen. Uitwerking hiervan vindt plaats aan het einde van dit hoofdstuk.
Voetnoten
1
Ook om aan te leren.
 
2
Zie ook de ethische regelgeving van de beroepsorganisatie met alle rechten voor de cliënt en de voorschriften waaraan de diagnosticus zich dient te conformeren.
 
3
Het verdient aanbeveling deze context expliciet op de voorpagina van een schriftelijk onderzoeksrapport aan te geven. Bij oneigenlijk gebruik van de rapportage kan men terugvallen op de in de tekst weergegeven context en de daarmee samenhangende ethische regelgeving, onder andere vastgelegd in de beroepscodes.
 
4
De psychodiagnostische dienst in de instelling waar de auteur in zijn latere arbeidzame professionele leven langdurig werkzaam was.
 
5
Nadere psychometrische onderbouwing van deze in de klinische praktijk goed bruikbare inventarisatielijst zal helpen om deze lijst verder uit te zuiveren en zo mogelijk in te korten.
 
Metagegevens
Titel
Teruggave en indicatiestelling
Auteur
Drs. W. M. Snellen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1939-8_11