Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. De beginnende mondhygiënist en de verdeling van mondzorgtaken

Auteur : Joost Dupont

Gepubliceerd in: Mondzorg en beroepshouding

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk geven mondhygiënisten en tandartsen adviezen aan mondhygiënisten die voor het eerst in de praktijk als professional gaan werken, die hen kunnen helpen positie te kiezen wat betreft de verdeling van mondzorgtaken. Voor (aankomende) tandartsen is het interessant zich te verhouden tot de adviezen van hun collega’s en na te gaan hoe zij mondhygiënisten kunnen en willen helpen die adviezen uit te voeren.
In paragraaf 5.1 wordt de verdeling van mondzorgtaken vanuit het perspectief van de mondhygiënist als probleem geïntroduceerd. In paragraaf 5.2 worden mondhygiënisten opgeroepen het heft in eigen hand te nemen door drie opgaven uit te voeren. Paragraaf 5.3 gaat in op de eerste opgave: formuleren wat de eigen expertise is. Paragraaf 5.4 bespreekt de tweede opgave: beslissen welke expertise je als mondhygiënist daadwerkelijk in de praktijk wilt gaan gebruiken. Paragraaf 5.5 behandelt de derde opgave: de eigen wensen qua taken naar voren brengen en onderzoeken of deze taken ook uitgevoerd kunnen worden binnen de werksetting.
Voetnoten
1
K. Jerković-Ćosić ‘Tandarts en mondhygiënist moeten met elkaar in gesprek’, Nederlands Tandartsenblad, 9 november 2012.
 
2
J.J. Reinders, N.G. Blanksma (2012). De samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten: van paradox naar oplossing, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde; 119: pag. 317–322.
 
3
Idem, pag. 321.
 
4
M.J. Schipper-Kerstbergen (2014) bespreekt dit thema in haar masterthese, waarin zij de interprofessionele samenwerking beschrijft tussen zesdejaars studenten tandheelkunde en vierdejaars studenten mondzorgkunde van de Opleiding Tandheelkunde (Radboud Universiteit) en de Opleiding Mondzorgkunde (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Zij stelt: ‘De verantwoordelijkheid voor het volledige deskundigheidsgebied wordt niet gevoeld door de studenten mondzorgkunde, maar ook niet erkend door de studenten tandheelkunde.’ (pag. 34) ‘De studenten mondzorgkunde nemen zelf hun professionele rol niet in de professionele samenwerking, omdat ze zich nog niet zeker voelen in het deskundigheidsgebied waarvoor ze zijn opgeleid.’ (p. 34–35).
 
Metagegevens
Titel
De beginnende mondhygiënist en de verdeling van mondzorgtaken
Auteur
Joost Dupont
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0383-0_5