Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2007

01-01-2007 | Artikelen

Suïcidepogingen behandeld in Nederlandse ziekenhuizen

Auteurs: A. J. F. M. Kerkhof, S. Mulder, J. A. Draisma

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 1/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel: Beschrijving van de incidentie en kenmerken van suïcidepogingen behandeld in Nederlandse ziekenhuizen over de periode 2000-2004 en enkele kenmerken van de behandeling, en beschrijving van de getalsmatige verhouding tussen suïcides en suïcidepogingen.Opzet: Beschrijvend.Methode: Gegevens van het Letsel Informatie Systeem en van de Landelijke Medische Registratie zijn geanalyseerd. Voor de vergelijking met suïcides werd de doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek geraadpleegd. Resultaten: Jaarlijks worden ongeveer 14.000 suïcidepogingen behandeld op Spoedeisende Hulp (SEH)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, waarvan ruim 9.500 leiden tot ziekenhuisopname. Dit leidt tot jaarlijks 35 miljoen euro aan directe medische kosten. Van alle bezoeken op SEH-afdelingen in Nederland betreft 1% een suïcidepoging. Ongeveer een kwart van de patiënten met suïcidepogingen wordt op de SEHafdeling gezien door een psychiatrisch consulent. Suïcidepogers die terecht komen op een SEH-afdeling zijn vooral jonge vrouwen. De meeste pogingen worden ondernomen met medicijnen, vaak na alcoholinname. Conclusie: Vergeleken met eerdere studies verricht rond 1990 zijn er geen verschuivingen wat betreft aantallen suïcidepogingen, kenmerken van suïcidepogers, of toegepaste methoden. Er worden ongeveer negen maal zoveel suïcidepogingen in ziekenhuizen behandeld dan er suïcides plaatsvinden.
Literatuur
1.
go back to reference American Psychiatric Association. Practice guidelines for the assessment and treatment of patients with suicidal behaviors. Washington: American Psychiatric Association, 2003. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the assessment and treatment of patients with suicidal behaviors. Washington: American Psychiatric Association, 2003.
2.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek. Doodsoorzakenstatistiek. Rijswijk: CBS, 2000-2005. Centraal Bureau voor de Statistiek. Doodsoorzakenstatistiek. Rijswijk: CBS, 2000-2005.
3.
go back to reference Kerkhof AJFM, Arensman E. Repetition of Attempted suicide: frequent but hard to predict. In: De Leo D, Bille Brahe U, Kerkhof A, Schmidtke A (eds). Suicidal Behaviour: Theories and Research Findings. Göttingen: Hogrefe and Huber; 2004: 111-24. Kerkhof AJFM, Arensman E. Repetition of Attempted suicide: frequent but hard to predict. In: De Leo D, Bille Brahe U, Kerkhof A, Schmidtke A (eds). Suicidal Behaviour: Theories and Research Findings. Göttingen: Hogrefe and Huber; 2004: 111-24.
4.
go back to reference Hawton K, Fagg J. The repetition of attempted suicide. Arch Suicide Res 1995;1:261-72. Hawton K, Fagg J. The repetition of attempted suicide. Arch Suicide Res 1995;1:261-72.
5.
go back to reference Hoogendoorn D. Patiënten opgenomen na een poging tot zelfmoord of na zelf toegebracht letsel. Ned Tijdschr Geneesk 1986;130:491-4. Hoogendoorn D. Patiënten opgenomen na een poging tot zelfmoord of na zelf toegebracht letsel. Ned Tijdschr Geneesk 1986;130:491-4.
6.
go back to reference Stichting Consument en Veiligheid. Het Letsel Informatie Systeem: Factsheet 2003. Intern Rapport 313. Amsterdam: SCV, 2004. Stichting Consument en Veiligheid. Het Letsel Informatie Systeem: Factsheet 2003. Intern Rapport 313. Amsterdam: SCV, 2004.
7.
