Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2013

01-09-2013

Signalementen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Excerpt

Uit promotieonderzoek van Rianne Honigh- de Vlaming, 29 jr, blijkt dat geslacht (mannen), leeftijd (oude ouderen), burgerlijke staat (weduwen, gescheiden ouderen, alleenstaande ouderen), moeite met rondkomen, mobiliteitsproblemen en chronische ziekten onafhankelijk van elkaar het risico op eenzaamheid vergroten. Binnen de gehele regio Noord- en Oost-Gelderland en binnen gemeenten is de mate van eenzaamheid tussen 2005 en 2010 niet significant verschillend. De mate van eenzaamheid onder ouderen met mobiliteitsproblemen is echter in deze periode toegenomen. Algemeen doel van het promotieonderzoek was het evalueren van een lokaal interventieproject Gezond Ouder Worden, dat zich richt op de preventie van eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen. Dit project bestond uit vijf interventiecomponenten: een massamedia campagne, voorlichtingsbijeenkomsten, psychosociale groepscursussen, sociale activiteiten georganiseerd door en voor buren en de training van professionals en vrijwilligers die met ouderen werken. Preventie van eenzaamheid wordt van harte aanbevolen als beleidsprioriteit, concludeert de promovendus, ondanks het feit dat er geen stijgende trend in eenzaamheid in de algemene oudere bevolking is gevonden. Extra aandacht verdienen ouderen met mobiliteitsbeperkingen, aangezien hier de eenzaamheid lijkt toe te nemen. Daarnaast is het voor ouderen met beperkingen moeilijker om actief mee te doen in de maatschappij. Zij hebben extra ondersteuning nodig om hun zelfstandigheid te behouden. Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor het huidige gezondheids- en WMO-beleid. Proefschrift Healthy Ageing: prevention of loneliness among elderly people. Evaluation of a complex intervention in public health practice, Universiteit Wageningen, 19 April 2013, 215 p, ISBN 978 94 6173 504 1. Promotores waren prof. dr. ir. C.P.G.M. de Groot en prof. dr. ir. P. van’t Veer. …
Metagegevens
Titel
Signalementen
Publicatiedatum
01-09-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2013
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-013-0031-7

Andere artikelen Uitgave 4/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2013 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda