Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/1997

01-06-1997

Residentiële zorg voor allochtone jongeren

Aantallen, problematiek, plaatsing en hulpverlening

Auteurs: E. J. Knorth, L. Eldering

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/1997

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ruim twintig procent van de opgenomen jongeren in (niet–categorale) residentiële instellingen voor jeugdhulpverlening heeft een allochtone achtergrond. Uit het beperkt beschikbare onderzoeksmateriaal leiden we af dat bij allochtone tehuisjongeren vaker geëxternaliseerde gedragsproblemen worden gesignaleerd dan bij autochtone internaatsbewoners. Problemen in verband met de etnisch–culturele achtergrond worden minder vaak gerapporteerd dan verwacht. Mede als gevolg van een beperkte hulpmotivatie en het type gedragsproblematiek verloopt de plaatsing veelal moeizaam. Een gebied dat hulpverleners van opgenomen jongeren voor veel problemen stelt, vormt het contact met de ouders van allochtone jongeren. Verondersteld wordt dat een verschil in ‘klinische realiteit’ tussen hulpverleners en allochtone ouders hierbij een rol speelt. We pleiten voor nader onderzoek op dit punt.
Voetnoten
1
verschil significant, p = 0,01
 
2
Verschil significant, p = 0,05
 
3
verschil significant, p = 0,01
 
4
verschil significant, p = 0,01
 
Literatuur
go back to reference Adriani, P.J.A. (1990). Hulpverleningsdiagnostiek bij jeugdigen uit allochtone groepen. Onderzoek bij een RIAGG–team. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 29, 489–499. Adriani, P.J.A. (1990). Hulpverleningsdiagnostiek bij jeugdigen uit allochtone groepen. Onderzoek bij een RIAGG–team. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 29, 489–499.
go back to reference Adriani, P.J.A. (1993). Overbruggen van verschillen. Hulpverlening aan jeugdigen uit allochtone groepen. ICP–Reeks 1. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Sectie Interculturele Pedagogiek. Adriani, P.J.A. (1993). Overbruggen van verschillen. Hulpverlening aan jeugdigen uit allochtone groepen. ICP–Reeks 1. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Sectie Interculturele Pedagogiek.
go back to reference Ahmad, B. (1989). Child care and ethnic minorities. In B. Kahan (Ed.), Child care research, policy and practice (pp. 152–168). London: Hodder & Stoughton. Ahmad, B. (1989). Child care and ethnic minorities. In B. Kahan (Ed.), Child care research, policy and practice (pp. 152–168). London: Hodder & Stoughton.
go back to reference Angenent, H. (1993). Weglopers. Nijkerk: Intro. Angenent, H. (1993). Weglopers. Nijkerk: Intro.
go back to reference Arends, M. & Jessurun, N. (1991). Omgaan met verschillen. In C. Pannekeet (Red.), RIAGG hulpverlening aan Turken en Marokkanen (pp. 11–24). Meppel/Amsterdam: Boom. Arends, M. & Jessurun, N. (1991). Omgaan met verschillen. In C. Pannekeet (Red.), RIAGG hulpverlening aan Turken en Marokkanen (pp. 11–24). Meppel/Amsterdam: Boom.
go back to reference Bakker, C.J. & Clarijs, Y.L.A.M.T. (Red.) (1994). Plan van aanpak: Werkontwikkeling en deskundigheidsbevordering hulpverlening allochtone jongeren. Utrecht: NIZW Uitgeverij. Bakker, C.J. & Clarijs, Y.L.A.M.T. (Red.) (1994). Plan van aanpak: Werkontwikkeling en deskundigheidsbevordering hulpverlening allochtone jongeren. Utrecht: NIZW Uitgeverij.
go back to reference Barn, R. (1993). Black and white child care careers: A different reality. In P. Marsh & J. Triseliotis (Eds.), Prevention and reunification in child care (pp. 54–68). London: Batsford. Barn, R. (1993). Black and white child care careers: A different reality. In P. Marsh & J. Triseliotis (Eds.), Prevention and reunification in child care (pp. 54–68). London: Batsford.
go back to reference Boendermaker, L. (1995). Jongeren in justitiële behandelinrichtingen. Rapport K40. Den Haag: Ministerie van Justitie, WODC. Boendermaker, L. (1995). Jongeren in justitiële behandelinrichtingen. Rapport K40. Den Haag: Ministerie van Justitie, WODC.
go back to reference Bosch, A. ten (1986). Allochtone hulpverleners aan het woord. In P.J.A. Adriani (Red.), Interkulturele jeugdhulpverlening (pp. 48–61). Utrecht: WIJN. Bosch, A. ten (1986). Allochtone hulpverleners aan het woord. In P.J.A. Adriani (Red.), Interkulturele jeugdhulpverlening (pp. 48–61). Utrecht: WIJN.
