Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek; van exclusie naar inclusie

Auteurs : Dr. A. (Arno) van Dam, Dr. M. J. N. (Madeleine) Rijckmans

Gepubliceerd in: Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Cliënten die kampen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek of antisociaal gedrag worden in de reguliere GGZ vaak geëxcludeerd voor behandelprogramma’s. Argumenten hiervoor zijn afwezigheid van evidence based behandelaanbod, het ‘slechter’ kunnen worden door behandeling en negatieve opvattingen over de doelgroep, zoals gebrek aan motivatie en aanwezigheid van agressie of ander problematisch gedrag. De auteurs bespreken deze argumenten kritisch en geven argumenten die juist de keuze voor het in behandeling nemen van cliënten uit deze doelgroep ondersteunen. Concluderend stellen zij dat we toe moeten naar inclusie van cliënten met antisociale problematiek. Voorwaarde hiervoor is dat behandelaren over voldoende kennis en competenties beschikken. Dit is een reden om dit praktijkgerichte handboek uit te brengen.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Amsterdam: Boom. American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Amsterdam: Boom.
go back to reference Bernstein, D. P., Arntz, A., & Keulen-de Vos, M. (2007). Schemagerichte therapie in de forensische setting. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33(2), 76–86. Bernstein, D. P., Arntz, A., & Keulen-de Vos, M. (2007). Schemagerichte therapie in de forensische setting. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33(2), 76–86.
go back to reference Blondelle, G. C. J., Williams, G. L., Van den Bosch, L. M. C. (2007). ‘OPERANT MILIEU’ in een TBS-kliniek. MGv, 7/8(62), 634–639. Blondelle, G. C. J., Williams, G. L., Van den Bosch, L. M. C. (2007). ‘OPERANT MILIEU’ in een TBS-kliniek. MGv, 7/8(62), 634–639.
go back to reference Carbajosa, P., Boira, S., & Tomás-Aragonés, L. (2013). Difficulties, skills and therapy strategies in interventions with court-ordered batterers in Spain. Aggression and Violent Behavior, 18(1), 118–124.CrossRef Carbajosa, P., Boira, S., & Tomás-Aragonés, L. (2013). Difficulties, skills and therapy strategies in interventions with court-ordered batterers in Spain. Aggression and Violent Behavior, 18(1), 118–124.CrossRef
go back to reference Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T. E., Mill, J., Martin, J., Craig, I. W., et al. (2002). Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science, 297(5582), 851–854.CrossRef Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T. E., Mill, J., Martin, J., Craig, I. W., et al. (2002). Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science, 297(5582), 851–854.CrossRef
go back to reference Chakhssi, F., De Ruiter, C., & Bernstein, D. (2010). Change during forensic treatment in psychopathic versus nonpsychopathic offenders. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 21(5), 660–682.CrossRef Chakhssi, F., De Ruiter, C., & Bernstein, D. (2010). Change during forensic treatment in psychopathic versus nonpsychopathic offenders. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 21(5), 660–682.CrossRef
go back to reference De Ruiter, C., & Veen, V. C. (2005). Terugdringen van recidive bij drie typen geweldsdelinquenten: Werkzame interventies bij relationeel geweld, seksueel geweld en algemeen geweld. Utrecht: Trimbos-instituut. De Ruiter, C., & Veen, V. C. (2005). Terugdringen van recidive bij drie typen geweldsdelinquenten: Werkzame interventies bij relationeel geweld, seksueel geweld en algemeen geweld. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Djadoenath, A., & Decoene, S. (2015). Antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie in de reguliere ambulante geestelijke gezondheidszorg. In D. Van Beek, W. Canton, L. Claes, I. Jeandarme, & E. Klein Haneveld (Red.), Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie. De Tijdstroom: Utrecht. Djadoenath, A., & Decoene, S. (2015). Antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie in de reguliere ambulante geestelijke gezondheidszorg. In D. Van Beek, W. Canton, L. Claes, I. Jeandarme, & E. Klein Haneveld (Red.), Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie. De Tijdstroom: Utrecht.
go back to reference D’Silva, K., Duggan, C., & McCarthy, L. (2004). Does treatment really make psychopaths worse? A review of evidence. Journal of Personality Disorder, 18(2), 163–177.CrossRef D’Silva, K., Duggan, C., & McCarthy, L. (2004). Does treatment really make psychopaths worse? A review of evidence. Journal of Personality Disorder, 18(2), 163–177.CrossRef
go back to reference Fallon, J. (2014). De psychopaat in mij. De persoonlijke reis van een neurowetenschapper door de donkere kant van het brein. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Fallon, J. (2014). De psychopaat in mij. De persoonlijke reis van een neurowetenschapper door de donkere kant van het brein. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
go back to reference Gezondheidsraad (2006). Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Den Haag: Gezondheidsraad. Publicatie nr 2006/07. Gezondheidsraad (2006). Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Den Haag: Gezondheidsraad. Publicatie nr 2006/07.
go back to reference Hornsveld, R. (Red.). (2004). Held zonder geweld. Behandeling van agressief gedrag. Amsterdam: Boom. Hornsveld, R. (Red.). (2004). Held zonder geweld. Behandeling van agressief gedrag. Amsterdam: Boom.
