Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2016 | Redactioneel

Richtlijnen en aanbevelingen

Auteur: M. Roelants

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 1/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Borstvoeding heeft een aantal belangrijke voordelen voor moeder en kind en wordt daarom door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangeraden. Deze aanbeveling werd terecht opgenomen in de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn borstvoeding, net als in de richtlijn Borstvoeding en Kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maanden van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde in samenwerking met de Vlaamse Pediatrische Diëtisten en Kind en Gezin. Een aspect waarin borstgevoede kinderen zichtbaar verschillen van hun kunstgevoede leeftijdgenootjes is de manier waarop zij groeien. Om die reden beveelt de WHO ook het gebruik aan van universele groeistandaarden die zijn gebaseerd op jonge kinderen die gedurende het eerste halfjaar exclusief of overheersend borstvoeding kregen. Deze aanbeveling is wat omstreden aangezien onderzoek heeft aangetoond dat populatieverschillen ook onder ‘optimale omstandigheden’ (in welvarende landen bijvoorbeeld) persisteren. Om die reden wordt onder meer in Nederland en Vlaanderen gebruik gemaakt van recente lokaal ontwikkelde referentiecurven. Het is echter van belang dat professionals die jonge moeders begeleiden goed op de hoogte zijn van de te verwachten groeipatronen om onnodige ongerustheid bij de ouders weg te nemen. Een toets van deze kennis was het onderwerp van een studie die De Gauw en collega’s in dit nummer voorstellen. De casussen en stellingen die werden gebruikt, maken integraal deel uit van het artikel. Wat let u om eerst de correcte antwoorden af te dekken en discreet uw eigen kennis te testen? Geen nood indien het resultaat naar uw eigen gevoel tekortschiet of indien u meer informatie over (borst)voedingsaanbevelingen wenst. De vermelde richtlijnen zijn vrij beschikbaar op het internet en verderop in dit nummer werd een ‘handleiding voor de zorgverlener betreffende borstvoeding̕’ door een coauteur van het onderzoek beoordeeld en goed bevonden. …
Metagegevens
Titel
Richtlijnen en aanbevelingen
Auteur
M. Roelants
Publicatiedatum
01-02-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 1/2016
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-016-0049-7

Andere artikelen Uitgave 1/2016

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2016 Naar de uitgave