go back to reference Brouwer, L., Lalmahomed, B. & Josias, H. (1992). Andere tijden, andere meiden. Een onderzoek naar het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindostaanse en Creoolse meisjes. Utrecht: Jan van Arkel. Brouwer, L., Lalmahomed, B. & Josias, H. (1992). Andere tijden, andere meiden. Een onderzoek naar het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindostaanse en Creoolse meisjes. Utrecht: Jan van Arkel.
go back to reference Conen, M.L. (1994). Family involvement in residential homes for children in Germany. Paper presented at the 1994 International Child and Youth Care Conference, Milwaukee (Wisconsin), VS, 20–24 juni 1994. Conen, M.L. (1994). Family involvement in residential homes for children in Germany. Paper presented at the 1994 International Child and Youth Care Conference, Milwaukee (Wisconsin), VS, 20–24 juni 1994.
go back to reference Dijk, R. van, Hoolboom, H. & Besamusca, M. (1989). Problemen bij allochtone jongeren: een laatste waarschuwing. Utrecht: NCB. Dijk, R. van, Hoolboom, H. & Besamusca, M. (1989). Problemen bij allochtone jongeren: een laatste waarschuwing. Utrecht: NCB.
go back to reference Duder, S. & Dayagi, S. (1994). Race and the delivery of social services: Black children in substitute care. International Journal of Comparative Family and Marriage, 1, 1–14. Duder, S. & Dayagi, S. (1994). Race and the delivery of social services: Black children in substitute care. International Journal of Comparative Family and Marriage, 1, 1–14.
go back to reference Eldering, L. (1993). Cultuurverschillen in een multiculturele samenleving. Comenius, 13, 9–26. Eldering, L. (1993). Cultuurverschillen in een multiculturele samenleving. Comenius, 13, 9–26.
go back to reference Eldering, L. & Knorth, E.J. (1997). Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven. Kind en Adolescent, 18, 2–14. CrossRef Eldering, L. & Knorth, E.J. (1997). Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven. Kind en Adolescent, 18, 2–14. CrossRef
go back to reference Ferrier, J.M. & Helmantel, H.G. (1986). Begeleid wonen voor jongeren uit etnische groepen: een mogelijkheid? In T. Zandberg, J. Rijkeboer & R.C. Vos (Red.), Begeleid wonen in de reguliere en alternatieve jeugdhulpverlening (pp. 61–81). Groningen: Wolters–Noordhoff. Ferrier, J.M. & Helmantel, H.G. (1986). Begeleid wonen voor jongeren uit etnische groepen: een mogelijkheid? In T. Zandberg, J. Rijkeboer & R.C. Vos (Red.), Begeleid wonen in de reguliere en alternatieve jeugdhulpverlening (pp. 61–81). Groningen: Wolters–Noordhoff.
go back to reference Hogan, P.T. & Siu, S.F. (1988). Minority children and the child welfare system: An historical perspective. Social Work, 33, 493–498. Hogan, P.T. & Siu, S.F. (1988). Minority children and the child welfare system: An historical perspective. Social Work, 33, 493–498.
go back to reference Inspectie Jeugdhulpverlening (1993). Jaarverslag 1992. Rijswijk: Inspectie Jeugdhulpverlening. Inspectie Jeugdhulpverlening (1993). Jaarverslag 1992. Rijswijk: Inspectie Jeugdhulpverlening.
go back to reference Jockenhovel–Schiecke, H. (1994). Migrant and refugee children in residential care in Germany. In M. Gottesman (Ed.), Recent changes and new trends in extrafamilial child care: An international perspective (pp. 179–181). London: Whiting & Birch. Jockenhovel–Schiecke, H. (1994). Migrant and refugee children in residential care in Germany. In M. Gottesman (Ed.), Recent changes and new trends in extrafamilial child care: An international perspective (pp. 179–181). London: Whiting & Birch.
go back to reference Junger, M. & Polder, W. (1991). Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II. Arnhem: Gouda Quint/WODC. Junger, M. & Polder, W. (1991). Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II. Arnhem: Gouda Quint/WODC.
go back to reference Kleinman, A. (1980). Patients and healers in the context of culture. Berkeley: University of California Press. Kleinman, A. (1980). Patients and healers in the context of culture. Berkeley: University of California Press.
