Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2013

01-09-2013 | Proefschriften in discussie

Martijn C. de Wilde. Effect of nutrition on cognitive decline in Alzheimer’s Disease. Dietary intervention affects relevant parameters in Alzheimer models. Bespreking door Ondine van de Rest. ISBN 978 90 5335 643 2

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Excerpt

Het aantal nieuwe patiënten met dementie is de afgelopen jaren sterk gestegen, het aantal nieuwe opnamen in verpleeghuizen blijft eveneens stijgen en ook de sterfte aan dementie is toegenomen. Bovendien is de verwachting op basis van demografische ontwikkelingen dat het aantal personen met dementie nog verder zal toenemen. Dementie legt dan ook een groot beslag op de gezondheidszorg en ziektelast. Dementie is in de meeste gevallen niet met medicijnen te behandelen; medicamenteuze behandeling van dementie is in de praktijk vooral gericht op nevensymptomen van dementie of kan slechts voor een tijdelijke verlichting van de symptomen zorgen. De ziekte van Alzheimer is het meest voorkomende type van dementie. Het ontstaan daarvan is een complex proces en de precieze oorzaak is, ondanks tientallen jaren van onderzoek, nog steeds niet bekend. Wel zijn er een aantal risicofactoren bekend, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, de aanwezigheid van het APOE4 gen, de bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten en voeding. Er komt steeds meer bewijs voor de relatie tussen voeding en de ziekte van Alzheimer en/of dementie, maar dit komt voornamelijk vanuit observationele studies. Het relatief beperkte aantal interventiestudies waarin gesuppleerd wordt met verschillende soorten nutriënten (de meest voorkomende zijn omega-3 vetzuren, B-vitamines en antioxidanten) kunnen een relatie tussen de betreffende nutriënten en een verbetering of vertraagde achteruitgang in cognitief functioneren tot nu toe echter veelal niet repliceren. Het is dus nog verre van duidelijk of en welke nutriënten nu precies gunstig kunnen zijn voor het behoud van een goed cognitief functioneren. …
Metagegevens
Titel
Martijn C. de Wilde. Effect of nutrition on cognitive decline in Alzheimer’s Disease. Dietary intervention affects relevant parameters in Alzheimer models. Bespreking door Ondine van de Rest. ISBN 978 90 5335 643 2
Publicatiedatum
01-09-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2013
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-013-0036-2

Andere artikelen Uitgave 4/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2013 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda