Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Systemische behandeling van geweld in intieme partnerrelaties bij cliënten met antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

Auteur : Dr. A. (Arno) van Dam

Gepubliceerd in: Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In relaties van mensen met een antisociale gedragsstijl komt relatief vaak huiselijk geweld en ander grensoverschrijdend gedrag voor. Huiselijk geweld kan deel uitmaken van verschillende relatiedynamieken. De relatiedynamiek wordt bepaald door de specifieke kenmerken van beide partners. Belangrijke kenmerken waarop mensen met antisociaal gedrag van elkaar kunnen verschillen zijn de ernst van het geweld dat ze gebruiken, de mate waarin het geweld gegeneraliseerd is en de ernst van psychiatrische en verslavingsproblematiek. Bij partners is het van belang of sprake is van psychische problematiek en de aard ervan. Er kan een duidelijke slachtoffer-daderrolverdeling zijn, maar het kan zijn dat beide partners dader en slachtoffer tegelijk zijn. De verschillende relatiedynamieken die uit deze combinaties voortkomen, brengen ieder hun specifieke problemen, risico’s en dilemma’s met zich mee. Ze vragen daarom ieder om hun eigen benadering. Aan de hand van voorbeelden demonstreren we deze benaderingen en bijbehorende interventies.
Literatuur
go back to reference Campbell, J. C., Glass, N., Sharps, P., Laughon, P., & Bloom, T. (2007). Intimate partner homicide. Trauma, Violence, & Abuse, 8, 246–269.CrossRef Campbell, J. C., Glass, N., Sharps, P., Laughon, P., & Bloom, T. (2007). Intimate partner homicide. Trauma, Violence, & Abuse, 8, 246–269.CrossRef
go back to reference Dutton, D. G., & Golant, S. K. (2000). De partnermishandelaar, een psychologisch profiel. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Dutton, D. G., & Golant, S. K. (2000). De partnermishandelaar, een psychologisch profiel. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Ehrensaft, M. K., Cohen, P., & Johnson, J. G. (2006). Development of personality disorder symptoms and the risk for partner violence. Journal of Abnormal Psychology, 115, 474–483.CrossRef Ehrensaft, M. K., Cohen, P., & Johnson, J. G. (2006). Development of personality disorder symptoms and the risk for partner violence. Journal of Abnormal Psychology, 115, 474–483.CrossRef
go back to reference Goldstein, A. P. (1981). Social skills training. In A. P. Goldstein, E. G. Carr, W. S. Davidson, & P. Wehr (Eds.), In response to aggression: Methods of control and prosocial alternatives (pp. 159–218). New York: Pergamon Press. Goldstein, A. P. (1981). Social skills training. In A. P. Goldstein, E. G. Carr, W. S. Davidson, & P. Wehr (Eds.), In response to aggression: Methods of control and prosocial alternatives (pp. 159–218). New York: Pergamon Press.
go back to reference Groen, M., & Van Lawick, J. (2003). Intieme oorlog; over de kwetsbaarheid van familierelaties. Amsterdam: van Gennep. Groen, M., & Van Lawick, J. (2003). Intieme oorlog; over de kwetsbaarheid van familierelaties. Amsterdam: van Gennep.
go back to reference Holtzworth-Munroe, A., & Stuart, G. L. (1994). Typologies of male batterers: Three subtypes and the differences among them. Psychological Bulletin, 116, 476–497.CrossRef Holtzworth-Munroe, A., & Stuart, G. L. (1994). Typologies of male batterers: Three subtypes and the differences among them. Psychological Bulletin, 116, 476–497.CrossRef
go back to reference Holtzworth-Munroe, A., Meehan, J. C., Herron, K., Rehman, E., & Stuart, G. L. (2000). Testing the Holtzworth-Munroe and Stuart (1994) batterer typology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 1000–1019.CrossRef Holtzworth-Munroe, A., Meehan, J. C., Herron, K., Rehman, E., & Stuart, G. L. (2000). Testing the Holtzworth-Munroe and Stuart (1994) batterer typology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 1000–1019.CrossRef
go back to reference Johnson, M. (2008). A typology of domestic violence: Intimate terrorism, violence, resistance, and situational couple violence. Lebanon, NH: Northeastern University Press. Johnson, M. (2008). A typology of domestic violence: Intimate terrorism, violence, resistance, and situational couple violence. Lebanon, NH: Northeastern University Press.
go back to reference Johnson, H., Eriksson, L., Mazerolle, P., & Wortley, R. (2019). Intimate femicide: The role of coercive control. Feminist Criminology, 14(1), 3–23.CrossRef Johnson, H., Eriksson, L., Mazerolle, P., & Wortley, R. (2019). Intimate femicide: The role of coercive control. Feminist Criminology, 14(1), 3–23.CrossRef
go back to reference Keijsers, L. H. A. (2016). Protocol voor relatietherapie: gebaseerd op EFT en CBCT. Amsterdam: Brave New Books. Keijsers, L. H. A. (2016). Protocol voor relatietherapie: gebaseerd op EFT en CBCT. Amsterdam: Brave New Books.
go back to reference Kik, H., & Baars, J. (2000). Systeemtherapeutisch behandelen van fysiek geweld in partnerrelaties. Tijdschrift voor Systeemtherapie, 12(2), 162–179. Kik, H., & Baars, J. (2000). Systeemtherapeutisch behandelen van fysiek geweld in partnerrelaties. Tijdschrift voor Systeemtherapie, 12(2), 162–179.