go back to reference Kleinman, A. (1988). Rethinking psychiatry: From cultural category to personal experience. New York: The Free Press. Kleinman, A. (1988). Rethinking psychiatry: From cultural category to personal experience. New York: The Free Press.
go back to reference Knorth, E.J. & Dubbeldam, J.W.E. (1994). Wie zoekt zal vinden…? Plaatsing van jongeren in de jeugdhulpverlening. Utrecht: SWP. Knorth, E.J. & Dubbeldam, J.W.E. (1994). Wie zoekt zal vinden…? Plaatsing van jongeren in de jeugdhulpverlening. Utrecht: SWP.
go back to reference Knorth, E.J. & Smit, M. (1995). A systematic approach to residential care. In M.J. Colton, W. Hellinckx, P. Ghesquière & M. Williams (Eds.), The art and science of child care (pp. 171–188). Aldershot: Avebury/Arena. Knorth, E.J. & Smit, M. (1995). A systematic approach to residential care. In M.J. Colton, W. Hellinckx, P. Ghesquière & M. Williams (Eds.), The art and science of child care (pp. 171–188). Aldershot: Avebury/Arena.
go back to reference Konijn, C.T.M. & Schut, T.J.A. (1989). Onderwijsvoorzieningen; aanknopingspunt voor hulpverlening aan allochtonen. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening, 17, 57–64. Konijn, C.T.M. & Schut, T.J.A. (1989). Onderwijsvoorzieningen; aanknopingspunt voor hulpverlening aan allochtonen. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening, 17, 57–64.
go back to reference Laan, P.H. van der (1983). Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minderheden. Den Haag: CWOK. Laan, P.H. van der (1983). Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minderheden. Den Haag: CWOK.
go back to reference Laan, P.H. van der (1985a). Jongeren uit etnische minderheden in tehuizen. In J.D. van der Ploeg (Red.), Jeugd (z)onder dak II (pp. 206–222). Alphen aan den Rijn: Samsom. Laan, P.H. van der (1985a). Jongeren uit etnische minderheden in tehuizen. In J.D. van der Ploeg (Red.), Jeugd (z)onder dak II (pp. 206–222). Alphen aan den Rijn: Samsom.
go back to reference Laan, P.H. van der (1985b). Residentiële hulpverlening aan Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren. J&J Reeks, 5. Den Haag: CWOK. Laan, P.H. van der (1985b). Residentiële hulpverlening aan Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren. J&J Reeks, 5. Den Haag: CWOK.
go back to reference Laan, P.H. van der (1986). Een wet van vraag en aanbod? Over residentiële hulpverlening aan allochtone jongeren. In P.J.A. Adriani (Red.), Interkulturele jeugdhulpverlening (pp. 77–90). Utrecht: WIJN. Laan, P.H. van der (1986). Een wet van vraag en aanbod? Over residentiële hulpverlening aan allochtone jongeren. In P.J.A. Adriani (Red.), Interkulturele jeugdhulpverlening (pp. 77–90). Utrecht: WIJN.
go back to reference Laan, P.H. van der (1992). Juveniles difficult to place. In J.D. van der Ploeg, P.M. van den Bergh, M. Klomp, E.J. Knorth & M. Smit (Eds.), Vulnerable youth in residential care II (pp. 29–43). Leuven: Garant Publishers. Laan, P.H. van der (1992). Juveniles difficult to place. In J.D. van der Ploeg, P.M. van den Bergh, M. Klomp, E.J. Knorth & M. Smit (Eds.), Vulnerable youth in residential care II (pp. 29–43). Leuven: Garant Publishers.
go back to reference Lillesaar, W. (1987). Immigrant children in Malmö. In L.E.E. Ligthart (Hrsg.), Ausserfamiliäre Erziehung in und ausserhalb von Einrichtungen der Heimerziehung (pp. 72–77). Zürich: FICE Verlag. Lillesaar, W. (1987). Immigrant children in Malmö. In L.E.E. Ligthart (Hrsg.), Ausserfamiliäre Erziehung in und ausserhalb von Einrichtungen der Heimerziehung (pp. 72–77). Zürich: FICE Verlag.
go back to reference Linden, L.T. van der, Konijn, C.T.M. & Schut, T.J.A. (1988). Internaten voor geïntegreerde hulpverlening. Een onderzoek naar kenmerken en doelstellingen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Sociale Pedagogiek. Linden, L.T. van der, Konijn, C.T.M. & Schut, T.J.A. (1988). Internaten voor geïntegreerde hulpverlening. Een onderzoek naar kenmerken en doelstellingen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Sociale Pedagogiek.
