Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Organisatie van de maatschappelijke gezondheidszorg

Auteurs : Anke Jeroense, Rachel van Wijngaarden

Gepubliceerd in: Maatschappelijke gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De maatschappelijke gezondheidszorg bestaat uit verschillende sectoren die allemaal hun eigen organisatievorm, wetgeving en financiering kennen. In dit hoofdstuk beschrijven we wat de publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, thuiszorg, transmurale zorg en arbozorg inhouden, wat hun kenmerken zijn, hoe de zorg wordt verleend en welke professionals er werken. De overeenkomst tussen deze sectoren is het belang van samenwerking, want overal wordt samengewerkt met zorgverleners binnen en buiten de eigen organisatie.
Literatuur
go back to reference Anderson Elffers Felix, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken (2013). Eindrapport. Borging van de publieke gezondheid en de positie van de GGD. Utrecht: AEF. Anderson Elffers Felix, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken (2013). Eindrapport. Borging van de publieke gezondheid en de positie van de GGD. Utrecht: AEF.
go back to reference Bakker, D.H., de, Dorsman, S., Dulmen, A.M., van, Heiligers, P.J.M., Hingstman, L., Korevaar, J.C., & Noordman, J. (2012). Kennisvraag. Praktijkondersteuners in de huisartspraktijk (POH’s) klaar voor de toekomst? Utrecht: NIVEL. Bakker, D.H., de, Dorsman, S., Dulmen, A.M., van, Heiligers, P.J.M., Hingstman, L., Korevaar, J.C., & Noordman, J. (2012). Kennisvraag. Praktijkondersteuners in de huisartspraktijk (POH’s) klaar voor de toekomst? Utrecht: NIVEL.
go back to reference Batenburg, R.S., Hassel, van, D., & Lee, van der, I. (2012). Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnszorg. Utrecht: NIVEL. Batenburg, R.S., Hassel, van, D., & Lee, van der, I. (2012). Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnszorg. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Batenburg, R.S., & Kalf, R.R.J. (2010). Zorgaanbod, organisatie en strategie van gezondheidscentra in Nederland Verschillen, trends en bekostiging. Utrecht: NIVEL. Batenburg, R.S., & Kalf, R.R.J. (2010). Zorgaanbod, organisatie en strategie van gezondheidscentra in Nederland Verschillen, trends en bekostiging. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Batenburg, R.S., & Lee, I. van der (2012). De eerstelijns mondzorg door consumenten opnieuw bekeken. Utrecht: Nivel. Batenburg, R.S., & Lee, I. van der (2012). De eerstelijns mondzorg door consumenten opnieuw bekeken. Utrecht: Nivel.
go back to reference Beroepsprofiel Physician Assistant, Nederlandse Associatie van Physician Assistants, januari 2012. Beroepsprofiel Physician Assistant, Nederlandse Associatie van Physician Assistants, januari 2012.
go back to reference Bolman, C., Lechner, L., & Mesters, I., (2010). Gezondheidspsychologie bij patiënten. Assen: Koninklijke van Gorcum BV. Bolman, C., Lechner, L., & Mesters, I., (2010). Gezondheidspsychologie bij patiënten. Assen: Koninklijke van Gorcum BV.
go back to reference Boot, J.M.D. (2010). Organisatie van de gezondheidszorg (2 e herziene druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Boot, J.M.D. (2010). Organisatie van de gezondheidszorg (2 e herziene druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.
go back to reference Boot, J.M.D. (2013). Organisatie van de gezondheidszorg (12 e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Boot, J.M.D. (2013). Organisatie van de gezondheidszorg (12 e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Bruijnzeels, M. (2011). Vijf sleutelbegrippen. DE EERSTELIJNS, 4, 35. Bruijnzeels, M. (2011). Vijf sleutelbegrippen. DE EERSTELIJNS, 4, 35.
go back to reference Desain, E.J.P., Houkes, A., & Koning, C.C. (2009). Eindevaluatie landelijke Dementie Programma. Den Haag: ZonMw. Desain, E.J.P., Houkes, A., & Koning, C.C. (2009). Eindevaluatie landelijke Dementie Programma. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Donkers, E.C.M.M., Bras A., & Dingenen E.C.M. van (2008). Ketens met karakter, drie basismodellen helpen bij de opzet van zorgketens, Medisch Contact, 63(19), 822–824. Donkers, E.C.M.M., Bras A., & Dingenen E.C.M. van (2008). Ketens met karakter, drie basismodellen helpen bij de opzet van zorgketens, Medisch Contact, 63(19), 822–824.
go back to reference Gezondheidsraad (2008). publicatienr. 2008/01. Ouderdom komt met gebreken. Den Haag: Gezondheidsraad. Gezondheidsraad (2008). publicatienr. 2008/01. Ouderdom komt met gebreken. Den Haag: Gezondheidsraad.
go back to reference GGD GHOR Nederland (2012). Publieke gezondheid en veiligheid verbonden. Visiestuk. Utrecht: GGD GHOR Nederland. GGD GHOR Nederland (2012). Publieke gezondheid en veiligheid verbonden. Visiestuk. Utrecht: GGD GHOR Nederland.
go back to reference Groothuis, J. (2010). Kennis over ketenzorg voor aanbieders van zorg thuis in de eerste lijn. Een analyse van kansen en bedreigingen voor ketensamenwerking. Utrecht: ActiZ/STOOM. Groothuis, J. (2010). Kennis over ketenzorg voor aanbieders van zorg thuis in de eerste lijn. Een analyse van kansen en bedreigingen voor ketensamenwerking. Utrecht: ActiZ/STOOM.
go back to reference Hassel, D.T.P. van, & Kenens, R.J. (2013). Cijfers uit de registratie van oefentherapeuten: peiling 1 januari 2012. Utrecht: NIVEL. Hassel, D.T.P. van, & Kenens, R.J. (2013). Cijfers uit de registratie van oefentherapeuten: peiling 1 januari 2012. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Hoek, M, van den (2013). Plan van aanpak sociale wijkteams/ wijknetwerken West. Dordrecht WIP: Hoek, M, van den (2013). Plan van aanpak sociale wijkteams/ wijknetwerken West. Dordrecht WIP:
go back to reference Jan van Es-Instituut (2011). De unieke bouwstenen van geïntegreerde eerstelijnszorg. DE EERSTELIJNS, 3, 34. Jan van Es-Instituut (2011). De unieke bouwstenen van geïntegreerde eerstelijnszorg. DE EERSTELIJNS, 3, 34.
go back to reference KPMG PLEXUS (2013). Scenariostudie arbeidsgerelateerde zorg. Eindrapport. Breukelen: KPMG PLEXUS, februari 2013. KPMG PLEXUS (2013). Scenariostudie arbeidsgerelateerde zorg. Eindrapport. Breukelen: KPMG PLEXUS, februari 2013.
go back to reference Kunst, C., & Venneman, B. (2008). Functieprofiel Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg (POH)-GGZ, publieksversie. Utrecht, op initiatief van V & VN–SPV Kunst, C., & Venneman, B. (2008). Functieprofiel Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg (POH)-GGZ, publieksversie. Utrecht, op initiatief van V & VN–SPV
go back to reference Lambroes, M. et al. (2014). De Nederlandse publieke gezondheidszorg:10 kerntaken en een nieuwe definitie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158(A6), 195. Lambroes, M. et al. (2014). De Nederlandse publieke gezondheidszorg:10 kerntaken en een nieuwe definitie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158(A6), 195.
go back to reference LHV (2010). Praktijkondersteuner, competentieprofiel en eindtermen. Utrecht: Landelijke Huisartsen Vereniging. LHV (2010). Praktijkondersteuner, competentieprofiel en eindtermen. Utrecht: Landelijke Huisartsen Vereniging.
go back to reference Mackenbach, J.P., & Stronks, K. (red.) (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg (6 e , geheel herziene druk), Amsterdam: Reed Business. Mackenbach, J.P., & Stronks, K. (red.) (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg (6 e , geheel herziene druk), Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Meijer, S., & Hamberg-van Reenen, H.H. (2011). Preventie: Wie doet wat? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM. Meijer, S., & Hamberg-van Reenen, H.H. (2011). Preventie: Wie doet wat? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Miltenburg, I. (red.), (2012). Diseasemanagement chronisch zieken in 22 praktijkprojecten (2012). Mediator, 23(2), april 2012. Miltenburg, I. (red.), (2012). Diseasemanagement chronisch zieken in 22 praktijkprojecten (2012). Mediator, 23(2), april 2012.
go back to reference Nederlandse Diabetesvereniging. Diabetes in actie, verantwoording van het nationaal actieprogramma diabetes 2009-2013. Utrecht/Zeist: Nederlandse Diabetesvereniging. Nederlandse Diabetesvereniging. Diabetes in actie, verantwoording van het nationaal actieprogramma diabetes 2009-2013. Utrecht/Zeist: Nederlandse Diabetesvereniging.
go back to reference Nza (2012). Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte; Weergave van de markt 2007-2012. Utrecht: NZa. Nza (2012). Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte; Weergave van de markt 2007-2012. Utrecht: NZa.
go back to reference NZa (2012). Marktscan Huisartsenzorg; Weergave van de markt tot en met 2011. Utrecht: NZa. NZa (2012). Marktscan Huisartsenzorg; Weergave van de markt tot en met 2011. Utrecht: NZa.
go back to reference NZa NMA (2010). Richtsnoeren Zorggroepen augustus 2010. Utrecht: NZa NMA. NZa NMA (2010). Richtsnoeren Zorggroepen augustus 2010. Utrecht: NZa NMA.
go back to reference Presentatie Wijkverpleging klankbordgroep indicatiestelling, 19 maart 2014. Utrecht: Actiz. Presentatie Wijkverpleging klankbordgroep indicatiestelling, 19 maart 2014. Utrecht: Actiz.
go back to reference Putter, I.D., de, Francke, A.L., Veer, A.J.E. de, & Rademakers, J.J.D.J.M. (2014). Kennissynthese De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen. Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Utrecht: NIVEL. Putter, I.D., de, Francke, A.L., Veer, A.J.E. de, & Rademakers, J.J.D.J.M. (2014). Kennissynthese De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen. Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Rijn, M.J. van (2014). Brief, kenmerk 188415-115983-Z, maart 2014. Den Haag: Ministerie VWS. Rijn, M.J. van (2014). Brief, kenmerk 188415-115983-Z, maart 2014. Den Haag: Ministerie VWS.
go back to reference Rijn, M.J. van (2014). Kamerstuk nader-rapport-over-wet-maatschappelijke-ondersteuning-2015, kenmerk 185027-115646-WJZ, januari 2014 Den Haag: Ministerie VWS. Rijn, M.J. van (2014). Kamerstuk nader-rapport-over-wet-maatschappelijke-ondersteuning-2015, kenmerk 185027-115646-WJZ, januari 2014 Den Haag: Ministerie VWS.
go back to reference Rijn, M.J. van (2014). Memorie van toelichting wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Januari 2014. Den Haag: Ministerie VWS. Rijn, M.J. van (2014). Memorie van toelichting wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Januari 2014. Den Haag: Ministerie VWS.
go back to reference Schippers, E.I., & Rijn, M.J. van (2014). Brief, kenmerk 354129-119004-Z inclusief bijlage 1, Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb. Maart 2014. Den Haag: Ministerie VWS. Schippers, E.I., & Rijn, M.J. van (2014). Brief, kenmerk 354129-119004-Z inclusief bijlage 1, Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb. Maart 2014. Den Haag: Ministerie VWS.
go back to reference Schippers, E.I. (2014). Conceptversie besluit van houdende wijzigingen van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van het zorgpakket Zvw, 2015. Februari 2014. Den Haag: Ministerie VWS. Schippers, E.I. (2014). Conceptversie besluit van houdende wijzigingen van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van het zorgpakket Zvw, 2015. Februari 2014. Den Haag: Ministerie VWS.
go back to reference SER (2012). Stelsel voor gezond en veilig werken (advies 12/8). Den Haag: SER. SER (2012). Stelsel voor gezond en veilig werken (advies 12/8). Den Haag: SER.
go back to reference Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, M.L.L.E., Kamerbrief 13 januari 2011. Kenmerk DLZ/KZ+U+ 3034766. Januari 2011. Den Haag: Ministerie VWS). Visiedocument Eerstelijns verloskundige zorg, Een advies over vrije prijsvorming (november 2009). Utrecht: NZa. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, M.L.L.E., Kamerbrief 13 januari 2011. Kenmerk DLZ/KZ+U+ 3034766. Januari 2011. Den Haag: Ministerie VWS). Visiedocument Eerstelijns verloskundige zorg, Een advies over vrije prijsvorming (november 2009). Utrecht: NZa.
go back to reference VNG (2013). Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging. Den Haag: VNG (verantwoordelijke directeuren van het sociaal domein in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad). VNG (2013). Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging. Den Haag: VNG (verantwoordelijke directeuren van het sociaal domein in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad).
go back to reference Werkgroep transmurale zorg, Directoraat-generaal Organisatorie Gezondheidszorgvoorzieningen (2011). Conceptnota Transmurale Zorg (juni 2011). Brussel: Dienst Acute, Chronische Zorg en Ouderenzorg. Werkgroep transmurale zorg, Directoraat-generaal Organisatorie Gezondheidszorgvoorzieningen (2011). Conceptnota Transmurale Zorg (juni 2011). Brussel: Dienst Acute, Chronische Zorg en Ouderenzorg.
go back to reference Wiebusch, M., & Moulijn, M. (2013). Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving? Een zoektocht naar een andere rolverdeling tussen overheid, burgers, zorg- en welzijnsinstellingen. Literatuurstudie ten behoeve van de Wmo-battle die op 27 juni 2013 georganiseerd is door Stichting Arcon. Borne: Arcon. Wiebusch, M., & Moulijn, M. (2013). Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving? Een zoektocht naar een andere rolverdeling tussen overheid, burgers, zorg- en welzijnsinstellingen. Literatuurstudie ten behoeve van de Wmo-battle die op 27 juni 2013 georganiseerd is door Stichting Arcon. Borne: Arcon.
Metagegevens
Titel
Organisatie van de maatschappelijke gezondheidszorg
Auteurs
Anke Jeroense
Rachel van Wijngaarden
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0594-0_2