Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/1997

01-06-1997

Groepsmediatietherapie op maat voor ouders van ADHD–kinderen

Evaluatie van een therapeutische interventie: effecten en efficiëntie

Auteur: L. G. Bandsma

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/1997

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Groepsmediatietherapie voor ouders van ADHD–kinderen, waarin psycho–educatie gecombineerd wordt met mediatietherapie op maat, beoogt een systematisch herstel van de pedagogische relatie en het verminderen van gedragsproblemen bij het kind. Een half jaar na beëindiging van de mediatietherapie blijkt de gemiddelde CBCL–score op Totale Problemen en op Externaliserende Problematiek, alsmede op de gedragsfactoren Sociale Problemen, Aandachtsproblemen en Agressief Gedrag sterk en significant verminderd. Ook de problemen met Teruggetrokken en Angstig–Depressief Gedrag nemen wat af. De CBCL–pretestscores lijken bovendien een zinvolle bijdrage tot de indicatiestelling te kunnen leveren.
Voetnoten
1
Gemiddelden referentiegroepen Verhulst e.a., 1996: Normgroep en Klinische groep.
 
2
K = klinische groep; G = Grensgebied; N = Normaal; - = ondergrens van een groep; + = bovengrens van een groep.
 
3
K = klinische groep; G = Grensgebied; N = Normaal; - = ondergrens van een groep; + = bovengrens van een groep.
 
4
Betrouwbaarheidsniveau van de significantie:
 
5
= p < 0,01
 
6
= p < 0,01
 
7
= p < 0,01
 
8
= 0,01 < p 0,02;
 
