Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2013

01-09-2013 | Commentaar

Het nieuwe speelveld van de zorg

Auteurs: M. G. Boekholdt, T. van Oosterhout

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

A new playing field emerges in care and welfare

Two distinct changes in Dutch care provisions coincide. On the one hand emancipated civilians want to take, or are stimulated to take, more responsibility, on the other budget cuts restrict access to and the quality of care. Self-help and informal care are back on the agenda. As a consequence a new playing field emerges that requires politicians and professionals to balance their care responsibilities with the demands of informal care, social networks, housing, financial capacities, formal public care provisions, and the mechanisms that are able to craft and calibrate these different demands. As a result of this new emerging playing field more and more civilians are organizing themselves in voluntary care associations, which are based on the principles of reciprocity and mutuality. They contribute to the dynamics of the new playing field by forcing national and local politicians and care professionals to reconsider their positions and policies. Their demand for more tailored care services requires a pro-active, risk taking, and innovative attitude of those responsible.
Literatuur
1.
go back to reference Boer AH de (red.). Rapportage Ouderen 2006. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCP; 2006. Boer AH de (red.). Rapportage Ouderen 2006. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCP; 2006.
2.
go back to reference Bijl R, Boelhouwer J, Cloïn M, Pommer E. De sociale staat van Nederland 2011. Den Haag: SCP; 2011. Bijl R, Boelhouwer J, Cloïn M, Pommer E. De sociale staat van Nederland 2011. Den Haag: SCP; 2011.
3.
go back to reference Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD – PvdA. 29 oktober 2012. Den Haag: Ministerie van Algemene Zaken; 2012. Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD – PvdA. 29 oktober 2012. Den Haag: Ministerie van Algemene Zaken; 2012.
4.
go back to reference Boekholdt M. Maatschappelijk ondernemen in de zorg: mythe en werkelijkheid. Soesterberg: Het Zonnehuis; 2007. Boekholdt M. Maatschappelijk ondernemen in de zorg: mythe en werkelijkheid. Soesterberg: Het Zonnehuis; 2007.
5.
go back to reference van der Kolk-Kousemaker MJ. Het beleid van Het Witte Kruis, Het Groene Kruis en Het Wit-Gele Kruis over de periode 1875-1945. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2005. van der Kolk-Kousemaker MJ. Het beleid van Het Witte Kruis, Het Groene Kruis en Het Wit-Gele Kruis over de periode 1875-1945. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2005.
6.
go back to reference Klink A. Toerusting in de arena van de gezondheidszorg. Waarom kostenbesparende innovaties de zorg vaak duurder maken. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2012. Klink A. Toerusting in de arena van de gezondheidszorg. Waarom kostenbesparende innovaties de zorg vaak duurder maken. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2012.
7.
go back to reference VWS. Brief van de staatssecretaris van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (28 september 2012). Onderwerp: Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten. Kenmerk: DLZ-U-3131822; 2012. VWS. Brief van de staatssecretaris van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (28 september 2012). Onderwerp: Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten. Kenmerk: DLZ-U-3131822; 2012.
8.
go back to reference Westert GP, van den Berg MJ, Zwakhals SLN, Heijink R, de Jong JD, Verkleij H. Zorgbalans 2010. De prestaties van de Nederlandse zorg. Bilthoven: RIVM; 2010. Westert GP, van den Berg MJ, Zwakhals SLN, Heijink R, de Jong JD, Verkleij H. Zorgbalans 2010. De prestaties van de Nederlandse zorg. Bilthoven: RIVM; 2010.
9.
go back to reference van der Grinten TED. FORUM-Sturingslogica’s en maatschappelijk ondernemerschap in de gezondheidszorg. TSG-Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2004, 82, (2): 123-126. van der Grinten TED. FORUM-Sturingslogica’s en maatschappelijk ondernemerschap in de gezondheidszorg. TSG-Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2004, 82, (2): 123-126.
10.
go back to reference Verhagen S. Zorglogica’s uit balans. Het onbehagen in de thuiszorg nader verklaard. Utrecht: Uitgeverij de Graaff; 2005. Verhagen S. Zorglogica’s uit balans. Het onbehagen in de thuiszorg nader verklaard. Utrecht: Uitgeverij de Graaff; 2005.
