Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

20. Persoonlijk herstel

Auteurs : Drs. D. Boertien, Prof. dr. J. van Weeghel

Gepubliceerd in: Ernstige psychiatrische aandoeningen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het begrip ‘persoonlijk herstel’ verwijst naar de individuele processen die mensen doormaken als zij proberen om ondanks hun psychische problematiek en de daarmee gepaard gaande beperkingen, hun leven weer op te pakken. In dit hoofdstuk bespreken we eerst hoe het concept persoonlijk herstel in de afgelopen decennia is opgevat en geëvolueerd. Vervolgens zetten we uiteen wat er onder ‘herstelondersteunende zorg’ wordt verstaan en hoe dat in Nederland vorm en inhoud zou kunnen krijgen. In dat kader besteden we aandacht aan ‘vrije ruimte’, een begrip dat ons inziens een centrale plaats in herstelondersteunende zorg verdient. Ten eerste omdat het in veel herstelverhalen naar voren komt als een moment van kanteling in het leven van de betrokkenen. Ten tweede omdat vrije ruimte een voorwaarde lijkt om de verschillende dimensies van herstel (gezondheid, sociaal, persoonlijk) steeds zo op elkaar af te kunnen stemmen dat ze samen het proces van de unieke persoon ondersteunen.
Literatuur
go back to reference Boertien, D., & Harmsen, K. (2017). Herstelacademies. Vrijplaats voor eigen ontwikkeling. Utrecht: Werkplaats Herstelondersteuning. Boertien, D., & Harmsen, K. (2017). Herstelacademies. Vrijplaats voor eigen ontwikkeling. Utrecht: Werkplaats Herstelondersteuning.
go back to reference Boertien, D., Van Bakel, M., & Van Weeghel, J. (2012). Wellness recovery action plan in Nederland – Een herstelmethode bij psychische ontwrichting. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(5), 276–283. Boertien, D., Van Bakel, M., & Van Weeghel, J. (2012). Wellness recovery action plan in Nederland – Een herstelmethode bij psychische ontwrichting. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(5), 276–283.
go back to reference Boevink, W. (2017). HEE! Over herstel, empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie. Academisch proefschrift. Universiteit Maastricht. Utrecht: Trimbos-instituut. Boevink, W. (2017). HEE! Over herstel, empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie. Academisch proefschrift. Universiteit Maastricht. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Boevink, W., Plooy, A., & Van Rooijen, S. (Red.). (2006). Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Amsterdam: SWP. Boevink, W., Plooy, A., & Van Rooijen, S. (Red.). (2006). Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Amsterdam: SWP.
go back to reference Brouwers, E. P. M., Van Gestel-Timmermans, J. A. W. M., & Van Nieuwenhuizen, Ch. (2013). Herstelgerichte zorg in Nederland: Modegril of daadwerkelijke verandering? Psychopraktijk, 4, 14–17.CrossRef Brouwers, E. P. M., Van Gestel-Timmermans, J. A. W. M., & Van Nieuwenhuizen, Ch. (2013). Herstelgerichte zorg in Nederland: Modegril of daadwerkelijke verandering? Psychopraktijk, 4, 14–17.CrossRef
go back to reference Calsius, J. (2017). Werken met een lichaam dat moeilijk doet: Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie. Leuven: Acco. Calsius, J. (2017). Werken met een lichaam dat moeilijk doet: Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie. Leuven: Acco.
go back to reference Copeland, M. E. (1997). Wellness recovery action plan®. Dummerston, Vermont, US: Peach Press. Copeland, M. E. (1997). Wellness recovery action plan®. Dummerston, Vermont, US: Peach Press.
go back to reference Davidson, L. (2012). Considering recovery as a process: or, life is not an outcome. In A. Rudnick (Ed.), Recovery of people with mental illness. Philosophical and related perspectives (pp. 252–263). New York, US: Oxford University Press. Davidson, L. (2012). Considering recovery as a process: or, life is not an outcome. In A. Rudnick (Ed.), Recovery of people with mental illness. Philosophical and related perspectives (pp. 252–263). New York, US: Oxford University Press.
go back to reference Deegan, P. (2006). ‘Ik ben geen psychiatrische ziekte!’ Herstellen van schizofrenie. In W. Boevink, A. Plooy en S. van Rooijen (Red.), Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen (pag. 175-184). Amsterdam: SWP. Deegan, P. (2006). ‘Ik ben geen psychiatrische ziekte!’ Herstellen van schizofrenie. In W. Boevink, A. Plooy en S. van Rooijen (Red.), Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen (pag. 175-184). Amsterdam: SWP.
go back to reference Dröes, J. (2008). Herstel buiten beeld?! Herstelgerichte zorg voor langverblijvers in de GGZ. Lezing op congres ‘Van verblijf naar herstel’. Amersfoort, 31 januari 2008. Dröes, J. (2008). Herstel buiten beeld?! Herstelgerichte zorg voor langverblijvers in de GGZ. Lezing op congres ‘Van verblijf naar herstel’. Amersfoort, 31 januari 2008.
go back to reference Dröes, J., & Plooy, A. (2010). Herstelondersteunende zorg in Nederland: Vergelijking met Engelstalige literatuur. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 19(2), 6–16. Dröes, J., & Plooy, A. (2010). Herstelondersteunende zorg in Nederland: Vergelijking met Engelstalige literatuur. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 19(2), 6–16.
go back to reference Harding, C., Zubin, J., & Strauss, J. (1987). Chronicity in schizophrenia: Fact, partial fact, or artifact? Hospital & Community Psychiatry, 38(5), 477–487. Harding, C., Zubin, J., & Strauss, J. (1987). Chronicity in schizophrenia: Fact, partial fact, or artifact? Hospital & Community Psychiatry, 38(5), 477–487.
