Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-04-2010 | Artikel

Suïcidaal gedrag bij jeugdigen

Auteur: W.A.H. Wim Bisschops

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 2/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel wil ik aandacht besteden aan suïcidaliteit bij jeugdigen. Er wordt een inventarisatie gemaakt bij welke psychische stoornissen dit fenomeen voorkomt en hoe er kan worden omgegaan met de dreiging van suïcide. Ik sluit af met concrete adviezen voor de professional bij crisiscontacten met de suïcidale jeugdige.
Voetnoten
1
CBS (2003) Lijst belangrijkste doodsoorzaken. Heerlen/Voorburg: Centraal Bureau voor de statistiek
 
2
Wilde EJ ea (1993) The specificity of psychological characteristics in adolescent suicide attempts. Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry 32: 51-59
 
3
Heeringen C van (red) (2007) Handboek suïcidaal gedrag. Utrecht: de Tijdstroom
 
4
Erikson EH (1963) Childhood and society. New York/London: Norton
 
5
De Clerq B ea (2006) The structure of maladaptive personality traits in childhood; a step toward an integrative developmental perspective for DSM-IV. Journal of abnormal psychology 115: 639-657
 
6
Paris J (2003) Personality disorders over time. Precursors, course, and outcome. Washington, DC: American Psychiatric Association
 
7
Wilde EJ ea (1993) The specificity of psychological characteristics in adolescent suicide attempts. Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry 32: 51-59
 
8
Wilde EJ ea (1993) The specificity of psychological characteristics in adolescent suicide attempts. Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry 32: 51-59
 
9
Attema-de Jonge ME (2007) Automutilatie na gebruik van hallucinogene paddenstoelen. Nederland tijdschrift voor geneeskunde 151: 2869-2872
 
10
Heeringen C van (red) (2007) Handboek suïcidaal gedrag. Utrecht: de Tijdstroom
 
11
Kienhorst ICWM ea (1995) The adolescents’ image of their suicide attempt. Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry 34: 623-628
 
12
Neeleman J & Groot M de (2006) Suïcidaliteit - een stoornis die specialismen overstijgt. Tijdschrift voor psychiatrie 48: 533-543
 
Literatuur
go back to reference Bridge JA ea (2006) Adolescent suicide and suicidal behavior. Journal of child psychology and psychiatry 47: 372-394 Bridge JA ea (2006) Adolescent suicide and suicidal behavior. Journal of child psychology and psychiatry 47: 372-394
go back to reference Dhossche D ea (2002) Diagnostic outcome of adolescent self-reported suicidal ideation at 8-year follow-up. Journal of affective disorders 72: 273-279 Dhossche D ea (2002) Diagnostic outcome of adolescent self-reported suicidal ideation at 8-year follow-up. Journal of affective disorders 72: 273-279
go back to reference Dhossche D ea (2000) The association of suicide attempts and comorbid mood and substance abuse disorders in psychiatric consultation patients. General hospital psychiatry 22: 281-288 Dhossche D ea (2000) The association of suicide attempts and comorbid mood and substance abuse disorders in psychiatric consultation patients. General hospital psychiatry 22: 281-288
go back to reference Dhossche D (2004) Suïcidale gedachten, suïcidepogingen en suïcide. In Verhulst EC ea (red) Kinder- en jeugdpsychiatrie: psychopathologie. Assen: Van Gorcum (p 370-381) Dhossche D (2004) Suïcidale gedachten, suïcidepogingen en suïcide. In Verhulst EC ea (red) Kinder- en jeugdpsychiatrie: psychopathologie. Assen: Van Gorcum (p 370-381)
go back to reference Hessels C ea (2008) Persoonlijkheidspathologie bij adolescenten. Kind en adolescent 4: 194-207 Hessels C ea (2008) Persoonlijkheidspathologie bij adolescenten. Kind en adolescent 4: 194-207
Metagegevens
Titel
Suïcidaal gedrag bij jeugdigen
Auteur
W.A.H. Wim Bisschops
Publicatiedatum
01-04-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 2/2010
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089958

Andere artikelen Uitgave 2/2010

Psychopraktijk 2/2010 Naar de uitgave