go back to reference Keijsers, G., Van Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin, K., & Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Amsterdam: Boom uitgevers. Keijsers, G., Van Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin, K., & Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Amsterdam: Boom uitgevers.
go back to reference NICE (2013). The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists. Antisocial personality disorder: National clinical practice guideline number 77. London: NICE. NICE (2013). The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists. Antisocial personality disorder: National clinical practice guideline number 77. London: NICE.
go back to reference Quinsey, V. L., Harris, G. T., Rice, M. E., & Cormier, C. A. (1998). Violent offenders: Appraising and managing risk. Washington DC: American Psychological Association.CrossRef Quinsey, V. L., Harris, G. T., Rice, M. E., & Cormier, C. A. (1998). Violent offenders: Appraising and managing risk. Washington DC: American Psychological Association.CrossRef
go back to reference Raine, A. (2013). The anatomy of violence; the biological roots of crime. London: Pearson. Raine, A. (2013). The anatomy of violence; the biological roots of crime. London: Pearson.
go back to reference Scholing, A., & Wolters, P. (2011). Leven met een antisociale persoonlijkheid/druk 1 (Vol. 24). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Scholing, A., & Wolters, P. (2011). Leven met een antisociale persoonlijkheid/druk 1 (Vol. 24). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Sprey, A. (2017). De antisociale persoonlijkheidsstoornis. Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen (pp. 253–282). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Sprey, A. (2017). De antisociale persoonlijkheidsstoornis. Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen (pp. 253–282). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Swaab, H. (2008). Klinische ontwikkelingsneuropsychologie. In P. Prins & C. Braet (Red.), Handboek klinische ontwikkelingspsychologie; over aanleg, omgeving en verandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Swaab, H. (2008). Klinische ontwikkelingsneuropsychologie. In P. Prins & C. Braet (Red.), Handboek klinische ontwikkelingspsychologie; over aanleg, omgeving en verandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Van Dam, A., & Rijckmans, M. J. N. (in preparation). De bereidheid van GGZ behandelaren om mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis in behandeling te nemen. Van Dam, A., & Rijckmans, M. J. N. (in preparation). De bereidheid van GGZ behandelaren om mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis in behandeling te nemen.
go back to reference Van den Bosch, L. M. C. (2009). Dialectical behavior therapy (DBT) in forensic psychiatry: Dialectical milieu, borderline personality disorder (BPD) and antisocial (ASPD) personality disorder. In A. Nirestean (Ed.), Personality and personality disorders (pp. 254–266). Targu Mures: University Press. Van den Bosch, L. M. C. (2009). Dialectical behavior therapy (DBT) in forensic psychiatry: Dialectical milieu, borderline personality disorder (BPD) and antisocial (ASPD) personality disorder. In A. Nirestean (Ed.), Personality and personality disorders (pp. 254–266). Targu Mures: University Press.
go back to reference Van den Bosch, L. M. C., Rijckmans, M. J. N., Decoene, S., & Chapman, A. L. (2018a). Treatment of antisocial personality disorder: Development of a practice focused framework. International Journal of Law and Psychiatry, 58, 72–78. Van den Bosch, L. M. C., Rijckmans, M. J. N., Decoene, S., & Chapman, A. L. (2018a). Treatment of antisocial personality disorder: Development of a practice focused framework. International Journal of Law and Psychiatry, 58, 72–78.
go back to reference Van den Bosch, L. M. C., Rijckmans, M. J. N., Decoene, S., Kaasenbrood, A. Bunningen, N., & Huijgen, T. (2018b). De Antisociale-persoonlijkheidsstoornis en behandeling; De ontwikkeling van een praktijkgericht framework voor de As II-stoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie, 44(3), 152–166. Van den Bosch, L. M. C., Rijckmans, M. J. N., Decoene, S., Kaasenbrood, A. Bunningen, N., & Huijgen, T. (2018b). De Antisociale-persoonlijkheidsstoornis en behandeling; De ontwikkeling van een praktijkgericht framework voor de As II-stoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie, 44(3), 152–166.
go back to reference Wiersma, J., Van Schaik, A., & Van Oppen, P. (2015). Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) voor de behandeling van chronische depressie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.CrossRef Wiersma, J., Van Schaik, A., & Van Oppen, P. (2015). Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) voor de behandeling van chronische depressie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.CrossRef
go back to reference Yeomans, F. E., Clarkin, J. F., & Kernberg, O. F. (2004). Transference-focused psychotherapy bij borderline persoonlijkheidsstoornis; overdrachtsgerichte psychoanalytische psychotherapie. Lisse: Harcourt. Yeomans, F. E., Clarkin, J. F., & Kernberg, O. F. (2004). Transference-focused psychotherapy bij borderline persoonlijkheidsstoornis; overdrachtsgerichte psychoanalytische psychotherapie. Lisse: Harcourt.
go back to reference ZonMwW (2014). Thematische Wetsevaluatie Gedwongen zorg. Den Haag. ZonMwW (2014). Thematische Wetsevaluatie Gedwongen zorg. Den Haag.
Metagegevens
Titel
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek; van exclusie naar inclusie
Auteurs
Dr. A. (Arno) van Dam
Dr. M. J. N. (Madeleine) Rijckmans
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2295-4_1