9
= p < 0,01
 
10
= p < 0,01
 
11
= p < 0,01
 
12
= p < 0,01
 
Literatuur
go back to reference Achenbach, T.M. (1991). Child Behavior Checklist/4–18. Burlington, VT: University of Vermont. Achenbach, T.M. (1991). Child Behavior Checklist/4–18. Burlington, VT: University of Vermont.
go back to reference American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (third edition–revised). Washington: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (third edition–revised). Washington: American Psychiatric Association.
go back to reference Bandura, A. (1977). Self–efficacy. Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215. CrossRefPubMed Bandura, A. (1977). Self–efficacy. Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215. CrossRefPubMed
go back to reference Barkley, R.A. (1987). Defiant children: A clinician's manual for parent training. New York: Guilford Press. Barkley, R.A. (1987). Defiant children: A clinician's manual for parent training. New York: Guilford Press.
go back to reference Barkley, R.A. (1990). Attention Deficit Hyperactivity Disorder. A handbook for diagnosis and treatment. New York: Guilford Press. Barkley, R.A. (1990). Attention Deficit Hyperactivity Disorder. A handbook for diagnosis and treatment. New York: Guilford Press.
go back to reference Bartels, A. (1988). Sociale–vaardigheidstherapie voor jeugdige delinquenten en jongeren met ernstige gedragsproblemen. In J.W.G. Orlemans, P. Eelen & W. Haaijman (Red.), Handboek voor gedragstherapie (c7). Deventer: Van Loghum Slaterus. Bartels, A. (1988). Sociale–vaardigheidstherapie voor jeugdige delinquenten en jongeren met ernstige gedragsproblemen. In J.W.G. Orlemans, P. Eelen & W. Haaijman (Red.), Handboek voor gedragstherapie (c7). Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Bosch, J.D., Hoogstraten, W.A. van & Brink, L.T. ten (1995). Gedragsbeoordeling van kinderen met encopresis. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 11, 510–520. Bosch, J.D., Hoogstraten, W.A. van & Brink, L.T. ten (1995). Gedragsbeoordeling van kinderen met encopresis. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 11, 510–520.
go back to reference Bosch, J.D., Veerman, J.W., Samsom, J.F. & Smith, F. (1995). Ex–neonatale couveusepatiëntjes vijf en tien jaar later. Kind en Adolescent, 16, 1–15. Bosch, J.D., Veerman, J.W., Samsom, J.F. & Smith, F. (1995). Ex–neonatale couveusepatiëntjes vijf en tien jaar later. Kind en Adolescent, 16, 1–15.
go back to reference Braswell, L. & Bloomquist, M.L. (1991). Cognitive–behavioral therapy with ADHD children. New York: The Guilford Press. Braswell, L. & Bloomquist, M.L. (1991). Cognitive–behavioral therapy with ADHD children. New York: The Guilford Press.
go back to reference Buitelaar, J.K. (1993). Epidemiologische benaderingen van hyperactiviteit. In J.K. Buitelaar (Red.), Diagnostiek en behandeling van ADHD (pp. 7–22). Utrecht: Stichting Onderwijs en Voorlichting. Buitelaar, J.K. (1993). Epidemiologische benaderingen van hyperactiviteit. In J.K. Buitelaar (Red.), Diagnostiek en behandeling van ADHD (pp. 7–22). Utrecht: Stichting Onderwijs en Voorlichting.
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hilsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hilsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Compernolle, Th. (1991). Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen. Tielt: Lannoo. Compernolle, Th. (1991). Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen. Tielt: Lannoo.
go back to reference Cruickshank, W.M., Bentzen, F.A., Ratzeburg, F.H. & Tannhauser, M.T. (1961). A teaching method for brain–injured and hyperactive children. Syracuse, NY: University Press. Cruickshank, W.M., Bentzen, F.A., Ratzeburg, F.H. & Tannhauser, M.T. (1961). A teaching method for brain–injured and hyperactive children. Syracuse, NY: University Press.
go back to reference Gordon, Th. (1976). Luisteren naar kinderen. Amsterdam: Elsevier B.V. Gordon, Th. (1976). Luisteren naar kinderen. Amsterdam: Elsevier B.V.
go back to reference Gunning, W.B. (1994). Gedragstherapie en farmacotherapie bij ADHD: effect en fasering. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 27, 251–267. Gunning, W.B. (1994). Gedragstherapie en farmacotherapie bij ADHD: effect en fasering. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 27, 251–267.
go back to reference Jansen, M.G., Schüller, C.M.L., Oud, J.H.L. & Arends, C. (1995). Evaluatieonderzoek in de residentiële hulpverlening. Kind en Adolescent, 16, 211–227. CrossRef Jansen, M.G., Schüller, C.M.L., Oud, J.H.L. & Arends, C. (1995). Evaluatieonderzoek in de residentiële hulpverlening. Kind en Adolescent, 16, 211–227. CrossRef
go back to reference Janssen, H.C.M. (1989, 1991). Kinderen vragen om duidelijkheid. Meppel: Boom. Janssen, H.C.M. (1989, 1991). Kinderen vragen om duidelijkheid. Meppel: Boom.
go back to reference Janssens, J.M.A.M. & Kemper, A.A.M. (1996). Uitgangspunten en effecten van videohometraining. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 178–192. Janssens, J.M.A.M. & Kemper, A.A.M. (1996). Uitgangspunten en effecten van videohometraining. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 178–192.
go back to reference Jones, F.D., Stayer, S.J., Wichlacz, C.R., Thomes, L. & Livingstone, B.L. (1977). Contingency management of hospital diagnosed character and behavior disorder soldiers. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 8, 333. CrossRef Jones, F.D., Stayer, S.J., Wichlacz, C.R., Thomes, L. & Livingstone, B.L. (1977). Contingency management of hospital diagnosed character and behavior disorder soldiers. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 8, 333. CrossRef
go back to reference Kazdin, A.E. (1987). Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions. Psychological Bulletin, 102, 187–203. CrossRefPubMed Kazdin, A.E. (1987). Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions. Psychological Bulletin, 102, 187–203. CrossRefPubMed
go back to reference McMahon, R.J. & Wells, K. (1989). Conduct disorders. In E.J. Mash & R.A. Barkley (Eds.), Treatment of childhood disorders (pp. 73–135). New York: The Guilford Press. McMahon, R.J. & Wells, K. (1989). Conduct disorders. In E.J. Mash & R.A. Barkley (Eds.), Treatment of childhood disorders (pp. 73–135). New York: The Guilford Press.
go back to reference Minderaa, R.B. (1995). Verschillende soorten gedragsproblemen. Lichtere varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen. In Een Onvoldoende voor Gedrag. Bilthoven: Symposium Balans. Minderaa, R.B. (1995). Verschillende soorten gedragsproblemen. Lichtere varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen. In Een Onvoldoende voor Gedrag. Bilthoven: Symposium Balans.
go back to reference Mulder, G.A.L.A. (1993). De multi–methodische sociale cognitieve gedragstherapie. In J.K. Buitelaar (Red.), Diagnostiek en behandeling van ADHD (pp. 61–75). Utrecht: Stichting Onderwijs en Voorlichting. Mulder, G.A.L.A. (1993). De multi–methodische sociale cognitieve gedragstherapie. In J.K. Buitelaar (Red.), Diagnostiek en behandeling van ADHD (pp. 61–75). Utrecht: Stichting Onderwijs en Voorlichting.
go back to reference Prins, P.J.M. (1994). Gedragsstoornissen bij kinderen: conceptualisering en behandeling. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 27, 187–214. Prins, P.J.M. (1994). Gedragsstoornissen bij kinderen: conceptualisering en behandeling. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 27, 187–214.
go back to reference Rimm, D.C. & Masters, J.C. (1979). Behavior therapy, techniques and empirical findings. New York: Academic Press. Rimm, D.C. & Masters, J.C. (1979). Behavior therapy, techniques and empirical findings. New York: Academic Press.
go back to reference Verhulst, F.C., Ende, J. van der & Koot, H.M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4–18. Kinder– en Jeugdpsychiatrie, Academisch Ziekenhuis, Rotterdam: Erasmus Universiteit. Verhulst, F.C., Ende, J. van der & Koot, H.M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4–18. Kinder– en Jeugdpsychiatrie, Academisch Ziekenhuis, Rotterdam: Erasmus Universiteit.
Metagegevens
Titel
Groepsmediatietherapie op maat voor ouders van ADHD–kinderen
Evaluatie van een therapeutische interventie: effecten en efficiëntie
Auteur
L. G. Bandsma
Publicatiedatum
01-06-1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/1997
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060649

Andere artikelen Uitgave 2/1997

Kind en adolescent 2/1997 Naar de uitgave