Skip to main content
Top

Sociaal Bestek

Uitgave 1/2016

Inhoudsopgave (47 Artikelen)

Redactioneel

Fooitje

Klaas Folkerts

Redactioneel

Armoede in Nederland

Maatschappelijke Ondersteuning

Testteam helpt mee obstakels op te ruimen

Yvette Bommeljé

Onderwijs

Online leren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Saskia Verstegen, Jacqueline Evers-Vermeul

Maatschappelijke Ondersteuning

Huishoudelijke hulp als algemene voorziening

Magdalena Magala

Signalement van het cbs

Armoederisico het hoogst in Amsterdam en Rotterdam

Koos Arts, Ferdy Otten

Maatschappelijke ondersteuning

Sociaal vervoer voor Wlz-cliënten: Wlz of Wmo?

Schuldhulpverlening

Nieuw meetinstrument kwaliteit schuldpreventie

Annejet Kerckhaert, Marion Weijers, Peter Rijsdijk

Vakkundig aan het werk

De kennis ligt voor het oprapen

Maatschappelijke ondersteuning

Meer praatjes en minder blauw op straat

Philip Krabbendam

Binnenhof van buitenuit

Programma Gezonde School 2017 - 2020

Wonen

Betaalbaar wonen in Zwolle hoog op de agenda

Berenda de Paus-Bruins, Bonnie van der Meer

Wisselcolumn

Waar zullen we het niet over hebben?

Ray Geerling

Wisselcolumn

Kansen voor iedereen

Sociaal ondernemen

Hoe doen kleurrijke sociale ondernemers succesvol zaken met gemeenten?

Joline Verloove, Jamila Achahchah

Binnenhof van buitenuit

SCP-studies over integratiebeleid

Mark Geers

Transformatie

Bevlogen ambities en taaie werkelijkheid in permanent transformatieproces

Sophie Hospers, Quirien van der Zijden

Arbeidsmarkt in cijfers en trends

De dalende arbeidsparticipatie van WGA’ers verklaard

Wet- en regelgeving

Wet taaleis Participatiewet

Hans Nacinovic

Arbeidsmarkt in cijfers en trends

De gevolgen van de invoering van de Participatiewet voor de Wajong

Ed Berendsen

Column uit de beleidspraktijk

Laaggeletterd in Drenthe

Onderwijs

Netwerkaanpak laaggeletterdheid in West-Brabant

Thomas Bersee, Yvette Bommeljé

Professionalisering

Kennisprogramma stimuleert professionalisering werk en inkomen

Anneke van der Giezen, Sander Tjeerds

Jeugdwerkloosheid

Betere kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren

Bert Kersten, Edith van Ruijven, Suzanne Beek, Hans Schuman

Uitspraak onder de loep

Schoonmaakhulp valt buiten de Wmo 2015

Ingeborg Lunenburg

Recente publicaties