Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-04-2010 | Artikel

Een talent voor valkuilen: De psychologie van hoogbegaafdheid

Auteurs: Sieuwke Ronner, A.P. Noks Nauta

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 2/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Begeleiding van hoogbegaafden in de eerstelijns gezondheidszorg kan effectiever. Hoogbegaafden raadplegen een psycholoog veelal vanwege arbeidsconflicten, onvoldoende uitdaging in het werk of relatieproblemen. Slechts enkele hoogbegaafden hebben een specifieke vraag die direct met hun hoogbegaafdheid te maken heeft: ik heb ontdekt dat ik hoogbegaafd ben, wat kan of moet ik daarmee?
Voetnoten
1
Jacobsen M-E (2000) The gifted adult. Ballantine Books
 
2
Delphi-methode: Een aantal schriftelijke rondes onder een groep experts waarmee men toewerkt naar consensus
 
3
Een nadere toelichting op deze kenschets en een schematische weergave is te lezen in: Kooijman-van Thiel MBGM (red) (2008) Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden. Ede: OYA Productions (hoofdstukken 4 en 5)
 
4
Zie Kooijman-van Thiel (2008), noot 3
 
5
De casus is om privacy-redenen samengesteld uit verhalen van verschillende hoogbegaafden. Voor meer voorbeelden zie: Nauta N & Ronner S (2007) Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid. Harcourt Book Publishers
 
6
Corten FGP ea (2006) The highly intelligent and innovation. Key to innovation? Academic paper voor HRD conferentie Amsterdam, oktober 2006. Zie websites: www.werkenwaarde.nl, www. noksnauta.nl en www.meriones.nl. Zie ook: Nauta AP & Corten FGP (2002) Hoogbegaafden aan het werk. Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 10: 332-335; Nauta AP & Ronner S (2008) Hoogbegaafdheid op het werk. Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 16: 396-399 (Beide ook te lezen op de websites van de auteurs)
 
7
Hoogbegaafde kinderen blijken al heel vroeg soortgelijke reacties van jaloezie en bedreiging op te roepen bij hun omgeving. Zie: Freeman J (2008) The emotional development of the gifted and talented. Conference proceedings. London: Optimus Educational
 
Metagegevens
Titel
Een talent voor valkuilen: De psychologie van hoogbegaafdheid
Auteurs
Sieuwke Ronner
A.P. Noks Nauta
Publicatiedatum
01-04-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 2/2010
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089957

Andere artikelen Uitgave 2/2010

Psychopraktijk 2/2010 Naar de uitgave

Cliëntenvoorlichting

Leven met obesitas