Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk 4/2020

01-08-2020 | Onderzoek

‘Motiverend vermogen’ als competentie van professionals

Professional investeert in vertrouwen

Auteurs: Marion Herben, Anne Hoogveld, Jolien van Aar

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 4/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoe kunnen professionals succesvol hulpverlenen aan kwetsbare, zorgmijdende personen? Daar krijgen we meer inzicht in door wetenschappelijk onderzoek naar de hulp aan tweeduizend jongeren en gezinnen volgens de methodieken ‘ReSet’ en ‘NP’. Met deze methodieken kunnen professionals inspelen op de motivatie van jongeren en ouders, ook als die heel beperkt is. Dat komt door het onvoorwaardelijke karakter van de methodieken en de bijbehorende basisattitude.
Literatuur
go back to reference Baart, A. J. (2001). Een theorie van de presentie. Utrecht: Boom Lemma Uitgevers. Baart, A. J. (2001). Een theorie van de presentie. Utrecht: Boom Lemma Uitgevers.
go back to reference Bartelink, C. (2011). Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp. De hulpverlener als brug tussen kennis en cliënt, JeugdenCo Kennis, 5 (2), 29-32. Bartelink, C. (2011). Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp. De hulpverlener als brug tussen kennis en cliënt, JeugdenCo Kennis, 5 (2), 29-32.
go back to reference Driessen, D. & Besselink, P. (2016). Over normaliseren en moraliseren. De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 25, 3, 39-57. Driessen, D. & Besselink, P. (2016). Over normaliseren en moraliseren. De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 25, 3, 39-57.
go back to reference Haan, A. M., de (2014). Ethnic minority youth in youth mental health care : utilization and dropout. Leiden. Print bij Ipskamp Drukkers BV. Haan, A. M., de (2014). Ethnic minority youth in youth mental health care : utilization and dropout. Leiden. Print bij Ipskamp Drukkers BV.
go back to reference Herben, M. M. C. (2011). Masterthesis. Succesvolle begeleidingselementen. Den Haag: Jeugd Interventie Team. Herben, M. M. C. (2011). Masterthesis. Succesvolle begeleidingselementen. Den Haag: Jeugd Interventie Team.
go back to reference Herben, M. M. C. & Hoogveld, A. (2016). Jaaranalyse 2016. Den Haag: Jeugd Interventie Team. Herben, M. M. C. & Hoogveld, A. (2016). Jaaranalyse 2016. Den Haag: Jeugd Interventie Team.
go back to reference Herben, M. M. C. & Hoogveld, A. (2017). Belemmerende factoren voor de modelgetrouwheid. Den Haag: Jeugd Interventie Team. Herben, M. M. C. & Hoogveld, A. (2017). Belemmerende factoren voor de modelgetrouwheid. Den Haag: Jeugd Interventie Team.
go back to reference Herben, M. M. C. & Hoogveld, A. (2018). Jaaranalyse 2018. Den Haag: Jeugd Interventie Team. Herben, M. M. C. & Hoogveld, A. (2018). Jaaranalyse 2018. Den Haag: Jeugd Interventie Team.
go back to reference Herben, M. M. C. (2019). Effectief verbinden. Resultaatgerichte (door) ontwikkeling van interventies. Rotterdam: Bureau Tal BV. Herben, M. M. C. (2019). Effectief verbinden. Resultaatgerichte (door) ontwikkeling van interventies. Rotterdam: Bureau Tal BV.
go back to reference Laan, G., van der (2000). ‘Hulpverlening in de marge; enige werkzame bestanddelen van methodisch handelen’, Sociale Interventie, 1, 22-34. Laan, G., van der (2000). ‘Hulpverlening in de marge; enige werkzame bestanddelen van methodisch handelen’, Sociale Interventie, 1, 22-34.
go back to reference Pijnenburg, H. (2010). Intreerede Zorgen dat het werkt. Lectoraat Werkzame factoren in de jeugd- en opvoedhulp. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences. Pijnenburg, H. (2010). Intreerede Zorgen dat het werkt. Lectoraat Werkzame factoren in de jeugd- en opvoedhulp. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences.
go back to reference Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) (2017). Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) (2017). Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS.