go back to reference Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H. (2004). The brief spousal assault form for the evaluation of risk: B-SAFER. Vancouver: Proactive Resolutions. Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H. (2004). The brief spousal assault form for the evaluation of risk: B-SAFER. Vancouver: Proactive Resolutions.
go back to reference Kuijpers, K. F., Van der Knaap, L. M., & Winkel, F. W. (2012). Risk of revictimization of intimate partner violence: The role of attachment, anger and violent behavior of the victim. Journal of Family Violence, 27(1), 33–44.CrossRef Kuijpers, K. F., Van der Knaap, L. M., & Winkel, F. W. (2012). Risk of revictimization of intimate partner violence: The role of attachment, anger and violent behavior of the victim. Journal of Family Violence, 27(1), 33–44.CrossRef
go back to reference Kuijpers, K. F., Van der Knaap, L. M., Winkel, F. W., Pemberton, A., & Baldry, A. C. (2011). Borderline traits and symptoms of post-traumatic stress in a sample of female victims of intimate partner violence. Stress and Health, 27(3), 206–215.CrossRef Kuijpers, K. F., Van der Knaap, L. M., Winkel, F. W., Pemberton, A., & Baldry, A. C. (2011). Borderline traits and symptoms of post-traumatic stress in a sample of female victims of intimate partner violence. Stress and Health, 27(3), 206–215.CrossRef
go back to reference Mastenbroek, S. (1995). De illusie van veiligheid. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel. Mastenbroek, S. (1995). De illusie van veiligheid. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel.
go back to reference Meloy, J. R., & Yakeley, J. (2014). Antisocial personality disorder. In G. O. Gabbard (Ed.), Treatments of psychiatric disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing. Meloy, J. R., & Yakeley, J. (2014). Antisocial personality disorder. In G. O. Gabbard (Ed.), Treatments of psychiatric disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
go back to reference Ministerie van Veiligheid en Justitie & Ministerie van VWS (2017). Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Basisdocument. Opgesteld door Augeo Foundation, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie/Ministerie van VWS. Ministerie van Veiligheid en Justitie & Ministerie van VWS (2017). Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Basisdocument. Opgesteld door Augeo Foundation, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie/Ministerie van VWS.
go back to reference Serie, C. M., Van Tilburg, C. A., Van Dam, A., & De Ruiter, C. (2017). Spousal assaulters in outpatient mental health care: The relevance of structured risk assessment. Journal of Interpersonal Violence, 32(11), 1658–1677.CrossRef Serie, C. M., Van Tilburg, C. A., Van Dam, A., & De Ruiter, C. (2017). Spousal assaulters in outpatient mental health care: The relevance of structured risk assessment. Journal of Interpersonal Violence, 32(11), 1658–1677.CrossRef
go back to reference Sheehan, B. E., Murphy, S. B., Moynihan, M. M., Dudley-Fennessey, E., & Stapleton, J. G. (2015). Intimate partner homicide: New insights for understanding lethality and risks. Violence Against Women, 21(2), 269–288.CrossRef Sheehan, B. E., Murphy, S. B., Moynihan, M. M., Dudley-Fennessey, E., & Stapleton, J. G. (2015). Intimate partner homicide: New insights for understanding lethality and risks. Violence Against Women, 21(2), 269–288.CrossRef
go back to reference Sijbrandij, M., Jonker, I., & Wolf, J. (2008). Cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de vrouwenopvang. Nijmegen: UMC. Sijbrandij, M., Jonker, I., & Wolf, J. (2008). Cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de vrouwenopvang. Nijmegen: UMC.
go back to reference Thijssen, J., & De Ruiter, C. (2011). Identifying subtypes of spousal assaulters using the B-SAFER. Journal of Interpersonal Violence, 26, 1307–1321.CrossRef Thijssen, J., & De Ruiter, C. (2011). Identifying subtypes of spousal assaulters using the B-SAFER. Journal of Interpersonal Violence, 26, 1307–1321.CrossRef
go back to reference Van Dam, A., Van Tilburg, C. A., Steenkist, P., & Buisman, M. (2009). Niet meer door het lint, handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Van Dam, A., Van Tilburg, C. A., Steenkist, P., & Buisman, M. (2009). Niet meer door het lint, handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Van Outsem, R. (2001). De aanpak: Systeemgerichte hulp bij geweld in relaties. Utrecht: Transact. Van Outsem, R. (2001). De aanpak: Systeemgerichte hulp bij geweld in relaties. Utrecht: Transact.
go back to reference Van der Veen, H. C. J., & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-, hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007–2010. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Van der Veen, H. C. J., & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-, hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007–2010. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
go back to reference Zanarini, M. C. (2000). Childhood experiences associated with the development of borderline personality disorder. Psychiatric Clinics of North America, 23(1), 89–101.CrossRef Zanarini, M. C. (2000). Childhood experiences associated with the development of borderline personality disorder. Psychiatric Clinics of North America, 23(1), 89–101.CrossRef
Metagegevens
Titel
Systemische behandeling van geweld in intieme partnerrelaties bij cliënten met antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Auteur
Dr. A. (Arno) van Dam
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2295-4_13