go back to reference Hermans, H. J. M. (1998). Meaning as an organized process of valuation: A self-confrontational approach. In P. T. P. Wong & P. S. Fry (Eds.), A handbook of psychological research and clinical applications: The human quest for meaning (pag. 317–324). Mahwah, NJ: Erlbaum. Hermans, H. J. M. (1998). Meaning as an organized process of valuation: A self-confrontational approach. In P. T. P. Wong & P. S. Fry (Eds.), A handbook of psychological research and clinical applications: The human quest for meaning (pag. 317–324). Mahwah, NJ: Erlbaum.
go back to reference McAdams, D. P. (1988). Personal needs and personal relationships. In S. Duck (Ed.), Handbook of personal relationships. Chichester: Wiley. McAdams, D. P. (1988). Personal needs and personal relationships. In S. Duck (Ed.), Handbook of personal relationships. Chichester: Wiley.
go back to reference Milner, K. (2017). Addressing the religiosity gap in mental health and recovery. Groningen, The Netherlands: Presentation at the ENMESH conference. Milner, K. (2017). Addressing the religiosity gap in mental health and recovery. Groningen, The Netherlands: Presentation at the ENMESH conference.
go back to reference Projectgroep Plan van Aanpak ernstige psychische aandoeningen (2014). Over de brug. Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos. Projectgroep Plan van Aanpak ernstige psychische aandoeningen (2014). Over de brug. Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos.
go back to reference Shepherd, G., Boardman, J., & Slade, M. (2008). Making recovery a reality. London: Sainsbury Centre for Mental Health. Shepherd, G., Boardman, J., & Slade, M. (2008). Making recovery a reality. London: Sainsbury Centre for Mental Health.
go back to reference Slade, M. (2012). The epistemological basis of personal recovery. In A. Rudnick (Ed.), Recovery of people with mental illness. Philosophical and related perspectives (pp. 78–94). Oxford: Oxford University Press. Slade, M. (2012). The epistemological basis of personal recovery. In A. Rudnick (Ed.), Recovery of people with mental illness. Philosophical and related perspectives (pp. 78–94). Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Van der Stel, J. (2012). Focus op herstel bij psychische problemen. Den Haag: Boom Lemma. Van der Stel, J. (2012). Focus op herstel bij psychische problemen. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Van Gestel-Timmermans, H. (2011) Recovery is up to you; Evaluation of a peer-run course. Academisch Proefschrift. Tilburg: Tilburg University. Van Gestel-Timmermans, H. (2011) Recovery is up to you; Evaluation of a peer-run course. Academisch Proefschrift. Tilburg: Tilburg University.
go back to reference Van Weeghel, J. (1995). Herstelwerkzaamheden. Arbeidsrehabilitatie van psychiatrische patiënten. Academisch Proefschrift. Utrecht: SWP. Van Weeghel, J. (1995). Herstelwerkzaamheden. Arbeidsrehabilitatie van psychiatrische patiënten. Academisch Proefschrift. Utrecht: SWP.
go back to reference Van Weeghel, J., Van Zelst, C., Boertien, D., & Hasson-Ohayon, I. (2019). Conceptualizations, assessments and implications of personal recovery from mental illness: A scoping review of systematic reviews and meta-analyses. Psychiatric Rehabilitation Journal, 42(2), 169–181. https://doi.org/10.1037/prj0000356.CrossRefPubMed Van Weeghel, J., Van Zelst, C., Boertien, D., & Hasson-Ohayon, I. (2019). Conceptualizations, assessments and implications of personal recovery from mental illness: A scoping review of systematic reviews and meta-analyses. Psychiatric Rehabilitation Journal, 42(2), 169–181. https://​doi.​org/​10.​1037/​prj0000356.CrossRefPubMed
go back to reference Visser, G. (2018). Ik ben geen psychiatrische ziekte, maar een mens. Over herstel als erkenning van de zielsdimensie. In D. Boertien & W. Custers, (Red.), Filosofie bij herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheid (pag. 33–46). Utrecht: Kenniscentrum Phrenos en Stichting Psychiatrie en Filosofie. Visser, G. (2018). Ik ben geen psychiatrische ziekte, maar een mens. Over herstel als erkenning van de zielsdimensie. In D. Boertien & W. Custers, (Red.), Filosofie bij herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheid (pag. 33–46). Utrecht: Kenniscentrum Phrenos en Stichting Psychiatrie en Filosofie.
go back to reference Werkplaats Herstelondersteuning (2018). Goede praktijken van herstelondersteunende zorg. Utrecht: Werkplaats Herstelondersteuning. Werkplaats Herstelondersteuning (2018). Goede praktijken van herstelondersteunende zorg. Utrecht: Werkplaats Herstelondersteuning.
go back to reference Yanos, P., Roe, D., West, M., Smith, S., & Lysaker, P. (2012). Group-based treatment for internalized stigma among persons with severe mental illness: Findings from a randomized controlled trial. Psychologic Services, 9(3), 248–258. https://doi.org/10.1037/a0028048.CrossRef Yanos, P., Roe, D., West, M., Smith, S., & Lysaker, P. (2012). Group-based treatment for internalized stigma among persons with severe mental illness: Findings from a randomized controlled trial. Psychologic Services, 9(3), 248–258. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0028048.CrossRef
Metagegevens
Titel
Persoonlijk herstel
Auteurs
Drs. D. Boertien
Prof. dr. J. van Weeghel
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2586-3_20