11.
go back to reference WRR. Bewijzen van goede dienstverlening. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; 2004. WRR. Bewijzen van goede dienstverlening. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; 2004.
12.
go back to reference Veldheer V, Jonker J-J, van Noije L, Vrooman C. Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Den Haag: SCP; 2012 Veldheer V, Jonker J-J, van Noije L, Vrooman C. Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Den Haag: SCP; 2012
13.
go back to reference Zie bijvoorbeeld: Bannink D, Bosselaar H, Trommel W. Crafting Local Welfare Landscapes. Den Haag: Eleven; 2013, en Hemerijck A. Changing Welfare States. Oxford: Oxford University Press; 2013. Zie bijvoorbeeld: Bannink D, Bosselaar H, Trommel W. Crafting Local Welfare Landscapes. Den Haag: Eleven; 2013, en Hemerijck A. Changing Welfare States. Oxford: Oxford University Press; 2013.
14.
go back to reference NPO. Toekomstige ouderenzorg; kernwaarden, opbrengsten en perspectief. De visie van CSO, NFU en ZonMw. Den Haag: ZonMw/Nationaal Programma Ouderenzorg; 2012. NPO. Toekomstige ouderenzorg; kernwaarden, opbrengsten en perspectief. De visie van CSO, NFU en ZonMw. Den Haag: ZonMw/Nationaal Programma Ouderenzorg; 2012.
15.
go back to reference Verbeek G. Zorg: een kwestie van tijd. Afstemming van zorgverlening en organisatie op tijdsperspectieven van cliënten; 2011. Verbeek G. Zorg: een kwestie van tijd. Afstemming van zorgverlening en organisatie op tijdsperspectieven van cliënten; 2011.
16.
go back to reference van Oosterhout T. “Willen is kunnen moet je vriend zijn.” Rapportage van een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van eigentijdse zorgactiviteiten. Noordwijk aan Zee: Willen is Kunnen; 2011 van Oosterhout T. “Willen is kunnen moet je vriend zijn.” Rapportage van een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van eigentijdse zorgactiviteiten. Noordwijk aan Zee: Willen is Kunnen; 2011
17.
go back to reference van Oosterhout T. Voorbij het experiment. Eindrapportage van het evaluatie-onderzoek voor de Coöperatie StadsdorpZuid 2011-2012. Amsterdam: StadsdorpZuid; 2012. van Oosterhout T. Voorbij het experiment. Eindrapportage van het evaluatie-onderzoek voor de Coöperatie StadsdorpZuid 2011-2012. Amsterdam: StadsdorpZuid; 2012.
18.
go back to reference Scharlach A, Graham C, Lehning A. The “Village” Model: A Consumer-Driven Approach for Aging in Place. Oxford: Oxford University Press; 2011. Scharlach A, Graham C, Lehning A. The “Village” Model: A Consumer-Driven Approach for Aging in Place. Oxford: Oxford University Press; 2011.
19.
go back to reference Köstler U, Schulz-Nieswandt F. Genossenschaftliche Selbsthilfe von Senioren. Motive und Handlungsmuster bürgerschaftlichen Engagements. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer; 2010. Köstler U, Schulz-Nieswandt F. Genossenschaftliche Selbsthilfe von Senioren. Motive und Handlungsmuster bürgerschaftlichen Engagements. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer; 2010.
20.
go back to reference Panther JU. ‘It ain’t what you do (It’s the way that you do it)’: reciprocity, co-operation and spheres of exchange in two community currency systems in the North of England. Durham: Durham University; 2012. Panther JU. ‘It ain’t what you do (It’s the way that you do it)’: reciprocity, co-operation and spheres of exchange in two community currency systems in the North of England. Durham: Durham University; 2012.
21.
go back to reference March JG. Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organizing Science 1991, 2, (1): 71-87.CrossRef March JG. Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organizing Science 1991, 2, (1): 71-87.CrossRef
22.
go back to reference Tonkens E. Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. Amsterdam: Van Gennep; 2009. Tonkens E. Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. Amsterdam: Van Gennep; 2009.
Metagegevens
Titel
Het nieuwe speelveld van de zorg
Auteurs
M. G. Boekholdt
T. van Oosterhout
Publicatiedatum
01-09-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2013
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-013-0037-1

Andere artikelen Uitgave 4/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2013 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda