Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Oriëntatie op de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

Auteur : drs. D. M. Voet

Gepubliceerd in: Infectiepreventie van A tot Z voor de mondzorgpraktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt de grondslag toegelicht van de maatregelen die in de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken beschreven staan. Ook komt de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn kort aan bod. Tevens is er aandacht voor de opzet, indeling en de globale inhoud ervan, waarna met verwijzingen naar de betreffende paragrafen enkele onderwerpen en bijbehorende maatregelen nader worden uitgewerkt. Op basis van logica en eenvoud worden theoretische gedachtelijnen uitgezet. Deze worden met woord en beeld aangevuld met de logischerwijze daaruit voortvloeiende maatregelen. Het heldere schematische denken vanuit de basale doelstelling van goede infectiepreventie, namelijk veiligheid waarborgen voor patiënten, teamleden en derden, maakt dat dit hoofdstuk voor de tandartsassistent een wegwijzer zal zijn om tot juist handelen te komen en daarin met vaste routine te volharden.
Woordenlijst
aerosol
onzichtbare nevel van minuscule gecontamineerde druppeltjes, die bij gebruik van spraykoeling of het spoelen met de meerfunctiespuit vrijkomen
autoclaaf
stoomsterilisator; afhankelijk van het type geschikt voor massieve of holle en verpakte instrumenten
BMRO
bijzonder resistente micro-organismen
CE-markering
aanduiding voor een middel dat bestemd is voor reiniging of desinfectie van medische instrumenten
chemische desinfectie
voorwerpen of oppervlakken behandelen met een daarvoor goedgekeurd ontsmettingsmiddel met N-nummer of CE-markering. Tevens geschikt is 70 % alcohol; dit middel is vrijgesteld van registratie en heeft dus geen nadere registratie
desinfectie
ontsmetting, het aantal micro-organismen reduceren tot een niveau waarop redelijkerwijs geen ziekte meer overgebracht kan worden
FFP
filtering facepiece particles
IGZ
Inspectie voor de Gezondheidszorg
non-conditioneren
werkwijze waarbij geen contaminatie optreedt door gebruik van disposables of de no-touch techniek
preconditioneren
werkwijze waarbij besmetting van instrumenten of apparatuur wordt voorkomen door gebruik te maken van een beschermhoes of -folie
professionele standaard
werkwijze naar actuele staat van kennis en inzicht die door (zorg)medewerkers gehanteerd moet worden om de kwalitatief goede zorg te bieden waar patiënten recht op hebben
RDS
begrip voor reconditioneren, opgebouwd uit de beginletters van reinigen, desinfecteren, steriliseren
reinigen
voorwerpen of oppervlakken ontdoen van huishoudelijk/zichtbaar vuil
reconditioneren
bewerking van instrumentarium om het gebruiksklaar te maken voor de volgende patiëntenbehandeling
risicocategorieën
indeling van instrumentarium in de KNMT-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (2016) naar type behandeling en risico van overdracht van micro-organismen
single-dose (uni-dose)
verpakking per gebruiksportie
sleeve
beschermhoes om een instrument of apparaat tegen contaminatie te beschermen
smeercontaminatie
de verspreiding van micro-organismen door middel van handen (of onderzoekshandschoenen) via oppervlakken naar overige locaties
thermische desinfectie
instrumenten of voorwerpen met behulp van hitte desinfecteren gedurende enkele minuten op 95 °C
thermodesinfector
medische vaatwasser; naast thermische desinfectie vindt door het spoelen verdunning van het aantal micro-organismen plaats
WGBO
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
werkte tot 17 mei 2017 in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Metagegevens
Titel
Oriëntatie op de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken
Auteur
drs. D. M. Voet
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1481-2_3