go back to reference Martens, E.P., Roijen, J.H.M. & Veenman, J. (1994). Minderheden in Nederland: Statistisch Vademecum 1993/1994. Den Haag: SDU (CBS–publicaties). Martens, E.P., Roijen, J.H.M. & Veenman, J. (1994). Minderheden in Nederland: Statistisch Vademecum 1993/1994. Den Haag: SDU (CBS–publicaties).
go back to reference McCord, J. (1990). Long–term perspectives on parental absence. In L.N. Robins & M. Rutter (Eds.), Straight and devious pathways from childhood to adulthood (pp. 116–134). Cambridge: Cambridge University Press. McCord, J. (1990). Long–term perspectives on parental absence. In L.N. Robins & M. Rutter (Eds.), Straight and devious pathways from childhood to adulthood (pp. 116–134). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Millham, S., Bullock, R. & Hosie, K. (1977). Attentes, besoigns réels et participation des clients. Sauvegarde de l'Enfance, 32 , 553–578. Millham, S., Bullock, R. & Hosie, K. (1977). Attentes, besoigns réels et participation des clients. Sauvegarde de l'Enfance, 32 , 553–578.
go back to reference Millham, S., Bullock, R., Hosie, K. & Haak, M. (1989). Lost in care. The problems of maintaining links between children in care and their families. Aldershot: Gower. Millham, S., Bullock, R., Hosie, K. & Haak, M. (1989). Lost in care. The problems of maintaining links between children in care and their families. Aldershot: Gower.
go back to reference Oud, J.H.L. & Jansen, M.G. (1993). Hoe gezinsgericht is de residentiële hulpverlening? Gezin, Tijdschrift voor Primaire Leefvormen, 5 , 128–156. Oud, J.H.L. & Jansen, M.G. (1993). Hoe gezinsgericht is de residentiële hulpverlening? Gezin, Tijdschrift voor Primaire Leefvormen, 5 , 128–156.
go back to reference Pinto, D. (1994). Interculturele communicatie. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. Pinto, D. (1994). Interculturele communicatie. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Ploeg, J.D. van der (1986). Heimerziehung in Europa; Kritik und künftige Gestaltung. In R. Soisson (Hrsg.), Aktuelle Probleme Jugendlicher in der Heimerziehung in Europa (pp. 268–294). Zürich: FICE Verlag. Ploeg, J.D. van der (1986). Heimerziehung in Europa; Kritik und künftige Gestaltung. In R. Soisson (Hrsg.), Aktuelle Probleme Jugendlicher in der Heimerziehung in Europa (pp. 268–294). Zürich: FICE Verlag.
go back to reference Ploeg, J.D. van der (1995). Het schrijnend tekort aan residentiële plaatsen voor jeugdigen. Tijdschrift voor Interdisciplinaire Adolescentenzorg, 1, 112–121. Ploeg, J.D. van der (1995). Het schrijnend tekort aan residentiële plaatsen voor jeugdigen. Tijdschrift voor Interdisciplinaire Adolescentenzorg, 1, 112–121.
go back to reference Ploeg, J.D. van der, Gaemers, J. & Hoogendam, P.H. (1991). Zwervende jongeren. Leiden: DSWO Press. Ploeg, J.D. van der, Gaemers, J. & Hoogendam, P.H. (1991). Zwervende jongeren. Leiden: DSWO Press.
go back to reference Ploeg, J.D. van der & Scholte, E.M. (1988). Tehuizen in beeld. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Orthopedagogiek/COJ. Ploeg, J.D. van der & Scholte, E.M. (1988). Tehuizen in beeld. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Orthopedagogiek/COJ.
go back to reference Ploeg, J.D. van der & Scholte, E.M. (1989). BJ Centra in beeld. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Orthopedagogiek/COJ. Ploeg, J.D. van der & Scholte, E.M. (1989). BJ Centra in beeld. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Orthopedagogiek/COJ.
go back to reference Ploeg, J.D. van der & Scholte, E.M. (1996). BJ Centra in beeld 3. Delft/Amsterdam: Eburon/NIPPO. Ploeg, J.D. van der & Scholte, E.M. (1996). BJ Centra in beeld 3. Delft/Amsterdam: Eburon/NIPPO.
go back to reference Scherpenzeel, W. (1985). Problemen die zich voordoen bij behandeling van allochtone kinderen in een ZIB–instituut. In J.E. Rink, T. Roggen & D. Pinto (Red.), Interculturele orthopedagogiek; analyse van verschillende opvoedings– en begeleidingssituaties (pp. 151–185). Groningen: Wolters–Noordhoff. Scherpenzeel, W. (1985). Problemen die zich voordoen bij behandeling van allochtone kinderen in een ZIB–instituut. In J.E. Rink, T. Roggen & D. Pinto (Red.), Interculturele orthopedagogiek; analyse van verschillende opvoedings– en begeleidingssituaties (pp. 151–185). Groningen: Wolters–Noordhoff.
