Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

26-01-2016

Jeugd in Beeld geeft inzicht in de gezondheid van kinderen

Auteurs: P. van Dommelen, P. Zwijgers, O. Engelse, JIB-koplopersgroep

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 1/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Jeugd in Beeld (JIB) geeft alle Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-organisaties de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de gezondheid van hun populatie en dit te spiegelen aan andere JGZ-organisaties. Het doel van JIB is om beleids- en sturingsinformatie te leveren om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Deelname aan JIB verloopt via het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De werkwijze van JIB is als volgt: (1) deelnemende JGZ-organisaties leveren anonieme gegevens, die geregistreerd zijn conform de Basisdataset, uit het Digitaal Dossier (DD) JGZ aan, (2) er vindt een kwaliteitscontrole van de data plaats, (3) de uitkomstmaten worden berekend en (4) via een beveiligde web-applicatie wordt er spiegelinformatie op wijk-, regionaal en landelijk niveau beschikbaar gesteld aan deelnemende JGZ-organisaties. Inmiddels zijn er zeven JGZ-organisaties die deelnemen aan JIB, waarvan zes gegevens hebben aangeleverd op het gebied van overgewicht bij 2– tot 4-jarigen. Dit artikel geeft inzicht in de werkwijze van JIB en presenteert resultaten op het gebied van overgewicht op basis van 41.441 kinderen op de contactmomenten 2 en 3 jaar en 3 jaar en 9 maanden over het jaar 2014.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ. 2007;335(7612):194.PubMedCentralCrossRefPubMed Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ. 2007;335(7612):194.PubMedCentralCrossRefPubMed
2.
go back to reference Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000;320(7244):1240–3.PubMedCentralCrossRefPubMed Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000;320(7244):1240–3.PubMedCentralCrossRefPubMed
3.
go back to reference Schönbeck Y, Talma H, Dommelen P van, Bakker B, Buitendijk SE, Hirasing RA, Buuren S van. Increase in prevalence of overweight in Dutch children and adolescents: a comparison of nationwide growth studies in 1980, 1997 and 2009. PLoS One. 2011;6(11):e27608.PubMedCentralCrossRefPubMed Schönbeck Y, Talma H, Dommelen P van, Bakker B, Buitendijk SE, Hirasing RA, Buuren S van. Increase in prevalence of overweight in Dutch children and adolescents: a comparison of nationwide growth studies in 1980, 1997 and 2009. PLoS One. 2011;6(11):e27608.PubMedCentralCrossRefPubMed
4.
go back to reference Dommelen P van, Schönbeck Y, Buuren S van, HiraSing RA. Trends in a life threatening condition: morbid obesity in dutch, Turkish and Moroccan children in The Netherlands. PLoS One. 2014;9(4):e94299.PubMedCentralCrossRefPubMed Dommelen P van, Schönbeck Y, Buuren S van, HiraSing RA. Trends in a life threatening condition: morbid obesity in dutch, Turkish and Moroccan children in The Netherlands. PLoS One. 2014;9(4):e94299.PubMedCentralCrossRefPubMed
6.
go back to reference Schönbeck Y, Talma H, Dommelen P van, Bakker B, Buitendijk SE, HiraSing RA, Buuren S van. The world's tallest nation has stopped growing taller: the height of Dutch children from 1955 to 2009. Pediatr Res. 2013;73(3):371–7.CrossRefPubMed Schönbeck Y, Talma H, Dommelen P van, Bakker B, Buitendijk SE, HiraSing RA, Buuren S van. The world's tallest nation has stopped growing taller: the height of Dutch children from 1955 to 2009. Pediatr Res. 2013;73(3):371–7.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Wilde JA de, Verkerk PH, Middelkoop BJ. Declining and stabilising trends in prevalence of overweight and obesity in Dutch, Turkish, Moroccan and South Asian children 3–16 years of age between 1999 and 2011 in the Netherlands. Arch Dis Child. 2014;99(1):46–51.CrossRefPubMed Wilde JA de, Verkerk PH, Middelkoop BJ. Declining and stabilising trends in prevalence of overweight and obesity in Dutch, Turkish, Moroccan and South Asian children 3–16 years of age between 1999 and 2011 in the Netherlands. Arch Dis Child. 2014;99(1):46–51.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Hamberg- van Reenen HH, Meijer SA, Gils PF van, Savelkoul M. Gezond opgroeien: verkenning jeugdgezondheid. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2014. Hamberg- van Reenen HH, Meijer SA, Gils PF van, Savelkoul M. Gezond opgroeien: verkenning jeugdgezondheid. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2014.
9.
go back to reference Jaarrapport: landelijke jeugdmonitor. Den Haag/ Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Jaarrapport: landelijke jeugdmonitor. Den Haag/ Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014.
10.
go back to reference Schoemaker C, Loon J van, Hoeymans N. Een trendscenario en vier perspectieven voor 2040. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7477.PubMed Schoemaker C, Loon J van, Hoeymans N. Een trendscenario en vier perspectieven voor 2040. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7477.PubMed
11.
go back to reference De Looze M, Dorsselaer S van, Roos S de, Verdurmen J de, Stevens G, Bon-Martens MJH van, Bogt T ter, Vollebergh W. HBSC 2013: gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2014. De Looze M, Dorsselaer S van, Roos S de, Verdurmen J de, Stevens G, Bon-Martens MJH van, Bogt T ter, Vollebergh W. HBSC 2013: gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2014.
Metagegevens
Titel
Jeugd in Beeld geeft inzicht in de gezondheid van kinderen
Auteurs
P. van Dommelen
P. Zwijgers
O. Engelse
JIB-koplopersgroep
Publicatiedatum
26-01-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 1/2016
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-015-0047-1

Andere artikelen Uitgave 1/2016

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2016 Naar de uitgave