Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Psychopraktijk 2/2010

01-04-2010 | Richtlijnen en Protocollen

Werken met de Richtlijn Terugvalpreventie bij jeugdige patiënten met anorexia nervosa

Auteurs: Tamara Berends, Berno van Meijel, Annemarie van Elburg

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 2/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Pike KM (1998) Long-term course of anorexia nervosa: response, relapse, remission, and recovery. Clinical psychological review 18: 447-475
Strober M ea (1997) The long-term course of severe anorexia nervosa in adolescents: survival analysis of recovery, relapse, and outcome predictors over 10-15 years in a prospective study. International journal of eating disorders 22: 339-360; Carter JC ea (2004) Relapse in anorexia nervosa: a survival analysis. Psychological medicine 34: 671-679
Voetnoten
1
American Psychiatric Association (2001) Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM IV-TR. Amsterdam: Harcourt Assessment
 
2
Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2006) Multidisciplinaire richtlijn eetstoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut
 
3
Berends T ea (2009) Richtlijn terugvalpreventie anorexia nervosa. Utrecht/Amsterdam: Altrecht GGZ/Hogeschool INHolland. De Richtlijn Terugvalpreventie voor jeugdigen is ook te vinden via de website van het lectoraat GGZ-verpleegkunde van de Hogeschool INHolland (www.ggzverpleegkunde.nl). De richtlijn is ontwikkeld in het kader van een afstudeerproject aan de opleiding Master of Advanced Nursing Practice van de Hogeschool Utrecht en het resultaat van samenwerking tussen de afdeling Altrecht Eetstoornissen Rintveld (GGZ) en het lectoraat GGZ-verpleegkunde van de Hogeschool INHolland
 
4
Meijel B van (2003) Relapse prevention in patients in schizophrenia: a nursing intervention study. University Medical Center Utrecht
 
5
Fluttert F ea (2008) Risk management by early recognition of warning signs in patients in forensic psychiatric care. Archives of psychiatric nursing 22: 208-216; Hage S & Meijel B van (2008) Richtlijn agressief gedrag van jeugdigen: een richtlijn voor verpleegkundigen en agogen binnen de jeugdpsychiatrie. Alkmaar: Hogeschool INHolland/Triversum
 
6
Bosman M & Meijel B van (2009) Begeleiding van patiënten die zelfverwonden: Een verpleegkundig interventiepakket. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg
 
7
Pike KM (1998), zie noot 1
 
8
Berends T ea (2009), zie noot 5
 
9
Bloks JA ea (1999) Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 
10
Ommen J van ea (2009) Effective nursing care of adolescents diagnosed with anorexia nervosa: the patients’ perspective. Journal of clinical nursing 18: 2801-2809
 
Metagegevens
Titel
Werken met de Richtlijn Terugvalpreventie bij jeugdige patiënten met anorexia nervosa
Auteurs
Tamara Berends
Berno van Meijel
Annemarie van Elburg
Publicatiedatum
01-04-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 2/2010
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089961

Andere artikelen Uitgave 2/2010

Psychopraktijk 2/2010 Naar de uitgave

Cliëntenvoorlichting

Leven met obesitas