go back to reference Smit, M. & Knorth, E.J. (1995). De rol van ouders bij residentiële jeugdhulpverlening. In D.A. van der Ploeg, P.M. Schoorl & A.J.J.M. Ruijssenaars (Red.), Orthopedagogiek en ouders (pp. 147–163). Leuven/Apeldoorn: Garant. Smit, M. & Knorth, E.J. (1995). De rol van ouders bij residentiële jeugdhulpverlening. In D.A. van der Ploeg, P.M. Schoorl & A.J.J.M. Ruijssenaars (Red.), Orthopedagogiek en ouders (pp. 147–163). Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Smith, P. & Berridge, D. (1993). Ethnicity and child care placements. London: National Children's Bureau. Smith, P. & Berridge, D. (1993). Ethnicity and child care placements. London: National Children's Bureau.
go back to reference Stichting Registratie Jeugdvoorzieningen (1995). JHV Registratie. Utrecht: z.u. Stichting Registratie Jeugdvoorzieningen (1995). JHV Registratie. Utrecht: z.u.
go back to reference Stehno, S.M. (1982). Differential treatment of minority children in service systems. Social Work, 27, 39–45. Stehno, S.M. (1982). Differential treatment of minority children in service systems. Social Work, 27, 39–45.
go back to reference Task Force Jeugdhulpverlening (1994). Plaats maken; op weg naar goede jeugdzorg. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/Ministerie van Justitie. Task Force Jeugdhulpverlening (1994). Plaats maken; op weg naar goede jeugdzorg. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/Ministerie van Justitie.
go back to reference Terpstra, J. (1986). Turkse en Marokkaanse jongeren bij de hulpverlening. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 41, 508–522. Terpstra, J. (1986). Turkse en Marokkaanse jongeren bij de hulpverlening. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 41, 508–522.
go back to reference Tesser, P.T.M. (1993). Rapportage minderheden 1993. Rijswijk: Sociaal Cultureel Planbureau. Tesser, P.T.M. (1993). Rapportage minderheden 1993. Rijswijk: Sociaal Cultureel Planbureau.
go back to reference Verkuyten, M., Jong, W. de & Masson, K. (1992). Algemeen of etnisch specifiek? Dilemma's rond etnisch categoriseren. Jeugd en Samenleving, 22, 321–331. Verkuyten, M., Jong, W. de & Masson, K. (1992). Algemeen of etnisch specifiek? Dilemma's rond etnisch categoriseren. Jeugd en Samenleving, 22, 321–331.
go back to reference Werdmölder, H. (1990). Een generatie op drift: de geschiedenis van een Marokkaanse randgroep. Arnhem: Gouda Quint. Werdmölder, H. (1990). Een generatie op drift: de geschiedenis van een Marokkaanse randgroep. Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Wouda, P.L. (1992). Crisis intervention for adolescents. An outcome study with two homogeneous subgroups in two different programs. Leiden: DSWO Press. Wouda, P.L. (1992). Crisis intervention for adolescents. An outcome study with two homogeneous subgroups in two different programs. Leiden: DSWO Press.
go back to reference Wouda, P.L. & Mateman, H. (1992). Crisishulp voor allochtone jongeren en meisjes. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening & Jeugdwerk, 4, 42–48. Wouda, P.L. & Mateman, H. (1992). Crisishulp voor allochtone jongeren en meisjes. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening & Jeugdwerk, 4, 42–48.
go back to reference Wouda, P.L., Ploeg, J.D. van der & Smit, M. (1987). Jongeren tussen wal en schip? Een onderzoek naar uitval uit de residentiële jeugdhulpverlening. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, WOJ/Vakgroep Orthopedagogiek. Wouda, P.L., Ploeg, J.D. van der & Smit, M. (1987). Jongeren tussen wal en schip? Een onderzoek naar uitval uit de residentiële jeugdhulpverlening. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, WOJ/Vakgroep Orthopedagogiek.
Metagegevens
Titel
Residentiële zorg voor allochtone jongeren
Aantallen, problematiek, plaatsing en hulpverlening
Auteurs
E. J. Knorth
L. Eldering
Publicatiedatum
01-06-1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/1997
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060648

Andere artikelen Uitgave 2/1997

Kind en adolescent 2/1997 Naar de uitgave