go back to reference Stichting Consument en Veiligheid. Het Letsel Informatie Systeem (LIS).Variabelen en classificaties van de basis data set en modules. Amsterdam: SCV, 2004. Stichting Consument en Veiligheid. Het Letsel Informatie Systeem (LIS).Variabelen en classificaties van de basis data set en modules. Amsterdam: SCV, 2004.
8.
go back to reference Prismant. Landelijke Medische Registratie. Utrecht: Prismant, 2000-2005 Prismant. Landelijke Medische Registratie. Utrecht: Prismant, 2000-2005
9.
go back to reference Hoogervorst H. Antwoord op kamervragen over de stand van zaken rond het Nationaal Actieplan Suicidepreventie. Den Haag:Ministerie van VWS 16-08-2005. Hoogervorst H. Antwoord op kamervragen over de stand van zaken rond het Nationaal Actieplan Suicidepreventie. Den Haag:Ministerie van VWS 16-08-2005.
10.
go back to reference Centraal BegeleidingsOrgaan voor de Intercollegiale Toetsing. Opvang van suïcidepogers in algemene ziekenhuizen. Utrecht: CBO, 1991. Centraal BegeleidingsOrgaan voor de Intercollegiale Toetsing. Opvang van suïcidepogers in algemene ziekenhuizen. Utrecht: CBO, 1991.
11.
go back to reference Hengeveld MW, Kerkhof AJFM, Rooijen E. van. Opvang van suïcidepogers in algemene ziekenhuizen. Nederlands Tijdschr Geneesk 1992;136:376-81. Hengeveld MW, Kerkhof AJFM, Rooijen E. van. Opvang van suïcidepogers in algemene ziekenhuizen. Nederlands Tijdschr Geneesk 1992;136:376-81.
12.
go back to reference Verwey B, van Waarde JA, van Rooij IALM, Gerritsen G, Zitman FG. Availability, content and quality of local guidelines for the assessment of suicide attempters in university and general hospitals in the Netherlands. Gen Hospital Psychiatry 2006;28:336-342. Verwey B, van Waarde JA, van Rooij IALM, Gerritsen G, Zitman FG. Availability, content and quality of local guidelines for the assessment of suicide attempters in university and general hospitals in the Netherlands. Gen Hospital Psychiatry 2006;28:336-342.
13.
go back to reference Meerding WJ, Birnie E ,Mulder S et al. Kosten van letsel door ongevallen in Nederland. Amsterdam: SCV ,1999. Meerding WJ, Birnie E ,Mulder S et al. Kosten van letsel door ongevallen in Nederland. Amsterdam: SCV ,1999.
14.
go back to reference World Health Organization. International Classification of Diseases, 9th revision. Geneva:WHO,1978. World Health Organization. International Classification of Diseases, 9th revision. Geneva:WHO,1978.
15.
go back to reference World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision. Geneva:WHO,1992. World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision. Geneva:WHO,1992.
16.
go back to reference Arensman E., Kerkhof AJFM, Hengeveld MW,Mulder JD. Medically treated suicide attempts: a four year monitoring study of the epidemiology in The Netherlands. J Epidemiol Commun Health 1995;49:285-9. Arensman E., Kerkhof AJFM, Hengeveld MW,Mulder JD. Medically treated suicide attempts: a four year monitoring study of the epidemiology in The Netherlands. J Epidemiol Commun Health 1995;49:285-9.
17.
go back to reference Marquet RL, Bartelds AIM, Kerkhof AJFM, Schellevis FG, Van der Zee J. The epidemiology of suicide and attempted suicide in Dutch General Practice 1983-2003 BMC Family Practice 2005;6:45 (biomedcentral.com/1471-296/6/45). Marquet RL, Bartelds AIM, Kerkhof AJFM, Schellevis FG, Van der Zee J. The epidemiology of suicide and attempted suicide in Dutch General Practice 1983-2003 BMC Family Practice 2005;6:45 (biomedcentral.com/1471-296/6/45).
Metagegevens
Titel
Suïcidepogingen behandeld in Nederlandse ziekenhuizen
Auteurs
A. J. F. M. Kerkhof
S. Mulder
J. A. Draisma
Publicatiedatum
01-01-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 1/2007
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078593

Andere artikelen Uitgave 1/2007

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2007 Naar de uitgave