Skip to main content
Top

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Tandartsen over samenwerken met mondhygiënisten: gelijkwaardigheid, overleg en feedback

Auteur : Joost Dupont

Gepubliceerd in: Mondzorg en beroepshouding

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Samenwerken vereist communiceren. Tandartsen geven in dit hoofdstuk aan wat volgens hen een goede communicatie tussen mondhygiënist en tandarts inhoudt. De taken van mondhygiënisten en tandartsen komen in dit hoofdstuk geregeld ter sprake. Wat een adequate verdeling van mondzorgtaken inhoudt, is daarbij geen thema, want is al besproken in hoofdstuk  3 tot en met 5.
In paragraaf 6.1 stellen tandartsen dat een geslaagde communicatie tussen mondhygiënist en tandarts niet vanzelfsprekend is en geven zij voorbeelden van een geslaagde communicatie. In paragraaf 6.2 gaan tandartsen in op de gelijkwaardigheid tussen mondhygiënist en tandarts, die bestaat als beide professionals elkaars expertise waarderen én in gesprekken tegen elkaar opgewassen zijn. Paragraaf 6.3 gaat in op het belang van feedback door tandarts en mondhygiënist op elkaars werk voor de kwaliteit van de mondzorg. In paragraaf 6.4 stellen tandartsen, dat om goed samen te werken, de grenzen van de eigen expertise in acht dienen te worden genomen door de samenwerkende partners.
Voetnoten
1
Gedragscode voor mondhygiënisten. Regel 4.
 
Metagegevens
Titel
Tandartsen over samenwerken met mondhygiënisten: gelijkwaardigheid, overleg en feedback
Auteur
Joost Dupont
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0383-0_6