go back to reference Ramos, C., Stams, G. J., Stoel, R., Faas, M., Yperen, T. A., van, & Dekovic´, M. (2006). Het meten van cliënttevredenheid in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 27 (3), 157-168. Ramos, C., Stams, G. J., Stoel, R., Faas, M., Yperen, T. A., van, & Dekovic´, M. (2006). Het meten van cliënttevredenheid in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 27 (3), 157-168.
go back to reference Rots-de Vries, C., Mathijssen, J., Kroesbergen I., Roeg, D., & Garretsen, H. (2015). Uitkomsten van Bemoeizorg door de Jeugdgezondheidszorg: een prospectief onderzoek. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk 54(5), 205-220. Rots-de Vries, C., Mathijssen, J., Kroesbergen I., Roeg, D., & Garretsen, H. (2015). Uitkomsten van Bemoeizorg door de Jeugdgezondheidszorg: een prospectief onderzoek. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk 54(5), 205-220.
go back to reference Steege, M., van der & Zoon, M. (2017). Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. 3e herziene druk 2017. Utrecht: BPSW, NIP, NVO. Steege, M., van der & Zoon, M. (2017). Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. 3e herziene druk 2017. Utrecht: BPSW, NIP, NVO.
go back to reference Swift, J. K. & Callahan, J. L. (2009). The impact of cliënt treatment preferences on outcome: a meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 65 (4) 368-381. Swift, J. K. & Callahan, J. L. (2009). The impact of cliënt treatment preferences on outcome: a meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 65 (4) 368-381.
go back to reference Veerman, J.W., Wels, P. M.A., Huizing, M., Ruyter, J., de (2014). Is in de jeugdzorg de eerste klap ook een daalder waard? Een onderzoek naar het belang van het vestigen van een goede werkrelatie in het eerste contact bij intensieve ambulante hulpverlening. Nijmegen: FSW Academisch centrum. Veerman, J.W., Wels, P. M.A., Huizing, M., Ruyter, J., de (2014). Is in de jeugdzorg de eerste klap ook een daalder waard? Een onderzoek naar het belang van het vestigen van een goede werkrelatie in het eerste contact bij intensieve ambulante hulpverlening. Nijmegen: FSW Academisch centrum.
go back to reference Vries, S., de (2007). Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. Amsterdam: SWP. Vries, S., de (2007). Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. Amsterdam: SWP.
go back to reference Wolf, J., Brilleslijper-Kater, S. & Laan, G., van der (2011). Ambachtelijk werken in de laagdrempelige opvang. Nijmegen: Onderzoekscentrum Maatschappelijke zorg UMC st Radboud. Wolf, J., Brilleslijper-Kater, S. & Laan, G., van der (2011). Ambachtelijk werken in de laagdrempelige opvang. Nijmegen: Onderzoekscentrum Maatschappelijke zorg UMC st Radboud.
go back to reference Yperen, T. A., van, Booy, Y. & Veldt, M. C., van der (2003). Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg. Utrecht: NIZW. Yperen, T. A., van, Booy, Y. & Veldt, M. C., van der (2003). Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg. Utrecht: NIZW.
go back to reference Yperen, T. A., van, Steege, M., van der, Addink, A. & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie [General and specific active factors in youth care. State of the debate]. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Yperen, T. A., van, Steege, M., van der, Addink, A. & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie [General and specific active factors in youth care. State of the debate]. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Metagegevens
Titel
‘Motiverend vermogen’ als competentie van professionals
Professional investeert in vertrouwen
Auteurs
Marion Herben
Anne Hoogveld
Jolien van Aar
Publicatiedatum
01-08-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 4/2020
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-020-0801-6

Andere artikelen Uitgave 4/2020

Vakblad Sociaal Werk 4/2020 Naar de uitgave

Boeken

Boeken

Nieuws

Nieuws

Redactioneel

Na de lockdown