Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2014

01-01-2014 | Opinie

Patiëntenparticipatie bij richtlijnen

Auteur: Ynske Jansen

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 1/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Medische richtlijnen vormen een instrument om een goede kwaliteit van het medisch handelen te bevorderen. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg vindt ervaringsdeskundigheid van patiënten onmisbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.1 Volgens de minister van Volks - ge zond heid, Wel zijn en Sport moet bij het maken van richtlijnen het patiëntenperspectief centraal staan en moeten patiënten op een gelijkwaardige wijze hun inbreng kunnen leveren. Hiervoor zijn meerdere argumenten aan te voeren. Medische zorg moet voorzien in de behoeften van patiënten en rekening houden met hun voorkeuren. Pa - tiënten hebben, individueel maar zeker ook via hun organisaties, een schat aan ervaringsdeskundigheid opgebouwd over leven en werken met ziekte en met beperkingen en wat daarbij helpt en wat niet. Een richtlijn waarin de inbreng van patiëntenzijde is terug te vinden, draagt bij aan een beter resultaat in termen van effectiviteit van zorg, kwaliteit van leven en participatie. Zo’n richtlijn heeft ook een groter draagvlak onder patiënten. …
Voetnoten
1
Ik gebruik het begrip patiëntenparticipatie in navolging van de gebruikelijke terminologie in de zorg en omdat de belangenorganisaties be - kendstaan als patiëntenorganisaties. Voor patiënten mag, afhankelijk van de context, ook gelezen worden: cliënten, werknemers.
 
Literatuur
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De participerende patiënt. Den Haag: RVZ, 2013. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De participerende patiënt. Den Haag: RVZ, 2013.
go back to reference Ekeren G van. Verenigingsnieuws NVVG. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2013; 21: 336-337 (p. 337). Ekeren G van. Verenigingsnieuws NVVG. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2013; 21: 336-337 (p. 337).
Metagegevens
Titel
Patiëntenparticipatie bij richtlijnen
Auteur
Ynske Jansen
Publicatiedatum
01-01-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 1/2014
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-014-0012-y

Andere artikelen Uitgave 1/2014

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2014 Naar de uitgave