Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Infectieziekten in de mondzorgpraktijk

Auteur : drs. D. M. Voet

Gepubliceerd in: Infectiepreventie van A tot Z voor de mondzorgpraktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Van een groot aantal infectieziekten is bekend dat ze in de setting van de mondzorgpraktijken besmettelijk kunnen zijn. Behalve de ‘huis-tuin-en-keuken’ ziekten zoals verkoudheden en griepachtige varianten, gaat het in een aantal gevallen om buitengewoon besmettelijke of soms ook zeer ernstige infectieziekten. Zowel het team van mondzorgverleners als de patiënten kunnen een besmetting oplopen tijdens of aansluitend aan tandheelkundige behandelingen. Met de standaardmaatregelen voor infectiepreventie in mondzorgpraktijken is het besmettingsrisico rondom de behandelingen tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen en hoeven slechts in een beperkt aantal gevallen extra beschermingsmaatregelen genomen te worden om besmettingen tegen te gaan. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste infectieziekten besproken die tijdens behandelingen in de mondzorgpraktijk een besmettingsgevaar opleveren.
Woordenlijst
aids
acquired immunodeficiency syndrome, ernstige chronische ziekte die het immuunsysteem verzwakt
biofilm
slijmerige, eiwitrijke laag die aan de binnenzijde van slangen en buizen ontstaat, ongeacht of het om nieuwe of oude leidingen gaat
BRMO
bijzonder resistente micro-organismen
HBV
hepatitis B-virus
HCV
hepatitis C-virus
hiv
humaan immunodeficiëntievirus
idiopatisch
zonder bekende oorzaak
Legionella pneumophila
bacterie die kan voorkomen in de biofilm van dunne waterleidingen met stilstaand water. De bacterie kan bij inademing de ernstige veteranenziekte veroorzaken
meldplicht
verplichting om bepaalde ernstige ziekten te melden bij de GGD; op grond van deze gegevens kan zo nodig een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijke besmettingsbron
MRSA
meticillineresistente Staphylococcus aureus, een bacteriestam die niet met reguliere antibiotica onschadelijk te maken is
MRSE
meticillineresistente Staphylococcus epidermidis, een bacteriestam die niet met reguliere antibiotica onschadelijk te maken is
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
seropositief
persoon die besmet is met hiv; er zijn (nog) geen verschijnselen van aids
shedding
uitscheiding van virusdeeltjes bij geïnfecteerde personen
soa
seksueel overdraagbare aandoening,ook wel venerische ziekte of geslachtsziekte genoemd(gonorroe, syfilis, aids,hepatitis B, C)
titerbepaling
bloedonderzoek waarbij wordt gekeken of het lichaam voldoende antistoffen tegen de betreffende ziekte heeft aangemaakt.
vaccinatiestatus
mate van bescherming tegen bepaalde infectieziekten
veteranenziekte
ernstige ziekte vaak met dodelijke afloop, bij personen met verminderde weerstand veroorzaakt door de bacterie Legionella pneumophila
viral load
hoeveelheid levend virus die een patiënt in het bloed heeft
Metagegevens
Titel
Infectieziekten in de mondzorgpraktijk
Auteur
drs. D. M. Voet
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1481-2_2