Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2019 | Onderzoek | Uitgave 11/2019

Huisarts en wetenschap 11/2019

Persoonlijke behandeldoelen helpen bij medicatiebeoordelingen

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 11/2019
Auteurs:
Sanne Verdoorn, Henk-Frans Kwint, Jeanet Blom, Jacobijn Gussekloo, Marcel Bouvy
Belangrijke opmerkingen
Verdoorn S, Kwint H-F, Blom JW, Gussekloo J, Bouvy ML. Persoonlijke behandeldoelen helpen bij medicatiebeoordelingen. Huisarts Wet 2019;62(11):16-9. DOI:10.1007/s12445-019-313-6.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Samenvatting

Inleiding Medicatiebeoordelingen (MBO’s) kunnen farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP’s) verminderen. Daarbij ligt de nadruk vaak meer op het volgen van richtlijnen en is er minder aandacht voor persoonlijke doelen van de patiënten. Wij onderzochten 1) of goal attainment scaling (GAS) een bruikbaar hulpmiddel is om tijdens een MBO persoonlijke doelen te formuleren en 2) of GAS een geschikt instrument is om het behalen van die doelen te meten.
Methode We voerden een procesanalyse uit van de interventiegroep van het DREAMeR-onderzoek, een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een MBO op de kwaliteit van leven en gezondheidsklachten. De interventiegroep bestond uit 315 ouderen van ≥ 70 jaar die ≥ 7 geneesmiddelen gebruikten en meededen aan een MBO gericht op persoonlijke doelen. Uitkomstmaten voor dit deelonderzoek waren het percentage ouderen met een persoonlijk doel, het behalen van doelen gemeten met GAS na drie en zes maanden, en de implementatiegraad van aanbevelingen voor GAS-gerelateerde FTP’s en overige FTP’s.
Resultaten Bij 280 ouderen werden 406 persoonlijke doelen opgesteld (90%). Na drie en zes maanden was respectievelijk 37% en 43% daarvan behaald. De meest voorkomende doelen waren: pijn verminderen (n = 66; 16%), aantal pillen verminderen (n = 57; 14%) en mobiliteit verbeteren (n = 37; 9%). De implementatiegraad van aanbevelingen behorende bij GAS-gerelateerde FTP’s was hoger dan van overige FTP’s (81% versus 62%, p < 0,05).
Conclusie Goal attainment scaling lijkt een bruikbaar hulpmiddel bij het opstellen van persoonlijke doelen tijdens een MBO en is geschikt om het behalen van doelen te meten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 11/2019

Huisarts en wetenschap 11/2019 Naar de uitgave